Danh sách quốc gia theo chỉ số bình đẳng thu nhập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Bản đồ thế giới theo hệ số Gini

Biểu đồ dưới đây là danh sách sơ lược các quốc gia theo hệ số bất bình đẳng thu nhập (hệ số Gini). Danh sách này do Liên Hiệp Quốc và Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA cung cấp. Một quốc gia có hệ số Gini càng gần 0 thì nền kinh tế càng bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, còn ngược lại hệ số này càng gần 100 thì càng bất bình đẳng. (Chú ý: các số liệu khác nhau cho các ước tính trong bảng có thể cho các hướng so sánh.)

Quốc gia LHQ 10% giàu nhất / 10% nghèo nhất LHQ 20% giàu nhất / 20% nghèo nhất LHQ hệ số Gini LHQ Năm CIA hệ số Gini
Albania 5,9 4,1 28,2 (2002) 26,7 (2005)
Algérie 9,6 6,1 35,3 (1995) 35,3 (1995)
Argentina 34,5 17,6 52,8 (2003)[1] 48,3 (2006)
Armenia 8 5 33,8 (2003) 41 (2004)
Australia 12,5 7 35,2 (1994) 35,2 (1994)
Áo 6,9 4,4 29,1 (2000) 31 (2002)
Azerbaijan 3,3 2,6 36,5 (2002) 36,5 (2001)
Bangladesh 6,8 4,6 31,8 (2000) 33,4 (2000)
Belarus 6,9 4,5 29,7 (2002) 29,7 (2002)
Bỉ 8,2 4,9 33 (2000) 33 (2000)
Benin 9,4 6 36,5 (2003) n/a
Bolivia 168,1 42,3 60,1 (2002) 60,1 (2002)
Bosnia và Herzegovina 5,4 3,8 26,2 (2001) 26,2 (2001)
Botswana 77,6 31,5 63 (1993) 63 (1993)
Brasil 57,8 23,7 58 (2003) 56,7 (2005)
Bulgaria 7 4,4 29,2 (2003) 31,6 (2005)
Burkina Faso 11,6 6,9 39,5 (2003) 39,5 (2003)
Burundi 19,3 9,5 42,4 (1998) 42,4 (1998)
Campuchia 11,6 6,9 40,4 (1997) 41,7 (2004 est,)
Cameroon 15,7 9,1 44,6 (2001) 44,6 (2001)
Canada 9,4 5,5 32,6 (2000) 32,6 (2001)
Cộng hòa Trung Phi 69,2 32,7 61,3 (1993) 61,3 (1993)
Chile 40,6 18,7 53,8 (2003)
[cần dẫn nguồn]
(2000) 54,9 (2003)
CHND Trung Hoa 18,4 10,7 44,7 (2001) 46,9 (2004)
Colombia 63,8 25,3 58,6 (2003) 53,8 (2005)
Costa Rica 30 14,2 49,9 (2001) 46,6 (2003)
Côte d'Ivoire 16,6 9,7 44,6 (2002) 44,6 (2002)
Croatia 7,3 4,8 29 (2001) 29 (2001)
CH Séc 5,2 3,5 25,4 (1996) 27,3 (2003)
Đan Mạch 8,1 4,3 24,7 (1997) 23,2 (2002)
Dominica 30 14,4 51,7 (2003) 51,6 (2004)
Ecuador 44,9 17,3 43,7 (1998) 42 (2003)[1]
Ai Cập 8 5,1 34,4 (1999–00) 34,4 (2001)
El Salvador 57,5 20,9 52,4 (2002) 52,4 (2002)
Estonia 10,8 6,4 35,8 (2003) 35,8 (2003)
Ethiopia 6,6 4,3 30 (1999–00) 30 (2000)
EU n/a n/a n/a n/a 31,6 (2003 est,)
Phần Lan 5,6 3,8 26,9 (2000) 26,9 (2000)
CH Pháp 9,1 5,6 32,7 (1995) 26,7 (2002)
Gambia 20,2 11,2 50,2 (1998) n/a
Georgia 15,4 8,3 40,4 (2003) 40,4 (2003)
Đức 6,9 4,3 28,3 (2000) 28,3 (2000)
Ghana 14,1 8,4 40,8 (1998–99) 40,8 (1998)
Hy Lạp 10,2 6,2 34,3 (2000) 35,1 (2003)
Guatemala 48,2 20,3 55,1 (2002) 59,9 (2005)
Guinea 12,3 7,3 40,3 (1994) 38,1 (2006)
Guinea-Bissau 19 10,3 47 (1993) 40,3 (1994)
[cần dẫn nguồn]
Haiti 71,7 26,6 59,2 (2001) n/a
Honduras 34,2 17,2 53,8 (2003) 53,8 (2003)
Hồng Kông 17,8 9,7 43,4 (1996) 52,3 (2001)
Hungary 5,5 3,8 26,9 (2002) 26,9 (2002)
Ấn Độ 7,3 4,9 32,5 (1999–00) 36,8 (2004)
Indonesia 7,8 5,2 34,3 (2002) 34,8 (2004)
Iran 17,2 9,7 43 (1998) 43 (1998)
Ireland 9,4 5,6 34,3 (2000) 34,3 (2000)
Israel 13,4 7,9 39,2 (2001) 38,6 (2005)
Italy 11,6 6,5 36 (2000) 36 (2000)
Jamaica 11,4 6,9 37,9 (2000) 45,5 (2004)
Nhật Bản 4,5 3,4 24,9 (1993) 38,1 (2002)
Jordan 11,3 6,9 38,8 (2002–03) 38,8 (2003)
Kazakhstan 8,5 5,6 33,9 (2003) 33,9 (2003)
Kenya 13,6 8,2 42,5 (1997) 44,5 (1997)
Hàn Quốc 7,8 4,7 31,6 (1998) 35,8 (2000)
Kyrgyzstan 6,4 4,4 30,3 (2003) 30,3 (2003)
Lào 8,3 5,4 34,6 (2002) 34,6 (2003)
Latvia 11,6 6,8 37,7 (2003) 33,7 (2003)
Lesotho 105 44,2 63,2 (1995) 63,2 (1995)
Litva 10,4 6,3 36 (2003) 36 (2003)
Madagascar 19,2 11 47,5 (2001) 47,5 (2001)
Malawi 22,7 11,6 50,3 (1997) 39 (2004)
Malaysia 22,1 12,4 49,2 (1997) 46,1 (2002)
Mali 23,1 12,2 50,5 (1994) 40,1 (2001)
Mauritania 12 7,4 39 (2000) 39 (2000)
Mauritius n/a n/a n/a n/a 37 (1987 est,)
Mexico 24,6 12,8 47,3 (2006)
[cần dẫn nguồn]
(2002) 46,1 (2004)
Moldova 8,2 5,3 33,2 (2003) 33,2 (2003)
Mông Cổ 17,8 9,1 30,3 (1998) 32,8 (2002)
Maroc 11,7 7,2 39,5 (1998–99) 40 (2005 est,)
Mozambique 12,5 7,2 39,6 (1996–97) 47,3 (2002)
Namibia 128,8 56,1 74,3 (1993) 70,7 (2004)
Nepal 15,8 9,1 47,2 (2003–04) 47,2 (2004)
Hà Lan 9,2 5,1 30,9 (1999) 30,9 (2005)
New Zealand 12,5 6,8 36,2 (1997) 36,2 (1997)
Nicaragua 15,5 8,8 43,1 (2001) 43,1 (2001)
Niger 46 20,7 50,5 (1995) 50,5 (1995)
Nigeria 17,8 9,7 43,7 (2003) 43,7 (2003)
Na Uy 6,1 3,9 25,8 (2000) 25,8 (2000)
Pakistan 6,5 4,3 30,6 (2004) 30,6 (2002)
Panama 54,7 23,9 56,4 (2002) 56,1 (2003)
Papua New Guinea 23,8 12,6 50,9 (1996) 50,9 (1996)
Paraguay 73,4 27,8 57,8 (2002) 58,4 (2003)
Peru 40,5 18,6 54,6 (2002) 52 (2003)
Philippines 16,5 9,7 46,1 (2000) 44,5 (2003)
Ba Lan 8,8 5,6 34,5 (2002) 34,5 (2002)
Bồ Đào Nha 15 8 38,5 (1997) 38,5 (1997)
România 7,5 4,9 31 (2003) 31 (2003)
Nga 12,7 7,6 39,9 (2002) 40,5 (2005)
Rwanda 5,8 (1983-5) 4 (1983-5) 45,1 (2003)[2] 46,8 (2000)
Senegal 12,8 7,5 41,3 (1995) 41,3 (2001)
Sierra Leone 87,2 57,6 62,9 (1989) 62,9 (1989)
Singapore 17,7 9,7 42,5 (1998) 42,5 (1998)
Slovakia 6,7 4 25,8 (1996) 25,8 (1996)
Slovenia 5,9 3,9 28,4 (1998–99) 28,4 (1998)
Nam Phi 33,1 17,9 57,8 (2000) 57,8 (2000)
Tây Ban Nha 10,3 6 34,7 (2000) 34,7 (2000)
Sri Lanka 8,1 5,1 33,2 (1999–00) 50 (FY03/04)
Swaziland 49,7 23,8 60,9 (1994) n/a
Thụy Điển 6,2 4 25 (2000) 25 (2000)
Switzerland 9 5,5 33,7 (2000) 33,7 (2000)
Tajikistan 7,8 5,2 32,6 (2003) 32,6 (1998)
Tanzania 9,2 5,8 34,6 (2000–01) 34,6 (2000)
Thái Lan 12,6 7,7 42 (2002) 42 (2002)
Timor-Leste n/a n/a n/a n/a 38 (2002 est,)
Trinidad và Tobago 14,4 8,3 40,3 (1992) n/a
Tunisia 13,4 7,9 39,8 (2000) 40 (2005 est,)
Thổ Nhĩ Kỳ 16,8 9,3 38 (2005)
[cần dẫn nguồn]
2003 43,6 (2003)
Turkmenistan 12,3 7,7 40,8 (1998) 40,8 (1998)
Uganda 14,9 8,4 43 (1999) 45,7 (2002)
Ukraina 5,9 4,1 28,1 (2003) 31 (2006)
VQ Anh 13,8 7,2 36 (1999) 36 (1999)
Hoa Kỳ 15,9 8,4 40,8 (2000) 45 (2004)[3]
Uruguay 17,9 10,2 44,9 (2003)[1] 45,2 (2006)
Uzbekistan 6,1 4 26,8 (2000) 36,8 (2003)
Venezuela 20,4 10,6 44,1 (2000) 48,2 (2003)
Việt Nam 9,4 6 37 (2002) 37 (2004)
Yemen 8,6 5,6 33,4 (1998) 33,4 (1998)
Zambia 13,9 8 42,1 (2002–03) 50,8 (2004)
Zimbabwe 22 12 61 (2003)
[cần dẫn nguồn]
(1995) 56,8 (2003)

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a ă â Note: urban data only,
  2. ^ http://www,un,org/esa/socdev/ageing/workshops/tz/rwanda,pdf
  3. ^ But 46,9 in 2005 according to US census data,

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]