Thành viên:Hoanghauphuongdong123

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Hoàng hậu phương đông

  Bài tạo ra[sửa | sửa mã nguồn]

  Danh sách Hoàng hậu giai đoạn Nam-Bắc triều (Trung Quốc)

  Danh sách Hoàng hậu giai đoạn Tam Quốc (Trung Quốc)

  Nhà Hán[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Bạc hoàng hậu (Hán Cảnh Đế)
  2. Quách Thánh Thông
  3. Lương Nữ Oánh
  4. Đặng Mãnh Nữ
  5. Đậu Diệu
  6. Tống hoàng hậu (Hán Linh Đế)
  7. Hiếu Bình Vương hoàng hậu
  8. Hiếu Ai Phó hoàng hậu

  Nhà Đường[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Độc Cô quý phi (Đường Đại Tông)
  2. Tiêu Thái hậu (Nhà Đường)
  3. Quách Thục phi (Đường Ý Tông)
  4. Vương tài nhân (Đường Vũ Tông)
  5. Quách quý phi (Đường Kính Tông)
  6. Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông)
  7. Lục hoàng hậu (Đường Thương Đế)
  8. Trương hoàng hậu (Đường Túc Tông)
  9. Từ Huệ
  10. Dương hiền phi (Đường Văn Tông)


  Nam-Bắc triều[sửa | sửa mã nguồn]

  Bắc Tề[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Lý Tổ Nga
  2. Nguyên hoàng hậu (Bắc Tề Hiếu Chiêu Đế)
  3. Hộc Luật hoàng hậu (Bắc Tề Hậu Chủ)
  4. Hồ hoàng hậu (Bắc Tề Hậu Chủ)
  5. Mục Hoàng Hoa
  6. Nguyên Trọng Hoa


  Bắc Ngụy[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Tuyên Vũ Thuận hoàng hậu
  2. Cao Hoàng hậu (Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế)
  3. Cao Anh
  4. Phùng Thanh
  5. Nhĩ Chu Hoàng hậu (Bắc Ngụy Tiết Mẫn Đế)
  6. Hồ Hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Minh Đế)
  7. Nhĩ Chu Hoàng hậu (Nguyên Diệp)
  8. Nhĩ Chu Anh Nga
  9. Cao Hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế)
  10. Phùng Nhuận
  11. Ất Phất hoàng hậu
  12. Uất Cửu Lư hoàng hậu (Tây Ngụy Văn Đế)
  13. Vũ Văn hoàng hậu
  14. Nhược Can hoàng hậu

  Bắc Chu[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Nguyên Hồ Ma
  2. Tư Mã Lệnh Cơ
  3. Độc Cô hoàng hậu (Bắc Chu Minh Đế)
  4. Chu Mãn Nguyệt
  5. Trần Nguyệt Nghi
  6. Uất Trì Sí Phồn
  7. Nguyên Lạc Thượng
  8. Lý Nga Tư
  9. Dương Lệ Hoa
  10. A Sử Na hoàng hậu

  Nam Tề[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Chử Lệnh Cừ
  2. Hà Tịnh Anh
  3. Vương Thiều Minh
  4. Vương Thuấn Hoa
  5. Vương Bảo Minh
  6. Phan Ngọc Nhi

  Lưu Tống[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Viên Tề Quy
  2. Ân Ngọc Anh
  3. Tư Mã Mậu Anh
  4. Lộ hoàng hậu (Lưu Tống Tiền Phế Đế)
  5. Lộ Huệ Nam
  6. Vương Hiến Nguyên
  7. Vương Trinh Phong
  8. Giang Giản Khuê
  9. Tạ Phạm Cảnh
  10. Tiêu Văn Thọ
  11. Trương Khuyết


  Nhà Lương[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Trương hoàng hậu (Tiêu Đống)
  2. Vương hoàng hậu (Lương Kính Đế)
  3. Từ Chiêu Bội
  4. Hạ Vương Phong
  5. Tào quý tần (Lương Tuyên Đế)
  6. Vương hoàng hậu (Lương Tuyên Đế)
  7. Cung thái hậu (Nhà Lương)
  8. Vương thái hậu (Tiêu Đống)


  Nhà Trần (Trung Quốc)[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Chương Yêu Nhi
  2. Vương Thiếu Cơ
  3. Liễu Kính Ngôn
  4. Thẩm Diệu Dung
  5. Thẩm Vụ Hoa


  Nhà Thanh[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Hiếu Đoan Văn hoàng hậu

  Sửa đổi nhiều[sửa | sửa mã nguồn]

  Lâu Chiêu Quân

  Tuyên Vũ Linh hoàng hậu

  Văn Thành Văn Minh hoàng hậu

  Hồ hoàng hậu (Bắc Tề Vũ Thành Đế)

  Lữ hậu

  Đậu Y Phòng

  Trần A Kiều

  Vệ Tử Phu

  Triệu Phi Yến

  Hương phi

  Sùng Khánh hoàng thái hậu

  Phó chiêu nghi (Hán Nguyên Đế)

  Trần Viên Viên

  Độc Cô Già La

  Tiêu hoàng hậu (Tùy Dạng Đế)

  Triệu Hợp Đức

  Vương Chí

  Thượng Quan Uyển Nhi


  Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa
  Tây Thi • Vương Chiêu Quân • Điêu Thuyền • Dương quý phi

  Ngôi sao được tặng[sửa | sửa mã nguồn]

  Copyeditor Barnstar Hires.png Ngôi sao Biên tập viên
  Thay mặt hội đồng trao tặng thưởng không chính thức, tôi trao tặng bạn ngôi sao vì những đóng góp cho Wikipedia Tiếng Việt.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 23:42, ngày 16 tháng 9 năm 2014 (UTC)


  Barnstar of Diligence Hires.png Ngôi sao Cần mẫn
  Tôi là tôi rất thích những gì bạn đã đóng góp cho Wikipedia Tiếng việt. Trân trọng bạn ngôi sao cao quý và thay mặt cộng đồng không chính thức cảm ơn sự đóng góp chân thành của bạn với dự án này. Quá tuyệt vời!  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 16:00, ngày 29 tháng 9 năm 2014 (UTC)

  Liên lạc[sửa | sửa mã nguồn]

  Thành viên:Cnbhkine

  Thành viên:TT 1234

  Thành viên:Eruruu

  Bản mẫu[sửa | sửa mã nguồn]


  Bảy món ăn của Từ Hi Thái Hậu

  Sâm thử | Hầu não | Tượng tinh | Trứng công | Phương chi thảo | Trư vương | Sơn dương trùng