Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại hội Thể thao toàn quốc

Đại hội lần đầu1985
Chu kì tổ chức4 năm

Đại hội thể thao toàn quốc là một sự kiện thể thao lớn cấp quốc gia của Việt Nam. Đại hội được tổ chức bốn năm một lần, gần nhất là vào tháng 11 năm 2018. Từ năm 2018, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc đã được đổi thành Đại hội Thể thao toàn quốc. Sau khi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại Hà Nội, kỳ Đại hội tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2022.

Danh sách các kỳ Đại hội[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nhà của các kỳ Đại hội
Năm Đại hội Chủ nhà Thời gian Đoàn Vận động viên Môn Nội dung Tham khảo
1985 I Hà Nội 22 – 29 tháng Chín 27 1.253 13 125 [1]
1990 II Hà Nội 2 – 9 tháng Chín 46 1.453 18 [2]
1995 III Hà Nội 17 – 24 tháng Chín 56 3.751 24 [3]
2002 IV Hà Nội 14 – 22 tháng Mười một 64 6.084 33 526 [4]
2006 V Thành phố Hồ Chí Minh 16 – 24 tháng Chín 66 7.942 55 [5]
2010 VI Đà Nẵng 25 tháng Mười hai – 5 tháng Một 66 60 903 [6]
2014 VII Nam Định 6 – 16 tháng Mười hai 65 7424 36 747
2018 VIII Hà Nội tháng mười hai 65 hơn 7.000 36 743 [7]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT NĂM 1985”.
  2. ^ “ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ II - NĂM 1990”. line feed character trong |title= tại ký tự số 35 (trợ giúp)
  3. ^ “ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ III - NĂM 1995”. line feed character trong |title= tại ký tự số 35 (trợ giúp)
  4. ^ “ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV - NĂM 2002”. line feed character trong |title= tại ký tự số 35 (trợ giúp)
  5. ^ “ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - NĂM 2006”. line feed character trong |title= tại ký tự số 35 (trợ giúp)
  6. ^ “ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010”.
  7. ^ “Gần 200 kỷ lục được phá tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018”. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2020.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]