Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Bộ Công an (Việt Nam)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* ? -2008, [[Bùi Văn Nam]], Trung tướng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an<ref>{{chú thích web | url = http://kienthuc.net.vn/soi-xet/chan-dung-thu-truong-bca-phong-ham-thuong-tuong-bui-van-nam-274173.html | tiêu đề = Chân dung Thứ trưởng BCA phong hàm thượng tướng Bùi Văn Nam | author = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 12 năm 2016 | nơi xuất bản = Kienthuc.net.vn | ngôn ngữ = }}</ref><ref>[http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/08/130807_buivannam_returns_mps Tướng tình báo trở lại Bộ Công an VN]</ref>
* 2008 - tháng 12/2011, [[Trần Việt Tân]], Trung tướng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an<ref>{{chú thích web | url = http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Tin-trong-nuoc/68/1498/Cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-Thu-truong-Bo-Cong-an-va-Tong-cuc-truong-Tong-cuc-HCKT.aspx | tiêu đề = Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an và Tổng cục trưởng Tổng cục HC | author = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 12 năm 2016 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
* Tháng 1/2012 - nay2018, [[Đặng Xuân Loan]], Trung tướng<ref name=cand1>[http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-tham-chuc-tet-Tong-cuc-V-Bo-Cong-an-382160/ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc tết Tổng cục V - Bộ Công an]</ref><ref name=vnn1>{{chú thích web | url = http://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/tang-cuong-hop-tac-giua-bo-tt-tt-voi-bo-cong-an-291167.html | tiêu đề = Tăng cường hợp tác giữa Bộ TT&amp;TT với Bộ Công an - VietNamNet | author = | ngày = | ngày truy cập = 26 tháng 12 năm 2016 | nơi xuất bản = [[VietNamNet]] | ngôn ngữ = }}</ref>
 
=== Phó Tổng cục trưởng qua các thời kỳ ===
* xxx-xxx, [[Nguyễn Minh Dũng]], Trung tướng<ref>[http://cand.com.vn/van-hoa/Gioi-thieu-bo-tu-lieu-quy-ve-Bo-truong-Bo-Cong-an-qua-cac-thoi-ky-361899/ Giới thiệu bộ tư liệu quý về Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ]</ref>

Bảng chọn điều hướng