Khác biệt giữa các bản “Thái thượng hoàng hậu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
n
* [[Quý Mùi]], Dương Hoà năm thứ 9 ([[1643]]), mùa đông, tháng 10, ngày 13 là ngày Quý Dậu, Hoàng đế sai Quỳnh công Trịnh Đệ mang tờ cáo nhường ngôi cho Hoàng thái tử Duy Hựu. Thái tử lên ngôi ở Cần Chính điện, lúc ấy mới 13 tuổi. Đại xá, đổi niên hiệu là Phúc Thái, tôn Đế lên làm Thái thượng hoàng, tôn Hoàng hậu Trịnh thị làm Hoàng thái hậu, ở Đức Thọ cung. Gia tôn Hoàng thái hậu Trịnh thị làm Thái hoàng thái hậu.
 
Theo [[Quốc sử quán triều Nguyễn]], khi [[Thành Thái]] bị buộc thoái vị, người Pháp đã từng tham khảo thông lệ thoái vị. Khi ấy, triều đình chỉ ra theo lệ xưa, Hoàng đế thoái vị gọi là Thái thượng hoàng, còn Hoàng đích mẫu gọi là Hoàng thái hậu, Hoàng sinh mẫu gọi [[Hoàng thái phi]]. Cuối cùng, Thành Thái được tôn gọi là ['''Hoàng Phụ Hoàng đế'''; 皇父皇帝], Hoàng quý phi [[Nguyễn Thị Vân Anh]] được tôn gọi là ['''Hoàng đích mẫu'''; 皇嫡母], mẹ đẻ [[Vua Duy Tân]] là [[Tài nhân Nguyễn Thị Định (nhà Nguyễn)|Nguyễn Thị Định]] được tôn gọi là ['''Hoàng sinh mẫu'''; 皇生母].
 
=== Nhật Bản ===

Trình đơn chuyển hướng