Công chúa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Tranh vẽ 2 công chúa Thọ An và Thọ Ân thời nhà Thanh (Trung Quốc)

Công chúa (chữ Hán: 公主) là một tước hiệu quý tộc dành cho nữ giới, thường được phong cho con gái Hoàng đế (Hoàng nữ). Tước hiệu này cũng được dùng để phong cho một số người phụ nữ có công, hoặc một số vị nữ thần. Tước hiệu Công chúa được chính các Hoàng đế ra sắc chỉ gia phong.

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Sách Công Dương truyện thời Chiến Quốc, có chép: "Thiên tử giá nữ ư chư hầu, tất sử chư hầu đồng tính giả chủ chi" (天子嫁女於诸侯,必使諸侯同姓者主之, Thiên tử gả con gái cho chư hầu, tất phải do chư hầu cùng họ làm chủ hôn).[1] Sách Ấu học quỳnh lâm thời Minh, bổ túc thêm: "Đế nữ nãi công hầu chủ hôn, cố hữu Công chủ chi xưng" (帝女乃公侯主婚,故有公主之稱, Con gái hoàng đế do công hầu làm chủ hôn, vì vậy gọi là Công chủ).[2] Từ "Chủ" (主), sang tiếng Việt, còn được phiên âm thành "Chúa", vì vậy từ Công chủ cũng được biến âm thành Công chúa.

Trong lịch sử, tước hiệu Công chúa chỉ dùng ở 3 quốc gia ảnh hưởng văn minh Trung Hoa là Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên (trừ Nhật Bản). Tại những quốc gia này, tước hiệu Công chúa hầu hết là phong hiệu của các Hoàng nữ (con gái Hoàng đế) hoặc Vương nữ (con gái Quốc vương), nên trong các tài liệu Trung Quốc và Việt Nam, từ Công chúa hiện diện với nghĩa phổ biến để chỉ con gái của các Hoàng đế hoặc Quốc vương của các quốc gia quân chủ. Trong nhiều trường hợp chuyển ngữ cho các tước hiệu nữ giới khác, dựa trên các tài liệu tiếng Anh, những phụ nữ được chú kèm tước hiệu "Princess" cũng được chuyển ngữ thành tước hiệu Công chúa. Điều này dẫn đến sự nhầm lẫn trong một số trường hợp các tước hiệu như trường hợp con gái của tướng quân Nhật Bản, do ảnh hưởng của tiếng Anh khi dịch từ Hime ( (Chẩn)?), cũng được chuyển ngữ sai thành Công chúa.

Phong hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Tước hiệu Công chúa tùy theo địa phương hoặc triều đại có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Thời cổ đại, tước hiệu này thường chỉ phong cho các Hoàng nữ, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, các phụ nữ quý tộc không phải là Hoàng nữ, thậm chí thuộc tầng lớp thấp hơn, do tài năng hoặc công tích đặc biệt, cũng được Hoàng đế phá lệ phong tước hiệu Công chúa.

Trong các điển tịch Trung Quốc, từ Công chúa thường được giản xưng là "Chủ" (主), Công chúa lấy chồng xưng là "Thích" (適), người cưới Công chúa thì xưng là "Thượng" (尚). Mỗi Công chúa thường có một phong hiệu để tránh gọi tên húy, kèm đất phong để làm thực ấp (thường gọi là Thang mộc ấp, ấp tắm gội). Thông thường, những phong hiệu này thuộc trong 3 dạng:

 • Theo tên tiểu quốc: như Ninh quốc công chúa, Hoắc quốc công chúa, Kỳ quốc công chúa, Trần quốc công chúa...
 • Theo tên quận: như Tân Thành công chúa, Trường Lạc công chúa, Bình Nguyên công chúa, Bình Dương công chúa... Phong hiệu này tuy lấy theo tên quận, nhưng không giống như tước hiệu Quận chúa.
 • Theo mỹ danh: như Văn Thành công chúa, An Lạc công chúa, Thái Bình công chúa...

Các phong hiệu công chúa không nhất thiết cố định mà có thể được thay đổi. Như trường hợp Thăng Bình công chúa sau được phong là Tề quốc công chúa.

Hôn phối[sửa | sửa mã nguồn]

Danh hiệu Công chúa trong lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Trước thời Chu, hệ thống giai tầng xã hội chưa hoàn bị, các xưng hiệu chưa rõ ràng. Đến đời Chu, vua Chu xưng Vương, vốn họ Cơ, vì vậy con gái Chu vương thường được gọi là Vương Cơ, nhưng không phải là một phong hiệu chính thức. Tuy vậy, do ảnh hưởng điều này, phụ nữ Trung Quốc thời Chu (thậm chí đến đầu đời Hán) thường được chép tên hiệu với từ Cơ ghép phía sau như Ly Cơ, Triệu Cơ, Ngu Cơ... Đến thời Chiến Quốc, các chư hầu đều xưng Vương, con gái các vua chư hầu đầu xưng là Công chúa, cũng có khi là Quân chúa (君主). Riêng con gái vua Chu vẫn xưng là Vương Cơ.

Khi Tần diệt Chu, danh hiệu Vương Cơ bị phế bỏ. Bấy giờ, do vương thất nước Tần đều mang họ Doanh, nên con gái trong vương thất thường được xưng tên ghép với chữ Doanh như Hoài Doanh, Văn Doanh... Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, phong hiệu cho các hoàng nữ vẫn chưa được ghi chép rõ. Thời Bắc Tống, Tư Mã Quang có chép rằng các con gái của Tần Thủy Hoàng có được gọi là Công chúa.[3]

Sang đầu thời Tây Hán, chế độ sách phong, tấn phong và đãi ngộ cho con gái và cháu gái Hoàng đế được hình thành. Theo đó, các hoàng nữ xưng là Công chúa, con gái các vương xưng là Ông chúa (翁主) hoặc Vương chúa (王主).[4] Công chúa đầu tiên được sử liệu ghi chép là là Lỗ Nguyên công chúa, con gái của Hoàng đế khai quốc nhà Hán Lưu Bang. Tuy nhiên, Lỗ Nguyên chỉ là thụy hiệu được đặt sau này, còn tên thật của bà không được ghi chép lại. Đời Hán Văn đế, Trưởng nữ Lưu Phiêu là người đầu tiên chính thức được phong hiệu Quán Đào công chúa, theo thực ấp của công chúa là huyện Quán Đào. Khi Hán Cảnh đế lên ngôi, tước hiệu của bà được cải thành Trưởng công chúa (長公主, Chị hoặc em gái của Hoàng đế), đến đời Hán Vũ đế thì trở thành Thái trưởng công chúa (太長公主, Cô hoặc bác gái của Hoàng đế).

Khi các công chúa được gả cho bậc liệu hầu, phong hiệu của công chúa đó sẽ đổi theo phong hiệu của chồng. Như Dương Tín công chúa, con gái của Hán Cảnh đế, khi được gả cho Bình Dương hầu Tào Thì (tức Tào Thọ), phong hiệu của bà được cải thành Bình Dương công chúa. Do tước hiệu Công chúa không có tính thế tập, nên vẫn xảy ra trường hợp 2 công chúa có cùng phong hiệu (ở những thời điểm khác nhau), như trường hợp phong hiệu Quán Đào công chúa từng được phong cho Lưu Phiêu (con gái Hán Văn đế) và Lưu Thi (con gái Hán Tuyên đế). Hoặc có trường hợp phong hiệu gây nhầm lẫn với liệt hầu khác như Dương Tín công chúa với Dương Tín hầu.

Khi Vương Mãng lên ngôi, đã phế bỏ tước hiệu Công chúa, cải thành tước hiệu Thất chúa (室主, còn gọi là Thất chủ), cải phong hiệu của con gái mình từ Định An thái hậu của nhà Hán thành Hoàng Hoàng thất chúa của nhà Tân. Sử liệu của ghi chép lại tước hiệu của 2 con gái Vương Mãng là Mục tu nhiệm Vương Diệp và Mục đãi nhiệm Vương Tiệp.[5]

Tượng Văn Thành công chúa nhà Đường. Bà thực ra chỉ là cháu gái của Đường Thái Tông

Đến đời Đông Hán, tước hiệu Công chúa được phục hồi, nhưng lại bỏ tước hiệu Ông chúa. Phân định các bậc Công chúa được phân thành Huyện công chúa (gọi tắt là Huyện chúa 縣主, phong cho Hoàng nữ),[4] Hương công chúa (gọi tắt là Hương chúa 鄉主), Đình công chúa (gọi tắt là Đình chúa 亭主) (đều phong cho các Vương nữ). Cao nhất là Trưởng công chúa, phong cho chị hoặc em gái Hoàng đế.[6]

Thời Tam Quốc, chiến tranh loạn lạc, sử liệu thất lạc, chỉ có thể phỏng đoán thể chế phong hiệu các công chúa vẫn phỏng theo nhà Hán. Sang đến đời Tấn, Đế nữ được phong hiệu theo quận tên quận, gọi là Quận công chúa, gọi tắt là Quận chúa (郡主), phong hiệu các Vương nữ gọi là Huyện chúa, nhưng không được dùng xưng hiệu Huyện công chúa.[4]

Ảnh họa "Thiên thu tuyệt diễm đồ" thời Minh, vẽ Nhạc Xương công chúa nhà Trần

Thời Nam-Bắc triều, Công chúa là tước hiệu dành cho Hoàng nữ, tuy nhiên trên thực tế vẫn được phong cho các nữ giới khác trong dòng tông thất. Phong hiệu của các Công chúa lấy theo tên quận hoặc huyện được phong.

Thời Đường, tước hiệu Công chúa, ngoài các Hoàng nữ, còn được phong cho các nữ nhân trong tông thất, thậm chí các con gái của các phò mã, các đại thần của được phong tước hiệu Công chúa.[7] Các bậc Công chúa cũng quy định rõ: Bác gái hoặc cô ruột của hoàng đế được phong là Thái trưởng công chúa, chị và em gái hoàng đế là Trưởng công chúa, con gái hoàng đế là Công chúa, con gái Hoàng thái tử là Quận chúa, con gái Thân vương là Huyện chúa,[8] con gái Quận vương là Hương chúa, con gái tông thất phong Đình chúa. Tuy nhiên, trừ trường hợp được phong hiệu Công chúa chính thức, từ bậc Quận chúa trở xuống không được xưng hiệu là Công chúa như trước.

Thời Tống bổ sung thêm bậc Lượng quốc thái trưởng công chúa (兩國大長公主) cho những nữ giới vai bà cô của Hoàng đế. Trừ 2 bậc Lượng quốc thái trưởng công chúa và Thái trưởng công chúa, 2 bậc công chúa còn lại là Trưởng công chúa và Công chúa, phong hiệu là mỹ danh, sau khi kết hôn sẽ cải phong hiệu theo tên tiểu quốc được phong. Đến đời Tống Huy tông, phỏng theo chế độ nhà Chu, cải tước hiệu Công chúa thành Đế cơ (帝姬). Các bậc dưới cũng được cải lại như Quận chúa thành Tông cơ (宗姬), huyện chúa thành Tộc cơ (族姬). Khi Bắc Tông diệt vong, Nam Tống phục hưng, tước hiệu Công chúa, Quận chúa, huyện chúa cũng được phục hồi.

Ảnh họa Tào Quốc trưởng công chúa nhà Minh, chị của Minh Thái Tổ

Sử liệu không ghi rõ nhà Liêu quy định tước hiệu Công chúa như thế nào. Các con gái Hoàng đế Liêu có thể được ghi dước cả danh hiệu Công chúa, Quận chúa, huyện chúa. Nhà Kim quy định rõ hơn, Hoàng nữ được phong Công chúa, Vương nữ được phong Huyện chúa. Tuy phong hiệu đều lấy tên huyện phong, nhưng bậc Huyện chúa không được xem như là Huyện công chúa.[9][10] Đến nhà Nguyên thì các Hoàng nữ, Vương nữ đều xưng là Công chúa.[11]

Đến nhà Minh, điển chế quy định: Hoàng cô mẫu là Thái trưởng công chúa, Hoàng tỷ muội là Trưởng công chúa, Hoàng nữ là Công chúa, Thân vương nữ là Quận chúa, con gái chính thất của Quận vương cũng được phong Quận chúa, con gái thứ thất được phong là Huyện chúa. Phu quân của các bậc Công chúa xưng là Phò mã. Phu quân của Quận chúa, huyện chúa xưng là Nghi tân.[12]

Thời Hậu Kim, khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích khai quốc, triều nghi còn đơn giản, các con gái và cháu gái Đại hãn đều xưng là Cách cách (chữ Mãn: ᡤᡝᡤᡝ, Gégé, 格格). Khi Hoàng Thái Cực lên ngôi Hoàng đế, cải quốc hiệu thành Đại Thanh, đã phỏng theo người Hán, quy định con gái của Hoàng đế phong hiệu là Công chúa, phân thành Cố Luân (Gurun, 固伦) công chúa để phong cho con gái do Hoàng hậu sinh ra, và Hòa Thạc (Hošoi, 和硕) công chúa để phong cho con gái do các phi tần sinh ra.

Sau khi quân Thanh chiếm được Trung Quốc, năm Thuận Trị thứ 17 (1660), nhà Thanh ra chế định thứ bậc phong hiệu của các hoàng nữ như sau:

 • Cố Luân công chúa (固倫公主) ban cho con gái do Hoàng hậu sinh ra. Cố Luân có nghĩa là "thiên hạ" trong tiếng Mãn Châu.
 • Hòa Thạc công chúa (和碩公主) ban cho con gái do các phi tần sinh ra. Hòa Thạc có nghĩa là "bốn phương, bốn mặt" trong tiếng Mãn Châu.
Ảnh chụp Cố Luân Vinh Thọ công chúa, công chúa cuối cùng của nhà Thanh.

Đối với các tông nữ, phân thành các bậc:

 • Hòa Thạc cách cách (和碩格格) ban cho con gái của các Thân vương, phân thành 2 bậc: Quận chúa cho con gái dòng chính thất và Quận quân cho con gái dòng thứ thất.
 • Đa La cách cách (多羅格格) ban cho con gái của các Thế tử, Quận vương, Trưởng tử Quận vương và Bối lặc, được phân thành 2 bậc: Huyện chúa cho con gái dòng chính thất của Thế tử, Quận vương; và Huyện quân cho con gái dòng thứ thất của Thế tử, Quận vương và con gái của Trưởng tử Quận vương, Bối lặc.
 • Cố Sơn cách cách (固山格格) ban cho con gái của các Bối tử. Tước hiệu này cũng được xếp vào bậc Huyện quân.
 • Hương quân (鄉君) ban cho con gái của Trấn quốc công.

Các tước hiệu từ Quận chúa đến Hương quân, sau khi đượ Hoàng đế ban phong hiệu, mới được xưng Cách cách. Dưới các bậc này, cháu gái của Hoàng đế chỉ được xưng là Tông nữ.[13]

Trên thực tế, vẫn có những trường hợp được nâng bậc lên như Hòa Hiếu Công chúa vốn chỉ là con của Đôn phi Uông thị, nên chỉ là bậc Hòa Thạc công chúa, về sau được vua cha Càn Long nâng lên bậc Cố Luân công chúa. Hoặc như Vinh Thọ công chúa, trưởng nữ của Cung thân vương Dịch Hân, vốn chỉ ở bậc Hòa Thạc cách cách, năm 7 tuổi được Từ Hy thái hậu đưa vào cung nuôi dưỡng, phá cách phong lên bậc Cố Luân công chúa năm 1861. Bà cũng chính là vị Công chúa cuối cùng được ghi nhận của nhà Thanh.

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Có một số vị Hoàng đế không có con trai chỉ có con gái, và định truyền ngôi cho con gái nào thì phong người đó làm Hoàng thái nữ (皇太女), sau này trở thành Nữ hoàng, tương tự như Hoàng thái tử. Chẳng hạn như hoàng đế Lý Huệ Tông với hoàng hậu Trần Thị Dung không có con trai, chỉ có hai người con gái là Thuận Thiên công chúa với Chiêu Thánh công chúa. Do sức ép của Trần Thủ Độ, Huệ Tông hoàng đế đã lập công chúa Chiêu Thánh làm Hoàng thái nữ, sau này trở thành Lý Chiêu Hoàng.

Triều Tiên[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tài liệu tiếng Triều Tiên hiện đại, tước hiệu Công chúa được viết là 공주 và được phiên âm thành Gongju hoặc Kongchu. Chịu ảnh hưởng văn hóa Hán từ sớm, trong lịch sử, danh hiệu Công chúa được ghi nhận đầu tiên từ đầu thời Tam Quốc, như Lạc Lãng (낙랑, Nangnang) công chúa của Lạc Lãng, Bình Cương (평강, Pyunggang) công chúa của Cao Cú Ly hay Thiện Hoa (선화, Seonhwa) công chúa của Tân La. Sử liệu cũng ghi nhận các vương nữ của Tân La được phong các tước hiệu Công chúa (궁주), Trạch chúa (택주) hoặc Điện chúa (전주). Tuy nhiên, sau khi kết hôn, các vương nữ đều xưng là Phu nhân.

Các tước hiệu tương đương[sửa | sửa mã nguồn]

Nhật Bản[sửa | sửa mã nguồn]

Mặc dù chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, nhưng trong lịch sử Nhật BảnLưu Cầu lại không sử dụng tước hiệu Công chúa. Con gái và cháu gái trực hệ 3 đời của Thiên hoàng được phong tước hiệu Naishinnō (内親王 Nội thân vương?), được xem là tương đương tước hiệu Công chúa. Các cháu gái trực hệ ngoài 3 đời được phong tước hiệu Nyoō (女王 Nữ vương?), tương đương tước hiệu Quận chúa. Tuy nhiên xưng hiệu Công chúa (Kōshu) đôi khi vẫn được các Hoàng nữ và Nội thân vương sử dụng như một biệt xưng hoặc nhã xưng. Như ở Thời kỳ Asuka, Hoàng nữ của Thiên hoàng Kimmei, Anahobe no Hashihito (穴穂部間人 Huyệt Tuệ Bộ Gian Nhân?) xưng hiệu là Khổng Bộ Gian Nhân (孔部間人, Anabu no Hashihito) Công chúa [14]. Hoặc ở Thời kỳ Heian, Nội thân vương Uchiko, Hoàng nữ của Thiên hoàng Saga, xưng hiệu là Trai Viện (斎院, Saiin) Công chúa.[15]

Tại Vương quốc Lưu Cầu, do vốn là một phiên quốc của Trung Quốc, con gái của các quốc vương Lưu Cầu chỉ sử dụng tước cao nhất là Ông chúa (翁主), không sử dụng đến tước hiệu Công chúa.

 1. Công chúa Sayako của Nhật Bản

Thái Lan[sửa | sửa mã nguồn]

Anh quốc[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Công chúa Mary của Anh, con gái Henry VIII, chị của Elizabeth
 2. Công chúa Elizabeth của Anh, sau là Nữ vương Anh

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Công Dương Cao, Công Dương truyện.
 2. ^ Trình Đăng Cát, Ấu học quỳnh lâm, quyển Nhị, phần Ngoại thích.
 3. ^ Tư trị thông giám, quyển 7, phần Nhị Thế hoàng đế nguyên niên.
 4. ^ a ă â Đường lục điển, quyển 2.
 5. ^ Hán thư, quyển 99 hạ, truyện Vương Mãng.
 6. ^ Hậu Hán thư, Hoàng hậu kỷ, Đệ thập hạ.
 7. ^ Đường hội yếu, quyển Lục, Hòa phiên Công chúa.
 8. ^ Tân Đường thư, quyển 46, Chí 36: Bách quan nhất: Lại bộ.
 9. ^ Kim sử, quyển 55, Chí 36: Bách quan Nhất
 10. ^ Kim sử, quyển 63, Liệt truyện 1: [Hậu] - phi thượng.
 11. ^ Tân Nguyên sử, quyển 105
 12. ^ Minh sử, quyển 121, Liệt truyện 9: Công chúa
 13. ^ Thanh sử cảo, quyển 114.
 14. ^ Sách Trung cung tự Thiên Thọ Quốc tú trướng chép:「多至波菜等已比乃弥己等(用明天皇)、庶妹、名を孔部間人公主、娶りて大后と為す……尾治大王之女、名を多至波奈大女郎、娶りて后となす…」
 15. ^ Sách Đại Đông thế ngữ chép:「弘仁中。齋院公主有才學。」

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]