Khác biệt giữa các bản “Ruột non”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
== Tiêu hóa ==
 
Ruột hấp thu theo hướng tích cực: thức ăn được hấp thu hết khi tiêu hóa.
* [[Cacbohydrat|Glucid]] -> đường Maltose -> [[Glucose]];
* Lipide[[Lipid]] dưới tác động của enzyme lipase chuyển thành [[Axit béo|Acid béo]][[Glyxerol|Glycerol]]
* [[Protein]] xuống ruột non thành [[Peptide|Polypeptide]]
* [[Tụy]] có enzyme Trypsin
* Ruột có enzyme Trypsinogen + entersrokinase -> Trypsin
* Polypeptide + Trypsin -> [[Axit amin|Amino Acid]].
 
== Hấp thu ==

Bảng chọn điều hướng