Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Từ hoàng hậu (Minh Thành Tổ)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Hậu duệ ==
'''Nhân Hiếu Văn Hoàng hậu''' hạ sinh cho [[Minh Thành Tổ]] 3 [[Hoàng tử]] và 4 [[Hoàng nữ]]:
# [[Minh Nhân Tông|Chu Cao Sí]] Chu Cao Sí (朱高炽; [[16 tháng 8]], [[1378]] - [[29 tháng 5]], [[1425]]), đích trưởng tử của [[Minh Thành Tổ]].
# Vĩnh An công chúa (永安公主; [[1377]] - [[1417]]), hạ giá lấy Quảng Bình hầu ''Viên Dung'' (袁容).
# Vĩnh Bình công chúa (永平公主; [[1379]] - [[1444]]), hạ giá lấy Phú Dương hầu ''Lý Phượng'' (李让).
Người dùng vô danh