Danh sách hoàng hậu Trung Quốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Võ Tắc Thiên, người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc
Hiếu Khác Mẫn Hoàng hậu, Hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Quốc

Hoàng hậu (chữ Hán: 皇后) là một tước hiệu Hoàng tộc thời phong kiến được tấn phong cho vợ chính (chính cung, chính thất, thê thất) của Hoàng đế, do Hoàng đế sắc phong. Vương hậu là tước hiệu được phong cho vợ chính (chính cung, chính thất, thê thất) của Quốc vương, hoặc đôi khi một số người được Hoàng đế phong Vương tước (thường là người trong Hoàng tộc hay anh em trai của Hoàng đế) thì vợ chính của họ được phong ngôi Vương phi.

Tuy nhiên, ngày nay nhiều người hay hiểu Hoàng hậu theo nghĩa là vợ chính của nhà Vua nói chung, bao gồm cả Quốc Vương lẫn Hoàng đế, điều này có thể gây ra một số nhầm lẫn.

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, thường chỉ có duy nhất một Hoàng hậu tại vị khi còn sống. Khi Hoàng hậu trước đã qua đời hoặc bị phế bỏ thì mới lập Hoàng hậu mới. Theo lịch sử Trung Quốc ghi lại thì Hoàng hậu chính thức đầu tiên là Lữ Trĩ của nhà Hán, vợ của Hoàng đế Hán Cao Tổ Lưu Bang. Vị Hoàng hậu cuối cùng là Uyển Dung, vợ của Hoàng đế Phổ Nghi nhà Thanh.

Nhà Hán[sửa | sửa mã nguồn]

Tây Hán[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Hán Cao Tổ
Lưu Bang
1 Hiếu Cao hoàng hậu Lữ Trĩ Chính thất
Hán Vương hậu
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
202 – 195 TCN Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nhiếp chính nhà Hán dưới thời Huệ Đế và 2 vị Thiếu Đế.
2 Cao Hoàng hậu Bạc thị Ngụy Vương sủng cơ
Phu nhân
Đại Vương thái hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Cao Hoàng hậu
Thụy phong Mẹ sinh Văn Đế Lưu Hằng. Nguyên là sủng cơ của Ngụy Vương Báo, sau được Cao Tổ nạp làm phi tần. Vị Hoàng đế đầu tiên của Đông HánQuang Vũ Đế truy tặng Cao Hoàng hậu.
Hán Huệ Đế
Lưu Doanh
Hiếu Huệ hoàng hậu Trương Yên Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Hiếu Huệ Hoàng hậu
192 – 188 TCN Con gái Trương NgaoLỗ Nguyên Công chúa, cháu gọi Huệ ĐếVăn Đế bằng cậu. Được tôn làm Hoàng thái hậu dưới thời Thiếu Đế, đến thời Văn Đế đổi gọi Hiếu Huệ Hoàng hậu hay ở Bắc cung Hoàng hậu.
Hán Hậu Thiếu Đế
Lưu Hoằng
Hoàng hậu Lữ thị Hoàng hậu
Thứ nhân
184 – 180 TCN Con gái Lữ Lộc. Bị các đại thần Trần Bình, Chu Bột bức tử.
Hán Văn Đế
Lưu Hằng
Hiếu Văn hoàng hậu Đậu Y Phòng Cung nhân
Đại Vương phi
Đại Vương hậu
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
179 – 157 TCN Mẹ sinh Cảnh Đế Lưu KhảiQuán Đào Công chúa.
Hán Cảnh Đế
Lưu Khải
1 Hoàng hậu Bạc thị Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
Thứ nhân
157 – 151 TCN Nguyên phối của Hán Cảnh Đế, xuất thân họ tộc Bạc Thái hậu. Bị phế truất.
2 Hiếu Cảnh hoàng hậu Vương Chí Mỹ nhân
Phu nhân
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
150 – 141 TCN Mẹ sinh Vũ Đế Lưu Triệt.
Hán Vũ Đế
Lưu Triệt
1 Hoàng hậu Trần A Kiều Giao Đông Vương hậu
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu

Thứ nhân

140 – 130 TCN Con gái Quán Đào Công chúa, cháu gọi Hán Cảnh Đế bằng cậu. Bị phế truất.
2 Tư Hoàng hậu Vệ Tử Phu Nhạc kỹ
Cung nhân
Phu nhân
Hoàng hậu
128 – 91 TCN Mẹ sinh Lệ Thái tử Lưu Cứ. Hoàng hậu tại ngôi vị lâu nhất nhà Tây Hán (38 năm), cũng là Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc có thụy hiệu riêng Tư hoàng hậu.
3 Hiếu Vũ Hoàng hậu Lý thị Nhạc kỹ
Phu nhân
Thụy phong Bà nội Xương Ấp Vương Lưu Hạ. Phi tần được Hán Vũ Đế sủng ái nhất, Hán Chiêu Đế truy tặng Hiếu Vũ Hoàng hậu theo di ngôn của Vũ Đế.
Hán Chiêu Đế
Lưu Phất Lăng
Hiếu Chiêu hoàng hậu Thượng Quan thị Tiệp dư
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Thái thái hoàng thái hậu
83 – 74 TCN Trở thành Hoàng thái hậu năm 15 tuổi trong 27 ngày dưới thời Xương Ấp Vương Lưu Hạ, được tôn làm Thái hoàng thái hậu dưới thời Hán Tuyên Đế, rồi Thái thái hoàng thái hậu thời Hán Nguyên Đế. Là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Trung Hoa nắm giữ 3 danh hiệu này.
Hán Tuyên Đế
Lưu Tuân
1 Cung Ai Hoàng hậu Hứa Bình Quân Chính thất
Tiệp dư
Hoàng hậu
Cung Ai Hoàng hậu
74 – 71 TCN Nguyên phối thuở hàn vi của Hán Tuyên Đế, mẹ sinh Nguyên Đế Lưu Thích.
2 Hoàng hậu Hoắc Thành Quân Tiệp dư
Hoàng hậu
71 – 66 TCN Con gái Hoắc Quang. Sau khi Hoắc Quang qua đời, Hoặc Hoàng hậu bị Tuyên Đế phế truất và bức tử, họ tộc Hoắc thị cũng bị diệt tộc.
3 Hiếu Tuyên hoàng hậu Vương thị Tiệp dư
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
64 – 49 TCN Dưỡng mẫu của Hán Nguyên Đế. Hiệu là Cung Thành Thái hậu.
Hán Nguyên Đế
Lưu Thích
1 Hiếu Nguyên Hoàng hậu Vương Chính Quân Cung nhân
Lương đệ
Tiệp dư
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Văn Mẫu Thái hoàng thái hậu
48 – 33 TCN Mẹ sinh Thành Đế Lưu Ngao, cô ruột Vương Mãng. Thời nhà Tân đổi gọi làm Văn Mẫu Thái hoàng thái hậu.
2 Định Đào Cung Vương mẫu Phó thị Lương đệ
Tiệp dư
Chiêu nghi
Định Đào Vương thái hậu
Cung Hoàng thái hậu
Đế thái thái hậu
Hoàng thái thái hậu
Hiếu Nguyên Hoàng hậu
Định Đào Cung Vương mẫu
Thụy phong về sau truy phế Bà nội Ai Đế Lưu Hân. Ai Đế truy tặng Hiếu Nguyên Hoàng hậu, sau bị Vương Mãng truy phế làm Định Đào Cung Vương mẫu.
Hán Thành Đế
Lưu Ngao
1 Hoàng hậu Hứa thị Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
Trường Định Quý nhân
31 – 18 TCN Nguyên phối của Hán Thành Đế. Bị phế truất, giáng làm Trường Định Quý nhân.
2 Hiếu Thành hoàng hậu Triệu Nghi Chủ
Triệu Phi Yến
Nhạc kỹ
Tiệp dư
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
16 – 7 TCN Chị gái Chiêu nghi Triệu Hợp Đức. Bị Vương Mãng bức tử và truy phế.
Hán Ai Đế
Lưu Hân
Hiếu Ai hoàng hậu Phó thị Định Đào Vương hậu
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
6 – 1 TCN Bị Vương Mãng bức tử và truy phế.
Hán Bình Đế
Lưu Khản
Hiếu Bình hoàng hậu Vương thị Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Định An Thái hậu
Hoàng Hoàng Thất chủ
1 – 5 Con gái Vương Mãng. Thời nhà Tân bị truất làm Định An Thái hậu rồi Hoàng Hoàng Thất chủ.

Đông Hán[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Hán Quang Vũ Đế
Lưu Tú
1 Hoàng hậu Quách Thánh Thông Thê tử
Quý nhân
Hoàng hậu
Trung Sơn Vương thái hậu
24 – 41
2 Quang Liệt hoàng hậu Âm Lệ Hoa Nguyên phối Thê tử
Quý nhân
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
41 – 64
Hán Minh Đế
Lưu Trang
Minh Đức hoàng hậu Mã thị Thái tử thiếp
Quý nhân
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
59 – 75
Hán Chương Đế
Lưu Đát
1 Chương Đức hoàng hậu Đậu thị Quý nhân
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
78 – 88
2 Cung Hoài hoàng hậu Lương thị Quý nhân Thụy phong Bị Đậu hoàng hậu sát hại
1 Kính Ẩn hoàng hậu Tống thị Quý nhân Thụy phong Bị Đậu hoàng hậu sát hại
Hán Hòa Đế
Lưu Triệu
1 Hoàng hậu Âm thị Quý nhân
Hoàng hậu
2/96 – 102
2 Hòa Hi hoàng hậu Đặng Tuy Quý nhân
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
102 – 106
Hán An Đế
Lưu Hỗ
1 An Tư hoàng hậu Diêm Cơ Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
108 – 125
2 Cung Mẫn hoàng hậu Lý thị Quý nhân Thụy phong Bị Diêm hoàng hậu hạ độc chết năm 115
Hán Thuận Đế
Lưu Bảo
Thuận Liệt hoàng hậu Lương Nạp Quý nhân
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
131 – 144
Hán Hoàn Đế
Lưu Chí
1 Ý Hiến hoàng hậu Lương Nữ Oánh Hoàng hậu 147 – 159 Là em gái của hoàng thái hậu Lương Nạp

Được truy phong thụy hiệu là Ý Hiến hoàng hậu nhưng bị tước bỏ vào đời sau

2 Hoàng hậu Đặng Mãnh Nữ Thái nữ
Quý nhân
Hoàng hậu
159 – 165
3 Hoàn Tư hoàng hậu Đậu Diệu Quý nhân
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
165 – 168
Hán Linh Đế
Lưu Hoành
1 Hoàng hậu Tống thị Quý nhân
Hoàng hậu
171 – 178
2 Linh Tư hoàng hậu Hà thị Thái nữ
Quý nhân
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
180 – 189 Theo dã sử có tên là Hà Liên hoặc Hà Mật, nhưng không có căn cứ xác thực điều này.
3 Linh Hoài Hoàng hậu Vương Vinh Mỹ nhân Thụy phong Bị Hà hoàng hậu hạ độc chết năm 181 sau khi sinh hoàng tử.
Hán Hiến Đế
Lưu Hiệp
1 Hoàng hậu Phục Thọ Quý nhân
Hoàng hậu
195 – 214 Bị giết bởi Tào Tháo.
2 Hiến Mục hoàng hậu Tào Tiết Phu nhân
Quý nhân
Hoàng hậu
Sơn Dương công phu nhân
215 – 220 Là con gái của Tào Tháo

Tam Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tấn[sửa | sửa mã nguồn]

Tây Tấn[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Tấn Vũ Đế
Tư Mã Viêm
1 Vũ Nguyên hoàng hậu (Đại Dương Hậu) Dương Diễm (tự Quỳnh Chi) Hoàng hậu 265 - 274
2 Vũ Điệu hoàng hậu (Tiểu Dương Hậu) Dương Chỉ (tự Quý Lan, tiểu tự Nam Dận) Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
276 - 290 Là chị em họ của Dương Diễm. Sau bị phế truất
Tấn Huệ Đế
Tư Mã Trung
1 Hoàng hậu Giả Nam Phong Hoàng hậu 290 - 300 Con gái của Giả Sung
2 Hoàng hậu Dương Hiến Dung Hoàng hậu 300 – 301
301 – 304
304
304 – 305
305
306 – 307
Trong loạn bát vương bị lập rồi phế tổng cộng 5 lần. Tái giá làm Hoàng hậu của Tiền Triệu Mạt Đế
Tấn Hoài Đế
Tư Mã Sí
Hoàng hậu Lương Lan Bích Hoàng hậu 307 - 311

Đông Tấn[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế
Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Tấn Nguyên Đế
Tư Mã Duệ
Nguyên Kính Hoàng hậu Ngu Mạnh Mẫu Phu nhân Thuỵ phong
Tấn Minh Đế
Tư Mã Thiệu
Minh Mục hoàng hậu Dữu Văn Quân Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
323 - 326 Sinh Tấn Thành Đế Tư Mã DIễn
Tấn Thành Đế
Tư Mã Diễn
Thành Cung hoàng hậu Đỗ Lăng Dương Hoàng hậu 336 - 341
Tấn Khang Đế
Tư Mã Nhạc
Khang Hiến hoàng hậu Chử Toán Tử Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
342 - 344 Sinh Tấn Mục Đế Tư Mã Đam
Tấn Mục Đế
Tư Mã Đam
Mục Chương hoàng hậu Hà Pháp Nghê Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
357 - 361
Tấn Ai Đế
Tư Mã Phi
Ai Tĩnh hoàng hậu Vương Mục Chi Hoàng hậu 361 - 365
Tấn Phế Đế
Tư Mã Dịch
Hiếu hoàng hậu Dữu Đạo Liên Đông Hải Vương phi
Hoàng hậu
365 - 366
Tấn Giản Văn Đế
Tư Mã Dục
1 Thuận Hoàng hậu Vương Giản Cơ Chính thất Phu nhân Thụy phong Sau bị phế truất
2 Văn Hoàng hậu Lý Lăng Dung Thục phi
Quý nhân
Phu nhân
Hoàng thái phi
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Thụy phong Sinh Tấn Hiếu Vũ Đế Tư Mã Diệu, Cối Kê Vương Tư Mã Đạo Tử, Bà Dương Công chúa
Tấn Hiếu Vũ Đế
Tư Mã Diệu
1 Định hoàng hậu Vương Pháp Tuệ Hoàng hậu 375 - 380
2 Đức Hoàng hậu Trần Quy Nữ Phu nhân
Thục viên
An Đức Thái phi
An Đức Thái hậu
Thụy phong Sinh Tấn An Đế Tư Mã Đức Tông, Tấn Cung Đế Tư Mã Đức Văn
Tấn An Đế
Tư Mã Đức Tông
An Hi hoàng hậu Vương Thần Ái Hoàng hậu 396 – 403
404 – 412
Là con gái của Tân An Công chúa.

Cha (Vương Hiến Chi) và ông nội (Vương Hi Chi) của bà được người đời sau tôn là "Thảo thánh nhị Vương".

Tấn Cung Đế
Tư Mã Đức Văn
Cung Tư hoàng hậu Trữ Linh Viên Hoàng hậu 419 - 420 Sinh Hải Diêm Công chúa Tư Mã Mậu Anh (Hoàng hậu của Lưu Tống Thiếu Đế Lưu Nghĩa Phù)

Ngũ Hồ thập lục quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nam Bắc triều[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tùy[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Tùy Văn Đế
Dương Kiên
Văn Hiến hoàng hậu Độc Cô Già La Chính thất
Hoàng hậu
581–10/09/602 Là con gái của Độc Cô Tín.
Con
Tùy Dạng Đế
Dương Quảng
Dạng Mẫn hoàng hậu Tiêu thị Công chúa (Tây Lương)
Tấn Vương phi
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
605–11/03/618 Con gái của Tây Lương Minh ĐếTrương Hoàng hậu.
Con
Tùy Cung Đế
Dương Hựu
Hoàng hậu Vi thị Phu nhân
Hoàng hậu

Tùy Mạt Quần Hùng[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Tần Đế
Tiết Cử
Hoàng hậu Cúc thị Chính thất
Hoàng hậu
617 - 618
Định Dương Khả Hãn
Lưu Vũ Chu
Hoàng hậu Tự thị Chính thất
Hoàng hậu
617 - 620
Hạ Vương
Đậu Kiến Đức
Hoàng hậu Tào thị Chính thất
Hoàng hậu
617 - 621

Nhà Đường[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Đường Cao Tổ
Lý Uyên
Thái Mục Thuận Thánh Hoàng hậu Đậu thị Chính thất Thuỵ phong Con gái của Tương Dương Trưởng công chúa (con gái của quyền thần Vũ Văn Thái).
Con:
Đường Thái Tông
Lý Thế Dân
Văn Đức Thuận Thánh hoàng hậu Trưởng Tôn thị
(tiểu tự Quan Âm Tỳ)
Chính thất
Tần Vương phi
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
626–636 Là em gái của Trưởng Tôn Vô Kị.
Con


Là tác giả của cuốn "Nữ Tắc".

Đường Cao Tông
Lý Trị
1 Hoàng hậu Vương thị Chính thất
Tấn Vương phi
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu

Thứ nhân

650–655 Bị Võ hoàng hậu xử tử.
2 Tắc Thiên Thuận Thánh hoàng hậu Võ Chiếu
Võ Mỵ Nương
Võ Tắc Thiên
Tài nhân (Đường Thái Tông)

Ni cô
Chiêu nghi (Đường Cao Tông)
Hoàng hậu
Thiên hậu
Hoàng thái hậu
Hoàng đế
Thái thượng hoàng

655–683 Nữ hoàng duy nhất của lịch sử Trung Quốc. Năm 690 lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Võ Chu.
Đường Trung Tông
Lý Hiển
1 Hoà Tư Thuận Thánh Hoàng hậu Triệu thị Chính thất
Anh Vương phi
Thuỵ phong Là con gái của Thường Nhạc Công chúa (con gái Đường Cao Tổ Lý Uyên) và Triệu Côi.

Bị Võ Tắc Thiên phế, sau đó giam cầm và bỏ đói đến chết. Không lâu sau đó, Triệu Côi và Thường Nhạc Công chúa cũng bị giết.

2 Hoàng hậu Vi thị Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
Lư Lăng Vương phi
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thứ nhân
684, 705–710 Bị xử tử bởi Đường Huyền Tông.
Đường Duệ Tông
Lý Đán
1 Túc Minh Thuận Thánh hoàng hậu Lưu thị Trắc thất
Nhụ nhân
Vương phi
Hoàng hậu
Hoàng tự phi
684–690 Con:

Bị Võ Tắc Thiên xử tử.

2 Chiêu Thành Thuận Thánh Hoàng hậu Đậu thị Trắc thất
Nhụ nhân
Đức phi
Nhụ nhân
Thuỵ phong Con:

Bị Võ Tắc Thiên xử tử.

Đường Thương Đế
Lý Trọng Mậu
Hoàng hậu Lục thị Ôn Vương phi
Hoàng hậu
Ôn Vương phi
710 (17 ngày)
Đường Huyền Tông
Lý Long Cơ
1 Hoàng hậu Vương thị Chính thất
Lâm Tri Vương phi
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
712–724 Bị phế và chết năm 724.
2 Trinh Thuận Hoàng hậu Võ thị Tiệp dư
Tần
Hiền phi
Huệ phi
Thuỵ phong Cháu gái của Võ Tắc Thiên, thuỵ phong năm 737. Năm 756 bị Đường Túc Tông Lý Hanh truy phế ngôi hoàng hậu.
3 Nguyên Hiến Hoàng hậu Dương thị Trắc thất
Lương viên
Quý tần
Thuỵ phong Sinh Đường Túc Tông Lý Hanh
Đường Túc Tông
Lý Hanh
1 Chương Thành hoàng hậu Trương thị Trắc thất
Lương đệ
Thục phi
Hoàng hậu
758–762 Bị giáng mất thụy hiệu vào đời sau
2 Chương Kính Hoàng hậu Ngô thị Cung nhân Thuỵ phong Sinh Đường Đại Tông Lý Dự
Đường Đại Tông
Lý Dự
1 Trinh Ý Hoàng hậu Độc Cô thị Thiếp thất
Quý phi
Thuỵ phong
2 Duệ Chân Hoàng hậu Thẩm thị Thiếp thất Thuỵ phong Sinh Đường Đức Tông Lý Quát. Mất tích trong loạn An Sử
Đường Đức Tông
Lý Quát
Chiêu Đức hoàng hậu Vương thị Trắc thất
Thục phi
Hoàng hậu
786 (3 ngày) Sinh Đường Thuận Tông Lý Tụng.
Chỉ làm Hoàng hậu được 3 ngày
Đường Thuận Tông
Lý Tụng
Trang Hiến Hoàng hậu Vương thị Trắc thất
Nhụ nhân
Lương đệ

Đức phi

Quý phi
Thái thượng hoàng hậu
Hoàng thái hậu

Thuỵ phong Sinh Đường Hiến Tông Lý Thuần
Đường Hiến Tông
Lý Thuần
1 Ý An hoàng hậu Quách thị Chính thất
Quảng Lăng Vương phi
Quý phi
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Thuỵ phong Cháu nội của đại công thần Quách Tử Nghi, cháu ngoại của Đường Đại Tông Lý Dự.


Tuy không được phong ngôi hoàng hậu nhưng vẫn là chính cung, địa vị vẫn là cao nhất trong hoàng cung.
Bà đã sống qua 8 đời Hoàng đế nhà Đường.

2 Hiếu Minh Hoàng hậu Trịnh thị Cung nhân
Quang Vương thái phi
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Thuỵ phong Sinh Đường Tuyên Tông Lý Thục
Đường Mục Tông
Lý Hằng
1 Cung Hi Hoàng hậu Vương thị Trắc thất
Phi
Quý phi
Hoàng thái hậu
Thuỵ phong Sinh Đường Kính Tông Lý Trạm
2 Trinh Hiến Hoàng hậu Tiêu thị Cung nhân
Hoàng thái hậu
Thuỵ phong Sinh Đường Văn Tông Lý Hàm
3 Tuyên Ý Hoàng hậu Vi thị Quý phi Thuỵ phong Sinh Đường Vũ Tông Lý Triền
Đường Tuyên Tông
Lý Thầm
Nguyên Chiêu Hoàng hậu Triều thị Mỹ nhân Thụy phong Sinh Đường Ý Tông Lý Thôi
Đường Ý Tông
Lý Thôi
1 Huệ An Hoàng hậu Vương thị Quý phi Thụy phong Sinh Đường Hi Tông Lý Uyên
2 Cung Hiến Hoàng hậu Vương thị Cung nhân Thụy phong Sinh Đường Chiêu Tông Lý Diệp
Đường Chiêu Tông
Lý Diệp
Tuyên Mục hoàng hậu Hà thị Thọ Vương phi
Thục phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
898-900
901-904
Nhà Đường kết thúc.

Ngũ đại thập quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Bắc Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Tống Thái Tổ
Triệu Khuông Dận
1 Hiếu Huệ Hoàng hậu Hạ thị Chính thất
Hội Kê Quận phu nhân
Thụy phong
2 Hiếu Minh Hoàng hậu Vương thị Kế thất
Lang Da Quận phu nhân
Hoàng hậu
960 – tháng 12 năm 963
3 Hiếu Chương hoàng hậu Tống thị Hoàng hậu
Khai Bảo Hoàng hậu
tháng 2 năm 968 – 976 Sau khi Thái tổ băng hà xưng là Khai Bảo Hoàng hậu, sau được phong thụy là Hiếu Chương Hoàng hậu
Tống Thái Tông
Triệu Khuông Nghĩa
1 Thục Đức Hoàng hậu Doãn thị Chính thất Thụy phong
2 Ý Đức Hoàng hậu Phù thị Kế thất
Nhữ Nam Quận phu nhân
Sở Quốc phu nhân
Việt Quốc phu nhân
Thụy phong
3 Minh Đức Hoàng hậu Lý thị Đức phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
12/984 – 997 Vạn An Hoàng thái hậu
4 Nguyên Đức Hoàng hậu Lý thị Trắc thất
Lũng Tây Quận phu nhân
Thụy phong Sau được truy phong làm Hiền phi, rồi được phong thụy là Nguyên Đức Hoàng hậu
Tống Chân Tông
Triệu Hằng
1 Chương Hoài hoàng hậu Phan thị Chính thất
Cử Quốc phu nhân
Thụy phong
2 Chương Mục hoàng hậu Quách thị Hoàng hậu 997 – 1007
3 Chương Hiến Minh Túc hoàng hậu Lưu Nga Mỹ nhân
Tu nghi
Đức phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1012 – 1022 Sau được phong thụy là Trang Hiến Minh Túc Hoàng hậu, rồi cải thành Chương Hiến Minh Túc hoàng hậu
4 Chương Ý hoàng hậu Lý thị Sùng Dương Huyện quân
Tài nhân
Uyển nghi
Thuận dung
Thần phi
Trang Ý Hoàng thái hậu
Thụy phong Sau được phong thụy là Trang Ý Hoàng hậu, rồi cải thành Chương Ý Hoàng hậu
5 Chương Huệ hoàng hậu Dương thị Tài nhân
Tiệp dư
Uyển nghi
Thục phi
Hoàng thái phi
Bảo Khánh Hoàng thái hậu
Thụy phong Bảo Khánh Hoàng thái hậu, sau được phong thụy là Trang Huệ Hoàng hậu, rồi cải thành Chương Huệ Hoàng hậu
Tống Nhân Tông
Triệu Trinh
1 Hoàng hậu Quách thị Hoàng hậu
Tịnh phi
Ngọc Kinh Trùng Diệu tiên sư
Kinh Đình giáo chủ
Trùng Tĩnh nguyên sư
1024 – 23/12/1032 Sau khi bị phế thì xuất gia với pháp danh Thanh Ngộ
2 Từ Thánh Quang Hiến hoàng hậu Tào thị Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
1034 – 1063
3 Ôn Thành hoàng hậu Trương thị Thanh Hà Quận quân
Tài nhân
Tu viên
Quý phi
Thụy phong
Tống Anh Tông
Triệu Thự
Tuyên Nhân Thánh Liệt hoàng hậu Cao Thao Thao Chính thất
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
1065 – 1067
Tống Thần Tông
Triệu Húc
1 Khâm Thánh Hiến Túc hoàng hậu Hướng thị Chính thất
An Quốc phu nhân
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
1068 – 1085
2 Khâm Thành hoàng hậu Chu thị Cung nhân
Tài nhân
Tiệp dư
Đức phi
Thụy Thánh Hoàng thái phi
Thụy phong
3 Khâm Từ hoàng hậu Trần thị Mỹ nhân
Quý nghi
Hoàng thái phi
Thụy phong
Tống Triết Tông
Triệu Hú
1 Chiêu Từ Thánh Hiến hoàng hậu Mạnh thị Hoàng hậu
Nguyên Hựu Hoàng hậu
Hi Vi Nguyên Thông Tri Hòa Diệu Tĩnh tiên sư
Nguyên Hựu Hoàng thái hậu
Long Hựu Hoàng thái hậu
1092 – 1096 Hai lần bị phế truất rồi lại phục vị.
2 Chiêu Hoài hoàng hậu Lưu Thanh Tinh Mỹ nhân
Tiệp dư
Hiền phi
Hoàng hậu
Nguyên Phù Hoàng hậu
Sùng Ân cung Hoàng thái hậu
1099 – 1100
Tống Huy Tông
Triệu Cát
1 Hiển Cung hoàng hậu Vương thị Chính thất
Thuận Quốc phu nhân
Hoàng hậu
1100 – 1108
2 Hiển Túc hoàng hậu Trịnh thị Cung nhân
Hiền phi
Quý phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1111 – 1126 Ninh Đức Hoàng thái hậu
3 Minh Đạt hoàng hậu Lưu thị Tài nhân
Tiệp dư
Tu dung
Quý phi
Thụy phong
4 Minh Tiết hoàng hậu Lưu thị Cung nhân
Thục phi
An phi
Thụy phong
5 Hiển Nhân hoàng hậu Vi thị Cung nhân
Bình Xương Quận quân
Tài nhân
Tiệp dư
Uyển dung
Long Đức cung Hiền phi
Tuyên Hòa Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thụy phong
Tống Khâm Tông
Triệu Hoàn
Nhân Hoài hoàng hậu Chu thị Hoàng hậu 1126 – 1127

Nam Tống[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Tống Cao Tông
Triệu Cấu
1 Hiến Tiết Hoàng hậu Hình Bỉnh Ý Gia Quốc phu nhân
Ý Tiết Hoàng hậu
Hiến Tiết Hoàng hậu
1127 – 1139 Sau được phong thụy là Ý Tiết Hoàng hậu, rồi cải thành Hiến Tiết Hoàng hậu
2 Hiến Thánh Từ Liệt hoàng hậu Ngô Thược Phân Hòa Nghĩa Quận phu nhân
Tài nhân
Uyển nghi
Quý phi
Hoàng hậu
Thọ Thánh Thái thượng hoàng hậu
Thọ Thánh Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
1143 – 1162
Tống Hiếu Tông
Triệu Thận
1 Thành Mục hoàng hậu Quách thị Chính thất Thụy phong
2 Thành Cung hoàng hậu Hạ thị Cung nhân
Tề An Quận phu nhân
Quý phi
Hoàng hậu
1162 – 1167 Sau được phong thụy là An Cung Hoàng hậu, rồi cải thành Thành Cung Hoàng hậu
3 Thành Túc hoàng hậu Tạ Tô Phương Cung nhân
Hàm An Quận phu nhân
Uyển dung
Hoàng hậu
Thọ Thành Thái thượng hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
1167 – 1189 Thọ Thành Hoàng thái hậu.
Tống Quang Tông
Triệu Đôn
Từ Ý hoàng hậu Lý Phượng Nương Vinh Quốc phu nhân
Định Quốc phu nhân
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
Thọ Nhân Thái thượng hoàng hậu
1189 – 1194 Được Tống Ninh Tông tôn làm Thọ Nhân Thái thượng hoàng hậu
Tống Ninh Tông
Triệu Khoáng
1 Cung Thục hoàng hậu Hàn thị Chính thất
Tân An Quận phu nhân
Sùng Quốc phu nhân
Hoàng hậu
1194 – 1200
2 Cung Thánh Nhân Liệt hoàng hậu Dương thị Bình Nhạc Quận phu nhân
Tiệp dư
Uyển nghi
Quý phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1200 – 1224 Thọ Minh Nhân Phúc Từ Duệ Hoàng thái hậu
Tống Lý Tông
Triệu Quân
Hoàng hậu Tạ Đạo Thanh Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Thọ Xuân Quận phu nhân
1227 – 1264 Thọ Hòa Thánh Phúc Hoàng thái hậu, sau khi nhà Tống mất bị biếm thành Thọ Xuân Quận phu nhân
Tống Độ Tông
Triệu Mạnh Khải
Hoàng hậu Toàn thị Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1267 – 1274 Sau khi nhà Tống mất thì xuất gia

Các triều đại làm chủ một phần lãnh thổ[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Liêu[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Kim[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Tây Hạ[sửa | sửa mã nguồn]

Nhà Nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Nguyên Thái Tổ
Thiết Mộc Chân
1 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Bột-Nhi-Thiếp
(Ujin Börte)
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thuỵ phong Sau được truy phong làm Quang Hiến hoàng hậu, rồi cải thành Quang Hiến Dực Thánh hoàng hậu
2 Hoàng hậu Hốt Lỗ Luân Hoàng hậu
3 Hoàng hậu Khoát Lý Kiệt Đam Hoàng hậu
4 Hoàng hậu Thoát Hốt Tư Hoàng hậu
5 Hoàng hậu Thiếp Mộc Luân Hoàng hậu
6 Hoàng hậu Diệc Liên Chân Bát Lạt Hoàng hậu
7 Hoàng hậu Bất Nhan Hốt Ngốc Hoàng hậu
8 Hoàng hậu Miệt Nhi Khất Hốt-Lan
(Khulan)
Hoàng hậu
9 Hoàng hậu Cổ Nhi Biệt Tốc Hoàng hậu
10 Hoàng hậu Thoát Hốt Tư Hoàng hậu
11 Hoàng hậu Tháp Tháp Nhi Dã-Toại
(Yesui)
Hoàng hậu Cùng Dã Tốc Can (Yesugen) là hai chị em người Tatar
12 Hoàng hậu Tháp Tháp Nhi Dã-Tốc-Can
(Yesugen)
Hoàng hậu
13 Hoàng hậu Hốt Lỗ Ha Lạt Hoàng hậu
14 Hoàng hậu A Thất Lôn Hoàng hậu
15 Hoàng hậu Ngốc Nhi Ha Lạt Hoàng hậu
16 Sát Hợp hoàng hậu Lý Sát Hợp Hoàng hậu Con gái của Lý An Toàn, tức vua Tương Tông nhà Tây Hạ
17 Hoàng hậu A Tích Mê Thất Hoàng hậu
18 Hoàng hậu Hoàn Giả Hốt Đô Hoàng hậu
19 Hoàng hậu Kì Quốc công chúa Hoàn Nhan thị Hoàng hậu Con gái thứ tư của Vệ Thiệu vương Hoàn Nhan Doãn Tế của nước Kim
20 Hoàng hậu Yến Lý Hoàng hậu
21 Hoàng hậu Tốc Lặc Tốn Đô Hợp-Đáp-An Hoàng hậu
Nguyên Thái Tông
Oa Khoát Đài
1 Hoàng hậu Bột Lạt Hợp Chân thị Chính cung hoàng hậu
2 Hoàng hậu Ngang Hôi thị Nhị hoàng hậu
3 Hoàng hậu Hốt Thiếp Ni thị Tam hoàng hậu
4 Hoàng hậu Tam hoàng hậu
5 Hoàng hậu Tứ hoàng hậu
6 Hoàng hậu Nãi Mã Chân Thoát-Liệt-Ca-Na
(Naiman Töregene)
Lục hoàng hậu Sau được truy phong làm Chiêu Từ hoàng hậu, hoặc xưng là Đóa Liệt Cách Niết hoàng hậu
Nguyên Định Tông
Quý Do
1 Hoàng hậu Chính cung hoàng hậu
2 Hoàng hậu Nhị hoàng hậu
3 Hoàng hậu Oát Ngột Lập Hải-Mê-Thất
(Oghul Qaimish)
Tam hoàng hậu Bị Nguyên Hiến Tông Mông Kha ra lệnh xử tử. Sau được truy phong làm Khâm Thục hoàng hậu
Nguyên Hiến Tông
Mông Kha
1 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Hốt-Đô-Đài Hoàng hậu 1251 - 1256 Sau được truy phong làm Trinh Tiết hoàng hậu
2 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Dã-Tốc-Nhi Hoàng hậu 1251 - 1256 Là em gái của Trinh Tiết hoàng hậu Hốt Đô Đài
Nguyên Thế Tổ
Hốt Tất Liệt
1 Đại hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Thiếp-Cổ-Luân
(Onggirat Tegulen)
Hoàng hậu
2 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Sát-Tất
(Onggirat Chabi)
Hoàng hậu 1260 - 1281 Thụy hiệu là Trinh Ý Chiêu Thánh Thuận Thiên Duệ Văn Quang Ứng hoàng hậu, sau cải thành Chiêu Duệ Thuận Thánh hoàng hậu
3 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Nam-Tất
(Onggirat Nambui)
Kế thất hoàng hậu 1283 – 1294 Là cháu gái của Chiêu Duệ hoàng hậu
4 Hoàng hậu Tháp Lạt Hải
(Tarakhan)
Hoàng hậu
5 Hoàng hậu Nô Hãn thị Hoàng hậu
6 Hoàng hậu Bá Yếu Ngột Chân
(Bayagudjin)
Hoàng hậu
7 Hoàng hậu Khoát Khoát Luân thị Hoàng hậu
Nguyên Thành Tông
Thiết Mộc Nhĩ
1 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Thất-Liên-Đáp-Lý Hoàng hậu 1299 - 1305 Truy phong làm Trinh Từ Tĩnh Ý hoàng hậu
2 Hoàng hậu Bá Nhạc Ngô Bốc-Lỗ-Hãn
(Baya'ud Bulugan)
Hoàng hậu 1295 - 1307 Bị Nguyên Vũ Tông ra lệnh bắt tự tận
Nguyên Vũ Tông
Hải Sơn
1 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Chân-Ca
(Onggirat Zhenge)
Hoàng hậu 1310 - 1311 Truy phong làm Tuyên Từ Huệ Thánh hoàng hậu
2 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Tốc-Ca-Thất-Lý Hoàng hậu Em họ của Tuyên Từ Huệ Thánh hoàng hậu
3 Diệc Khất Liệt phi Diệc Khất Liệt Thọ-Đồng Phi tử Truy phong làm Nhân Hiến Chương Thánh hoàng hậu
4 Đường Ngột phi Phi tử Truy phong làm Văn Hiến Chiêu Thánh hoàng hậu
Nguyên Nhân Tông
Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt
1 Trang Ý hoàng hậu Hoằng Cát Lạt A-Nạp-Thất-Thất-Lý
(Onggirat Radnashiri)
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1313 - 1320 Truy phong làm Trang Ý Từ Thánh hoàng hậu
2 Hoàng hậu Đáp Lý Ma Thất Lý Hoàng hậu
Nguyên Anh Tông
Thạc Đức Bát Lạt
1 Trang Tĩnh hoàng hậu Diệc Khải Liệt Tốc-Ca-Bát-Lạt
(Ikires Sugabala)
Hoàng hậu 1321 - 1323 Truy phong làm Trang Tĩnh Ý Thánh hoàng hậu
2 Hoàng hậu Nha Bát Hốt Đô Lỗ Hoàng hậu
3 Hoàng hậu Đóa Nhi Chỉ Ban Hoàng hậu
Nguyên Tấn Tông
Dã Tôn Thiết Mộc Nhi
1 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Bát-Bất-Hãn
(Onggirat Babukhan)
Hoàng hậu 1324 - 1328
2 Hoàng hậu Diệc Liên Chân Bát Lạt thị Hoàng hậu
3 Hoàng hậu Hốt Lạt thị Hoàng hậu
4 Hoàng hậu Dã Tốc thị Hoàng hậu
5 Hoàng hậu Tát Đáp Bát Lạt thị Hoàng hậu
6 Hoàng hậu Bốc Nhan Khiếp Lý Mê Thất thị Hoàng hậu
7 Hoàng hậu Thất Liệt Thiếp Mộc Nhi thị Hoàng hậu
8 Hoàng hậu Thiết Nhĩ thị Hoàng hậu
9 Hoàng hậu Tất Hãn thị Hoàng hậu
10 Hoàng hậu Tốc Ca Đáp Lý thị Hoàng hậu
Nguyên Minh Tông
Hòa Thế Lạt
1 Hoàng hậu Nãi Mã Chân Bát-Bất-Sa
(Naiman Babusha)
Hoàng hậu 1329 Bị Nguyên Văn Tông hạ lệnh cho tự tận
2 Hoàng hậu Án Xuất Hãn thị Hoàng hậu
3 Hoàng hậu Nguyệt Lỗ Sa thị Hoàng hậu
4 Hoàng hậu Bất Nhan Hốt Lỗ Đô thị Hoàng hậu
5 Hoàng hậu Dã Tô thị Hoàng hậu
6 Hoàng hậu Thoát Hốt Tư thị Hoàng hậu
Nguyên Ninh Tông
Ý Chất Ban
Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Đáp-Lý-Dã-Thắc-Mê-Thất
(Onggirat Daliyetemishi)
Hoàng hậu 1332
Nguyên Huệ Tông
Thỏa Hoan Thiết Mục Nhĩ
1 Hoàng hậu Bá Nhạc Ngô Đáp-Nạp-Thất-Lý
(Baya'ud Danashri)
Hoàng hậu
2 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Bá-Nhan-Hốt-Đô
(Onggirat Bayan Khutugh)
Hoàng hậu 1337 - 1365
3 Hoàng hậu Hoằng Cát Lạt Mộc-Nạp-Thất-Lý Hoàng hậu ? - 1343
4 Kỳ hoàng hậu Túc Lương Hợp Hoàn-Giả-Hốt-Đô
(Solongo Öljei Khutugh)
Cung nữ
Tài nhân
Tiệp dư
Quý phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1340 - 1370 Là người Cao Ly, họ Ki.

Hoàng hậu cuối cùng của nhà Nguyên.

Trở thành Hoàng thái hậu ở phương Bắc khi nhà Nguyên diệt vong (bị Chu Nguyên Chương dẹp loạn).

Nhà Minh[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Minh Thái Tổ
Chu Nguyên Chương
Hiếu Từ Cao hoàng hậu Mã Tú Anh Chính thất phu nhân
Hoàng hậu
1368 - 1382 Thụy hiệu là Hiếu Từ Chiêu Hiến Chí Nhân Văn Đức Thừa Thiên Thuận Thánh Cao hoàng hậu
Minh Huệ Tông
Chu Doãn Văn
Hiếu Mẫn Nhượng hoàng hậu Mã Ân Tuệ Hoàng thái tôn phi
Hoàng hậu
1399 - 1402 Năm 1402, khi Yến vương Chu Lệ đánh Nam Kinh, bà tự thiêu và chết trong cung.
Minh Thành Tổ
Chu Lệ
Nhân Hiếu Văn hoàng hậu Từ thị Yến vương phi
Hoàng hậu
1402 - 1407 Thụy hiệu là Nhân Hiếu Từ Ý Thành Minh Trang Hiến Phối Thiên Tề Thánh Văn hoàng hậu
Minh Nhân Tông
Chu Cao Sí
Thành Hiếu Chiêu hoàng hậu Trương thị Yến vương thế tử phi
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
1424 - 1442 Thụy hiệu là Thành Hiếu Cung Túc Minh Đức Hoằng Nhân Thuận Thiên Khải Thánh Chiêu hoàng hậu
Minh Tuyên Tông
Chu Chiêm Cơ
1 Cung Nhượng Chương hoàng hậu Hồ Thiện Tường Hoàng thái tôn phi
Hoàng thái tử phi
Hoàng hậu
1426 - 1428 Bị phế truất, nhưng về sau được Minh Anh Tông truy phong làm Cung Nhượng Chương hoàng hậu
2 Hiếu Cung Chương hoàng hậu Tôn thị Hoàng thái tôn trắc thất
Quý phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1426 - 1462
3 Hiếu Dực Chương hoàng Hậu Ngô thị Hiền phi
Hoàng thái hậu
Thụy phong Được nhà Nam Minh thụy phong. Thụy hiệu là Hiếu Dực Ôn Huệ Thục Thận Từ Nhân Khuông Thiên Tích Thánh Chương hoàng hậu, là sinh mẫu của Minh Đại Tông
Minh Anh Tông
Chu Kì Trấn
1 Hiếu Trang Duệ hoàng hậu Tiền thị Tú nữ
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1442 - 1468
2 Hiếu Túc hoàng hậu Chu thị Cung nhân
Quý phi
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Thụy phong Sau được phong là Thánh Từ Nhân Thọ hoàng thái hậu. Thụy hiệu là Hiếu Túc Trinh Thuận Khang Ý Quang Liệt Phụ Thiên Thừa Thánh Duệ hoàng hậu
Minh Đại Tông
Chu Kì Ngọc
1 Hiếu Uyên Cảnh hoàng hậu Uông thị Thành vương phi
Hoàng hậu
Thành vương phi
1449 - 1452 Bị phế truất. Sau được Minh Anh Tông phục ngôi truy tôn là Hiếu Uyên Túc Ý Trinh Huệ An Hòa Phụ Thiên Cung Thánh Cảnh hoàng hậu
2 Túc Hiếu hoàng hậu Hàng thị Trắc thất
Quý phi
Hoàng hậu
1452 - 1453 Sau bị Minh Anh Tông truy phế
Minh Hiến Tông
Chu Kiến Thâm
1 Hoàng hậu Ngô thị Tú nữ
Thái tử phi
Hoàng hậu
7/1464 - 8/1464 (31 ngày) Sau bị phế truất. Tại vị chưa đầy 31 ngày, là vị hoàng hậu ngắn nhất trong lịch sử Minh triều
2 Hiếu Trinh Thuần hoàng hậu Vương thị Tú nữ
Trắc thất
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
1464 - 1487
3 Hiếu Mục hoàng hậu Kỉ thị Cung nhân
Thục phi
Thụy phong Cung nhân, bị Vạn quý phi sát hại, sau được truy phong làm Hiếu Mục hoàng hậu. Người dân tộc Dao
4 Hiếu Huệ hoàng hậu Thiệu thị Thần phi
Quý phi
Thụy phong Được Gia Tĩnh đế tôn làm Thọ An hoàng thái hậu, sau truy phong làm Hiếu Huệ hoàng hậu
Minh Hiếu Tông
Chu Hựu Đường
Hiếu Thành Kính hoàng hậu Trương thị Thái tử phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1487-1505 Vị hoàng hậu duy nhất trong lịch sử Trung Quốc sống theo chế độ một vợ một chồng với hoàng đế
Minh Vũ Tông
Chu Hậu Chiếu
Hiếu Tĩnh Nghị hoàng hậu Hạ thị Hoàng hậu
Hoàng tẩu (Trang Túc hoàng hậu)
1506 - 1535
Minh Thế Tông
Chu Hậu Thông
1 Hiếu Khiết Túc hoàng hậu Trần thị Chính thất
Hoàng hậu
1522 - 1528 Thụy là Điệu Linh hoàng hậu, sau được cải làm Hiếu Khiết Cung Ý Từ Duệ An Trang Tương Thiên Dực Thánh Túc hoàng hậu
2 Hoàng hậu Trương thị Thuận phi
Hoàng hậu
1530 - 1535 Sau bị phế truất
3 Hiếu Liệt hoàng hậu Phương thị Đức tần
Đức phi
Hoàng hậu
1535 - 1547 Thụy hiệu là Hiếu Liệt Đoan Thuận Mẫn Huệ Cung Thành Chi Thiên Vệ Thánh hoàng hậu
4 Hiếu Khác hoàng hậu Đỗ thị Khang tần
Khang phi
Thụy phong Thụy hiệu là Hiếu Khác Uyên Thuần Từ Ý Cung Thuận Tán Thiên Khai Thánh hoàng hậu
Minh Mục Tông
Chu Tái Hậu
1 Hiếu Ý Trang hoàng hậu Lý thị Chính thất
Dụ vương phi
Thụy phong Qua đời trước khi Minh Mục Tông đăng cơ.
2 Hiếu An hoàng hậu Trần thị Kế thất
Dụ vương phi
Hoàng hậu
Hoàng thái hậu
1567–1572 Dưới triều Minh Thần Tông được tôn là Nhân Thánh hoàng thái hậu (仁圣皇太后).
3 Hiếu Định hoàng hậu Lý thị Cung nhân
Quý phi
Hoàng thái hậu
Thụy phong Dưới triều Minh Thần Tông được tôn là Từ Thánh hoàng thái hậu (慈圣皇太后).
Minh Thần Tông
Chu Dực Quân
1 Hiếu Đoan Hiển hoàng hậu Vương Hỉ Thư Chính thất
Hoàng hậu
1578–1620 Hoàng hậu tại ngôi với thời gian dài nhất trong lịch sử Trung Quốc (42 năm).
2 Hiếu Tĩnh hoàng hậu Vương thị Cung nhân
Cung phi
Hoàng quý phi
Thụy phong
3 Hiếu Ninh hoàng hậu Trịnh thị Tú nữ
Thục tần
Đức phi
Quý phi
Hoàng quý phi
Thụy phong
Minh Quang Tông
Chu Thường Lạc
1 Hiếu Nguyên Trinh hoàng hậu Quách thị Thái tử phi Thụy phong Thụy hiệu là Hiếu Nguyên Chiêu Ý Triết Huệ Trang Nhân Hợp Thiên Bật Thánh Trinh hoàng hậu (孝元昭懿哲惠莊仁合天弼聖貞皇后)
2 Hiếu Hòa hoàng hậu Vương thị Tài nhân
Hoàng thái hậu
Thụy phong Thụy hiệu là Hiếu Hòa Cung Hiến Ôn Mục Huy Từ Hài Thiên Cúc Thánh hoàng hậu (孝和恭獻溫穆徽慈諧天鞠聖皇太后)
3 Hiếu Thuần hoàng hậu Lưu thị Thục nữ Thụy phong Bị sát hại. Truy phong là Hiền phi (贤妃). Sau được Minh Tư Tông truy tôn thụy hiệu đầy đủ là Hiếu Thuần Cung Ý Thục Mục Trang Tĩnh Bì Yên Dục Thánh hoàng hậu (孝纯恭懿淑穆莊静毘天毓圣皇太后).
Minh Hy Tông
Chu Do Hiệu
Hiếu Ai Triết hoàng hậu Trương Bảo Châu Hoàng hậu
Hoàng tẩu (Ý An hoàng hậu)
1621 - 1644 Thụy hiệu là Hiếu Ai Từ Tĩnh Cung Huệ Ôn Trinh Giai Thiên Hiệp Thánh Triết hoàng hậu, do nhà Nam Minh truy phong. Khi triều Minh bị diệt vong thì cũng tự thắt cổ chết.
Minh Tư Tông
Chu Do Kiểm
Hiếu Tiết Liệt hoàng hậu Chu thị Hoàng hậu 1628 - 1644 Tự sát. Truy phong làm Trang Liệt Mẫn hoàng hậu. Nhà Nam Minh truy phong thụy hiệu là Hiếu Tiết Trinh Túc Uyên Cung Trang Nghị Phụng Thiên Tĩnh Thánh Liệt hoàng hậu

Nam Minh[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Minh An Tông
Chu Do Tung
1 Hiếu Triết Giản hoàng hậu Hoàng thị Hoàng hậu Thụy phong
2 Hiếu Nghĩa Giản hoàng hậu Lý thị Hoàng hậu Thụy phong
Minh Thiệu Tông
Chu Dật Kiện
Hiếu Nghị Tương hoàng hậu Tăng thị Đường vương phi
Hoàng hậu
Thụy phong Tự sát. Sau được truy phong làm Hiếu Nghị Tương hoàng hậu
Minh Chiêu Tông
Chu Do Lang
Hiếu Cương Khuông hoàng hậu Vương thị Hoàng hậu Thụy phong

Nhà Thanh[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng đế Thứ tự Hoàng hậu Tên thật Chức vị Thời gian tại vị Ghi chú
Thái Tổ Cao Hoàng đế

(thụy phong)
Nỗ Nhĩ Cáp Xích

1 Hiếu Từ Cao Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp Mạnh Cổ Triết Triết Trắc phúc tấn

Đại phúc tấn
Hiếu Từ Vũ Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Từ Cao Hoàng hậu (thụy phong)

thụy phong Mẹ sinh Thanh Thái Tông; Thái Tông truy tôn Hiếu Từ Vũ Hoàng hậu; Thánh Tổ cải phong Hiếu Từ Cao Hoàng hậu
2 Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp A Ba Hợi Trắc phúc tấn
Đại phúc tấn
Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu (thụy phong)
thụy phong Mẹ sinh Nhiếp Chính vương Đa Nhĩ Cổn; sau bị Thế Tổ truy phế tôn vị Hoàng hậu.
Thái Tông Văn Hoàng đế
Hoàng Thái Cực
1 Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Triết Triết Đại phúc tấn
Hoàng hậu
Mẫu hậu Hoàng thái hậu
Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu
1636–1643 Biểu cô mẫu của Hiếu Trang Văn Hoàng hậuMẫn Huệ Cung Hòa Nguyên phi
2 Hiếu Trang Văn Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Bố Mộc Bố Thái Trắc phúc tấn
Vĩnh Phúc cung Trang phi
Chiêu Thánh Từ Thọ Thánh mẫu Hoàng thái hậu
Thái hoàng thái hậu
Hiếu Trang Văn Hoàng hậu (thụy phong)
thụy phong Mẹ sinh Thanh Thế Tổ; Thánh Tổ truy tôn Hiếu Trang Văn Hoàng hậu
Thế Tổ Chương Hoàng đế
Thuận Trị
1 Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Phế hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Hoàng hậu
Tĩnh phi
1651–1653 Cháu gái ruột của Hiếu Trang Văn Hoàng hậu; năm 1653 bị giáng làm Chính tam phẩm Tĩnh phi
2 Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Quý phi

Hoàng hậu
Nhân Hiến Mẫu hậu Hoàng thái hậu
Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu

1654–1661 Cháu gái họ của Phế hoàng hậu Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị,

sau trở thành Nhân Hiến Mẫu hậu Hoàng thái hậu dưới thời Thánh Tổ

3 Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng hậu Đổng Ngạc Ô Vân Châu Hiền phi
Hoàng quý phi
Hiếu Hiến Đoan Kính Hoàng hậu (thụy phong)
thụy phong 1660
4 Hiếu Khang Chương Hoàng hậu Đông Giai thị Thứ phi
Khang phi
Từ Hòa Thánh mẫu Hoàng thái hậu
Hiếu Khang Chương Hoàng hậu (thụy phong)
thụy phong 1663 Mẹ sinh Thanh Thánh Tổ, sau trở thành Từ Hoà Thánh mẫu Hoàng thái hậu dưới thời Thánh Tổ
Thánh Tổ Nhân Hoàng đế
Khang Hy
1 Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Hách Xá Lý thị Đích phúc tấn

Hoàng hậu
Nhân Hiếu Hoàng hậu
Hiếu Thành Hoàng hậu
Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu

1665–1674 Cháu nội Phụ chính đại thần Sách Ni, cháu gọi Sách Ngạch Đồ bằng chú, mẹ sinh Phế Thái tử Mật Thân vương Dận Nhưng; sau khi mất được Thánh Tổ đặt thụy Nhân Hiếu Hoàng hậu, sau cải phong Hiếu Thành Hoàng hậu
2 Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Quý phi
Hoàng quý phi
Hoàng hậu
Hiếu Chiêu Hoàng hậu
Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu
22/8/1677–26/2/1678 Con gái Phụ chính đại thần Át Tất Long; sau khi mất được Thánh Tổ đặt thụy Hiếu Chiêu Hoàng hậu
3 Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu Đông Giai thị Quý phi
Hoàng quý phi
Hoàng hậu
Hiếu Ý Hoàng hậu
Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu
1689 (1 ngày) Cháu gái Hiếu Khang Chương Hoàng hậu, dưỡng mẫu Thanh Thế Tông; sau khi mất được Thánh Tổ đặt thụy Hiếu Ý Hoàng hậu
4 Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu Ô Nhã thị Đức phi
Nhân Thọ Thánh mẫu Hoàng thái hậu
Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu (thụy phong)
thụy phong 1723 Mẹ sinh Thanh Thế Tông; sau trở thành Nhân Thọ Hoàng thái hậu dưới thời Thế Tông
Thế Tông Hiến Hoàng đế
Ung Chính
1 Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp thị Đích phúc tấn
Hoàng hậu
Hiếu Kính Hoàng hậu
Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu
1722 – 1723
2 Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Cách cách
Hi phi
Hi Quý phi
Sùng Khánh Thánh mẫu Hoàng thái hậu
Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu (thụy phong)
thụy phong 1777 Mẹ sinh Thanh Cao Tông
Cao Tông Thuần Hoàng đế
Càn Long
1 Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Phú Sát thị Đích phúc tấn
Hoàng hậu
Hiếu Hiền Hoàng hậu
Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu
1738–1748 Sau khi mất được Cao Tông đặt thụy Hiếu Hiền Hoàng hậu
2 Kế Hoàng Hậu Ô Lạt Na Lạp thị Trắc phúc tấn
Nhàn phi
Nhàn Quý phi
Nhiếp lục cung sự Hoàng quý phi
Hoàng hậu
1750–1765 Hoàng hậu nhà Thanh duy nhất không được đặt thụy hiệu.
3 Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu Ngụy Giai thị Lệnh quý nhân

Lệnh tần 

Lệnh phi
Quý phi

Hoàng quý phi
Lệnh Ý Hoàng quý phi (thụy phong)
Hiếu Nghi Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu (thụy phong)

thụy phong 1796 Mẹ sinh Thanh Nhân Tông; sau khi mất được Cao Tông đặt thụy Lệnh Ý Hoàng quý phi, Nhân Tông tức vị truy tôn Hiếu Nghi Hoàng hậu
Nhân Tông Duệ Hoàng đế
Gia Khánh
1 Hiếu Thục Duệ Hoàng hậu Hỉ Tháp Lạp thị Đích phúc tấn
Hoàng hậu
Hiếu Thục Hoàng hậu
Hiếu Thục Duệ Hoàng hậu
1796–1797 Mẹ sinh Thanh Tuyên Tông; sau khi mất được Nhân Tông đặt thụy Hiếu Thục Hoàng hậu
2 Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Trắc phúc tấn
Quý phi
Hoàng quý phi
Hoàng hậu
Cung Từ Mẫu hậu Hoàng thái hậu
Hiếu Hòa Duệ Hoàng hậu
1801–1820 Sau trở thành Cung Từ Hoàng thái hậu dưới thời Tuyên Tông
Tuyên Tông Thành Hoàng đế
Đạo Quang
1 Hiếu Mục Thành Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Đích phúc tấn
Hiếu Mục Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Mục Thành Hoàng hậu (thụy phong)
thụy phong 1820 Tuyên Tông tức vị truy tặng Hiếu Mục Hoàng hậu
2 Hiếu Thận Thành Hoàng hậu Đông Giai thị Trắc phúc tấn
Thận Quý phi
Hoàng hậu
Hiếu Thận Hoàng hậu
Hiếu Thận Thành Hoàng hậu
1822–1833 Sau khi mất được Tuyên Tông đặt thụy Hiếu Thận Hoàng hậu
3 Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Toàn quý nhân

Toàn tần

Toàn phi
Hoàng hậu
Hiếu Toàn Hoàng hậu
Hiếu Toàn Thành Hoàng hậu

1833–1840 Mẹ sinh Thanh Văn Tông; sau khi mất được Tuyên Tông đặt thụy Hiếu Toàn Hoàng hậu
4 Hiếu Tĩnh Thành Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Tĩnh quý nhân
Tĩnh tần
Tĩnh phi
Quý phi
Hoàng quý phi
Hoàng khảo Khang Từ Hoàng quý thái phi
Khang Từ Hoàng thái hậu
Hiếu Tĩnh Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Tĩnh Thành Hoàng hậu (thụy phong)
thụy phong 1855 Dưỡng mẫu Thanh Văn Tông; sau được tôn làm Hoàng khảo Khang Từ Hoàng quý thái phi rồi Khang Từ Hoàng thái hậu dưới thời Văn Tông; là trường hợp duy nhất của nhà Thanh
Văn Tông Hiển Hoàng đế
Hàm Phong
1 Hiếu Đức Hiển Hoàng hậu Tát Khắc Đạt thị Đích phúc tấn
Hiếu Đức Hoàng hậu (thụy phong)
Hiếu Đức Hiển Hoàng hậu (thụy phong)
thụy phong 1850 Văn Tông tức vị truy tặng Hiếu Đức Hoàng hậu
2 Hiếu Trinh Hiển Hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị Trinh tần
Quý phi
Hoàng hậu
Từ An Mẫu hậu Hoàng thái hậu
Hiếu Trinh Hiển Hoàng hậu
1852–1861 Sau trở thành Từ An Đoan Dụ Khang Khánh Chiêu Hoà Trang Kính Mẫu hậu Hoàng thái hậu
3 Hiếu Khâm Hiển Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị Quý nhân
Ý tần
Ý phi
Quý phi
Hoàng quý thái phi
Từ Hy Thánh mẫu Hoàng thái hậu
thụy phong 1908 Sau trở thành Từ Hy Đoan Hựu Khang Di Chiêu Dự Trang Thành Thọ Cung Khâm Hiến Sùng Hi Thánh mẫu Hoàng thái hậu; là người nắm quyền lực thực sự của triều đình nhà Thanh trong vòng 47 năm (1861-1908)
Mục Tông Nghị Hoàng đế
Đồng Trị
Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu A Lỗ Đặc thị Hoàng hậu
Gia Thuận Hoàng hậu
Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu
1872–1875 Được Đức Tông tôn phong Gia Thuận Hoàng hậu
Đức Tông Cảnh Hoàng đế
Quang Tự
Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị Hoàng hậu
Long Dụ Hoàng thái hậu
Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu
1889–1908 Nhiếp chính dưới thời Cung Tông và là Hoàng thái hậu cuối cùng của chế độ phong khiến Trung Quốc
Cung Tông Mẫn Hoàng đế
Tuyên Thống
1 Hiếu Khắc Mẫn Hoàng hậu Quách Bố La Uyển Dung Hoàng hậu
Hiếu Khắc Mẫn Hoàng hậu
1924–1946 Hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Quốc
2 Hiếu Duệ Mẫn Hoàng Hậu Lý Thục Hiền Kế thất

Hiếu Duệ Mẫn Hoàng hậu (thụy phong)

thụy phong Vợ thứ 5 cũng là cuối cùng của Cung Tông, được tôn tộc Ái Tân Giác La truy tôn Hiếu Duệ Mẫn Hoàng Hậu. Hoàng hậu được truy tôn cuối cùng của Trung Quốc.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]