Khác biệt giữa các bản “Yuri Vladimirovich Andropov”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| term_start3 = [[24 tháng 5]] năm [[1982]]
| term_end3 = [[12 tháng 11]] năm [[1982]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1982|5|24|1982|11|12}}
| predecessor3 = [[Konstantin Ustinovich Chernenko]] (quyền)
| successor3 = [[Konstantin Ustinovich Chernenko]]
 
| order4 = [[KGB|Chủ tịch KGB]] thứ 4

Trình đơn chuyển hướng