Chính phủ Việt Nam 2002–2007

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chính phủ Việt Nam là cơ quan chấp hành của Quốc hội Việt Nam, đảm nhiệm chức năng hành pháp.

Sau đây là danh sách các thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2002-2007, tất cả các thành viên đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hầu hết là Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương (khoá IX).

Giai đoạn trước Đại hội X (2002-2006)[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Lê Huy Ngọ, vì có dính líu đến vụ bê bối Lã Thị Kim Oanh, đã xin từ chức, được Quốc hội miễn nhiệm vào ngày 1 tháng 6 năm 2004 và được thay thế bằng ông Cao Đức Phát (25/6/2004).

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Đào Đình Bình, vì có dính líu đến vụ bê bối PMU 18 (trong đó thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đã bị khởi tố), từ chức ngày 3 tháng 4 năm 2006.

Thứ tự Chức vụ Tên Chức vụ trong Đảng CSVN
1 Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải Ủy viên Bộ Chính trị
2 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng Ủy viên Bộ Chính trị
3 Phó Thủ tướng Vũ Khoan Ủy viên Trung ương
4 Phạm Gia Khiêm Ủy viên Trung ương
5 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà Ủy viên Bộ Chính trị
6 Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ Chính trị
7 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên Ủy viên Trung ương
8 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu Ủy viên Trung ương
9 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc Ủy viên Trung ương
10 Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên Trung ương
11 Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển Ủy viên Trung ương
12 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ
(xin từ chức)[1]
Ủy viên Trung ương
Cao Đức Phát
(từ 25/6/2004)
13 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đào Đình Bình
(xin từ chức)
Ủy viên Trung ương
14 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân Ủy viên Trung ương
15 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải Ủy viên Trung ương
16 Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc Ủy viên Trung ương
17 Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng Ủy viên Trung ương
18 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong Ủy viên Trung ương
19 Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Phạm Quang Nghị Ủy viên Trung ương
20 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển Ủy viên Trung ương
21 Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến Ủy viên Trung ương
22 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước Ủy viên Trung ương
23 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung Ủy viên Trung ương
24 Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh Ủy viên Trung ương
25 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao
26 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Thái
27 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Gia đình và Trẻ em Lê Thị Thu
28 Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Đỗ Trung Tá Ủy viên Trung ương
29 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực Ủy viên Trung ương
30 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy Ủy viên Trung ương

Giai đoạn sau Đại hội X (2006-2007)[sửa | sửa mã nguồn]

Thủ tướng Phan Văn Khải xin từ nhiệm trong phiên họp Quốc hội ngày 24 tháng 6 năm 2006.[2] Người lên thay vị trí này là đương kim Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng (từ ngày 27/6/2006).[3]

Sau đó, ông Dũng đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Vũ Khoan, Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh, 6 Bộ trưởng gồm Phạm Văn Trà (Bộ Quốc phòng), Nguyễn Dy Niên (Bộ Ngoại giao), Nguyễn Sinh Hùng (Bộ Tài chính), Phạm Quang Nghị (Bộ Văn hóa - Thông tin), Nguyễn Minh Hiển (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Đào Đình Bình (Bộ Giao thông Vận tải).

Ngày 28/6/2006, Quốc hội đã phê chuẩn tờ trình của Thủ tướng về danh sách thành viên Chính phủ mới gồm 2 Phó thủ tướng (Nguyễn Sinh Hùng và Trương Vĩnh Trọng), Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, 5 Bộ trưởng mới (Phùng Quang Thanh, Vũ Văn Ninh, Lê Doãn Hợp, Nguyễn Thiện Nhân, Hồ Nghĩa Dũng) cùng một Bộ trưởng kiêm nhiệm (Phạm Gia Khiêm).[4]

Thứ tự Chức vụ Tên Chức vụ trong Đảng CSVN
1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Ủy viên Bộ Chính trị
2 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên Bộ Chính trị
3 Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng Ủy viên Bộ Chính trị
4 Phạm Gia Khiêm Ủy viên Bộ Chính trị
5 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh Ủy viên Bộ Chính trị
6 Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ Chính trị
7 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm Ủy viên Bộ Chính trị
8 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu Ủy viên Trung ương
9 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc Ủy viên Trung ương
10 Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh Ủy viên Trung ương
11 Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển
12 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát Ủy viên Trung ương
13 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng Ủy viên Trung ương
14 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân Ủy viên Trung ương
15 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải Ủy viên Trung ương
16 Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc Ủy viên Trung ương
17 Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng Ủy viên Trung ương
18 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong Ủy viên Trung ương
19 Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Lê Doãn Hợp Ủy viên Trung ương
20 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Trung ương
21 Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến
22 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ksor Phước Ủy viên Trung ương
23 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung
24 Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền Ủy viên Trung ương
25 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao
26 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Thái
27 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Gia đình và Trẻ em Lê Thị Thu
28 Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Đỗ Trung Tá
29 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực
30 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thúy Ủy viên Trung ương

Danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ (thời điểm 3/2007)[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Bộ Quốc phòng
 2. Bộ Công An
 3. Bộ Ngoại giao
 4. Bộ Xây dựng
 5. Bộ Tư Pháp
 6. Bộ Tài chính
 7. Bộ Thương mại
 8. Bộ Giao thông vận tải
 9. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 10. Bộ Thủy sản
 11. Bộ Văn hóa - Thông tin
 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 14. Bộ Công nghiệp
 15. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 16. Bộ Y tế
 17. Ủy ban Thể dục - Thể thao
 18. Thanh tra Nhà nước
 19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 20. Văn phòng Chính phủ
 21. Bộ Nội vụ
 22. Bộ Khoa học và Công nghệ
 23. Ủy ban Dân tộc
 24. Bộ Tài nguyên và Môi trường
 25. Bộ Bưu chính, Viễn thông
 26. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Danh sách các cơ quan thuộc Chính phủ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Tổng cục Du lịch
 2. Tổng cục Thống kê
 3. Kiểm toán Nhà nước
 4. Ban Tôn giáo Chính phủ
 5. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
 6. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 7. Thông tấn xã Việt Nam
 8. Đài Tiếng nói Việt Nam
 9. Đài Truyền hình Việt Nam
 10. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 11. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 12. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 13. Ban Cơ yếu Chính phủ

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Để biết thành phần Chính phủ Việt Nam hiện nay, xin xem Chính phủ Việt Nam.

Tiền nhiệm:
Chính phủ Quốc hội khoá X
Chính phủ Quốc hội khóa XI
2002-2007
Kế nhiệm:
Chính phủ Quốc hội khoá XII

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Bộ trưởng Nông nghiệp Lê Huy Ngọ xin từ chức”. VnExpress.
 2. ^ “Bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH”. VnExpress.
 3. ^ “Ông Nguyễn Tấn Dũng đắc cử Thủ tướng Chính phủ”. VietNamNet.
 4. ^ “Phiên họp đặc biệt của Quốc hội”. VietNamNet.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]