Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lã Phương”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Tống Giang và Hoa Vinh đi qua thấy thế liền ngăn lại và khuyên kết làm anh em, rồi cùng nhua lên Luơng Sơn Bạc.
Trong trận đánh Phương Lạp, ông cùng với Bạch Khâm đánh nhua, cả hai đều rơi xuống núi mà chết
{{108 anh hùng Lương Sơn Bạc}}