Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Xí”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã thay đổi mức khóa của “Nguyễn xí” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:01, ngày 13 tháng 2 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã thay đổi mức khóa của “Nguyễn xí” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:01, ngày 13 tháng 2 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
<nowiki>{{Chống - phá hoại}}</nowiki> {{Thông tin nhân vật hoàng gia
| tên = Nguyễn Xí (阮熾)
| tên gốc =

Trình đơn chuyển hướng