Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Đức Anh”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
 
Thôi, tôi xin không tranh luận nữa. Tôi rất mệt với cách tranh luận của cộng đồng và cả tôi nữa. Từng hứa không đi thảo luận thế rồi thảo luận lại ngốn biết bao thời gian.
{| id="mp-topbanner" style="width: 100%; margin-top: 2px; background: transparent;"
| style="border: 1px solid #CCCCCC; background: #ffffff; vertical-align: top;" | {{Trang Chính/Đầu trang}}
|}<!-------------------- Bên trái -------------------->
{| id="mp-upper" style="margin-top: 2px; background: none"
| id="mp-left" style="width: 50%; border: 1px solid #d4d4d4; background: #ffffff; vertical-align: top; color: #000000;" |
{| style="padding: 2px; width: 100%; vertical-align: top; background: #ffffff"
! id="mp-tfa-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:{{#switch: {{#time: N }} | 1 | 2 | 3 = Emblem-star-gray.svg | #default = Emblem-star.svg }}|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #cedff2; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #5897dd; padding: 0;"><div id="mp-tfa-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:{{#switch: {{#time: N }} | 1 | 2 | 3 = Bài viết tốt | #default = Bài viết chọn lọc }}|<span style="color: #000000;">{{#switch: {{#time: N }} | 1 | 2 | 3 = Bài viết tốt | #default = Bài viết chọn lọc }}</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-tfa" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{#switch: {{#time: N }} | 1 | 2 | 3 = {{Trang Chính/Bài viết tốt}} | #default = {{Trang Chính/Bài viết}} }}
|-
! id="mp-tfp-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Records.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #ccfcf9; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #4ccbc3; padding: 0;"><div id="mp-tfp-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc|<span style="color: #000000;">Hình ảnh chọn lọc</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-tfp" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | <div id="mf-tfp" title="Hình ảnh chọn lọc">{{Trang Chính/Hình ảnh}}</div>
|-
! id="mp-lang-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Preferences-desktop-locale-2.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #c7ec9f; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #32cd32; padding: 0;"><div id="mp-lang-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Phiên bản ngôn ngữ|<span style="color: #000000;">Wikipedia ngôn ngữ khác</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-lang" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Các ngôn ngữ|liên wiki=có}}
|}
| id="mp-right" style="margin-top: 2px; background: none" | <!-------------------- Bên phải -------------------->
| style="width: 50%; border: 1px solid #d4d4d4; background: #FFFFFF; vertical-align: top;" |
{| style="width: 100%; padding: 2px; vertical-align: top; background: #FFFFFF"
! id="mp-dyk-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Help-browser-red.svg|38px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #f2c3c4; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #e05f62; padding: 0;"><div id="mp-dyk-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Bạn có biết|<span style="color: #000000;">Bạn có biết…</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-dyk" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | <div id="mf-dyk" title="Bạn có biết">{{Trang Chính/Bạn có biết}}</div>
|-
! id="mp-itn-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Globe-with-clock.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #ffd6c0; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #e68d5d; padding: 0;"><div id="mp-itn-h2" style="margin-left: 50px;">[[Chủ đề:Thời sự|<span style="color: #000000;">Tin tức</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-itn" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Tin tức}}
|-
! id="mp-otd-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -8px; margin-left: 4px;">[[Tập tin:Office-calendar-modified.svg|45px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #f9f09f; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #daa520; padding: 0;"><div id="mp-otd-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Ngày này năm xưa|<span style="color: #000000;">Ngày này năm xưa</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-otd" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | <div id="mf-otd" title="Ngày này năm xưa">{{Trang Chính/Ngày này năm xưa}}</div>
|-
! <div style="position: absolute; margin-top: -6px; margin-left: 4px;">[[Tập tin:Gnome-colors-applications-office.svg|44px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #dbca7e; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #d08d4d; padding: 0;"><div style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Chủ đề|<span style="color: #000000;">Các lĩnh vực</span>]]</div></div>
|-
| style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Các lĩnh vực}}
|}
|}<!----------------- Dưới cùng -------------------->
{| id="mp-lower" style="width: 100%; margin-top: 2px; background: none"
| style="border: 1px solid #d4d4d4; background: #ffffff; vertical-align: middle; color: #000000;" |
{| id="mp-bottom" style="width: 100%; padding: 2px; vertical-align: top; background: #ffffff"
|-
! id="mp-sister-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Wikimedia-logo.svg|37px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #ccc1f3; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left;font-weight: bold; border: 1px solid #7b68ee; padding: 0;"><div id="mp-sister-h2" style="margin-left: 46px;">Dự án liên quan</div></div>
|-
| id="mp-sister" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Các dự án}}
|}
{| style="height: 50px; width: 100%; margin-top: 2px; background: none;"
|-
| style="width: 100%; border-top: 1px dotted #cccccc; background: #FFFFFF;" |
{| style="width: 100%; vertical-align: middle; background: #FFFFFF; text-align: center; color: #000000;"
|-
| [[Tập tin:Mail-closed.svg|32px|link=]]&nbsp;&nbsp;[[Wikipedia:Liên lạc|Liên lạc với Wikipedia]]
|}
|}
|}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__

Trình đơn chuyển hướng