Chủ nghĩa cơ yếu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Trào lưu chính thống)
Bước tới: menu, tìm kiếm

Trào lưu chính thống hay chủ nghĩa cơ yếu (fundamentalism) đề cập đến niềm tin nghiêm ngặt, trung thành tuyệt đối với những nguyên tắc cơ bản, trong thực tế thường nói đến tôn giáo, đôi khi là sự phản ứng mang tính chủ nghĩa để thỏa hiệp với chủ nghĩa hiện đại và đời sống chính trị.[1][2][3][4]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Đọc thêm thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Appleby, R. Scott, Gabriel Abraham Almond, and Emmanuel Sivan (2003). Strong Religion. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-01497-5
 • Armstrong, Karen (2001). The Battle for God: A History of Fundamentalism. New York: Ballantine Books. ISBN 0-345-39169-1
 • Brasher, Brenda E. (2001). The Encyclopedia of Fundamentalism. New York: Routledge. ISBN 0-415-92244-5
 • Caplan, Lionel. (1987). "Studies in Religious Fundamentalism". London: The MacMillan Press Ltd.
 • Dorff, Elliot N. and Rosett, Arthur, A Living Tree; The Roots and Growth of Jewish Law, SUNY Press, 1988.
 • Gorenberg, Gershom. (2000). The End of Days: Fundamentalism and the Struggle for the Temple Mount. New York: The Free Press.
 • Hindery, Roderick. 2001. Indoctrination and Self-deception or Free and Critical Thought? Mellen Press: aspects of fundamentalism, pp. 69–74.
 • Lawrence, Bruce B. Defenders of God: The Fundamentalist Revolt against the Modern Age. San Francisco: Harper & Row, 1989.
 • Marsden; George M. (1980). Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth Century Evangelicalism, 1870-1925 Oxford University Press,[5]
 • Marty, Martin E. and R. Scott Appleby (eds.). The Fundamentalism Project. Chicago: University of Chicago Press.
 • Noll, Mark A. A History of Christianity in the United States and Canada. Grand Rapids: Eerdmans, 1992.
 • Ruthven, Malise (2005). "Fundamentalism: The Search for Meaning". Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-280606-8
 • Torrey, R.A. (ed.). (1909). The Fundamentals. Los Angeles: The Bible Institute of Los Angeles (B.I.O.L.A. now Biola University). ISBN 0-8010-1264-3
 • "Religious movements: fundamentalist." In Goldstein, Norm (Ed.) (2003). The Associated Press Stylebook and Briefing on Media Law 2003 (38th ed.), p. 218. New York: The Associated Press. ISBN 0-917360-22-2.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Beit-Hallahmi, Bennjamin. "Fundamentalism", Global Policy Forum (with "consultative status at the UN"), May 2000, Accessed 14-05-2008.
 2. ^ thefreedictionary.com: "Fundamentalism", Accessed 14-05-2008.
 3. ^ Google define:fundamentalism
 4. ^ Marsden, George M. "Fundamentalism and American Culture", Oxford University Press US (1980/rev.2006)
 5. ^ Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth Century Evangelicalism, 1870-1925

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]