Bản mẫu:2023 AFC Asian Cup qualification – Third Round group tables

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bảng A
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự A1 A2 A3 A4
1 A1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
2 A2 0 0 0 0 0 0 0 0 Có thể tham dự Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
3 A3 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
4 A4 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Nguồn: AFC
Bảng B
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự B1 B2 B3 B4
1 B1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
2 B2 0 0 0 0 0 0 0 0 Có thể tham dự Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
3 B3 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
4 B4 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Nguồn: AFC
Bảng C
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự C1 C2 C3 C4
1 C1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
2 C2 0 0 0 0 0 0 0 0 Có thể tham dự Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
3 C3 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
4 C4 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Nguồn: AFC
Bảng D
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự D1 D2 D3 D4
1 D1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
2 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 Có thể tham dự Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
3 D3 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
4 D4 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Nguồn: AFC
Bảng E
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự E1 E2 E3 E4
1 E1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
2 E2 0 0 0 0 0 0 0 0 Có thể tham dự Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
3 E3 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
4 E4 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Nguồn: AFC
Bảng F
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự F1 F2 F3 F4
1 F1 0 0 0 0 0 0 0 0 Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
2 F2 0 0 0 0 0 0 0 0 Có thể tham dự Cúp bóng đá châu Á 2023 TBD TBD TBD
3 F3 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
4 F4 0 0 0 0 0 0 0 0 TBD TBD TBD
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Nguồn: AFC
Đội xếp thứ 2
VT Bg Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
1 A A2 0 0 0 0 0 0 0 0 Cúp bóng đá châu Á 2023
2 B B2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 C C2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 D D2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 E E2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 F F2 0 0 0 0 0 0 0 0
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Nguồn: AFC
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí