Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Tổng Bí Thư Việt Nam
Communist Party of Vietnam flag.svg
Đảng kỳ
Đương nhiệm
Nguyễn Phú Trọng
từ ngày 19 tháng 1, 2011
Bổ nhiệm bởi Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhiệm kỳ 5 năm
Người đầu tiên
giữ chức
Trần Phú
Thành lập 3 tháng 2, 1930
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Coat of arms of Vietnam.svg

Chính trị và chính phủ
Việt Nam


Các nước khác

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thường được gọi tắt Tổng Bí thư, là người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi bỏ chức Chủ tịch Đảng (chức vụ này duy nhất do Hồ Chí Minh nắm giữ từ năm 1951 đến khi qua đời năm 1969). Riêng thời kỳ 1960-1976 được gọi là "Bí thư thứ nhất".

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, người đứng đầu Ban Chấp hành trung ương đầu tiên với cương vị Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam là Trịnh Đình Cửu (đến tháng 10/1930).

Tổng Bí thư đứng đầu Ban Chấp hành trung ương, chủ trì công việc của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quyền hạn khác theo quy định của Đảng. Hiện nay, Tổng Bí thư cũng kiêm nhiệm Bí thư Quân ủy Trung ương.

Theo thủ tục chính thức thì Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị, bầu Tổng bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Ảnh Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
TrinhDinhCuu.jpg Trịnh Đình Cửu 3 tháng 2, 1930 - 27 tháng 10, 1930
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000266.000000266 ngày
Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam. Được giao nhiệm vụ tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
TranPhu.gif Trần Phú 27 tháng 10, 1930 - 6 tháng 9, 1931
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000314.000000314 ngày
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 1 Đảng Cộng sản Đông Dương
LeHongPhong.gif Lê Hồng Phong 21 tháng 6, 1934 - 31 tháng 3, 1935
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000283.000000283 ngày
Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại Đảng Cộng sản Đông Dương. Được bầu tại Hội nghị Ban chỉ huy hải ngoại Đảng Cộng sản Đông Dương
31 tháng 3, 1935 - 26 tháng 7, 1936
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000117.000000117 ngày
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 1
HaHuyTap.gif Hà Huy Tập 31 tháng 3, 1935 - 26 tháng 7, 1936
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000117.000000117 ngày
Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại Đảng Cộng sản Đông Dương. Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 1
26 tháng 7, 1936 - 30 tháng 3, 1938
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000247.000000247 ngày
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Được bầu tại Hội nghị Trung ương Đảng năm 1936
NguyenVanCu.gif Nguyễn Văn Cừ 30 tháng 3, 1938 - 9 tháng 11, 1940
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000224.000000224 ngày
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Được bầu tại Hội nghị Trung ương Đảng năm 1938
TruongChinh.gif Trường Chinh 9 tháng 11, 1940 - 19 tháng 5, 1956
&0000000000000015.00000015 năm, &0000000000000320.000000320 ngày
Quyền Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Được chỉ định tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 1
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
(Từ 1941)
Được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 1
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.
(Từ 1951)
Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2
Ho Chi Minh 1946.jpg Hồ Chí Minh 19 tháng 2, 1951 - 2 tháng 9, 1969
&0000000000000018.00000018 năm, &0000000000000195.000000195 ngày
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2
LeDuan.gif Lê Duẩn 10 tháng 9, 1960 - 10 tháng 7, 1986
&0000000000000025.00000025 năm, &0000000000000303.000000303 ngày
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 3
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
(Từ 1976)
Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 4
TruongChinh.gif Trường Chinh 14 tháng 7, 1986 - 18 tháng 12, 1986
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000161.000000161 ngày
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Được bầu tại Hội nghị đặc biệt Trung ương Đảng năm 1986
NguyenVanLinh.gif Nguyễn Văn Linh 18 tháng 12, 1986 - 28 tháng 6, 1991
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000192.000000192 ngày
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6
Do Muoi cropped.jpg Đỗ Mười 28 tháng 6, 1991 - 26 tháng 12, 1997
&0000000000000006.0000006 năm, &0000000000000181.000000181 ngày
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7
Le Kha Phieu.JPG Lê Khả Phiêu 26 tháng 12, 1997 - 22 tháng 4, 2001
&0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000116.000000116 ngày
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa 8
Nong Duc Manh 2010.jpg Nông Đức Mạnh 22 tháng 4, 2001 - 19 tháng 1, 2011
&0000000000000009.0000009 năm, &0000000000000273.000000273 ngày
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9
Nguyen Phu Trong.jpg Nguyễn Phú Trọng 19 tháng 1, 2011 - nay
&0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000129.000000129 ngày
Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Được bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]