Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Các Thái tử nổi tiếng ==
;Thái tử Trung Quốc
# [[Tần Nhị Thế|Doanh Hồ Hợi]], [[Hoàng đế]] thứ hai của [[nhà Tần]]. Vị Hoàng Thái tử đầu tiên trong lịch sử Đông Á.
# [[Lưu Cứ]], hoàng đích trưởng tử của [[Hán Vũ Đế]] Lưu Triệt, bị chết trong biến loạn cung đình. Thụy ''Lệ Thái tử''.
# [[Lưu Cương]], hoàng đích trưởng tử của [[Hán Quang Vũ Đế]] Lưu Tú, tự động nhường lại cho em trai là [[Hán Minh Đế]] Lưu Trang.
# [[Tư Mã Duật]], trưởng tử của [[Tấn Huệ Đế]] Tư Mã Trung, thụy hiệu ''Mẫn Hoài Thái tử''. Cái chết của ông cũng châm ngòi cho loạn bát vương đầu thời [[nhà Tấn]].
# [[Lý Kiến Thành]], Thái tử đầu tiên của [[Đường Cao Tổ]] Lý Uyên. Bị giết trong [[Sự biến Huyền Vũ môn]].
# [[Lý Thừa Càn]], Thái tử đầu tiên của [[Đường Thái Tông]] Lý Thế Dân. Bị phế truất.
# [[Lý Hoằng]], Thái tử đầu tiên của [[Đường Cao Tông]] Lý Trị và [[Võ Tắc Thiên]]. Qua đời truy tặng làm ''Đường Nghĩa Tông (唐義宗) hay Hiếu Kính hoàng đế (孝敬皇帝)''.
# [[Chu Tiêu]], Thái tử kế vị của [[Minh Thái Tổ]] Chu Nguyên Chương. Thụy hiệu là ''Ý Văn Thái tử''.
# [[Dận Nhưng]], Thái tử của [[Thanh Thánh Tổ]] Khang Hi Đế, hai lần bị phế và hai lần phục vị. Là vị Thái tử nổi tiếng nhất [[nhà Thanh]].
 
;Thái tử Việt Nam
# [[Lê Duy Vĩ]], con trai trưởng của [[Lê Hiển Tông]], bị [[Trịnh Sâm]] bức hại. Cha của [[Lê Chiêu Thống]].
# [[Nguyễn Phúc Cảnh]], Thái tử của [[Gia Long]] Đế. Thụy là ''Anh Duệ hoàng thái tử''.
# [[Nguyễn Phúc Bảo Long]], Thái tử của [[Bảo Đại]]. Ông là Thái tử cuối cùng trong lịch sử [[Việt Nam]].
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng