Bản mẫu:Cựu quốc gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
{{{status}}}
Life span?
Quốc kỳ Quốc huy
Khẩu hiệu
{{{national_motto}}}
Quốc ca
{{{national_anthem}}}
{{{image_map_caption}}}
Thủ đô Not specified
Ngôn ngữ {{{common_languages}}}
Tôn giáo {{{religion}}}
Chính phủ Không có danh nghĩa
{{{title_leader}}}
 •  {{{year_leader1}}} {{{leader1}}}
 •  {{{year_leader9}}} {{{leader9}}}
{{{title_representative}}}
 •  {{{year_representative1}}} {{{representative1}}}
 •  {{{year_representative5}}} {{{representative5}}}
{{{title_deputy}}}
 •  {{{year_deputy1}}} {{{deputy1}}}
 •  {{{year_deputy6}}} {{{deputy6}}}
Lập pháp {{{legislature}}}
Lịch sử
 •  {{{event_pre}}} {{{date_pre}}}
 •  Thành lập Nhập số năm
 •  {{{event1}}} {{{date_event1}}}
 •  {{{event5}}} {{{date_event5}}}
 •  Bãi bỏ Nhập số năm
 •  {{{event_post}}} {{{date_post}}}
Diện tích
 •  {{{stat_year1}}}  km² ( sq mi)
 •  {{{stat_year5}}}  km² ( sq mi)
Dân số
 •  {{{stat_year1}}} (ước tính) {{{stat_pop1}}} 
      Mật độ /km²  ( /sq mi)
 •  {{{stat_year5}}} (ước tính) {{{stat_pop5}}} 
      Mật độ /km²  ( /sq mi)
Tiền tệ {{{currency}}}
Hiện nay là một phần của {{{today}}}
a. {{{footnote_a}}}
h. {{{footnote_h}}}
{{{footnotes}}}
{{{footnotes2}}}
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]