Trang bản mẫu bị khóa vĩnh viễn

Bản mẫu:Hộp thông tin quốc gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để tóm tắt thông tin một quốc gia nào đó. Xem hướng dẫn bên dưới để biết cách sử dụng.

Cách sử dụng

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
{{Hộp thông tin quốc gia
|micronation =    <!--có nếu một vi mô-->
|conventional_long_name = <!--Tên chính thức hoặc chính thức của quốc gia bằng tiếng Việt-->
|native_name =    <!--Tên quốc gia (thường là tên đầy đủ) bằng ngôn ngữ bản địa của nó, do đó in nghiêng (dấu ngoặc kép)-->
|common_name =    <!--Tên phổ biến trong tiếng Anh (được sử dụng cho wikilinks, chú thích và để tạo mã iso3166 mặc định)-->
|status =       <!--Tình trạng của đất nước, đặc biệt hữu ích cho các vi mô-->
|image_flag =     <!--e.g. Flag of country.svg-->
|alt_flag =      <!--văn bản thay thế cho cờ (văn bản hiển thị khi con trỏ di chuyển trên cờ)-->
|flag_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|image_flag2 =    <!--e.g. Second-flag of country.svg-->
|alt_flag2 =     <!--văn bản thay thế cho cờ thứ hai-->
|flag2_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|image_coat =     <!--e.g. Coat of arms of country.svg-->
|alt_coat =      <!--văn bản thay thế cho huy hiệu-->
|symbol_type =    <!--quốc huy, con dấu, v.v (nếu không phải là một huy hiệu)-->
|symbol_footnote =  <!--tham chiếu tùy chọn hoặc chú thích cho chú thích biểu tượng-->
|national_motto =   <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|vietnamesemotto =    <!--Phiên bản khẩu hiệu dịch sang bằng tiếng Việt-->
|national_anthem =  <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|royal_anthem =    <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|other_symbol_type = <!--Sử dụng nếu một biểu tượng khác tồn tại, ví dụ: Thánh ca-->
|other_symbol =
|image_map =     <!--ví dụ: LocationCountry.svg-->
|loctext =      <!--mô tả văn bản của vị trí của đất nước-->
|alt_map =      <!--văn bản thay thế cho bản đồ-->
|map_caption =    <!--Chú thích để đặt bên dưới bản đồ-->
|image_map2 =     <!--Một bản đồ khác, nếu cần-->
|alt_map2 =      <!--văn bản thay thế cho bản đồ thứ hai-->
|map_caption2 =    <!--Chú thích để đặt bên dưới bản đồ thứ hai-->
|capital =      <!--Tên quốc gia/lãnh thổ của thủ đô, được đặt tên nếu liên kết tồn tại-->
|coordinates =    <!-- Tọa độ cho thủ đô, sử dụng {{tl|coord}} -->
|largest_city =    <!--Tên của quốc gia/lãnh thổ thành phố lớn nhất. Sử dụng "capital" (không có dấu ngoặc kép) nếu đó là thủ đô.-->
|largest_settlement_type = <!--Loại hình giải quyết nếu giải quyết lớn nhất không phải là một thành phố-->
|largest_settlement = <!--Tên của khu định cư lớn nhất-->
|official_languages = <!--Ngôn ngữ được công nhận trong pháp luật, hiến pháp, v.v.-->
|national_languages = <!--Các ngôn ngữ trên toàn quốc/lãnh thổ được công nhận nhưng không nhất thiết phải theo luật toàn quốc/lãnh thổ, v.v.-->
|regional_languages = <!--Ngôn ngữ được công nhận hoặc liên kết với các khu vực cụ thể trong quốc gia/lãnh thổ-->
|languages_type =   <!--Sử dụng để chỉ định một loại ngôn ngữ khác, nếu không phải là chính thức, quốc gia hoặc khu vực-->
|languages =     <!--Ngôn ngữ thuộc loại khác-->
|languages_sub =   <!--Đây có phải là loại ngôn ngữ nữa là một mục con của loại không phụ trước đó không? ("có hay không")-->
|languages2_type =  <!--Một loại ngôn ngữ khác-->
|languages2 =     <!--Ngôn ngữ thuộc loại thứ hai này-->
|languages2_sub =   <!--Là loại ngôn ngữ thay thế thứ hai có phải là một mục con của loại không phụ trước đó không? ("có hay không")-->
|ethnic_groups =   <!--Danh sách/sự cố của các nhóm dân tộc trong quốc gia/lãnh thổ-->
|ethnic_groups_year = <!--Năm dữ liệu của các nhóm dân tộc (nếu được cung cấp)-->
|ethnic_groups_ref = <!--(đối với mọi tham chiếu/liên kết với dữ liệu của các nhóm dân tộc)-->
|religion =      <!--Tôn giáo-->
|religion_year = <!--Năm dữ liệu tôn giáo (nếu được cung cấp)-->
|religion_ref = <!--(cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với dữ liệu tôn giáo)-->
|demonym =      <!--Thuật ngữ mô tả những thuật ngữ liên quan đến quốc gia/lãnh thổ (ví dụ: "người Bỉ" cho quốc gia Bỉ)-->
|government_type =  <!--(thường là một thuật ngữ nhiều từ ghép, ví dụ: "Cộng hòa lập hiến bán tổng thống liên bang", v.v.)-->
|leader_title1 =   <!--(đối với một quốc gia, thường là tiêu đề của người đứng đầu nhà nước (wikilinked), ví dụ: "Tổng thống", "Quốc vương")-->
|leader_name1 =
|leader_title2 =   <!--(có thể là "Phó Tổng thống", nếu không là "Thủ tướng", v.v.)-->
|leader_name2 =
<!--......-->
|leader_title14 =   <!--(có thể bao gồm tối đa 14 nhà lãnh đạo riêng biệt)-->
|leader_name14 = 
|legislature =    <!--Tên của cơ quan quản lý quốc gia/lãnh thổ, ví dụ: "Nghị viện", "Quốc hội", v.v.-->
|upper_house =    <!--Tên của thượng viện của cơ quan chủ quản, nếu được đưa ra (ví dụ: "Thượng viện")-->
|lower_house =    <!--Tên của hạ viện của cơ quan chủ quản, nếu được đưa ra (ví dụ: "Hạ viện")-->
|sovereignty_type =  <!--Mô tả ngắn gọn về tình trạng của quốc gia/lãnh thổ ("Độc lập [từ...]", "Tỉnh tự trị [của...]", v.v.)-->
|sovereignty_note = 
|established_event1 = <!--Sự kiện quan trọng đầu tiên trong lịch sử hình thành hoặc quốc gia-->
|established_date1 = <!--Ngày của sự kiện quan trọng đầu tiên-->
|established_event2 = <!--Sự kiện quan trọng thứ hai-->
|established_date2 = <!--Ngày của sự kiện quan trọng thứ hai-->
<!--......-->
|established_event13 = <!--(có thể bao gồm tới 13 sự kiện riêng biệt)-->
|established_date13 =
|area_rank = 
|area =        <!--Kích thước diện tích chính (trong [[Bản mẫu:convert]] hoặc km2 hoặc sqmi đầu tiên)-->
|area_km2 =      <!--Kích thước diện tích chính (tính bằng km vuông)-->
|area_sq_mi =     <!--Diện tích tính bằng mi vuông (yêu cầu area_km2)-->
|area_footnote =   <!--Chú thích tùy chọn cho diện tích-->
|percent_water = 
|area_label =     <!--Dán nhãn dưới "Diện tích" (mặc định là "Tổng cộng")-->
|area_label2 =    <!--Nhãn bên duói area_label (tùy chọn)-->
|area_data2 =     <!--Viết sau area_label2 (tùy chọn)-->
|population_estimate = 
|population_estimate_rank = 
|population_estimate_year = 
|population_census = 
|population_census_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|population_density_rank = 
|nummembers =     <!--Một thay thế cho dân số cho vi mô-->
|GDP_PPP =           <!--(Tổng sản phẩm nội địa từ ngang giá sức mua)-->
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_PPP_per_capita_rank = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_rank = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|GDP_nominal_per_capita_rank = 
|Gini =            <!--(Thước đo Gini của bất bình đẳng thu nhập; chỉ số đầu vào; giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 100)-->
|Gini_ref =          <!--(đối với mọi tham chiếu để liên kết với số Gini)-->
|Gini_rank = 
|Gini_year = 
|HDI_year =      <!-- Vui lòng sử dụng năm mà dữ liệu đề cập, không phải năm xuất bản-->
|HDI =        <!--(Chỉ số phát triển con người; chỉ số đầu vào; giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 1)-->
|HDI_change =     <!--tăng/giảm/bền vững; thay đổi thứ hạng từ năm trước-->
|HDI_rank = 
|HDI_ref =      <!--(đối với mọi tham chiếu để liên kết với số HDI)-->
|currency =      <!--Tên/tiền tệ/được sử dụng ở quốc gia/lãnh thổ-->
|currency_code =   <!--Mã ISO 4217 cho tiền tệ (thường là ba chữ cái in hoa)-->
|time_zone =     <!--ví dụ. GMT, PST, AST, v.v. (wikilinked nếu có thể)-->
|utc_offset =     <!--ở dạng "+ N", trong đó N là số giờ bù-->
|time_zone_DST =   <!--Liên kết với DST (Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày) được sử dụng, nếu không thì để trống-->
|utc_offset_DST =   <!--ở dạng "+ N", trong đó N là số giờ bù-->
|DST_note =      <!--Lưu ý tùy chọn liên quan đến việc sử dụng DST-->
|antipodes =     <!--Đặt chính xác ở phía đối diện của thế giới với quốc gia/lãnh thổ-->
|date_format =    <!--ngày số (dd-mm-yyyy, yyyy.mm.dd, v.v.) cộng với thời đại (CE, AD, AH, v.v.)-->
|drives_on =     <!--"phải" hoặc "trái" (bên đường)-->
|cctld =       <!--Mã định danh tên miền cấp cao nhất của mã quốc gia Internet (ví dụ: [[.br]], [[.de]], v.v.)
|iso3166code =    <!--Sử dụng để ghi đè mặc định từ tham số common_name ở trên; bỏ qua bằng cách sử dụng "bỏ qua"..-->
|calling_code =    <!--ví dụ. [[+1]], [[+531]], [[+44]], v.v.-->
|patron_saint =    <!--Sử dụng các vị thánh_quan_thầy cho nhiều-->
|image_map3 =     <!--Vị trí bản đồ thứ ba tùy chọn, ví dụ: để sử dụng với tham chiếu đến chú thích bên dưới nó-->
|alt_map3 =      <!--văn bản thay thế cho vị trí bản đồ thứ ba-->
|footnote_a =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>a</sup> used above-->
|footnote_b =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>b</sup> used above-->
<!--......-->
|footnote_h =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>h</sup> used above-->
|footnotes =     <!--Đối với bất kỳ chú thích chung không được đánh số-->
}}
Thông số cụ thể của Pháp

Lưu ý: Bây giờ dư thừa.

|metropole = 
|metropole_area = 
|metropole_area_rank = 
|metropole_area_magnitude = 
|metropole_areami² = 
|metropole_population = 
|metropole_population_estimate_rank = 
|foot = 
|foot2 = 
|foot3 = 
|foot4 = 
|foot5 = 

* Nếu, trên một trang cụ thể, độ rộng mặc định được cung cấp cho hình ảnh quốc kỳ và quốc huy/biểu tượng tạo ra kết quả không đạt yêu cầu, hãy sử dụng flag_width (dưới dạng % hoặc px) để chỉ định chiều rộng được sử dụng cho hình ảnh cờ; chiều rộng còn lại sau đó được gán cho huy hiệu / biểu tượng (nếu có).

Tổ chức địa chính trị
{{Hộp thông tin tổ chức địa chính trị
|name =       <!-- (trong tiếng Việt) -->
|native_name =    <!-- Tên dài bằng tiếng mẹ đẻ hoặc bất tất cả các ngôn ngữ không phải tiếng Việt -->
|linking_name =   <!-- Đối với wikilinks, nếu khác với tên -->
|image_flag =    <!-- Cờ tên hình ảnh -->
|alt_flag =     <!-- văn bản thay thế cho cờ-->
|flag_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|symbol_type =    <!-- Quốc huy, Biểu tượng, Logo, v.v. -->
|image_symbol =   <!-- Tên biểu tượng của hình ảnh -->
|alt_symbol =    <!-- văn bản thay thế cho quốc huy -->
|symbol_width =   <!-- Chiều rộng của hình ảnh quốc huy (mặc định 85px) -->
|motto =       <!-- "[motto]" -->
|vietnamesemotto =   <!--Phiên bản khẩu hiệu dịch sang bằng tiếng Việt-->
|anthem =      <!-- ''[anthem name]'' -->
|text_symbol_type = <!-- cho các loại biểu tượng văn bản khác -->
|text_symbol =    <!-- ví dụ: ''[hymn name]'' -->
|image_map =     <!-- Tên tệp bản đồ -->
|loctext =      <!--mô tả văn bản của vị trí tổ chức-->
|alt_map =      <!-- văn bản thay thế cho hình ảnh bản đồ -->
|map_width =     <!-- Chiều rộng của hình ảnh bản đồ (mặc định 250px) -->
|map_caption = 
|org_type =     <!-- ví dụ. Khối thương mại -->
|membership_type =  <!-- ("Thành viên" mặc định) -->
|membership =    <!-- Loại và hoặc số của thành viên -->
|admin_center_type = <!-- ví dụ. "Trung tâm hành chính" (mặc định) -->
|admin_center =   <!-- Vị trí của trung tâm hành chính -->
|languages_type =  <!-- ví dụ. "[[Ngôn ngữ chính thức]]" (mặc định) -->
|languages = 
|leader_title1 =   <!-- ví dụ. "Chủ tịch", v.v.. -->
|leader_name1 = 
|leader_title2 =   <!-- ví dụ. "Phó chủ tịch", v.v. -->
|leader_name2 = 
<--......-->
|leader_title14 = 
|leader_name14 =
|established =    <!-- Thường là một ngày, thay cho sự kiện sau đây -->
|established_event1 = 
|established_date1 = 
|established_event2 = 
|established_date2 = 
<--......-->
|established_event9 = 
|established_date9 = 
|official_website = 
|area_km2 =     <!-- kích thước diện tích chính (trong sq_km) -->
|area_sq_mi =    <!-- diện tích tính bằng mi vuông (requires area_km2) -->
|area_footnote =   <!-- chú thích tùy chọn cho diện tích -->
|percent_water = 
|area_label =    <!-- nhãn dưới "Diện tích" (Mặc định là "Tỏng cộng") -->
|area_label2 =    <!-- nhãn bên dưới area_label (không bắt buộc) -->
|area_dabodyalign = <!-- câu lệnh sau area_label2 (không bắt buộc) -->
|population_estimate = 
|population_estimate_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|GDP_PPP = 
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|Gini =       <!-- chỉ số, 0-100 -->
|Gini_ref =     <!-- cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với số Gini -->
|Gini_year = 
|HDI =        <!-- number only, 0-1 -->
|HDI_ref =      <!-- cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với chỉ số HDI -->
|HDI_year = 
|currency = 
|currency_code = 
|time_zone = 
|utc_offset =    <!-- + N, trong đó N là số giờ -->
|footnote1 = 
|footnote2 = 
<--......-->
|footnote7 = 
|footnotes =     <!-- Đối với chú thích chung không được đánh số -->
}}
Cựu quốc gia
{{Hộp thông tin cựu quốc gia
|native_name      = <!-- Tên theo một cú pháp hiện đại của ngôn ngữ bản địa. Để trống nếu tên chỉ bằng tiếng Việt.
                Tách riêng với ngắt dòng<br/> hay sử dụng Bản mẫu:Liệt kê. Nếu ngôn ngữ sử dụng các ký tự Latinh, tên địa danh in nghiêng. -->
|conventional_long_name = <!-- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt -->
|common_name      = <!-- Tên được sử dụng trong việc xây dựng các liên kết và tên danh mục; không để trưng bày -->
|era          = <!-- Sử dụng: "Các cuộc chiến tranh của Napoléon", "Chiến tranh Lạnh", v.v. -->
|status         = <!-- Địa vị: xem Danh sách danh mục trên trang mẫu -->
|status_text      = <!-- Một văn bản bất kỳ nào đó để mô tả trạng thái ở đầu hộp thông tin. Sử dụng một cách tiết kiệm. -->
|empire         = <!-- Đế chế hoặc quốc gia mà thực thể ở trong tình trạng phụ thuộc -->
|government_type    = <!-- Để tạo các danh mục: "Quân chủ", "Cộng hòa", v.v. để tạo các danh mục -->
<!-- Tăng và giảm, sự kiện, năm và ngày -->
<!-- chỉ điền vào mục sự kiện bắt đầu/kết thúc nếu có bài viết cụ thể. Đừng chỉ nói "bãi bỏ" hoặc "tuyên bố" -->
|event_start      = <!-- Mặc định: "Thành lập" -->
|date_start       = <!-- Tùy chọn: Ngày thành lập, ở định dạng ngày 1 tháng 1 (không có năm) -->
|year_start       = <!-- Năm thành lập -->
|event_end       = <!-- Mặc định: "Không thành lập" -->
|date_end        = <!-- Tùy chọn: Ngày hủy bỏ, ở định dạng ngày 1 tháng 1 (không có năm) -->
|year_end        = <!-- Năm thành lập -->
|year_exile_start    = <!-- Năm bắt đầu lưu vong (nếu giao dịch với chính phủ lưu vong: status="Exile") -->
|year_exile_end     = <!-- Năm kết thúc lưu vong (để trống nếu vẫn còn lưu vong) -->
|event1         = <!-- Tùy chọn: các sự kiện khác giữa "bắt đầu" và "kết thúc" -->
|date_event1      = 
|event2         = 
|date_event2      = 
|event3         = 
|date_event3      = 
|event4         = 
|date_event4      = 
|event5         = 
|date_event5      = 
|event6         = 
|date_event6      = 
|event_pre       = <!-- Tùy chọn: Một sự kiện quan trọng đã diễn ra trước đó "event_start" -->
|date_pre        = 
|event_post       = <!-- Tùy chọn: Một sự kiện quan trọng đã diễn ra sau "event_end" -->
|date_post       = 
<!-- Điều hướng cờ: Các thực thể đi trước và thành công p1 đến p5 và s1 đến s5 -->
|p1           = <!-- Tên của bài viết cho thực thể trước, được đánh số 1-5 -->
|flag_p1        = <!-- Mặc định: "Flag of {{{p1}}}.svg" (kích thước 30) -->
|image_p1        = <!-- Sử dụng: [[File:Sin escudo.svg|20px|Hình ảnh bị thiếu]] -->
|p2           = 
|flag_p2        = 
|p3           = 
|flag_p3        = 
|p4           = 
|flag_p4        = 
|p5           = 
|flag_p5        = 
|s1           = <!-- Tên của bài viết cho thực thể thành công, được đánh số 1-5 -->
|flag_s1        = <!-- Mặc định: "Flag of {{{s1}}}.svg" (size 30) -->
|image_s1        = <!-- Sử dụng: [[File:Sin escudo.svg|20px|Hình ảnh bị thiếu]] -->
|s2           = 
|flag_s2        = 
|s3           = 
|flag_s3        = 
|s4           = 
|flag_s4        = 
|s5           = 
|flag_s5        = 
|image_flag       = <!-- Mặc định: Quốc kỳ {{{common_name}}}.svg -->
|flag_alt        = <!-- Văn bản thay thế cho cờ -->
|image_flag2      = <!-- Quốc kỳ thứ hai -->
|flag_alt2       = <!-- Văn bản thay thế cho cờ thứ hai -->
|flag          = <!-- Liên kết mục tiêu dưới hình ảnh flag. Mặc định: Quốc kỳ {{{common_name}}} -->
|flag2         = <!-- Liên kết mục tiêu dưới hình ảnh flag2. Mặc định: Quốc kỳ {{{common_name}}} -->
|flag_type       = <!-- Hiển thị văn bản cho liên kết dưới cờ. Mặc định "Quốc kỳ" -->
|flag2_type       = <!-- Hiển thị văn bản cho liên kết dưới flag2. "Quốc kỳ" mặc định -->
|image_coat       = <!-- Mặc định: Huy hiệu {{{common_name}}}.svg -->
|coa_size        = <!-- Kích cỡ quốc huy -->
|coat_alt        = <!-- Văn bản thay thế cho huy hiệu -->
|symbol_type      = <!-- Hiển thị văn bản cho liên kết dưới biểu tượng. Mặc định "Huy hiệu" -->
|symbol_type_article  = <!-- Liên kết mục tiêu dưới hình ảnh biểu tượng. Mặc định: Huy hiệu {{{common_name}}} -->
|image_map       = 
|image_map_alt     = 
|image_map_caption   = 
|image_map2       = <!-- Nếu bản đồ thứ hai là cần thiết; không xuất hiện theo mặc định -->
|image_map2_alt     = 
|image_map2_caption   = 
|capital        = 
|capital_exile     = <!-- Nếu trạng thái="Lưu vong" -->
|national_motto     = 
|national_anthem    = 
|common_languages    = 
|religion        = 
|demonym        = 
|currency        = 
<!-- Danh hiệu và tên của các nhà lãnh đạo đầu tiên và cuối cùng và đại biểu của họ -->
|leader1        = <!-- Tên của vua hoặc tổng thống -->
|leader2        = 
|leader3        = 
|leader4        = 
|year_leader1      = <!-- Năm nhiệm kỳ -->
|year_leader2      = 
|year_leader3      = 
|year_leader4      = 
|title_leader      = <!-- Mặc định: "Vua" cho chế độ quân chủ, nếu không thì "Tổng thống" -->
|representative1    = <!-- Tên của đại diện nguyên thủ quốc gia (ví dụ: thống đốc thuộc địa) -->
|representative2    = 
|representative3    = 
|representative4    = 
|year_representative1  = <!-- Năm nhiệm kỳ -->
|year_representative2  = 
|year_representative3  = 
|year_representative4  = 
|title_representative  = <!-- Mặc định: "Thống đốc" -->
|deputy1        = <!-- Tên thủ tướng -->
|deputy2        = 
|deputy3        = 
|deputy4        = 
|year_deputy1      = <!-- Năm nhiệm kỳ -->
|year_deputy2      = 
|year_deputy3      = 
|year_deputy4      = 
|title_deputy      = <!-- Mặc định: "Thủ tướng" -->
<!-- Legislature -->
|legislature      = <!-- Tên lập pháp -->
|house1         = <!-- Tên viện thứ nhất -->
|type_house1      = <!-- Mặc định: "Thượng viện" -->
|house2         = <!-- Tên viện thứ hai -->
|type_house2      = <!-- Mặc định: "Hạ viện" -->
<!-- Diện tích và dân số của một năm nhất định -->
|stat_year1       = <!-- năm thống kê, chỉ định khu vực, dân số hoặc cả hai -->
|stat_area1       = <!-- diện tích trong kílometres vuông (w/o dấu phẩy hoặc dấu), khu vực trong dặm vuông được tính -->
|stat_pop1       = <!-- dân số (w/o dấu phẩy hoặc dấu cách), mật độ dân số được tính nếu diện tích cũng được đưa ra -->
|stat_year2       = 
|stat_area2       = 
|stat_pop2       = 
|stat_year3       = 
|stat_area3       = 
|stat_pop3       = 
|stat_year4       = 
|stat_area4       = 
|stat_pop4       = 
|stat_year5       = 
|stat_area5       = 
|stat_pop5       = 
|today         = <!-- Các quốc gia ngày nay trùng lặp với phạm vi lãnh thổ của quốc gia cũ. Không sử dụng tham số này nếu có nhiều hơn bốn quốc gia như vậy. --><!-- KHÔNG thêm cờ, mỗi MOS:INFOBOXFLAG -->
|footnote_a       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
|footnote_b       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
...
|footnote_h       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
|footnotes       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
}}

Ví dụ

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
Cộng hòa Colombia

Tiêu ngữ"Libertad y Orden" (Tây Ban Nha)
"Tự do và trật tự"

Quốc caHimno Nacional de la República de Colombia  (Tây Ban Nha)
(tiếng Việt: "Quốc ca Cộng hòa Colombia")
Tổng quan
Vị trí của Colombia (xanh) trong Nam Mỹ (xám)
Vị trí của Colombia (xanh) trong Nam Mỹ (xám)
Location of Colombia
Thủ đô
và thành phố lớn nhất
Bogotá
4°35′B 74°4′T / 4,583°B 74,067°T / 4.583; -74.067
Ngôn ngữ chính thứcTiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
• Ngôn ngữ địa phương được công nhận68[a]
Sắc tộc
(2005[1][2])
Tên dân tộcNgười Colombia
Chính trị
Chính phủcộng hòa lập hiến tổng thống chế
Iván Duque
Marta Lucía Ramírez
Lập phápQuốc hội
Thượng viện
Hạ viện
Lịch sử
Độc lập 
20 tháng 7 năm 1810
• Được công nhận
7 tháng 8 năm 1819
4 tháng 7 năm 1991
Địa lý
Diện tích
• Tổng cộng
1,141,748 km2 (hạng 25)
440,831 mi2
• Mặt nước (%)
8,8 (hạng 17)
Dân số
• Ước lượng Tháng 5 năm 2018
49.996.445[3] (hạng 29)
• Điều tra 2005
42.888.592[3]
40,74/km2 (hạng 173)
105,72/mi2
Kinh tế
GDP  (PPP)Ước lượng 2019
• Tổng số
791.995 tỷ USD[4] (hạng 31)
15,719 USD[4]
GDP  (danh nghĩa)Ước lượng 2019
• Tổng số
355.163 tỷ USD[4] (hạng 32)
• Bình quân đầu người
7,049 USD[4]
Đơn vị tiền tệPeso (COP)
Thông tin khác
Gini? (2017)Giảm theo hướng tích cực 49,7[5]
cao
HDI? (2017)Giữ nguyên 0,747[6]
cao · hạng 90
Múi giờUTC−5[b] (COT)
Cách ghi ngày thángnn.tt.nnnn (CE)
Giao thông bênphải
Mã điện thoại+57
Mã ISO 3166CO
Tên miền Internet.co
 1. ^ Mặc dù Hiến pháp Colombia quy định tiếng Tây Ban Nha (Castellano) là ngôn ngữ chính thức trong tất cả các lãnh thổ Colombia, các ngôn ngữ khác được sử dụng trong nước bởi các nhóm dân tộc – khoảng 68 ngôn ngữ – mỗi ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ chính thức trong lãnh thổ của mình.[7] Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức trong quần đảo San Andrés, Providencia và Santa Catalina.[8]
 2. ^ Giờ chính thức của Colombia[9] được kiểm soát và phối hợp bởi Viện Đo lường Quốc gia.[10]
{{Hộp thông tin quốc gia
| conventional_long_name = Cộng hòa Colombia
| native_name = {{native name|es|República de Colombia}}
| image_flag = Flag of Colombia.svg
| image_coat = Coat of arms of Colombia.svg
| common_name = Colombia
| national_motto = {{native phrase|es|"Libertad y Orden"|italics=off|nolink=yes}}
| vietnamesemotto = "Tự do và trật tự"
| national_anthem = {{native phrase|es|[[Quốc ca Colombia|Himno Nacional de la República de Colombia]]|nolink=yes}}<br /><small>({{Lang-vi|"Quốc ca Cộng hòa Colombia"}})</small><div style="padding-top:0.5em;">[[File:United States Navy Band - ¡Oh, gloria inmarcesible!.ogg|center]]</div>
| image_map = COL orthographic (San Andrés and Providencia special).svg
| map_caption = Vị trí của Colombia (xanh) trong [[Nam Mỹ]] (xám)
| image_map2 = Colombia - Location Map (2013) - COL - UNOCHA.svg
| capital = [[Bogotá]]
| coordinates = {{Coord|4|35|N|74|4|W|type:city}}
| largest_city = thủ đô
| official_languages = [[Tiếng Tây Ban Nha]]<br>[[Tiếng Anh]]
| recognized_regional_languages = 68{{ref label|iboxa|a|}}
| ethnic_groups = {{vunblist
 | 86% [[Người da trắng|Da trắng/Castizo]] hoặc [[Mestizo]]
 | 10,6% [[Người Colombia gốc Phi|Da đen]]
 | {{small|(bao gồm [[Mulatto]])}};
 | 3,4% [[Người bản địa ở Colombia|Bản địa]]
}}
| ethnic_groups_year = 2005<ref name = "grupos étnicos">{{cite web|title= visibilización estadística de los grupos étnicos|url=http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf|work=Censo General 2005|publisher=Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)|accessdate=15 tháng 5 năm 2013
}}
</ref><ref name="Xã hội và Môi trường của nó">{{cite book|last1=Bushnell |first1=David |last2=Hudson |first2=Rex A. |year=2010 |title=Xã hội và Môi trường của nó; Colombia: một nghiên cứu về đất nước |url=https://www.loc.gov/rr/frd/cs/pdf/CS_Colombia.pdf |pages=87, 92 |publisher=Bộ phận Nghiên cứu Liên bang, Thư viện Quốc hội, Washington D.C.}}</ref>
| demonym = [[Người Colombia]]
| government_type = [[Cộng hòa|cộng hòa lập hiến]] [[tổng thống chế]]
| leader_title1 = [[Tổng thống Colombia|Tổng thống]]
| leader_name1 = [[Iván Duque]]
| leader_title2 = [[Phó Tổng thống Colombia|Phó Tổng thống]]
| leader_name2 = [[Marta Lucía Ramírez]]
| legislature = [[Quốc hội Colombia|Quốc hội]]
| upper_house = [[Thượng viện Colombia|Thượng viện]]
| lower_house = [[Hạ viện Colombia|Hạ viện]]
| sovereignty_type = Độc lập 
| sovereignty_note = từ [[Tây Ban Nha]]
| established_event1 = [[Tuyên ngôn độc lập Colombia|Tuyên bố]]
| established_date1 = 20 tháng 7 năm 1810
| established_event2 = Được công nhận
| established_date2 = 7 tháng 8 năm 1819
| established_event3 = {{nowrap|[[Hiến pháp Colombia 1991|Hiến pháp hiện hành]]}}
| established_date3 = 4 tháng 7 năm 1991
| area_km2 = 1.141.748
| area_rank = 25
| area_sq_mi = 440.831 <!--Không xóa mỗi [[WP:MOSNUM]]-->
| percent_water = 8,8 (hạng 17)
| population_estimate = 49.996.445<ref name="DANE clock">{{cite web |url= http://www.dane.gov.co/reloj/ |title= Animated clock |publisher= Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) |accessdate= 8 May 2018 |archive-url= https://web.archive.org/web/20180116020433/http://www.dane.gov.co/reloj/ |archive-date= 16 tháng 1 năm 2018 |dead-url= yes |df= dmy-all }}</ref>
| population_census = 42.888.592<ref name="DANE clock"/>
| population_estimate_year = Tháng 5 năm 2018
| population_estimate_rank = 29
| population_census_year = 2005
| population_density_km2 = 40,74
| population_density_rank = 173
| population_density_sq_mi = 105.72<!--Không xóa mỗi [[WP:MOSNUM]]-->
| GDP_PPP = 791.995 tỷ USD<ref name=imf2>{{cite web |url= https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=5&sy=2019&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=233&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |title=Cơ sở dữ liệu Outlook kinh tế thế giới: Colombia |publisher=Quỹ Tiền tệ Quốc tế |date= October 2018|accessdate= 15 tháng 2 năm 2019}}</ref>
| GDP_PPP_year = 2019
| GDP_PPP_rank = 31
| GDP_PPP_per_capita = 15,719 USD<ref name=imf2/>
| GDP_PPP_per_capita_rank =
| GDP_nominal = 355.163 tỷ USD<ref name=imf2/>
| GDP_nominal_year = 2019
| GDP_nominal_rank = 32
| GDP_nominal_per_capita = 7,049 USD<ref name=imf2/>
| GDP_nominal_per_capita_rank =
| Gini = 49,7 <!--chỉ số-->
| Gini_year = 2017
| Gini_change = decrease <!--increase/decrease/steady-->
| Gini_ref =<ref name="socio-economic policies">{{cite web |url=https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CO |title= Chỉ số GINI (ước tính của Ngân hàng Thế giới) |publisher= Ngân hàng Thế giới |accessdate= 6 tháng 4 năm 2019}}</ref>
| HDI = 0,747 <!--chỉ số-->
| HDI_year = 2017<!-- Vui lòng sử dụng năm mà dữ liệu đề cập, không phải năm xuất bản-->
| HDI_change = steady<!--increase/decrease/steady-->
| HDI_ref =<ref name="HDI">{{cite web |url=http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf |title=Cập nhật thống kê phát triển con người 2018|year=2018 |accessdate= 16 tháng 9 năm 2018|publisher=Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc}}</ref>
| HDI_rank = 90
| currency = [[Peso Colombia|Peso]]
| currency_code = COP
| time_zone = [[Giờ ở Colombia|COT]]
| utc_offset = −5{{ref label|iboxb|b|}}
| utc_offset_DST =
| time_zone_DST =
| date_format = nn.tt.nnnn (CE)
| drives_on = phải
| calling_code = [[Số điện thoại ở Colombia|+57]]
| cctld = [[.co]]
| footnote_a        = {{note|iboxa}}Mặc dù Hiến pháp Colombia quy định tiếng Tây Ban Nha (''Castellano'') là ngôn ngữ chính thức trong tất cả các lãnh thổ Colombia, các ngôn ngữ khác được sử dụng trong nước bởi các nhóm dân tộc – khoảng 68 ngôn ngữ – mỗi ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ chính thức trong lãnh thổ của mình.<ref>Hiến pháp Colombia năm 1991 (Tiêu đề I – Liên quan đến các nguyên tắc cơ bản – Điều 10)</ref> Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức trong [[quần đảo San Andrés, Providencia và Santa Catalina]].<ref name="LEY47DE1993">
{{cite web|url= http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2780|title= LEY 47 DE 1993|publisher= alcaldiabogota.gov.co|language= Spanish|accessdate= 23 tháng 2 năm 2014}}</ref>
| footnote_b = {{note|iboxb}}Giờ chính thức của Colombia<ref>{{cite web|url= http://horalegal.inm.gov.co/|title = The official Colombian time |publisher= horalegal.inm.gov.co|language= Spanish | accessdate = 23 tháng 2 năm 2014}}</ref> được kiểm soát và phối hợp bởi [[Viện Đo lường Quốc gia (Colombia)|Viện Đo lường Quốc gia]].<ref>
{{cite web |url= http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4175_2011.html |title= Decreto 4175 de 2011, artículo 6, numeral 14|publisher = Presidencia de la República de Colombia |language = Spanish |accessdate= 14 tháng 3 năm 2016}}</ref>
}}

Tham khảo

 1. ^ “visibilización estadística de los grupos étnicos” (PDF). Censo General 2005. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Truy cập 15 tháng 5 năm 2013. 
 2. ^ Bushnell, David; Hudson, Rex A. (2010). Xã hội và Môi trường của nó; Colombia: một nghiên cứu về đất nước (PDF). Bộ phận Nghiên cứu Liên bang, Thư viện Quốc hội, Washington D.C. tr. 87, 92. 
 3. ^ a ă “Animated clock”. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Bản gốc lưu trữ 16 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2018.  Đã bỏ qua tham số không rõ |df= (trợ giúp)
 4. ^ a ă â b “Cơ sở dữ liệu Outlook kinh tế thế giới: Colombia”. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Tháng 10 năm 2018. Truy cập 15 tháng 2 năm 2019. 
 5. ^ “Chỉ số GINI (ước tính của Ngân hàng Thế giới)”. Ngân hàng Thế giới. Truy cập 6 tháng 4 năm 2019. 
 6. ^ “Cập nhật thống kê phát triển con người 2018” (PDF). Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. 2018. Truy cập 16 tháng 9 năm 2018. 
 7. ^ Hiến pháp Colombia năm 1991 (Tiêu đề I – Liên quan đến các nguyên tắc cơ bản – Điều 10)
 8. ^ “LEY 47 DE 1993” (bằng tiếng Spanish). alcaldiabogota.gov.co. Truy cập 23 tháng 2 năm 2014. 
 9. ^ “The official Colombian time” (bằng tiếng Spanish). horalegal.inm.gov.co. Truy cập 23 tháng 2 năm 2014. 
 10. ^ “Decreto 4175 de 2011, artículo 6, numeral 14” (bằng tiếng Spanish). Presidencia de la República de Colombia. Truy cập 14 tháng 3 năm 2016. 
Tổ chức địa chính trị
Vòng tròn 12 ngôi sao vàng trên nền xanh

Tiêu ngữ"In Varietate Concordia[1][2][3]
Thống nhất trong đa dạng

Quốc ca
"Ode to Joy[2] (hòa xướng)
Tổng quan
Một phép chiếu chính tả của thế giới, làm nổi bật Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của nó (màu xanh lá cây).
Một phép chiếu chính tả của thế giới, làm nổi bật Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của nó (màu xanh lá cây).
Thủ phủ
Thành phố lớn nhấtLuân Đôn
Ngôn ngữ chính thức
Tên dân tộcNgười châu Âu[4]
Chính trị
Lãnh đạo
Herman Van Rompuy
José Manuel Barroso
Lập phápLập pháp Liên minh Châu Âu
Hội đồng Liên minh châu Âu
Nghị viện châu Âu
Lịch sử
Thành lập
23 tháng 7 năm 1951
1 tháng 1 năm 1958
1 tháng 11 năm 1993
Địa lý
Diện tích
• Tổng cộng
4,381,376 km2 (hạng 7a)
1,691,658 mi2
• Mặt nước (%)
3,08
Dân số
• Ước lượng 2012
507.890.191[7] (hạng hạng 3a)
116,2/km2
300.9/mi2
Kinh tế
GDP  (PPP)Ước lượng 2011
• Tổng số
15.821 nghìn tỷ USD[8] (hạng 1a)
31,607 USD[8] (hạng 15a)
GDP  (danh nghĩa)Ước lượng 2011
• Tổng số
17.577 nghìn tỷ USD[8] (hạng 1a)
• Bình quân đầu người
35,116 USD[9] (hạng 14a)
Đơn vị tiền tệ
Thông tin khác
Gini? (2010)30,4[11]
trung bình
HDI? (2011)Tăng 0,876[12]
rất cao · hạng hạng 13 / 25tha
Múi giờUTC+0 đến +2
• Mùa hè (DST)
UTC+1 đến +3[13]
Mã điện thoại28 số
Tên miền Internet.eu[10]
Trang web
europa.eu
 1. Nếu được coi là một thực thể duy nhất.
{{Hộp thông tin tổ chức địa chính trị
|name =
 {{collapsible list
 |titlestyle = background:transparent;font-size:85%;
 |title = {{resize|130%|Liên minh châu Âu}}
 |liststyle = text-align:center;
 | {{smaller|{{native name|bg|Европейски съюз}}<br/><!--
  -->{{native name|hr|Europska unija}}<br/><!--
  -->{{native name|cs|Evropská unie}}<br/><!--
  -->{{native name|da|Den Europæiske Union}}<br/><!--
  -->{{native name|nl|Europese Unie}}<br /><!--
  -->{{native name|et|Euroopa Liit}}<br/><!--
  -->{{native name|fi|Euroopan unioni}}<br/><!--
  -->{{native name|fr|Union européenne}}<br/><!--
  -->{{native name|de|Europäische Union}}<br/><!--
  -->{{native name|el|Ευρωπαϊκή Ένωση}}<br/><!--
  -->{{native name|hu|Európai Unió}}<br/><!--
  -->{{native name|ga|An tAontas Eorpach}}<br/><!--
  -->{{native name|it|Unione europea}}<br/><!--
  -->{{native name|lv|Eiropas Savienība}}<br/><!--
  -->{{native name|lt|Europos Sąjunga}}<br/><!--
  -->{{native name|mt|Unjoni Ewropea}}<br/><!--
  -->{{native name|pl|Unia Europejska}}<br/><!--
  -->{{native name|pt|União Europeia}}<br/><!--
  -->{{native name|ro|Uniunea Europeană}}<br/><!--
  -->{{native name|sk|Európska únia}}<br/><!--
  -->{{native name|sl|Evropska unija}}<br/><!--
  -->{{native name|es|Unión Europea}}<br/><!--
  -->{{native name|sv|Europeiska unionen}}<!--
 -->}}
 }}
|linking_name = Liên minh châu Âu 
|image_flag = Flag of Europe.svg
|alt_flag = Vòng tròn 12 ngôi sao vàng trên nền xanh
|motto = "[[In Varietate Concordia]]" <!--
  -->{{#tag:ref|{{cite book |last=Barnard |first=Catherine |title=The Substantive Law of the EU: The four freedoms |edition=2 |date=August 2007 |publisher=Oxford University Press |isbn=9780199290352 |page=447}} }}<!--
  -->{{#tag:ref|{{cite web |url=http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_en.htm |title=United in diversity |accessdate=20 January 2010 |work=[[Europa (web portal)]] |publisher=[[European Commission]] |quote='United in diversity' is the motto of the European Union. The motto means that, via the EU, Europeans are united in working together for peace and prosperity, and that the many different cultures, traditions and languages in Europe are a positive asset for the continent.}} |name="EU-Symbols" }}<!--
  -->{{#tag:ref|{{cite web |url=http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=REG/2007/2240 |title=European Parliament: The Legislative Observatory |accessdate=20 January 2010 |work=[[Europa (web portal)]] |publisher=[[European Commission]] |quote=the motto 'United in diversity' shall be reproduced on Parliament's official documents;}} }}
|vietnamesemotto = Thống nhất trong đa dạng
|anthem = <div style="padding-bottom:0.2em;">"[[Quốc ca châu Âu|Ode to Joy]]" {{#tag:ref||name="EU-Symbols" }} {{small|(hòa xướng)}}</div><center>[[File:Anthem of Europe (US Navy instrumental short version).ogg]]</center>
|image_map = EU Globe No Borders.svg
|map_caption = Một phép chiếu chính tả của thế giới, làm nổi bật Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của nó (màu xanh lá cây).
|map_width = 220px
|admin_center_type = Thủ phủ
|admin_center = {{unbulleted list |[[Brussels]] (de facto)<ref>{{cite web |title=Brussels' EU capital role seen as irreversible|publisher=Euractiv.com|url=http://www.euractiv.com/pa/brussels-eu-capital-role-seen-ir-news-494302 |accessdate=28 October 2012 |quote=Brussels has become the de facto capital of the European Union}}</ref><ref>[http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/publications/docs/brussels_capital.pdf Brussels, Capital of European Union] - European Commission, 2001.</ref> |[[Thành phố Luxembourg|Luxembourg]] |[[Strasbourg]]}}
|largest_city = [[Luân Đôn]]
|official_languages =
 {{collapsible list
 |titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 |title = 24 ngôn ngữ
 | {{hlist |[[Tiếng Anh]] | [[Tiếng Ireland]] | [[Tiếng Ba Lan]] | [[Tiếng Bồ Đào Nha]] | [[Tiếng Bulgaria]] | [[Tiếng Croatia]]|[[Tiếng Đan Mạch|Tiếng Đan Mạch (Dansk)]] | [[Tiếng Đức]] | [[Tiếng Estonia]] | [[Tiếng Hà Lan]] | [[Tiếng Hungary]] | [[Tiếng Hy Lạp]] | [[Tiếng Ý]] | [[Tiếng Latvia]] | [[Tiếng Litva]] | [[Tiếng Malta]] | [[Tiếng Pháp]] | [[Tiếng Phần Lan]] | [[Tiếng România]] | [[Tiếng Séc]] | [[Tiếng Slovakia]] | [[Tiếng Slovenia]] | [[Tiếng Tây Ban Nha]] | [[Tiếng Thụy Điển]]}}
 }}
|demonym = [[Quyền công dân Liên minh châu Âu|Người châu Âu]]{{#tag:ref| ''The [[New Oxford American Dictionary]]'', Second Edn., [[Erin McKean]] (editor), 2051 pages, May 2005, Oxford University Press, {{ISBN|0-19-517077-6}}. |name="OED" }}
|membership_type = [[Các nước thành viên Liên minh châu Âu|Thành viên]]
|membership = {{Collapsible list |titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=28 thành viên|{{flag|Áo}}|{{flag|Ba Lan}}|{{flag|Bỉ}}|{{flag|Bồ Đào Nha}}|{{flag|Bulgaria}}|{{flag|Croatia}}|{{flag|Cộng hòa Séc}}|{{flag|Đan Mạch}}|{{flag|Estonia}}|{{flag|Đức}}|{{flag|Hy Lạp}}|{{flag|Hungary}}|{{flag|Ireland}}|{{flag|Latvia}}|{{flag|Liên hiệp Anh}}|{{flag|Litva}}|{{flag|Luxembourg}}|{{flag|Malta}}|{{flag|Hà Lan}}|{{flag|Phần Lan}}|{{flag|Pháp}}|{{flag|România}}|{{flag|Síp}}|{{flag|Slovakia}}|{{flag|Slovenia}}|{{flag|Tây Ban Nha}}|{{flag|Thụy Điển}}|{{Flag|Ý}}}}
|leader_title1 = [[Chủ tịch Hội đồng châu Âu]]
|leader_name1 = {{nowrap|[[Herman Van Rompuy]]}}
|leader_title2 = [[Chủ tịch Ủy ban châu Âu]]
|leader_name2 = {{nowrap|[[José Manuel Barroso]]}}
|legislature = [[Lập pháp Liên minh Châu Âu]]
|upper_house = {{nowrap|[[Hội đồng Liên minh châu Âu]]}}
|lower_house = [[Nghị viện châu Âu]]
|established_event1 = [[Hiệp định Paris (1951)|Hiệp định Paris]]
|established_date1 = 23 tháng 7 năm 1951
|established_event2 = [[Các hiệp ước Roma]]
|established_date2 = 1 tháng 1 năm 1958
|established_event3 = {{nowrap|[[Hiệp ước Maastricht]]}}
|established_date3 = 1 tháng 11 năm 1993
|official_website = {{URL|europa.eu}}
|area_rank = hạng 7<sup>a</sup><!--cho kết nối đến danh sách--><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|area_km2 = 4.381.376 <!--Không xóa mỗi [[WP:MOSNUM]]-->
|area_sq_mi = 1.691.658 <!--Không xóa mỗi [[WP:MOSNUM]]-->
|percent_water = 3,08
|population_estimate = 507.890.191{{#tag:ref| {{cite web |url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 |title=Total population as of 1 January |publisher=Eurostat |accessdate=23 October 2010}} |name="eurostat" }}
|population_estimate_rank = 3<sup>a</sup><!--cho kết nối đến danh sách--><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|population_estimate_year = 2012
|population_density_km2 = 116,2 <!--502.486.499 / 4.324.782km2 = 116,2 người/km2 (1 tháng 1 năm 2011)-->
|population_density_sq_mi = 300,9 <!--502.486.499 / 1.669.807sq_mi = 300,9 người/sq_mi (1 tháng 1 năm 2011)-->
|population_density_rank = <!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
<!--Dữ liệu GDP của IMF được công bố vào tháng 9 năm 2011; vì vậy vui lòng không sử dụng IMF *dự kiến* cho năm 2011-->
|GDP_PPP = 15.821 nghìn tỷ USD{{#tag:ref| {{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=39&pr.y=17&sy=2008&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=1&a=1 |title=IMF World Economic Outlook Database, April 2012 |publisher=International Monetary Fund |accessdate=23 tháng 4 năm 2012}} |name="imf" }}
|GDP_PPP_rank = 1<sup>a</sup><!--cho kết nối đến danh sách--><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|GDP_PPP_year = 2011
|GDP_PPP_per_capita = 31,607 USD{{#tag:ref||name="imf"}}<!--cùng tham chiếu như trên-->
|GDP_PPP_per_capita_rank = 15<sup>a</sup><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|GDP_nominal = 17.577 nghìn tỷ USD{{#tag:ref||name="imf" }}
|GDP_nominal_rank = 1<sup>a</sup><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|GDP_nominal_year = 2011
|GDP_nominal_per_capita = 35,116 USD{{#tag:ref| [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=21&pr.y=15&sy=2011&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD&grp=1&a=1 Nominal 2011 GDP for the European Union] and [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=28&pr.y=16&sy=2011&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=941%2C946%2C137%2C122%2C181%2C124%2C918%2C138%2C964%2C182%2C968%2C423%2C935%2C128%2C936%2C939%2C961%2C172%2C184%2C132%2C134%2C174%2C144%2C944%2C178%2C136%2C112&s=LP&grp=0&a= 2011 population for the European Union], [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx World Economic Outlook Database, April 2012], [[Quỹ Tiền tệ Quốc tế]]. Cập nhật vào 23 tháng 4 năm 2012 |name="imf2" }}
|GDP_nominal_per_capita_rank = 14<sup>a</sup><!--cho kết nối đến danh sách--><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|Gini_year = 2010
|Gini_change = <!--increase/decrease/steady-->
|Gini = 30,4 <!--number only-->
|Gini_ref = {{#tag:ref| {{cite web |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html |title=Distribution of family income – Gini index |work=The World Factbook |publisher=CIA |accessdate=2012-01-28}} |name="gini" }}
|Gini_rank = 
|HDI_year = 2011
|HDI_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
|HDI = 0,876 <!--chỉ số-->
|HDI_ref = <ref name="HDI">Tính toán sử dụng dữ liệu UNDP cho các quốc gia thành viên có dân số trọng số.</ref>
|HDI_rank = 13<!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->{{\}}25th<sup>a</sup><!--Tính với các thành viên EU trong danh sách-->
|currency =
 {{hidden begin
 |titlestyle = font-size:105%;font-weight:normal;
 |title = {{pad|0.5em}}[[Euro]] và 10 loại khác
 |bodystyle=font-size:90%;}}
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr style="height:22px;"><th colspan="4" style="font-size:120%;">[[Khu vực đồng euro]]{{spaces|2}}{{nobold|{{small|(17 quốc gia)}}}}</tr>
 <tr style="height:22px;"><th>{{flagicon|EU}}<th>[[Euro]]<th>€<th><code>[[ISO 4217|EUR]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><th colspan="4" style="font-size:120%;">Đơn vị tiền tệ khác</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Bulgaria}}<td>[[Lev Bulgaria]]<td>лв<td><code>[[ISO 4217|BGN]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Croatia}}<td>[[Kuna Croatia]]<td>kn<td><code>[[ISO 4217|HRK]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Czech Republic}}<td>[[Koruna Séc]]<td>Kč<td><code>[[ISO 4217|CZK]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Denmark}}<td>[[Krone Đan Mạch]]<td>kr<td><code>[[ISO 4217|DKK]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Hungary}}<td>[[Forint Hungary]]<td>Ft<td><code>[[ISO 4217|HUF]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Latvia}}<td>[[Lats Latvia]]<td>Ls<td><code>[[ISO 4217|LVL]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Lithuania}}<td>[[Lats Litva]]<td>Lt<td><code>[[ISO 4217|LTL]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Poland}}<td>[[Złoty Ba Lan]]<td>zł<td><code>[[ISO 4217|PLN]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Romania}}<td>[[Leu România]]<td><td><code>[[ISO 4217|RON]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Sweden}}<td>[[Krona Thụy Điển]]<td>kr<td><code>[[ISO 4217|SEK]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|United Kingdom}}<td>[[Bảng Anh]]<td>£<td><code>[[ISO 4217|GBP]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Gibraltar}}<td>[[Bảng Gibraltar]]<td>£<td><code>[[ISO 4217|GIP]]</code></tr>
</table>
 {{hidden end}}
|time_zone = 
|utc_offset = +0 đến +2
|time_zone_DST = 
|utc_offset_DST = +1 đến +3{{#tag:ref| Không bao gồm lãnh thổ hải ngoại }}
|date_format = 
|cctld = [[.eu]]{{#tag:ref|.eu là đại diện của toàn bộ EU; các quốc gia thành viên cũng có TLD riêng. }}
|calling_code = [[Danh sách mã điện thoại ở EU|28 số]]
|footnote_a = Nếu được coi là một thực thể duy nhất.
}}

Tham khảo

 1. ^ Barnard, Catherine (tháng 8 năm 2007). The Substantive Law of the EU: The four freedoms (ấn bản 2). Oxford University Press. tr. 447. ISBN 9780199290352. 
 2. ^ a ă “United in diversity”. Europa (web portal). European Commission. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2010. 'United in diversity' is the motto of the European Union. The motto means that, via the EU, Europeans are united in working together for peace and prosperity, and that the many different cultures, traditions and languages in Europe are a positive asset for the continent. 
 3. ^ “European Parliament: The Legislative Observatory”. Europa (web portal). European Commission. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2010. the motto 'United in diversity' shall be reproduced on Parliament's official documents; 
 4. ^ The New Oxford American Dictionary, Second Edn., Erin McKean (editor), 2051 pages, May 2005, Oxford University Press, ISBN 0-19-517077-6.
 5. ^ “Brussels' EU capital role seen as irreversible”. Euractiv.com. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2012. Brussels has become the de facto capital of the European Union 
 6. ^ Brussels, Capital of European Union - European Commission, 2001.
 7. ^ “Total population as of 1 January”. Eurostat. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2010. 
 8. ^ a ă â “IMF World Economic Outlook Database, April 2012”. International Monetary Fund. Truy cập 23 tháng 4 năm 2012. 
 9. ^ Nominal 2011 GDP for the European Union and 2011 population for the European Union, World Economic Outlook Database, April 2012, Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Cập nhật vào 23 tháng 4 năm 2012
 10. ^ .eu là đại diện của toàn bộ EU; các quốc gia thành viên cũng có TLD riêng.
 11. ^ “Distribution of family income – Gini index”. The World Factbook. CIA. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2012. 
 12. ^ Tính toán sử dụng dữ liệu UNDP cho các quốc gia thành viên có dân số trọng số.
 13. ^ Không bao gồm lãnh thổ hải ngoại
Cựu quốc gia

Một ví dụ từ Đế quốc Đức:

Đế quốc Đức
1871–1918

Tiêu ngữGott mit uns
"Chúa bên ta"

Quốc ca
Tổng quan
Nằm ở phía bắc trung tâm châu Âu, chứa nước Đức hiện đại cộng với phần lớn Ba Lan hiện đại
Lãnh thổ của Đế quốc Đức năm 1914, trước Thế chiến I
Vị thếĐế quốc
Thủ đôBerlin
Ngôn ngữ thông dụng
Chính thúc
Tiếng Đức
Ngôn ngữ thiểu số không chính thức
Tiếng Đan Mạch, Tiếng Pháp, Tiếng Ba Lan, Tiếg Frisia, Tiếng Phổ cổ, Tiếng Litva
Ngôn ngữ thuộc địa
Tiếng Bantu, Oshiwambo, Afrikaans, Tiếng Swahili (thuôc địa châu Phi)
Tiếng Trung (Vịnh Thanh Đảo và Giao Châu)
Tiếng Papua (New Guinea thuộc Đức)
Tiếng Samoa (Samoa thuộc Đức)
Tôn giáo chính
Chính trị
Chính phủQuân chủ lâp hiến
Hoàng đế 
• 1871–1888
Wilhelm I
• 1888
Friedrich III
• 1888–1918
Wilhelm II
Thủ tướng 
• 1871–1890
Otto von Bismarck (đầu tiên)
• 8–9 tháng 11 năm 1918
Friedrich Ebert (cuối cùng)
Lập phápReichstag
• Hội đồng Quốc gia
Reichsrat
Lịch sử
Thời kỳChủ nghĩa Tân đế quốc/Thế chiến I
18 tháng 1 năm 1871
9 tháng 11 năm 1918
• Thoái vị chính thức
28 tháng 11 năm 1918
Địa lý
Diện tích
• 1910
540.857.54 km2
(Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “.” không rõ ràng mi2)
Dân số
• 1871
41058792
• 1890
49428470
• 1910
64925993
Kinh tế
Đơn vị tiền tệVereinsthaler, Gulden Nam Đức, Thaler Bremen, Mác Hamburg, Franc Pháp
(đến năm 1873, cùng với nhau)
Goldmark (1873-1914)
Papiermark sau 1914)
Mã ISO 3166DE
Tiền thân
Kế tục
Liên bang Bắc Đức
Vương quốc Bayern
Vương quốc Württemberg
Đại công quốc Baden
Đại công quốc Hessen
Alsace-Lorraine
Cộng hòa Weimar
Cộng hòa Alsace-Lorraine
Thành phố tự do Danzig
Đệ nhị Cộng hòa Ba Lan
Vùng Klaipėda
Lãnh thổ lưu vực Saar
Vùng Hlučín
Bắc Schleswig
Eupen-Malmedy
Diện tích và dân số không bao gồm tài sản thuộc địa
Nguồn khu vực:[1] Population source:[2]
{{Hộp thông tin cựu quốc gia
|native_name   = ''Deutsches Reich''
|conventional_long_name = Đế quốc Đức
|common_name   = Đức
|status     = Đế quốc
|era       = [[Chủ nghĩa Tân đế quốc]]/[[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Thế chiến I]]
|event_start   = [[Thống nhất nước Đức|Thống nhất]]
|date_start   = 18 tháng 1 năm
|year_start   = 1871
|event_end    = [[Cách mạng Đức (1918–1919)|Tuyên bố cộng hòa]]
|date_end    = 9 tháng 11 năm
|year_end    = 1918
|event_post   = Thoái vị chính thức
|date_post    = 28 tháng 11 năm 1918
|p1   = Liên bang Bắc Đức
|flag_p1 = Flag of the German Empire.svg
|p2   = Vương quốc Bayern
|flag_p2 = Flag of Bavaria (striped).svg
|p3   = Vương quốc Württemberg
|flag_p3 = Flagge Königreich Württemberg.svg
|p4   = Đại công quốc Baden
|flag_p4 = Flagge Großherzogtum Baden (1871-1891).svg
|p5   = Đại công quốc Hessen
|flag_p5 = Flagge_Großherzogtum_Hessen_ohne_Wappen.svg
|p6   = Alsace-Lorraine
|flag_p6 = Flag of France.svg
|s1 = Cộng hòa Weimar
|s2 = Cộng hòa Alsace-Lorraine
|s3 = Thành phố tự do Danzig
|s4 = Đệ nhị Cộng hòa Ba Lan
|s5 = Vùng Klaipėda
|s6 = Lãnh thổ lưu vực Saar
|s7 = Vùng Hlučín
|s8 = Quận Nam Jutland{{!}}Bắc Schleswig
|s9 = Eupen-Malmedy
|flag_s1 = Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
|flag_s2 = Flag of the Republic of Alsace-Lorraine.svg
|flag_s3 = Gdansk flag.svg
|flag_s4 = Flag of Poland.svg
|flag_s5 = Flag of Lithuania 1918-1940.svg
|flag_s6 = Flag of Saar 1920-1935.svg
|flag_s7 = Flag of Bohemia.svg
|flag_s8 = Flag of Denmark.svg
|flag_s9 = Flag of Belgium.svg
|image_flag = Flag of the German Empire.svg
|flag_alt  = Màu ngang (màu đen, màu đen, màu sắc)
|flag_caption = Quốc kỳ
|image_coat = Wappen Deutsches Reich - Reichsadler 1889.svg
|symbol_type = Quốc huy
|coat_alt  = Khiên chứa một con đại bàng đen, một đầu, nhìn phải với mỏ, lưỡi và móng vuốt màu đỏ. Trên ngực của nó là một lá chắn với một con đại bàng khác. Trên đầu của nó là một vương miện hoàng gia với hai dải băng chéo.
|image_map     = German Empire, Wilhelminian third version.svg
|image_map_alt   = Nằm ở phía bắc trung tâm châu Âu, chứa nước Đức hiện đại cộng với phần lớn Ba Lan hiện đại
|image_map_caption = Lãnh thổ của Đế quốc Đức năm 1914, trước [[Thế chiến I]]
|national_motto  = ''[[Gott mit uns]]''<br/><small>"Chúa bên ta"</small>
|national_anthem  = {{plainlist|
*''(không chính thức)''
*"[[Heil dir im Siegerkranz]]" (Đế quốc)
*"[[Deutschlandlied]]" (Chính thức)
*"[[Die Wacht am Rhein]]" (Không chính thứuc)
}}
|capital      = [[Berlin]]
|common_languages = 
;Chính thúc
:[[Tiếng Đức]]
;Ngôn ngữ thiểu số không chính thức
:[[Tiếng Đan Mạch]], [[Tiếng Pháp]], [[Tiếng Ba Lan]], [[Nhóm ngôn ngữ Frisia|Tiếg Frisia]], [[Tiếng Phổ cổ]], [[Tiếng Litva]]
;Ngôn ngữ thuộc địa
:[[Tiếng Bantu]], [[Oshiwambo]], [[Afrikaans]], [[Tiếng Swahili]] (thuôc địa châu Phi)
:[[Tiếng Trung]] (Vịnh Thanh Đảo và Giao Châu)
:[[Ngữ hệ Papua|Tiếng Papua]] (New Guinea thuộc Đức)
:[[Tiếng Samoa]] (Samoa thuộc Đức)
|government_type  = Quân chủ lâp hiến
|title_leader = [[Hoàng đế Đức|Hoàng đế]]
|leader1   = [[Wilhelm I, Hoàng đế Đức|Wilhelm I]]
|year_leader1 = 1871–1888
|leader2   = [[Friedrich III, Hoàng đế Đức|Friedrich III]]
|year_leader2 = 1888
|leader3   = [[Wilhelm II, Hoàng đế Đức|Wilhelm II]]
|year_leader3 = 1888–1918
|title_deputy = [[Thủ tướng Đức|Thủ tướng]]
|deputy1   = [[Otto von Bismarck]] (đầu tiên)
|year_deputy1 = 1871–1890
|deputy2   = [[Friedrich Ebert]] (cuối cùng)
|year_deputy2 = 8–9 tháng 11 năm 1918
|legislature = [[Reichstag (Đế quốc Đức)|Reichstag]]
|house1    = [[Reichsrat (Đức)|Reichsrat]]
|type_house1 = Hội đồng Quốc gia
|stat_year1  = 1871
|religion   = {{plainlist|
*[[Giáo hội Luther]]~60%
*[[Giáo hội Công giáo Rôma]]~40%
}}
|stat_pop1  = 41058792
|stat_year2  = 1890
|stat_pop2  = 49428470
|stat_year4  = 1910
|stat_pop4  = 64925993
|stat_area4  = 540857,54
|currency   = [[Vereinsthaler]], [[Gulden Nam Đức]], [[Thaler Bremen]], [[Mác Hamburg]], [[Franc Pháp]]<br /><small>(đến năm 1873, cùng với nhau)</small><br />[[Goldmark Đức|Goldmark]] <small>(1873-1914)</small><br />[[Papiermark Đức|Papiermark]] <small>sau 1914)</small>
|footnotes  = Diện tích và dân số không bao gồm tài sản thuộc địa <br/>Nguồn khu vực:<ref name="gem1900">{{cite web |title=German Empire: administrative subdivision and municipalities, 1900 to 1910 |url=http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?gem1900_2.htm |language=German |accessdate=2007-04-25}}</ref> Population source:<ref name="pop1871">{{cite web |title=Population statistics of the German Empire, 1871 |url=http://www.deutsche-schutzgebiete.de/einwohner.htm |language=German |accessdate=2007-04-25}}</ref>
|today    = 
}}

Tham khảo

 1. ^ “German Empire: administrative subdivision and municipalities, 1900 to 1910” (bằng tiếng German). Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2007. 
 2. ^ “Population statistics of the German Empire, 1871” (bằng tiếng German). Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2007. 

Lỗi

Nếu mẫu tạo ra lỗi khi tính toán dữ liệu cho các tên trường Gini hoặc HDI, nó sẽ thêm bài viết vào. Điều này chỉ xảy ra nếu trang nằm trong không gian bài viết chính, không phải bất kỳ ai khác không gian tên.

Định dạng nhỏ

Đánh dấu HTML được tạo bởi mẫu này bao gồm một hCard microformat, mà làm cho tên địa điểm và vị trí phân tích cú pháp bởi các máy tính, tự động hành động để phân loại bài viết trên Wikipedia hoặc thông qua một công cụ trình duyệt được điều hành bởi một người, để (ví dụ) thêm chủ đề vào sổ địa chỉ. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng vi dạng trên Wikipedia, vui lòng xem dự án microformat.

hCard sử dụng các lớp HTML bao gồm:

 • "adr"
 • "tên-quận"
 • "fn"
 • "nhãn"
 • "địa phương"
 • "nickname"
 • "ghi chú"
 • "tổ chức"
 • "vcard"

Vui lòng không đổi tên hoặc xóa các lớp này.

Theo dõi danh mục

Bản mẫuData