Bước tới nội dung

Bản mẫu:Hộp thông tin quốc gia

Trang bản mẫu bị khóa vô hạn
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để tóm tắt thông tin một quốc gia nào đó. Xem hướng dẫn bên dưới để biết cách sử dụng.

Cách sử dụng

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
{{Hộp thông tin quốc gia
|micronation =    <!--có nếu một vi mô-->
|conventional_long_name = <!--Tên chính thức hoặc chính thức của quốc gia bằng tiếng Việt-->
|native_name =    <!--Tên quốc gia (thường là tên đầy đủ) bằng ngôn ngữ bản địa của nó, do đó in nghiêng (dấu ngoặc kép)-->
|common_name =    <!--Tên phổ biến trong tiếng Anh (được sử dụng cho wikilinks, chú thích và để tạo mã iso3166 mặc định)-->
|status =       <!--Tình trạng của đất nước, đặc biệt hữu ích cho các vi mô-->
|image_flag =     <!--e.g. Flag of country.svg-->
|alt_flag =      <!--văn bản thay thế cho cờ (văn bản hiển thị khi con trỏ di chuyển trên cờ)-->
|flag_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|image_flag2 =    <!--e.g. Second-flag of country.svg-->
|alt_flag2 =     <!--văn bản thay thế cho cờ thứ hai-->
|flag2_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|image_coat =     <!--e.g. Coat of arms of country.svg-->
|alt_coat =      <!--văn bản thay thế cho huy hiệu-->
|symbol_type =    <!--quốc huy, con dấu, v.v (nếu không phải là một huy hiệu)-->
|symbol_footnote =  <!--tham chiếu tùy chọn hoặc chú thích cho chú thích biểu tượng-->
|national_motto =   <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|vietnamesemotto =    <!--Phiên bản khẩu hiệu dịch sang bằng tiếng Việt-->
|national_anthem =  <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|royal_anthem =    <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|other_symbol_type = <!--Sử dụng nếu một biểu tượng khác tồn tại, ví dụ: Thánh ca-->
|other_symbol =
|image_map =     <!--ví dụ: LocationCountry.svg-->
|loctext =      <!--mô tả văn bản của vị trí của đất nước-->
|alt_map =      <!--văn bản thay thế cho bản đồ-->
|map_caption =    <!--Chú thích để đặt bên dưới bản đồ-->
|image_map2 =     <!--Một bản đồ khác, nếu cần-->
|alt_map2 =      <!--văn bản thay thế cho bản đồ thứ hai-->
|map_caption2 =    <!--Chú thích để đặt bên dưới bản đồ thứ hai-->
|capital =      <!--Tên quốc gia/lãnh thổ của thủ đô, được đặt tên nếu liên kết tồn tại-->
|coordinates =    <!-- Tọa độ cho thủ đô, sử dụng {{tl|coord}} -->
|largest_city =    <!--Tên của quốc gia/lãnh thổ thành phố lớn nhất. Sử dụng "capital" (không có dấu ngoặc kép) nếu đó là thủ đô.-->
|largest_settlement_type = <!--Loại hình giải quyết nếu giải quyết lớn nhất không phải là một thành phố-->
|largest_settlement = <!--Tên của khu định cư lớn nhất-->
|official_languages = <!--Ngôn ngữ được công nhận trong pháp luật, hiến pháp, v.v.-->
|national_languages = <!--Các ngôn ngữ trên toàn quốc/lãnh thổ được công nhận nhưng không nhất thiết phải theo luật toàn quốc/lãnh thổ, v.v.-->
|regional_languages = <!--Ngôn ngữ được công nhận hoặc liên kết với các khu vực cụ thể trong quốc gia/lãnh thổ-->
|languages_type =   <!--Sử dụng để chỉ định một loại ngôn ngữ khác, nếu không phải là chính thức, quốc gia hoặc khu vực-->
|languages =     <!--Ngôn ngữ thuộc loại khác-->
|languages_sub =   <!--Đây có phải là loại ngôn ngữ nữa là một mục con của loại không phụ trước đó không? ("có hay không")-->
|languages2_type =  <!--Một loại ngôn ngữ khác-->
|languages2 =     <!--Ngôn ngữ thuộc loại thứ hai này-->
|languages2_sub =   <!--Là loại ngôn ngữ thay thế thứ hai có phải là một mục con của loại không phụ trước đó không? ("có hay không")-->
|ethnic_groups =   <!--Danh sách/sự cố của các nhóm dân tộc trong quốc gia/lãnh thổ-->
|ethnic_groups_year = <!--Năm dữ liệu của các nhóm dân tộc (nếu được cung cấp)-->
|ethnic_groups_ref = <!--(đối với mọi tham chiếu/liên kết với dữ liệu của các nhóm dân tộc)-->
|religion =      <!--Tôn giáo-->
|religion_year = <!--Năm dữ liệu tôn giáo (nếu được cung cấp)-->
|religion_ref = <!--(cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với dữ liệu tôn giáo)-->
|demonym =      <!--Thuật ngữ mô tả những thuật ngữ liên quan đến quốc gia/lãnh thổ (ví dụ: "người Bỉ" cho quốc gia Bỉ)-->
|government_type =  <!--(thường là một thuật ngữ nhiều từ ghép, ví dụ: "Cộng hòa lập hiến bán tổng thống liên bang", v.v.)-->
|leader_title1 =   <!--(đối với một quốc gia, thường là tiêu đề của người đứng đầu nhà nước (wikilinked), ví dụ: "Tổng thống", "Quốc vương")-->
|leader_name1 =
|leader_title2 =   <!--(có thể là "Phó Tổng thống", nếu không là "Thủ tướng", v.v.)-->
|leader_name2 =
<!--......-->
|leader_title14 =   <!--(có thể bao gồm tối đa 14 nhà lãnh đạo riêng biệt)-->
|leader_name14 = 
|legislature =    <!--Tên của cơ quan quản lý quốc gia/lãnh thổ, ví dụ: "Nghị viện", "Quốc hội", v.v.-->
|upper_house =    <!--Tên của thượng viện của cơ quan chủ quản, nếu được đưa ra (ví dụ: "Thượng viện")-->
|lower_house =    <!--Tên của hạ viện của cơ quan chủ quản, nếu được đưa ra (ví dụ: "Hạ viện")-->
|sovereignty_type =  <!--Mô tả ngắn gọn về tình trạng của quốc gia/lãnh thổ ("Độc lập [từ...]", "Tỉnh tự trị [của...]", v.v.)-->
|sovereignty_note = 
|established_event1 = <!--Sự kiện quan trọng đầu tiên trong lịch sử hình thành hoặc quốc gia-->
|established_date1 = <!--Ngày của sự kiện quan trọng đầu tiên-->
|established_event2 = <!--Sự kiện quan trọng thứ hai-->
|established_date2 = <!--Ngày của sự kiện quan trọng thứ hai-->
<!--......-->
|established_event13 = <!--(có thể bao gồm tới 13 sự kiện riêng biệt)-->
|established_date13 =
|area_rank = 
|area =        <!--Kích thước diện tích chính (trong [[Bản mẫu:convert]] hoặc km2 hoặc sqmi đầu tiên)-->
|area_km2 =      <!--Kích thước diện tích chính (tính bằng km vuông)-->
|area_sq_mi =     <!--Diện tích tính bằng mi vuông (yêu cầu area_km2)-->
|area_footnote =   <!--Chú thích tùy chọn cho diện tích-->
|percent_water = 
|area_label =     <!--Dán nhãn dưới "Diện tích" (mặc định là "Tổng cộng")-->
|area_label2 =    <!--Nhãn bên duói area_label (tùy chọn)-->
|area_data2 =     <!--Viết sau area_label2 (tùy chọn)-->
|population_estimate = 
|population_estimate_rank = 
|population_estimate_year = 
|population_census = 
|population_census_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|population_density_rank = 
|nummembers =     <!--Một thay thế cho dân số cho vi mô-->
|GDP_PPP =           <!--(Tổng sản phẩm nội địa từ ngang giá sức mua)-->
|GDP = <!--Tổng sản phẩm nội địa-->
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_PPP_per_capita_rank = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_rank = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|GDP_nominal_per_capita_rank = 
|Gini =            <!--(Thước đo Gini của bất bình đẳng thu nhập; chỉ số đầu vào; giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 100)-->
|Gini_ref =          <!--(đối với mọi tham chiếu để liên kết với số Gini)-->
|Gini_rank = 
|Gini_year = 
|HDI_year =      <!-- Vui lòng sử dụng năm mà dữ liệu đề cập, không phải năm xuất bản-->
|HDI =        <!--(Chỉ số phát triển con người; chỉ số đầu vào; giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 1)-->
|HDI_change =     <!--tăng/giảm/bền vững; thay đổi thứ hạng từ năm trước-->
|HDI_rank = 
|HDI_ref =      <!--(đối với mọi tham chiếu để liên kết với số HDI)-->
|currency =      <!--Tên/tiền tệ/được sử dụng ở quốc gia/lãnh thổ-->
|currency_code =   <!--Mã ISO 4217 cho tiền tệ (thường là ba chữ cái in hoa)-->
|time_zone =     <!--ví dụ. GMT, PST, AST, v.v. (wikilinked nếu có thể)-->
|utc_offset =     <!--ở dạng "+ N", trong đó N là số giờ bù-->
|time_zone_DST =   <!--Liên kết với DST (Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày) được sử dụng, nếu không thì để trống-->
|utc_offset_DST =   <!--ở dạng "+ N", trong đó N là số giờ bù-->
|DST_note =      <!--Lưu ý tùy chọn liên quan đến việc sử dụng DST-->
|antipodes =     <!--Đặt chính xác ở phía đối diện của thế giới với quốc gia/lãnh thổ-->
|date_format =    <!--ngày số (dd-mm-yyyy, yyyy.mm.dd, v.v.) cộng với thời đại (CE, AD, AH, v.v.)-->
|drives_on =     <!--"phải" hoặc "trái" (bên đường)-->
|cctld =       <!--Mã định danh tên miền cấp cao nhất của mã quốc gia Internet (ví dụ: [[.br]], [[.de]], v.v.)
|iso3166code =    <!--Sử dụng để ghi đè mặc định từ tham số common_name ở trên; bỏ qua bằng cách sử dụng "bỏ qua"..-->
|calling_code =    <!--ví dụ. [[+1]], [[+531]], [[+44]], v.v.-->
|patron_saint =    <!--Sử dụng các vị thánh_quan_thầy cho nhiều-->
|image_map3 =     <!--Vị trí bản đồ thứ ba tùy chọn, ví dụ: để sử dụng với tham chiếu đến chú thích bên dưới nó-->
|alt_map3 =      <!--văn bản thay thế cho vị trí bản đồ thứ ba-->
|footnote_a =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>a</sup> used above-->
|footnote_b =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>b</sup> used above-->
<!--......-->
|footnote_h =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>h</sup> used above-->
|footnotes =     <!--Đối với bất kỳ chú thích chung không được đánh số-->
}}
Thông số cụ thể của Pháp

Lưu ý: Bây giờ dư thừa.

|metropole = 
|metropole_area = 
|metropole_area_rank = 
|metropole_area_magnitude = 
|metropole_areami² = 
|metropole_population = 
|metropole_population_estimate_rank = 
|foot = 
|foot2 = 
|foot3 = 
|foot4 = 
|foot5 = 

* Nếu, trên một trang cụ thể, độ rộng mặc định được cung cấp cho hình ảnh quốc kỳ và quốc huy/biểu tượng tạo ra kết quả không đạt yêu cầu, hãy sử dụng flag_width (dưới dạng % hoặc px) để chỉ định chiều rộng được sử dụng cho hình ảnh cờ; chiều rộng còn lại sau đó được gán cho huy hiệu / biểu tượng (nếu có).

Tổ chức địa chính trị
{{Hộp thông tin tổ chức địa chính trị
|name =       <!-- (trong tiếng Việt) -->
|native_name =    <!-- Tên dài bằng tiếng mẹ đẻ hoặc bất tất cả các ngôn ngữ không phải tiếng Việt -->
|linking_name =   <!-- Đối với wikilinks, nếu khác với tên -->
|image_flag =    <!-- Cờ tên hình ảnh -->
|alt_flag =     <!-- văn bản thay thế cho cờ-->
|flag_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|symbol_type =    <!-- Quốc huy, Biểu tượng, Logo, v.v. -->
|image_symbol =   <!-- Tên biểu tượng của hình ảnh -->
|alt_symbol =    <!-- văn bản thay thế cho quốc huy -->
|symbol_width =   <!-- Chiều rộng của hình ảnh quốc huy (mặc định 85px) -->
|motto =       <!-- "[motto]" -->
|vietnamesemotto =   <!--Phiên bản khẩu hiệu dịch sang bằng tiếng Việt-->
|anthem =      <!-- ''[anthem name]'' -->
|text_symbol_type = <!-- cho các loại biểu tượng văn bản khác -->
|text_symbol =    <!-- ví dụ: ''[hymn name]'' -->
|image_map =     <!-- Tên tệp bản đồ -->
|loctext =      <!--mô tả văn bản của vị trí tổ chức-->
|alt_map =      <!-- văn bản thay thế cho hình ảnh bản đồ -->
|map_width =     <!-- Chiều rộng của hình ảnh bản đồ (mặc định 250px) -->
|map_caption = 
|org_type =     <!-- ví dụ. Khối thương mại -->
|membership_type =  <!-- ("Thành viên" mặc định) -->
|membership =    <!-- Loại và hoặc số của thành viên -->
|admin_center_type = <!-- ví dụ. "Trung tâm hành chính" (mặc định) -->
|admin_center =   <!-- Vị trí của trung tâm hành chính -->
|languages_type =  <!-- ví dụ. "[[Ngôn ngữ chính thức]]" (mặc định) -->
|languages = 
|leader_title1 =   <!-- ví dụ. "Chủ tịch", v.v.. -->
|leader_name1 = 
|leader_title2 =   <!-- ví dụ. "Phó chủ tịch", v.v. -->
|leader_name2 = 
<--......-->
|leader_title14 = 
|leader_name14 =
|established =    <!-- Thường là một ngày, thay cho sự kiện sau đây -->
|established_event1 = 
|established_date1 = 
|established_event2 = 
|established_date2 = 
<--......-->
|established_event9 = 
|established_date9 = 
|official_website = 
|area_km2 =     <!-- kích thước diện tích chính (trong sq_km) -->
|area_sq_mi =    <!-- diện tích tính bằng mi vuông (requires area_km2) -->
|area_footnote =   <!-- chú thích tùy chọn cho diện tích -->
|percent_water = 
|area_label =    <!-- nhãn dưới "Diện tích" (Mặc định là "Tỏng cộng") -->
|area_label2 =    <!-- nhãn bên dưới area_label (không bắt buộc) -->
|area_dabodyalign = <!-- câu lệnh sau area_label2 (không bắt buộc) -->
|population_estimate = 
|population_estimate_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|GDP_PPP = 
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|Gini =       <!-- chỉ số, 0-100 -->
|Gini_ref =     <!-- cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với số Gini -->
|Gini_year = 
|HDI =        <!-- number only, 0-1 -->
|HDI_ref =      <!-- cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với chỉ số HDI -->
|HDI_year = 
|currency = 
|currency_code = 
|time_zone = 
|utc_offset =    <!-- + N, trong đó N là số giờ -->
|footnote1 = 
|footnote2 = 
<--......-->
|footnote7 = 
|footnotes =     <!-- Đối với chú thích chung không được đánh số -->
}}
Cựu quốc gia
{{Hộp thông tin cựu quốc gia
|native_name      = <!-- Tên theo một cú pháp hiện đại của ngôn ngữ bản địa. Để trống nếu tên chỉ bằng tiếng Việt.
                Tách riêng với ngắt dòng<br/> hay sử dụng Bản mẫu:Liệt kê. Nếu ngôn ngữ sử dụng các ký tự Latinh, tên địa danh in nghiêng. -->
|conventional_long_name = <!-- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt -->
|common_name      = <!-- Tên được sử dụng trong việc xây dựng các liên kết và tên danh mục; không để trưng bày -->
|era          = <!-- Sử dụng: "Các cuộc chiến tranh của Napoléon", "Chiến tranh Lạnh", v.v. -->
|status         = <!-- Địa vị: xem Danh sách danh mục trên trang mẫu -->
|status_text      = <!-- Một văn bản bất kỳ nào đó để mô tả trạng thái ở đầu hộp thông tin. Sử dụng một cách tiết kiệm. -->
|empire         = <!-- Đế chế hoặc quốc gia mà thực thể ở trong tình trạng phụ thuộc -->
|government_type    = <!-- Để tạo các danh mục: "Quân chủ", "Cộng hòa", v.v. để tạo các danh mục -->
<!-- Tăng và giảm, sự kiện, năm và ngày -->
<!-- chỉ điền vào mục sự kiện bắt đầu/kết thúc nếu có bài viết cụ thể. Đừng chỉ nói "bãi bỏ" hoặc "tuyên bố" -->
|event_start      = <!-- Mặc định: "Thành lập" -->
|date_start       = <!-- Tùy chọn: Ngày thành lập, ở định dạng ngày 1 tháng 1 (không có năm) -->
|year_start       = <!-- Năm thành lập -->
|event_end       = <!-- Mặc định: "Không thành lập" -->
|date_end        = <!-- Tùy chọn: Ngày hủy bỏ, ở định dạng ngày 1 tháng 1 (không có năm) -->
|year_end        = <!-- Năm thành lập -->
|year_exile_start    = <!-- Năm bắt đầu lưu vong (nếu giao dịch với chính phủ lưu vong: status="Exile") -->
|year_exile_end     = <!-- Năm kết thúc lưu vong (để trống nếu vẫn còn lưu vong) -->
|event1         = <!-- Tùy chọn: các sự kiện khác giữa "bắt đầu" và "kết thúc" -->
|date_event1      = 
|event2         = 
|date_event2      = 
|event3         = 
|date_event3      = 
|event4         = 
|date_event4      = 
|event5         = 
|date_event5      = 
|event6         = 
|date_event6      = 
|event_pre       = <!-- Tùy chọn: Một sự kiện quan trọng đã diễn ra trước đó "event_start" -->
|date_pre        = 
|event_post       = <!-- Tùy chọn: Một sự kiện quan trọng đã diễn ra sau "event_end" -->
|date_post       = 
<!-- Điều hướng cờ: Các thực thể đi trước và thành công p1 đến p5 và s1 đến s5 -->
|p1           = <!-- Tên của bài viết cho thực thể trước, được đánh số 1-5 -->
|flag_p1        = <!-- Mặc định: "Flag of {{{p1}}}.svg" (kích thước 30) -->
|image_p1        = <!-- Sử dụng: [[File:Sin escudo.svg|20px|Hình ảnh bị thiếu]] -->
|p2           = 
|flag_p2        = 
|p3           = 
|flag_p3        = 
|p4           = 
|flag_p4        = 
|p5           = 
|flag_p5        = 
|s1           = <!-- Tên của bài viết cho thực thể thành công, được đánh số 1-5 -->
|flag_s1        = <!-- Mặc định: "Flag of {{{s1}}}.svg" (size 30) -->
|image_s1        = <!-- Sử dụng: [[File:Sin escudo.svg|20px|Hình ảnh bị thiếu]] -->
|s2           = 
|flag_s2        = 
|s3           = 
|flag_s3        = 
|s4           = 
|flag_s4        = 
|s5           = 
|flag_s5        = 
|image_flag       = <!-- Mặc định: Quốc kỳ {{{common_name}}}.svg -->
|flag_alt        = <!-- Văn bản thay thế cho cờ -->
|image_flag2      = <!-- Quốc kỳ thứ hai -->
|flag_alt2       = <!-- Văn bản thay thế cho cờ thứ hai -->
|flag          = <!-- Liên kết mục tiêu dưới hình ảnh flag. Mặc định: Quốc kỳ {{{common_name}}} -->
|flag2         = <!-- Liên kết mục tiêu dưới hình ảnh flag2. Mặc định: Quốc kỳ {{{common_name}}} -->
|flag_type       = <!-- Hiển thị văn bản cho liên kết dưới cờ. Mặc định "Quốc kỳ" -->
|flag2_type       = <!-- Hiển thị văn bản cho liên kết dưới flag2. "Quốc kỳ" mặc định -->
|image_coat       = <!-- Mặc định: Huy hiệu {{{common_name}}}.svg -->
|coa_size        = <!-- Kích cỡ quốc huy -->
|coat_alt        = <!-- Văn bản thay thế cho huy hiệu -->
|symbol_type      = <!-- Hiển thị văn bản cho liên kết dưới biểu tượng. Mặc định "Huy hiệu" -->
|symbol_type_article  = <!-- Liên kết mục tiêu dưới hình ảnh biểu tượng. Mặc định: Huy hiệu {{{common_name}}} -->
|image_map       = 
|image_map_alt     = 
|image_map_caption   = 
|image_map2       = <!-- Nếu bản đồ thứ hai là cần thiết; không xuất hiện theo mặc định -->
|image_map2_alt     = 
|image_map2_caption   = 
|capital        = 
|capital_exile     = <!-- Nếu trạng thái="Lưu vong" -->
|national_motto     = 
|national_anthem    = 
|common_languages    = 
|religion        = 
|demonym        = 
|currency        = 
<!-- Danh hiệu và tên của các nhà lãnh đạo đầu tiên và cuối cùng và đại biểu của họ -->
|leader1        = <!-- Tên của vua hoặc tổng thống -->
|leader2        = 
|leader3        = 
|leader4        = 
|year_leader1      = <!-- Năm nhiệm kỳ -->
|year_leader2      = 
|year_leader3      = 
|year_leader4      = 
|title_leader      = <!-- Mặc định: "Vua" cho chế độ quân chủ, nếu không thì "Tổng thống" -->
|representative1    = <!-- Tên của đại diện nguyên thủ quốc gia (ví dụ: thống đốc thuộc địa) -->
|representative2    = 
|representative3    = 
|representative4    = 
|year_representative1  = <!-- Năm nhiệm kỳ -->
|year_representative2  = 
|year_representative3  = 
|year_representative4  = 
|title_representative  = <!-- Mặc định: "Thống đốc" -->
|deputy1        = <!-- Tên thủ tướng -->
|deputy2        = 
|deputy3        = 
|deputy4        = 
|year_deputy1      = <!-- Năm nhiệm kỳ -->
|year_deputy2      = 
|year_deputy3      = 
|year_deputy4      = 
|title_deputy      = <!-- Mặc định: "Thủ tướng" -->
<!-- Legislature -->
|legislature      = <!-- Tên lập pháp -->
|house1         = <!-- Tên viện thứ nhất -->
|type_house1      = <!-- Mặc định: "Thượng viện" -->
|house2         = <!-- Tên viện thứ hai -->
|type_house2      = <!-- Mặc định: "Hạ viện" -->
<!-- Diện tích và dân số của một năm nhất định -->
|stat_year1       = <!-- năm thống kê, chỉ định khu vực, dân số hoặc cả hai -->
|stat_area1       = <!-- diện tích trong kílometres vuông (w/o dấu phẩy hoặc dấu), khu vực trong dặm vuông được tính -->
|stat_pop1       = <!-- dân số (w/o dấu phẩy hoặc dấu cách), mật độ dân số được tính nếu diện tích cũng được đưa ra -->
|stat_year2       = 
|stat_area2       = 
|stat_pop2       = 
|stat_year3       = 
|stat_area3       = 
|stat_pop3       = 
|stat_year4       = 
|stat_area4       = 
|stat_pop4       = 
|stat_year5       = 
|stat_area5       = 
|stat_pop5       = 
|today         = <!-- Các quốc gia ngày nay trùng lặp với phạm vi lãnh thổ của quốc gia cũ. Không sử dụng tham số này nếu có nhiều hơn bốn quốc gia như vậy. --><!-- KHÔNG thêm cờ, mỗi MOS:INFOBOXFLAG -->
|footnote_a       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
|footnote_b       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
...
|footnote_h       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
|footnotes       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
}}

Ví dụ

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
Cộng hòa Colombia
Tên bản ngữ

Tiêu ngữ"Libertad y Orden"(Tây Ban Nha)
"Tự do và trật tự"

Quốc caHimno Nacional de la República de Colombia (Tây Ban Nha)
(tiếng Việt: "Quốc ca Cộng hòa Colombia")
Vị trí của Colombia (xanh) trong Nam Mỹ (xám)
Vị trí của Colombia (xanh) trong Nam Mỹ (xám)
Location of Colombia
Tổng quan
Thủ đô
và thành phố lớn nhất
Bogotá
4°35′B 74°4′T / 4,583°B 74,067°T / 4.583; -74.067
Ngôn ngữ chính thứcTiếng Tây Ban Nha
Tiếng Anh
• Ngôn ngữ địa phương được công nhận68[a]
Sắc tộc
(2005[1][2])
Tên dân cưNgười Colombia
Chính trị
Chính phủcộng hòa lập hiến tổng thống chế
Iván Duque
Marta Lucía Ramírez
Lập phápQuốc hội
Thượng viện
Hạ viện
Lịch sử
Độc lập 
20 tháng 7 năm 1810
• Được công nhận
7 tháng 8 năm 1819
4 tháng 7 năm 1991
Địa lý
Diện tích 
• Tổng cộng
1,141,748 km2 (hạng 25)
440,831 mi2
• Mặt nước (%)
8,8 (hạng 17)
Dân số 
• Ước lượng Tháng 5 năm 2018
49.996.445[3] (hạng 29)
• Điều tra 2005
42.888.592[3]
40,74/km2 (hạng 173)
105,72/mi2
Kinh tế
GDP  (PPP)Ước lượng 2019
• Tổng số
791.995 tỷ USD[4] (hạng 31)
15,719 USD[4]
GDP  (danh nghĩa)Ước lượng 2019
• Tổng số
355.163 tỷ USD[4] (hạng 32)
• Bình quân đầu người
7,049 USD[4]
Đơn vị tiền tệPeso (COP)
Thông tin khác
Gini? (2017)Giảm theo hướng tích cực 49,7[5]
cao
HDI? (2017)Giữ nguyên 0,747[6]
cao · hạng 90
Múi giờUTC−5[b] (COT)
Cách ghi ngày thángnn.tt.nnnn (CE)
Giao thông bênphải
Mã điện thoại+57
Mã ISO 3166CO
Tên miền Internet.co
 1. ^ Mặc dù Hiến pháp Colombia quy định tiếng Tây Ban Nha (Castellano) là ngôn ngữ chính thức trong tất cả các lãnh thổ Colombia, các ngôn ngữ khác được sử dụng trong nước bởi các nhóm dân tộc – khoảng 68 ngôn ngữ – mỗi ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ chính thức trong lãnh thổ của mình.[7] Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức trong quần đảo San Andrés, Providencia và Santa Catalina.[8]
 2. ^ Giờ chính thức của Colombia[9] được kiểm soát và phối hợp bởi Viện Đo lường Quốc gia.[10]


{{Hộp thông tin quốc gia
| conventional_long_name = Cộng hòa Colombia
| native_name = {{native name|es|República de Colombia}}
| image_flag = Flag of Colombia.svg
| image_coat = Coat of arms of Colombia.svg
| common_name = Colombia
| national_motto = {{native phrase|es|"Libertad y Orden"|italics=off|nolink=yes}}
| vietnamesemotto = "Tự do và trật tự"
| national_anthem = {{native phrase|es|[[Quốc ca Colombia|Himno Nacional de la República de Colombia]]|nolink=yes}}<br /><small>({{Lang-vi|"Quốc ca Cộng hòa Colombia"}})</small><div style="padding-top:0.5em;">[[File:United States Navy Band - ¡Oh, gloria inmarcesible!.ogg|center]]</div>
| image_map = COL orthographic (San Andrés and Providencia special).svg
| map_caption = Vị trí của Colombia (xanh) trong [[Nam Mỹ]] (xám)
| image_map2 = Colombia - Location Map (2013) - COL - UNOCHA.svg
| capital = [[Bogotá]]
| coordinates = {{Coord|4|35|N|74|4|W|type:city}}
| largest_city = thủ đô
| official_languages = [[Tiếng Tây Ban Nha]]<br>[[Tiếng Anh]]
| recognized_regional_languages = 68{{ref label|iboxa|a|}}
| ethnic_groups = {{vunblist
 | 86% [[Người da trắng|Da trắng/Castizo]] hoặc [[Mestizo]]
 | 10,6% [[Người Colombia gốc Phi|Da đen]]
 | {{small|(bao gồm [[Mulatto]])}};
 | 3,4% [[Người bản địa ở Colombia|Bản địa]]
}}
| ethnic_groups_year = 2005<ref name = "grupos étnicos">{{cite web|title= visibilización estadística de los grupos étnicos|url=http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf|work=Censo General 2005|publisher=Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)|accessdate=15 tháng 5 năm 2013
}}
</ref><ref name="Xã hội và Môi trường của nó">{{cite book|last1=Bushnell |first1=David |last2=Hudson |first2=Rex A. |year=2010 |title=Xã hội và Môi trường của nó; Colombia: một nghiên cứu về đất nước |url=https://www.loc.gov/rr/frd/cs/pdf/CS_Colombia.pdf |pages=87, 92 |publisher=Bộ phận Nghiên cứu Liên bang, Thư viện Quốc hội, Washington D.C.}}</ref>
| demonym = [[Người Colombia]]
| government_type = [[Cộng hòa|cộng hòa lập hiến]] [[tổng thống chế]]
| leader_title1 = [[Tổng thống Colombia|Tổng thống]]
| leader_name1 = [[Iván Duque]]
| leader_title2 = [[Phó Tổng thống Colombia|Phó Tổng thống]]
| leader_name2 = [[Marta Lucía Ramírez]]
| legislature = [[Quốc hội Colombia|Quốc hội]]
| upper_house = [[Thượng viện Colombia|Thượng viện]]
| lower_house = [[Hạ viện Colombia|Hạ viện]]
| sovereignty_type = Độc lập 
| sovereignty_note = từ [[Tây Ban Nha]]
| established_event1 = [[Tuyên ngôn độc lập Colombia|Tuyên bố]]
| established_date1 = 20 tháng 7 năm 1810
| established_event2 = Được công nhận
| established_date2 = 7 tháng 8 năm 1819
| established_event3 = {{nowrap|[[Hiến pháp Colombia 1991|Hiến pháp hiện hành]]}}
| established_date3 = 4 tháng 7 năm 1991
| area_km2 = 1.141.748
| area_rank = 25
| area_sq_mi = 440.831 <!--Không xóa mỗi [[WP:MOSNUM]]-->
| percent_water = 8,8 (hạng 17)
| population_estimate = 49.996.445<ref name="DANE clock">{{cite web |url= http://www.dane.gov.co/reloj/ |title= Animated clock |publisher= Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) |accessdate= 8 May 2018 |archive-url= https://web.archive.org/web/20180116020433/http://www.dane.gov.co/reloj/ |archive-date= 16 tháng 1 năm 2018 |url-status=dead |df= dmy-all }}</ref>
| population_census = 42.888.592<ref name="DANE clock"/>
| population_estimate_year = Tháng 5 năm 2018
| population_estimate_rank = 29
| population_census_year = 2005
| population_density_km2 = 40,74
| population_density_rank = 173
| population_density_sq_mi = 105.72<!--Không xóa mỗi [[WP:MOSNUM]]-->
| GDP_PPP = 791.995 tỷ USD<ref name=imf2>{{cite web |url= https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=5&sy=2019&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=233&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC&grp=0&a= |title=Cơ sở dữ liệu Outlook kinh tế thế giới: Colombia |publisher=Quỹ Tiền tệ Quốc tế |date= October 2018|accessdate= 15 tháng 2 năm 2019}}</ref>
| GDP_PPP_year = 2019
| GDP_PPP_rank = 31
| GDP_PPP_per_capita = 15,719 USD<ref name=imf2/>
| GDP_PPP_per_capita_rank =
| GDP_nominal = 355.163 tỷ USD<ref name=imf2/>
| GDP_nominal_year = 2019
| GDP_nominal_rank = 32
| GDP_nominal_per_capita = 7,049 USD<ref name=imf2/>
| GDP_nominal_per_capita_rank =
| Gini = 49,7 <!--chỉ số-->
| Gini_year = 2017
| Gini_change = decrease <!--increase/decrease/steady-->
| Gini_ref =<ref name="socio-economic policies">{{cite web |url=https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CO |title= Chỉ số GINI (ước tính của Ngân hàng Thế giới) |publisher= Ngân hàng Thế giới |accessdate= 6 tháng 4 năm 2019}}</ref>
| HDI = 0,747 <!--chỉ số-->
| HDI_year = 2017<!-- Vui lòng sử dụng năm mà dữ liệu đề cập, không phải năm xuất bản-->
| HDI_change = steady<!--increase/decrease/steady-->
| HDI_ref =<ref name="HDI">{{cite web |url=http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf |title=Cập nhật thống kê phát triển con người 2018|year=2018 |accessdate= 16 tháng 9 năm 2018|publisher=Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc}}</ref>
| HDI_rank = 90
| currency = [[Peso Colombia|Peso]]
| currency_code = COP
| time_zone = [[Giờ ở Colombia|COT]]
| utc_offset = −5{{ref label|iboxb|b|}}
| utc_offset_DST =
| time_zone_DST =
| date_format = nn.tt.nnnn (CE)
| drives_on = phải
| calling_code = [[Số điện thoại ở Colombia|+57]]
| cctld = [[.co]]
| footnote_a        = {{note|iboxa}}Mặc dù Hiến pháp Colombia quy định tiếng Tây Ban Nha (''Castellano'') là ngôn ngữ chính thức trong tất cả các lãnh thổ Colombia, các ngôn ngữ khác được sử dụng trong nước bởi các nhóm dân tộc – khoảng 68 ngôn ngữ – mỗi ngôn ngữ cũng là ngôn ngữ chính thức trong lãnh thổ của mình.<ref>Hiến pháp Colombia năm 1991 (Tiêu đề I – Liên quan đến các nguyên tắc cơ bản – Điều 10)</ref> Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức trong [[quần đảo San Andrés, Providencia và Santa Catalina]].<ref name="LEY47DE1993">
{{cite web|url= http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2780|title= LEY 47 DE 1993|publisher= alcaldiabogota.gov.co|language= es|accessdate= 23 tháng 2 năm 2014}}</ref>
| footnote_b = {{note|iboxb}}Giờ chính thức của Colombia<ref>{{cite web|url= http://horalegal.inm.gov.co/|title = The official Colombian time |publisher= horalegal.inm.gov.co|language= es | accessdate = 23 tháng 2 năm 2014}}</ref> được kiểm soát và phối hợp bởi [[Viện Đo lường Quốc gia (Colombia)|Viện Đo lường Quốc gia]].<ref>
{{cite web |url= http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4175_2011.html |title= Decreto 4175 de 2011, artículo 6, numeral 14|publisher = Presidencia de la República de Colombia |language = es |accessdate= 14 tháng 3 năm 2016}}</ref>
}}

Tham khảo

 1. ^ “visibilización estadística de los grupos étnicos” (PDF). Censo General 2005. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE). Truy cập 15 tháng 5 năm 2013.
 2. ^ Bushnell, David; Hudson, Rex A. (2010). Xã hội và Môi trường của nó; Colombia: một nghiên cứu về đất nước (PDF). Bộ phận Nghiên cứu Liên bang, Thư viện Quốc hội, Washington D.C. tr. 87, 92.
 3. ^ a b “Animated clock”. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Bản gốc lưu trữ 16 tháng 1 năm 2018. Truy cập 8 tháng Năm năm 2018.
 4. ^ a b c d “Cơ sở dữ liệu Outlook kinh tế thế giới: Colombia”. Quỹ Tiền tệ Quốc tế. tháng 10 năm 2018. Truy cập 15 tháng 2 năm 2019.
 5. ^ “Chỉ số GINI (ước tính của Ngân hàng Thế giới)”. Ngân hàng Thế giới. Truy cập 6 tháng 4 năm 2019.
 6. ^ “Cập nhật thống kê phát triển con người 2018” (PDF). Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. 2018. Truy cập 16 tháng 9 năm 2018.
 7. ^ Hiến pháp Colombia năm 1991 (Tiêu đề I – Liên quan đến các nguyên tắc cơ bản – Điều 10)
 8. ^ “LEY 47 DE 1993” (bằng tiếng Tây Ban Nha). alcaldiabogota.gov.co. Truy cập 23 tháng 2 năm 2014.
 9. ^ “The official Colombian time” (bằng tiếng Tây Ban Nha). horalegal.inm.gov.co. Truy cập 23 tháng 2 năm 2014.
 10. ^ “Decreto 4175 de 2011, artículo 6, numeral 14” (bằng tiếng Tây Ban Nha). Presidencia de la República de Colombia. Truy cập 14 tháng 3 năm 2016.
Tổ chức địa chính trị
Liên minh châu Âu
Tên bản ngữ
Vòng tròn 12 ngôi sao vàng trên nền xanh

Tiêu ngữ"In Varietate Concordia[1][2][3]
Thống nhất trong đa dạng

Quốc ca
"Ode to Joy[2] (hòa xướng)
Một phép chiếu chính tả của thế giới, làm nổi bật Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của nó (màu xanh lá cây).
Một phép chiếu chính tả của thế giới, làm nổi bật Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của nó (màu xanh lá cây).
Tổng quan
Thủ phủ
Thành phố lớn nhấtLuân Đôn
Ngôn ngữ chính thức
Tên dân cưNgười châu Âu[4]
Chính trị
Lãnh đạo
Herman Van Rompuy
José Manuel Barroso
Lập phápLập pháp Liên minh Châu Âu
Hội đồng Liên minh châu Âu
Nghị viện châu Âu
Lịch sử
Thành lập
23 tháng 7 năm 1951
1 tháng 1 năm 1958
1 tháng 11 năm 1993
Thành viên
Địa lý
Diện tích  
• Tổng cộng
4,381,376 km2 (hạng 7a)
1,691,658 mi2
• Mặt nước (%)
3,08
Dân số 
• Ước lượng 2012
507.890.191[7] (hạng hạng 3a)
116,2/km2
300,9/mi2
Kinh tế
GDP  (PPP)Ước lượng 2011
• Tổng số
15.821 nghìn tỷ USD[8] (hạng 1a)
31,607 USD[8] (hạng 15a)
GDP  (danh nghĩa)Ước lượng 2011
• Tổng số
17.577 nghìn tỷ USD[8] (hạng 1a)
• Bình quân đầu người
35,116 USD[9] (hạng 14a)
Đơn vị tiền tệ
Thông tin khác
Gini? (2010)30,4[11]
trung bình
HDI? (2011)Tăng 0,876[12]
rất cao · hạng hạng 13 / 25tha
Múi giờUTC+0 đến +2
• Mùa hè (DST)
UTC+1 đến +3[13]
Mã điện thoại28 số
Tên miền Internet.eu[10]
Trang web
europa.eu
 1. Nếu được coi là một thực thể duy nhất.


{{Hộp thông tin tổ chức địa chính trị
|name =
 {{collapsible list
 |titlestyle = background:transparent;font-size:85%;
 |title = {{resize|130%|Liên minh châu Âu}}
 |liststyle = text-align:center;
 | {{smaller|{{native name|bg|Европейски съюз}}<br/><!--
  -->{{native name|hr|Europska unija}}<br/><!--
  -->{{native name|cs|Evropská unie}}<br/><!--
  -->{{native name|da|Den Europæiske Union}}<br/><!--
  -->{{native name|nl|Europese Unie}}<br /><!--
  -->{{native name|et|Euroopa Liit}}<br/><!--
  -->{{native name|fi|Euroopan unioni}}<br/><!--
  -->{{native name|fr|Union européenne}}<br/><!--
  -->{{native name|de|Europäische Union}}<br/><!--
  -->{{native name|el|Ευρωπαϊκή Ένωση}}<br/><!--
  -->{{native name|hu|Európai Unió}}<br/><!--
  -->{{native name|ga|An tAontas Eorpach}}<br/><!--
  -->{{native name|it|Unione europea}}<br/><!--
  -->{{native name|lv|Eiropas Savienība}}<br/><!--
  -->{{native name|lt|Europos Sąjunga}}<br/><!--
  -->{{native name|mt|Unjoni Ewropea}}<br/><!--
  -->{{native name|pl|Unia Europejska}}<br/><!--
  -->{{native name|pt|União Europeia}}<br/><!--
  -->{{native name|ro|Uniunea Europeană}}<br/><!--
  -->{{native name|sk|Európska únia}}<br/><!--
  -->{{native name|sl|Evropska unija}}<br/><!--
  -->{{native name|es|Unión Europea}}<br/><!--
  -->{{native name|sv|Europeiska unionen}}<!--
 -->}}
 }}
|linking_name = Liên minh châu Âu 
|image_flag = Flag of Europe.svg
|alt_flag = Vòng tròn 12 ngôi sao vàng trên nền xanh
|motto = "[[In Varietate Concordia]]" <!--
  -->{{#tag:ref|{{cite book |last=Barnard |first=Catherine |title=The Substantive Law of the EU: The four freedoms |edition=2 |date=August 2007 |publisher=Oxford University Press |isbn=9780199290352 |page=447}} }}<!--
  -->{{#tag:ref|{{cite web |url=http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_en.htm |title=United in diversity |accessdate=20 January 2010 |work=[[Europa (web portal)]] |publisher=[[Ủy ban châu Âu]] |quote='United in diversity' is the motto of the European Union. The motto means that, via the EU, Europeans are united in working together for peace and prosperity, and that the many different cultures, traditions and languages in Europe are a positive asset for the continent.}} |name="EU-Symbols" }}<!--
  -->{{#tag:ref|{{cite web |url=http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=REG/2007/2240 |title=European Parliament: The Legislative Observatory |accessdate=20 January 2010 |work=[[Europa (web portal)]] |publisher=[[Ủy ban châu Âu]] |quote=the motto 'United in diversity' shall be reproduced on Parliament's official documents;}} }}
|vietnamesemotto = Thống nhất trong đa dạng
|anthem = <div style="padding-bottom:0.2em;">"[[Quốc ca châu Âu|Ode to Joy]]" {{#tag:ref||name="EU-Symbols" }} {{small|(hòa xướng)}}</div><center>[[File:Anthem of Europe (US Navy instrumental short version).ogg]]</center>
|image_map = EU Globe No Borders.svg
|map_caption = Một phép chiếu chính tả của thế giới, làm nổi bật Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên của nó (màu xanh lá cây).
|map_width = 220px
|admin_center_type = Thủ phủ
|admin_center = {{unbulleted list |[[Brussels]] (de facto)<ref>{{cite web |title=Brussels' EU capital role seen as irreversible|publisher=Euractiv.com|url=http://www.euractiv.com/pa/brussels-eu-capital-role-seen-ir-news-494302 |accessdate=28 October 2012 |quote=Brussels has become the de facto capital of the European Union}}</ref><ref>[http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/publications/docs/brussels_capital.pdf Brussels, Capital of European Union] - European Commission, 2001.</ref> |[[Thành phố Luxembourg|Luxembourg]] |[[Strasbourg]]}}
|largest_city = [[Luân Đôn]]
|official_languages =
 {{collapsible list
 |titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
 |title = 24 ngôn ngữ
 | {{hlist |[[Tiếng Anh]] | [[Tiếng Ireland]] | [[Tiếng Ba Lan]] | [[Tiếng Bồ Đào Nha]] | [[Tiếng Bulgaria]] | [[Tiếng Croatia]]|[[Tiếng Đan Mạch|Tiếng Đan Mạch (Dansk)]] | [[Tiếng Đức]] | [[Tiếng Estonia]] | [[Tiếng Hà Lan]] | [[Tiếng Hungary]] | [[Tiếng Hy Lạp]] | [[Tiếng Ý]] | [[Tiếng Latvia]] | [[Tiếng Litva]] | [[Tiếng Malta]] | [[Tiếng Pháp]] | [[Tiếng Phần Lan]] | [[Tiếng România]] | [[Tiếng Séc]] | [[Tiếng Slovakia]] | [[Tiếng Slovenia]] | [[Tiếng Tây Ban Nha]] | [[Tiếng Thụy Điển]]}}
 }}
|demonym = [[Quyền công dân Liên minh châu Âu|Người châu Âu]]{{#tag:ref| ''The [[New Oxford American Dictionary]]'', Second Edn., [[Erin McKean]] (editor), 2051 pages, May 2005, Oxford University Press, {{ISBN|0-19-517077-6}}. |name="OED" }}
|membership_type = [[Các nước thành viên Liên minh châu Âu|Thành viên]]
|membership = {{Collapsible list |titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=28 thành viên|{{flag|Áo}}|{{flag|Ba Lan}}|{{flag|Bỉ}}|{{flag|Bồ Đào Nha}}|{{flag|Bulgaria}}|{{flag|Croatia}}|{{flag|Cộng hòa Séc}}|{{flag|Đan Mạch}}|{{flag|Estonia}}|{{flag|Đức}}|{{flag|Hy Lạp}}|{{flag|Hungary}}|{{flag|Ireland}}|{{flag|Latvia}}|{{flag|Liên hiệp Anh}}|{{flag|Litva}}|{{flag|Luxembourg}}|{{flag|Malta}}|{{flag|Hà Lan}}|{{flag|Phần Lan}}|{{flag|Pháp}}|{{flag|România}}|{{flag|Síp}}|{{flag|Slovakia}}|{{flag|Slovenia}}|{{flag|Tây Ban Nha}}|{{flag|Thụy Điển}}|{{Flag|Ý}}}}
|leader_title1 = [[Chủ tịch Hội đồng châu Âu]]
|leader_name1 = {{nowrap|[[Herman Van Rompuy]]}}
|leader_title2 = [[Chủ tịch Ủy ban châu Âu]]
|leader_name2 = {{nowrap|[[José Manuel Barroso]]}}
|legislature = [[Lập pháp Liên minh Châu Âu]]
|upper_house = {{nowrap|[[Hội đồng Liên minh châu Âu]]}}
|lower_house = [[Nghị viện châu Âu]]
|established_event1 = [[Hiệp định Paris (1951)|Hiệp định Paris]]
|established_date1 = 23 tháng 7 năm 1951
|established_event2 = [[Các hiệp ước Roma]]
|established_date2 = 1 tháng 1 năm 1958
|established_event3 = {{nowrap|[[Hiệp ước Maastricht]]}}
|established_date3 = 1 tháng 11 năm 1993
|official_website = {{URL|europa.eu}}
|area_rank = hạng 7<sup>a</sup><!--cho kết nối đến danh sách--><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|area_km2 = 4.381.376 <!--Không xóa mỗi [[WP:MOSNUM]]-->
|area_sq_mi = 1.691.658 <!--Không xóa mỗi [[WP:MOSNUM]]-->
|percent_water = 3,08
|population_estimate = 507.890.191{{#tag:ref| {{cite web |url=http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 |title=Total population as of 1 January |publisher=Eurostat |accessdate=23 October 2010}} |name="eurostat" }}
|population_estimate_rank = 3<sup>a</sup><!--cho kết nối đến danh sách--><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|population_estimate_year = 2012
|population_density_km2 = 116,2 <!--502.486.499 / 4.324.782km2 = 116,2 người/km2 (1 tháng 1 năm 2011)-->
|population_density_sq_mi = 300,9 <!--502.486.499 / 1.669.807sq_mi = 300,9 người/sq_mi (1 tháng 1 năm 2011)-->
|population_density_rank = <!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
<!--Dữ liệu GDP của IMF được công bố vào tháng 9 năm 2011; vì vậy vui lòng không sử dụng IMF *dự kiến* cho năm 2011-->
|GDP_PPP = 15.821 nghìn tỷ USD{{#tag:ref| {{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=39&pr.y=17&sy=2008&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=1&a=1 |title=IMF World Economic Outlook Database, April 2012 |publisher=International Monetary Fund |accessdate=23 tháng 4 năm 2012}} |name="imf" }}
|GDP_PPP_rank = 1<sup>a</sup><!--cho kết nối đến danh sách--><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|GDP_PPP_year = 2011
|GDP_PPP_per_capita = 31,607 USD{{#tag:ref||name="imf"}}<!--cùng tham chiếu như trên-->
|GDP_PPP_per_capita_rank = 15<sup>a</sup><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|GDP_nominal = 17.577 nghìn tỷ USD{{#tag:ref||name="imf" }}
|GDP_nominal_rank = 1<sup>a</sup><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|GDP_nominal_year = 2011
|GDP_nominal_per_capita = 35,116 USD{{#tag:ref| [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=21&pr.y=15&sy=2011&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD&grp=1&a=1 Nominal 2011 GDP for the European Union] and [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=28&pr.y=16&sy=2011&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=941%2C946%2C137%2C122%2C181%2C124%2C918%2C138%2C964%2C182%2C968%2C423%2C935%2C128%2C936%2C939%2C961%2C172%2C184%2C132%2C134%2C174%2C144%2C944%2C178%2C136%2C112&s=LP&grp=0&a= 2011 population for the European Union], [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx World Economic Outlook Database, April 2012], [[Quỹ Tiền tệ Quốc tế]]. Cập nhật vào 23 tháng 4 năm 2012 |name="imf2" }}
|GDP_nominal_per_capita_rank = 14<sup>a</sup><!--cho kết nối đến danh sách--><!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->
|Gini_year = 2010
|Gini_change = <!--increase/decrease/steady-->
|Gini = 30,4 <!--number only-->
|Gini_ref = {{#tag:ref| {{cite web |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html |title=Distribution of family income – Gini index |work=The World Factbook |publisher=CIA |accessdate=2012-01-28}} |name="gini" }}
|Gini_rank = 
|HDI_year = 2011
|HDI_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
|HDI = 0,876 <!--chỉ số-->
|HDI_ref = <ref name="HDI">Tính toán sử dụng dữ liệu UNDP cho các quốc gia thành viên có dân số trọng số.</ref>
|HDI_rank = 13<!--Tính bằng cách loại bỏ các thành viên EU khỏi danh sách-->{{\}}25th<sup>a</sup><!--Tính với các thành viên EU trong danh sách-->
|currency =
 {{hidden begin
 |titlestyle = font-size:105%;font-weight:normal;
 |title = {{pad|0.5em}}[[Euro]] và 10 loại khác
 |bodystyle=font-size:90%;}}
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
 <tr style="height:22px;"><th colspan="4" style="font-size:120%;">[[Khu vực đồng euro]]{{spaces|2}}{{nobold|{{small|(17 quốc gia)}}}}</tr>
 <tr style="height:22px;"><th>{{flagicon|EU}}<th>[[Euro]]<th>€<th><code>[[ISO 4217|EUR]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><th colspan="4" style="font-size:120%;">Đơn vị tiền tệ khác</tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Bulgaria}}<td>[[Lev Bulgaria]]<td>лв<td><code>[[ISO 4217|BGN]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Croatia}}<td>[[Kuna Croatia]]<td>kn<td><code>[[ISO 4217|HRK]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Czech Republic}}<td>[[Koruna Séc]]<td>Kč<td><code>[[ISO 4217|CZK]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Denmark}}<td>[[Krone Đan Mạch]]<td>kr<td><code>[[ISO 4217|DKK]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Hungary}}<td>[[Forint Hungary]]<td>Ft<td><code>[[ISO 4217|HUF]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Latvia}}<td>[[Lats Latvia]]<td>Ls<td><code>[[ISO 4217|LVL]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Lithuania}}<td>[[Lats Litva]]<td>Lt<td><code>[[ISO 4217|LTL]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Poland}}<td>[[Złoty Ba Lan]]<td>zł<td><code>[[ISO 4217|PLN]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Romania}}<td>[[Leu România]]<td><td><code>[[ISO 4217|RON]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Sweden}}<td>[[Krona Thụy Điển]]<td>kr<td><code>[[ISO 4217|SEK]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|United Kingdom}}<td>[[Bảng Anh]]<td>£<td><code>[[ISO 4217|GBP]]</code></tr>
 <tr style="height:22px;"><td>{{flagicon|Gibraltar}}<td>[[Bảng Gibraltar]]<td>£<td><code>[[ISO 4217|GIP]]</code></tr>
</table>
 {{hidden end}}
|time_zone = 
|utc_offset = +0 đến +2
|time_zone_DST = 
|utc_offset_DST = +1 đến +3{{#tag:ref| Không bao gồm lãnh thổ hải ngoại }}
|date_format = 
|cctld = [[.eu]]{{#tag:ref|.eu là đại diện của toàn bộ EU; các quốc gia thành viên cũng có TLD riêng. }}
|calling_code = [[Danh sách mã điện thoại ở EU|28 số]]
|footnote_a = Nếu được coi là một thực thể duy nhất.
}}

Tham khảo

 1. ^ Barnard, Catherine (tháng 8 năm 2007). The Substantive Law of the EU: The four freedoms (ấn bản 2). Oxford University Press. tr. 447. ISBN 9780199290352.
 2. ^ a b “United in diversity”. Europa (web portal). Ủy ban châu Âu. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2010. 'United in diversity' is the motto of the European Union. The motto means that, via the EU, Europeans are united in working together for peace and prosperity, and that the many different cultures, traditions and languages in Europe are a positive asset for the continent.
 3. ^ “European Parliament: The Legislative Observatory”. Europa (web portal). Ủy ban châu Âu. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2010. the motto 'United in diversity' shall be reproduced on Parliament's official documents;
 4. ^ The New Oxford American Dictionary, Second Edn., Erin McKean (editor), 2051 pages, May 2005, Oxford University Press, ISBN 0-19-517077-6.
 5. ^ “Brussels' EU capital role seen as irreversible”. Euractiv.com. Truy cập ngày 28 tháng 10 năm 2012. Brussels has become the de facto capital of the European Union
 6. ^ Brussels, Capital of European Union - European Commission, 2001.
 7. ^ “Total population as of 1 January”. Eurostat. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2010.
 8. ^ a b c “IMF World Economic Outlook Database, April 2012”. International Monetary Fund. Truy cập 23 tháng 4 năm 2012.
 9. ^ Nominal 2011 GDP for the European Union and 2011 population for the European Union, World Economic Outlook Database, April 2012, Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Cập nhật vào 23 tháng 4 năm 2012
 10. ^ .eu là đại diện của toàn bộ EU; các quốc gia thành viên cũng có TLD riêng.
 11. ^ “Distribution of family income – Gini index”. The World Factbook. CIA. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2012.
 12. ^ Tính toán sử dụng dữ liệu UNDP cho các quốc gia thành viên có dân số trọng số.
 13. ^ Không bao gồm lãnh thổ hải ngoại
Cựu quốc gia

Một ví dụ từ Đế quốc Đức:

Đế quốc Đức
Tên bản ngữ
 • Deutsches Reich
1871–1918

Tiêu ngữGott mit uns
"Chúa bên ta"

Quốc ca
Nằm ở phía bắc trung tâm châu Âu, chứa nước Đức hiện đại cộng với phần lớn Ba Lan hiện đại
Lãnh thổ của Đế quốc Đức năm 1914, trước Thế chiến I
Tổng quan
Vị thếĐế quốc
Thủ đôBerlin
Ngôn ngữ thông dụng
Chính thúc
Tiếng Đức
Ngôn ngữ thiểu số không chính thức
Tiếng Đan Mạch, Tiếng Pháp, Tiếng Ba Lan, Tiếg Frisia, Tiếng Phổ cổ, Tiếng Litva
Ngôn ngữ thuộc địa
Tiếng Bantu, Oshiwambo, Afrikaans, Tiếng Swahili (thuôc địa châu Phi)
Tiếng Trung (Vịnh Thanh Đảo và Giao Châu)
Tiếng Papua (New Guinea thuộc Đức)
Tiếng Samoa (Samoa thuộc Đức)
Tôn giáo chính
Chính trị
Chính phủQuân chủ lâp hiến
Hoàng đế 
• 1871–1888
Wilhelm I
• 1888
Friedrich III
• 1888–1918
Wilhelm II
Thủ tướng 
• 1871–1890
Otto von Bismarck (đầu tiên)
• 8–9 tháng 11 năm 1918
Friedrich Ebert (cuối cùng)
Lập phápReichstag
• Hội đồng Quốc gia
Reichsrat
Lịch sử
Thời kỳChủ nghĩa Tân đế quốc/Thế chiến I
18 tháng 1 năm 1871
9 tháng 11 năm 1918
• Thoái vị chính thức
28 tháng 11 năm 1918
Địa lý
Diện tích  
• 1910
540.857,54 km2
(Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “,” không rõ ràng mi2)
Dân số 
• 1871
41058792
• 1890
49428470
• 1910
64925993
Kinh tế
Đơn vị tiền tệVereinsthaler, Gulden Nam Đức, Thaler Bremen, Mác Hamburg, Franc Pháp
(đến năm 1873, cùng với nhau)
Goldmark (1873-1914)
Papiermark sau 1914)
Mã ISO 3166DE
Tiền thân
Kế tục
Liên bang Bắc Đức
Vương quốc Bayern
Vương quốc Württemberg
Đại công quốc Baden
Đại công quốc Hessen
Alsace-Lorraine
Cộng hòa Weimar
Cộng hòa Alsace-Lorraine
Thành phố tự do Danzig
Đệ nhị Cộng hòa Ba Lan
Vùng Klaipėda
Lãnh thổ lưu vực Saar
Vùng Hlučín
Bắc Schleswig
Eupen-Malmedy
Diện tích và dân số không bao gồm tài sản thuộc địa
Nguồn khu vực:[1] Population source:[2]


{{Hộp thông tin cựu quốc gia
|native_name   = ''Deutsches Reich''
|conventional_long_name = Đế quốc Đức
|common_name   = Đức
|status     = Đế quốc
|era       = [[Chủ nghĩa Tân đế quốc]]/[[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Thế chiến I]]
|event_start   = [[Thống nhất nước Đức|Thống nhất]]
|date_start   = 18 tháng 1 năm
|year_start   = 1871
|event_end    = [[Cách mạng Đức (1918–1919)|Tuyên bố cộng hòa]]
|date_end    = 9 tháng 11 năm
|year_end    = 1918
|event_post   = Thoái vị chính thức
|date_post    = 28 tháng 11 năm 1918
|p1   = Liên bang Bắc Đức
|flag_p1 = Flag of the German Empire.svg
|p2   = Vương quốc Bayern
|flag_p2 = Flag of Bavaria (striped).svg
|p3   = Vương quốc Württemberg
|flag_p3 = Flagge Königreich Württemberg.svg
|p4   = Đại công quốc Baden
|flag_p4 = Flagge Großherzogtum Baden (1871-1891).svg
|p5   = Đại công quốc Hessen
|flag_p5 = Flagge_Großherzogtum_Hessen_ohne_Wappen.svg
|p6   = Alsace-Lorraine
|flag_p6 = Flag of France.svg
|s1 = Cộng hòa Weimar
|s2 = Cộng hòa Alsace-Lorraine
|s3 = Thành phố tự do Danzig
|s4 = Đệ nhị Cộng hòa Ba Lan
|s5 = Vùng Klaipėda
|s6 = Lãnh thổ lưu vực Saar
|s7 = Vùng Hlučín
|s8 = Quận Nam Jutland{{!}}Bắc Schleswig
|s9 = Eupen-Malmedy
|flag_s1 = Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
|flag_s2 = Flag of the Republic of Alsace-Lorraine.svg
|flag_s3 = Gdansk flag.svg
|flag_s4 = Flag of Poland.svg
|flag_s5 = Flag of Lithuania 1918-1940.svg
|flag_s6 = Flag of Saar 1920-1935.svg
|flag_s7 = Flag of Bohemia.svg
|flag_s8 = Flag of Denmark.svg
|flag_s9 = Flag of Belgium.svg
|image_flag = Flag of the German Empire.svg
|flag_alt  = Màu ngang (màu đen, màu đen, màu sắc)
|flag_caption = Quốc kỳ
|image_coat = Wappen Deutsches Reich - Reichsadler 1889.svg
|symbol_type = Quốc huy
|coat_alt  = Khiên chứa một con đại bàng đen, một đầu, nhìn phải với mỏ, lưỡi và móng vuốt màu đỏ. Trên ngực của nó là một lá chắn với một con đại bàng khác. Trên đầu của nó là một vương miện hoàng gia với hai dải băng chéo.
|image_map     = German Empire, Wilhelminian third version.svg
|image_map_alt   = Nằm ở phía bắc trung tâm châu Âu, chứa nước Đức hiện đại cộng với phần lớn Ba Lan hiện đại
|image_map_caption = Lãnh thổ của Đế quốc Đức năm 1914, trước [[Thế chiến I]]
|national_motto  = ''[[Gott mit uns]]''<br/><small>"Chúa bên ta"</small>
|national_anthem  = {{plainlist|
*''(không chính thức)''
*"[[Heil dir im Siegerkranz]]" (Đế quốc)
*"[[Deutschlandlied]]" (Chính thức)
*"[[Die Wacht am Rhein]]" (Không chính thứuc)
}}
|capital      = [[Berlin]]
|common_languages = 
;Chính thúc
:[[Tiếng Đức]]
;Ngôn ngữ thiểu số không chính thức
:[[Tiếng Đan Mạch]], [[Tiếng Pháp]], [[Tiếng Ba Lan]], [[Nhóm ngôn ngữ Frisia|Tiếg Frisia]], [[Tiếng Phổ cổ]], [[Tiếng Litva]]
;Ngôn ngữ thuộc địa
:[[Tiếng Bantu]], [[Oshiwambo]], [[Afrikaans]], [[Tiếng Swahili]] (thuôc địa châu Phi)
:[[Tiếng Trung]] (Vịnh Thanh Đảo và Giao Châu)
:[[Ngữ hệ Papua|Tiếng Papua]] (New Guinea thuộc Đức)
:[[Tiếng Samoa]] (Samoa thuộc Đức)
|government_type  = Quân chủ lâp hiến
|title_leader = [[Hoàng đế Đức|Hoàng đế]]
|leader1   = [[Wilhelm I, Hoàng đế Đức|Wilhelm I]]
|year_leader1 = 1871–1888
|leader2   = [[Friedrich III, Hoàng đế Đức|Friedrich III]]
|year_leader2 = 1888
|leader3   = [[Wilhelm II, Hoàng đế Đức|Wilhelm II]]
|year_leader3 = 1888–1918
|title_deputy = [[Thủ tướng Đức|Thủ tướng]]
|deputy1   = [[Otto von Bismarck]] (đầu tiên)
|year_deputy1 = 1871–1890
|deputy2   = [[Friedrich Ebert]] (cuối cùng)
|year_deputy2 = 8–9 tháng 11 năm 1918
|legislature = [[Reichstag (Đế quốc Đức)|Reichstag]]
|house1    = [[Reichsrat (Đức)|Reichsrat]]
|type_house1 = Hội đồng Quốc gia
|stat_year1  = 1871
|religion   = {{plainlist|
*[[Giáo hội Luther]]~60%
*[[Giáo hội Công giáo Rôma]]~40%
}}
|stat_pop1  = 41058792
|stat_year2  = 1890
|stat_pop2  = 49428470
|stat_year4  = 1910
|stat_pop4  = 64925993
|stat_area4  = 540857,54
|currency   = [[Vereinsthaler]], [[Gulden Nam Đức]], [[Thaler Bremen]], [[Mác Hamburg]], [[Franc Pháp]]<br /><small>(đến năm 1873, cùng với nhau)</small><br />[[Goldmark Đức|Goldmark]] <small>(1873-1914)</small><br />[[Papiermark Đức|Papiermark]] <small>sau 1914)</small>
|footnotes  = Diện tích và dân số không bao gồm tài sản thuộc địa <br/>Nguồn khu vực:<ref name="gem1900">{{cite web |title=German Empire: administrative subdivision and municipalities, 1900 to 1910 |url=http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?gem1900_2.htm |language=de |accessdate=2007-04-25}}</ref> Population source:<ref name="pop1871">{{cite web |title=Population statistics of the German Empire, 1871 |url=http://www.deutsche-schutzgebiete.de/einwohner.htm |language=de |accessdate=2007-04-25}}</ref>
|today    = 
}}

Tham khảo

 1. ^ “German Empire: administrative subdivision and municipalities, 1900 to 1910” (bằng tiếng Đức). Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2007.
 2. ^ “Population statistics of the German Empire, 1871” (bằng tiếng Đức). Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2007.

Lỗi

Nếu mẫu tạo ra lỗi khi tính toán dữ liệu cho các tên trường Gini hoặc HDI, nó sẽ thêm bài viết vào . Điều này chỉ xảy ra nếu trang nằm trong không gian bài viết chính, không phải bất kỳ ai khác không gian tên.

Định dạng nhỏ

Bản mẫu này tạo ra đánh dấu HTML bao gồm một microformat hCard, làm cho máy tính có thể phân tích được tên địa điểm và vị trí, qua đó tự động phân loại bài viết trên Wikipedia, hoặc thông qua một công cụ trình duyệt được một ai đó điều hành để (chẳng hạn) thêm chủ thể vào sổ địa chỉ. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng microformat trên Wikipedia, vui lòng xem dự án microformat.

hCard sử dụng các lớp HTML sau:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Vui lòng không đổi tên hoặc xóa các lớp này.

Theo dõi thể loại

Dữ liệu bản mẫu

TemplateData tài liệu được sử dụng bởi VisualEditor và các công cụ khác
Xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Hộp thông tin quốc gia

Mẫu này tạo ra một hộp thông tin cho các quốc gia bao gồm các thuộc tính chính của họ như cờ, trang điểm dân tộc và hệ thống chính trị.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Bản mẫu này có định dạng tùy biến.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Conventional long nameconventional_long_name

Formal or official full name of the country in English. This entry should not be enclosed in brackets.

Ví dụ
The United States of America
Chuỗi dàitùy chọn
common_namecommon_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
linking_namelinking_name

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Native namenative_name

Country's name (usually full name) in its native language, hence in italics (double quotemarks). The template {{native name}} should be used with this parameter to automatically italicize the text.

Ví dụ
{{native name|Bundesrepublik Deutschland}}
Chuỗi dàitùy chọn
Geopolitical organisation namename

Name of the geopolitical organisation in English.

Chuỗi dàitùy chọn
Flagimage_flag

File name of an image file on Wikipedia or on Commons that contains the country's current flag. Do not enclose this entry in double brackets and do not give it a prefix such as File:

Ví dụ
Flag of Iceland.svg
Tập tintùy chọn
Flag widthflag_width

If the default widths provided for the flag and coat-of-arms/symbol images produce an unsatisfactory result, use this to specify the width to be used for the flag image; the remaining width is then assigned to the coat-of-arms/symbol (if included). Can be done as a % or px.

Chuỗi dàitùy chọn
Flag alt textalt_flag

Alternate text for flag (text shown when pointer hovers over flag).

Chuỗi dàitùy chọn
Flag borderflag_border

Set to no to disable border around the flag.

Chuỗi dàitùy chọn
Flag captionflag_caption

Use this parameter to enter a caption for the flag, if one is necessary. Do not end this entry with a period.

Ví dụ
1992 version of the flag prior to the country's dissolution
Chuỗi dàitùy chọn
Second flagimage_flag2

If a country has a second flag— perhaps because of an ongoing civil war or a dispute over sovereignty— you can provide the file name of that second flag in this parameter. Do not include the prefix File:, and do not enclose it in double brackets.

Ví dụ
Secondflag of Namibia.svg
Tập tintùy chọn
Second flag alt textalt_flag2

Alt text for second flag (text shown when pointer hovers over flag).

Chuỗi dàitùy chọn
Second flag borderflag2_border

Set to no to disable border around the flag.

Chuỗi dàitùy chọn
Coat of armsimage_coat image_symbol

không có miêu tả

Ví dụ
Great Seal of the United States (obverse).svg
Tập tintùy chọn
Symbol widthsymbol_width

Symbol image's width.

Mặc định
85px
Chuỗi dàitùy chọn
Coat of arms alt textalt_coat alt_symbol coat_alt

Alt text for coat of arms.

Chuỗi dàitùy chọn
Symbol typesymbol_type

If not a coat of arms.

Ví dụ
emblem, seal, etc
Chuỗi dàitùy chọn
Symbol type articlesymbol_type_article

An article about the type of symbol of the country

Chuỗi dàitùy chọn
Text symboltext_symbol

For other types of text symbol.

Ví dụ
''[hymn name]''
Chuỗi dàitùy chọn
Text symbol typetext_symbol_type

For other types of text symbol.

Chuỗi dàitùy chọn
Other symbolother_symbol

Use if a further symbol exists.

Chuỗi dàitùy chọn
Other symbol typeother_symbol_type

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
National mottonational_motto

In inverted commas and wikilinked if link exists. Can also be used with the {{lang}} template and correct two-letter language code to designate the language of the motto where not provided in English.

Ví dụ
{{lang|de|''{{lang|de|[[Das Lied der Deutschen|Einigkeit und Recht und Freiheit]]}}''}}
Chuỗi dàitùy chọn
Mottomotto

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
National anthemnational_anthem

In inverted commas and wikilinked if link exists.

Chuỗi dàitùy chọn
Anthemanthem

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Royal anthemroyal_anthem

In inverted commas and wikilinked if link exists.

Chuỗi dàitùy chọn
Mapimage_map

không có miêu tả

Ví dụ
LocationCountry.svg
Chuỗi dàitùy chọn
Map widthmap_width

Map image's width.

Mặc định
250px
Chuỗi dàitùy chọn
Map alt textalt_map

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Map captionmap_caption

Caption to place below map.

Chuỗi dàitùy chọn
Map 2image_map2

Another map, if required.

Chuỗi dàitùy chọn
Map 2 widthmap2_width

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Map 2 alt textalt_map2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Map 2 captionmap_caption2

Caption to place below second map.

Chuỗi dàitùy chọn
image_map3image_map3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map3_widthmap3_width

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
alt_map3alt_map3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
map_caption3map_caption3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Capitalcapital

Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists.

Chuỗi dàitùy chọn
Capital typecapital_type

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Coordinatescoordinates

The geographic coordinates of the capital.

Chuỗi dàitùy chọn
Latitude degreeslatd

The degrees of the capital's latitude.

Chuỗi dàitùy chọn
Latitude minuteslatm

The minutes of the capital's latitude.

Chuỗi dàitùy chọn
Latitude NSlatNS

The direction of the capital's latitude.

Chuỗi dàitùy chọn
Longitude degreeslongd

The degrees of the capital's longitude.

Chuỗi dàitùy chọn
Longitude minuteslongm

The minutes of the capital's longitude.

Chuỗi dàitùy chọn
Longitude EWlongEW

The direction of the capital's longitude.

Chuỗi dàitùy chọn
Administrative centeradmin_center

Location/s of administrative center/s.

Chuỗi dàitùy chọn
Administrative center typeadmin_center_type

không có miêu tả

Mặc định
Administrative center
Chuỗi dàitùy chọn
Capital 2capital2

Name of country/territory's capital, wikilinked if link exists.

Chuỗi dàitùy chọn
Capital 2 typecapital_type2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Administrative center 2admin_center2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Administrative center 2 typeadmin_center_type2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Largest citylargest_city

Name of country/territory's largest city. Use "capital" (without quotemarks) if it's the capital.

Chuỗi dàitùy chọn
Largest settlementlargest_settlement

Name of largest settlement if not a city.

Chuỗi dàitùy chọn
Largest settlement typelargest_settlement_type

Type of settlement if largest settlement not a city.

Chuỗi dàitùy chọn
Official languagesofficial_languages

Languages recognised in legislation, constitution, etc.

Chuỗi dàitùy chọn
National languagesnational_languages

Country/territory-wide languages recognised but not necessarily in country/territory-wide law, etc.

Chuỗi dàitùy chọn
Regional languagesregional_languages

Languages recognised or associated with particular regions within the country/territory.

Chuỗi dàitùy chọn
Languages typelanguages_type

Use to specify a further type of language, if not official, national or regional.

Chuỗi dàitùy chọn
Languages sublanguages_sub

Is this further type of language a sub-item of the previous non-sub type?

Ví dụ
'yes' or 'no'
Chuỗi dàitùy chọn
Languageslanguages

Languages of the further type.

Chuỗi dàitùy chọn
2nd languages typelanguages2_type

Use to specify a 2nd further type of language, if not official, national or regional.

Chuỗi dàitùy chọn
Languages 2 sublanguages2_sub

Is the second alternative type of languages a sub-item of the previous non-sub type?

Ví dụ
'yes or 'no'
Chuỗi dàitùy chọn
Languages 2languages2

Languages of the second further type.

Chuỗi dàitùy chọn
Ethnic groupsethnic_groups

The primary ethnic groups of the country

Ví dụ
{{unbulleted list | 68.8% [[Bumiputera (Malaysia)|Bumiputera]] | 23.2% [[Malaysian Chinese|Chinese]] | &nbsp;7.0% [[Malaysian Indian|Indian]] | &nbsp;1.0% Others }}
Chuỗi dàitùy chọn
Ethnic groups referenceethnic_groups_ref

Reference, in <ref> format, of ethnic composition

Ví dụ
<ref>{{cite web|url=https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=155&bul_id=a1d1UTFZazd5ajJiRWFHNDduOXFFQT09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09|title=Current Population Estimates Malaysia 2016–2017|publisher=Department of Statistics, Malaysia|accessdate=14 July 2017}}</ref>
Chuỗi dàitùy chọn
Ethnic groups yearethnic_groups_year

Year the ethnic group statistic is from

Ví dụ
2017
Sốtùy chọn
Religionsreligion

List of religious affiliations in {{ublist}} format

Ví dụ
{{ublist|list_style=line-height:1.3em; |class=nowrap | 33.2% [[Buddhism in Singapore|Buddhism]]...}}
Chuỗi dàitùy chọn
Religions referencereligion_ref

Reference, in <ref> format, of religious composition

Chuỗi dàitùy chọn
Demonymdemonym

Name of residents of this country

Ví dụ
Singaporean
Chuỗi dàikhuyên dùng
Organization typeorg_type

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
membershipmembership

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
membership_typemembership_type

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Type of governmentgovernment_type

The type of government, e.g. federal republic

Ví dụ
[[Monarchy]]
Chuỗi dàitùy chọn
Politics linkpolitics_link

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader 1 titleleader_title1

Title of principal leader

Ví dụ
[[President of Singapore|President]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 1 nameleader_name1

Name of principal leader

Ví dụ
[[Halimah Yacob]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 2 titleleader_title2

Title of 2nd leader

Ví dụ
[[Prime Minister of Singapore|Prime Minister]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 2 nameleader_name2

Name of 2nd leader

Ví dụ
[[Lee Hsien Loong]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 3 titleleader_title3

Title of 3rd leader

Ví dụ
[[Deputy Prime Minister of Singapore|Deputy Prime Ministers]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 3 nameleader_name3

Name of 3rd leader

Ví dụ
[[Teo Chee Hean]]<br>[[Tharman Shanmugaratnam]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 4 titleleader_title4

Title of the 4th leader

Ví dụ
[[President pro tempore of the United States Senate|President pro tempore]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 4 nameleader_name4

Name of the 4th leader

Chuỗi ngắntùy chọn
leader_title5leader_title5

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 5leader_name5

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader title 6leader_title6

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 6leader_name6

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader title7leader_title7

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 7leader_name7

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader title 8leader_title8

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 8leader_name8

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader title 9leader_title9

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 9leader_name9

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader title 10leader_title10

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 10leader_name10

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader title 11leader_title11

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 11leader_name11

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader title 12leader_title12

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 12leader_name12

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader title 13leader_title13

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 13leader_name13

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader title 14leader_title14

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Leader name 14leader_name14

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Legislaturelegislature

Name of, and link to, the country's national legislature

Ví dụ
[[Parliament of Singapore|Parliament]]
Chuỗi ngắntùy chọn
upper_houseupper_house

Upper house of the country or organization's legislature

Ví dụ
[[United States House of Representatives|House of Representatives]]
Chuỗi dàitùy chọn
Lower houselower_house

Lower house of the country or organization's legislature

Ví dụ
[[United States House of Representatives|House of Representatives]]
Chuỗi dàitùy chọn
Sovereignty typesovereignty_type

Type of sovereignty this country has

Ví dụ
Independence
Chuỗi ngắntùy chọn
Sovereignty notesovereignty_note

Note about this country's sovereignty

Ví dụ
from the [[United Kingdom]]
Nội dungtùy chọn
establishedestablished

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Establishment event 1established_event1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Establishment date 1established_date1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Establishment event 2established_event2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Establishment date 2established_date2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Establishment event 3established_event3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Establishment date 3established_date3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Establishment event 4established_event4

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_date4established_date4

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Establishment event 5established_event5

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_date5established_date5

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_event6established_event6

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_date6established_date6

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_event7established_event7

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_date7established_date7

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_event8established_event8

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_date8established_date8

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_event9established_event9

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_date9established_date9

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_event10established_event10

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_date10established_date10

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_event11established_event11

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_date11established_date11

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_event12established_event12

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
established_date12established_date12

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Land area (km²)area_km2

Land area of the country in square kilometers

Ví dụ
722.5
Sốkhuyên dùng
area_linkarea_link

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
area_labelarea_label

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
FR_foot4FR_foot4

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
area_footnotearea_footnote

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Area rankarea_rank

Rank among countries of land area

Ví dụ
174th
Chuỗi dàikhuyên dùng
Land area (mi²)area_sq_mi

Land area of the country in square miles

Ví dụ
290
Sốtùy chọn
percent_waterpercent_water

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
area_label2area_label2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
area_data2area_data2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
area_label3area_label3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
area_data3area_data3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
FR_metropoleFR_metropole

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_foot2FR_foot2

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_IGN_area_km2FR_IGN_area_km2

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_IGN_area_rankFR_IGN_area_rank

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_IGN_area_sq_miFR_IGN_area_sq_mi

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_foot3FR_foot3

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_cadastre_area_km2FR_cadastre_area_km2

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_cadastre_area_rankFR_cadastre_area_rank

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_cadastre_area_sq_miFR_cadastre_area_sq_mi

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
Population estimatepopulation_estimate

An estimate of the country's population

Ví dụ
24,000,000
Sốtùy chọn
Population censuspopulation_census

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Population linkpopulation_link

không có miêu tả

URLtùy chọn
Population estimate yearpopulation_estimate_year

The year the population estimate is from

Ví dụ
2018
Sốtùy chọn
Population estimate rankpopulation_estimate_rank

Rank among countries in estimated population

Ví dụ
3rd
Chuỗi dàitùy chọn
population_label2population_label2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Population data 2population_data2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Population label 3population_label3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Population data 3population_data3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Population census yearpopulation_census_year

Year the population census statistics are from

Ví dụ
2010
Sốtùy chọn
Population census rankpopulation_census_rank

Rank among countries in census population

Ví dụ
3rd
Chuỗi dàitùy chọn
Population density per km²population_density_km2

Population density per square kilometer

Ví dụ
20,212
Sốtùy chọn
Population density per mi²population_density_sq_mi

Population density per square mile

Ví dụ
20,212
Sốtùy chọn
Population density footnotepop_den_footnote

footnote about the population density statistic

Chuỗi dàitùy chọn
Population density rankpopulation_density_rank

Rank among countries in population density

Ví dụ
3rd
Chuỗi dàitùy chọn
FR_metropole_populationFR_metropole_population

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_total_population_estimate_yearFR_total_population_estimate_year

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_footFR_foot

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_total_population_estimateFR_total_population_estimate

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_total_population_estimate_rankFR_total_population_estimate_rank

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_metropole_population_estimate_rankFR_metropole_population_estimate_rank

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
FR_foot5FR_foot5

không có miêu tả

Chuỗi dàilỗi thời
GDP (PPP)GDP_PPP

Gross domestic product (purchasing power parity)

Ví dụ
$554.855 billion<ref name=imf/>
Chuỗi ngắnkhuyên dùng
GDP (PPP) year citedGDP_PPP_year

Year the GDP (PPP) statistic is cited from

Ví dụ
2018
Sốkhuyên dùng
GDP (PPP) rankGDP_PPP_rank

Rank among countries for GDP PPP

Ví dụ
39th
Chuỗi dàitùy chọn
GDP_PPP_per_capitaGDP_PPP_per_capita

Gross domestic product (purchasing power parity) per capita

Ví dụ
$98,014<ref name=imf/>
Chuỗi ngắntùy chọn
GDP (PPP) per capita rankGDP_PPP_per_capita_rank

Rank among countries for GDP PPP per capita

Ví dụ
3rd
Chuỗi ngắntùy chọn
GDP (nominal)GDP_nominal

Nominal GDP of the country

Chuỗi dàitùy chọn
GDP (nominal) yearGDP_nominal_year

Year cited for the country's nominal GDP statistic

Sốtùy chọn
GDP (nominal) rankGDP_nominal_rank

Rank among countries for nominal GDP

Ví dụ
41st
Chuỗi dàitùy chọn
GDP (nominal) per capitaGDP_nominal_per_capita

Nominal GDP per capita in the country

Ví dụ
$61,766<ref name=imf/>
Chuỗi dàitùy chọn
GDP (nominal) per capita rankGDP_nominal_per_capita_rank

Rank among countries for nominal GDP per capita

Ví dụ
8th
Chuỗi dàitùy chọn
Gini indexGini

Gini index of the country

Ví dụ
46.4
Sốtùy chọn
Gini index year citedGini_year

Year the gini index statistic is cited for

Ví dụ
2014
Sốtùy chọn
Gini changeGini_change

"increase" or "decrease" (over last year)

Ví dụ
increase
Chuỗi dàitùy chọn
Gini index referenceGini_ref

Reference for cited Gini index statistic

Ví dụ
<ref name="CIA"/>
Chuỗi ngắntùy chọn
Gini rankGini_rank

Rank of Gini indices

Ví dụ
30th
Chuỗi dàitùy chọn
Human development indexHDI

The country's human development index (HDI)

Ví dụ
0.932
Sốkhuyên dùng
Human Development Index yearHDI_year

Year to which the HDI statistic refers

Ví dụ
2017
Sốkhuyên dùng
HDI changeHDI_change

"increase" or "decrease" from previous year

Ví dụ
increase
Chuỗi dàitùy chọn
Human Development Index referenceHDI_ref

Reference for HDI statistic

Ví dụ
<ref name="HDI_change"/>
Chuỗi ngắntùy chọn
Human development index rankHDI_rank

Rank among countries for HDI score

Ví dụ
9th
Chuỗi dàitùy chọn
Currencycurrency

National/official currency name and article link

Ví dụ
[[Singapore dollar]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Currency codecurrency_code

Currency code of the official currency

Ví dụ
SGD
Chuỗi ngắntùy chọn
Time zonetime_zone

National time zone(s)

Ví dụ
[[Singapore Standard Time|SST]]
Chuỗi ngắntùy chọn
UTC offsetsutc_offset

không có miêu tả

Ví dụ
−4 to −12, +10, +11
Chuỗi dàitùy chọn
UTF offsets (DST)utc_offset_DST

không có miêu tả

Ví dụ
−4 to −10
Chuỗi dàitùy chọn
DST noteDST_note

không có miêu tả

Ví dụ
{{efn|name="time"}}
Chuỗi dàitùy chọn
Time zones (DST)time_zone_DST

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Daylight savings timeDST

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
antipodesantipodes

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Date formatdate_format

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
drives ondrives_on

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Rail gaugerail gauge

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Calling codecalling_code

không có miêu tả

Ví dụ
+1
Chuỗi dàitùy chọn
Patron saintpatron_saint patron_saints

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
ISO 3166 codeiso3166code

ISO 3166 code for the country

Ví dụ
US
Chuỗi dàitùy chọn
Country code top level domaincctld

không có miêu tả

Ví dụ
.se
Chuỗi dàitùy chọn
official_websiteofficial_website

For geopolitical entities: do not use government website (e.g. usa.gov) for countries (e.g. [[United States]]).

Chuỗi dàitùy chọn
footnote_afootnote_a

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote_bfootnote_b

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote_cfootnote_c

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote_dfootnote_d

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote_efootnote_e

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote_ffootnote_f

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote_gfootnote_g

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote_hfootnote_h

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote1footnote1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote2footnote2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote3footnote3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote4footnote4

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote5footnote5

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote6footnote6

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote7footnote7

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnote8footnote8

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
footnotesfootnotes

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
navbarnavbar

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
micronationmicronation

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
statusstatus

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
status_textstatus_text

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
empireempire

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
year_endyear_end

không có miêu tả

Sốtùy chọn
year_exile_startyear_exile_start

không có miêu tả

Sốtùy chọn
year_exile_endyear_exile_end

không có miêu tả

Sốtùy chọn
life_spanlife_span

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
year_startyear_start

không có miêu tả

Sốtùy chọn
flag_sizeflag_size

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
flag_altflag_alt

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
flag_alt2flag_alt2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
flag_typeflag_type

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
coa_sizecoa_size

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Motto in Englishenglishmotto

The country's motto translated into English

Chuỗi dàitùy chọn
image_map_sizeimage_map_size

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
image_map_altimage_map_alt

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
image_map_captionimage_map_caption

không có miêu tả

Nội dungtùy chọn
image_map2_sizeimage_map2_size

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
image_map2_altimage_map2_alt

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
image_map2_captionimage_map2_caption

không có miêu tả

Nội dungtùy chọn
loctextloctext

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
capital_exilecapital_exile

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Recognized languagesrecognized_languages recognised_languages

Recognized languages of the country, possibly in list format

Nội dungtùy chọn
Recognized national languagesrecognized_national_languages recognised_national_languages

Recognized national languages of the country, possibly in list format

Nội dungtùy chọn
Recognized regional languagesrecognized_regional_languages recognised_regional_languages

Recognized regional languages of the country, possibly in list format

Nội dungtùy chọn
Common languagescommon_languages

Common languages of the country, possibly in list format

Ví dụ
{{ublist|[[English language|English]]|[[Spanish language|Spanish]]|[[Chinese language|Chinese]]}}
Nội dungtùy chọn
Religion statistic yearreligion_year

Year the religion statistic is from

Ví dụ
2015
Sốtùy chọn
leader_title15leader_title15

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader_name15leader_name15

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Leader's titletitle_leader

Title of the country's leader

Ví dụ
[[President of the United States|President]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 1 yearsyear_leader1

Years the first leader reigned

Ví dụ
1776-1795
Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 1leader1

The first leader of the country

Ví dụ
[[George Washington]]
Chuỗi ngắntùy chọn
year_leader2year_leader2

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader2leader2

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
year_leader3year_leader3

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader3leader3

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
year_leader4year_leader4

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader4leader4

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
year_leader5year_leader5

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader5leader5

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
year_leader6year_leader6

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader6leader6

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
year_leader7year_leader7

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader7leader7

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
year_leader8year_leader8

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader8leader8

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
year_leader9year_leader9

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader9leader9

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
year_leader10year_leader10

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
leader10leader10

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Leader 11 yearsyear_leader11

Year of leader 11

Ví dụ
1980-1987
Chuỗi ngắntùy chọn
leader11leader11

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Representative titletitle_representative

Title of the country's representative

Ví dụ
[[Governor General of Canada|Governor General]]
Chuỗi ngắntùy chọn
Representative 1 yearsyear_representative1

Year of representative 1

Ví dụ
1492-1506
Chuỗi ngắntùy chọn
Representative 1representative1

First representative

Chuỗi ngắntùy chọn
Representative 2 yearsyear_representative2

Year of representative 2

Ví dụ
1552-1580
Chuỗi ngắntùy chọn
representative2representative2

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Representative 3 yearsyear_representative3

Year of representative 3

Ví dụ
1652-1666
Chuỗi ngắntùy chọn
representative3representative3

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Representative 4 yearyear_representative4

Year of representative 4

Ví dụ
1652-1666
Chuỗi ngắntùy chọn
representative4representative4

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Representative 5 yearsyear_representative5

Year of representative 5

Ví dụ
1652-1666
Chuỗi ngắntùy chọn
representative5representative5

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
title_deputytitle_deputy

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Deputy 1 yearsyear_deputy1

Years of the 1st deputy

Ví dụ
2006-2009
Chuỗi ngắntùy chọn
Deputy 1deputy1

First deputy

Chuỗi ngắntùy chọn
Deputy 2 yearsyear_deputy2

Years of the 2nd deputy

Ví dụ
2009-2011
Chuỗi ngắntùy chọn
deputy2deputy2

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Deputy 3 yearsyear_deputy3

Years of the 3rd deputy

Ví dụ
2011-2013
Chuỗi ngắntùy chọn
deputy3deputy3

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Deputy 4 yearsyear_deputy4

Years of the 4th deputy

Ví dụ
2013-2016
Chuỗi ngắntùy chọn
deputy4deputy4

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Deputy 5 yearsyear_deputy5

Years of the 5th deputy

Ví dụ
2016-2018
Chuỗi ngắntùy chọn
deputy5deputy5

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Deputy 6 yearsyear_deputy6

Years of the 6th deputy

Ví dụ
2018-
Chuỗi ngắntùy chọn
deputy6deputy6

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
type_house1type_house1

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
house1house1

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
type_house2type_house2

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
house2house2

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
event_preevent_pre

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Establishment event 13established_event13

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Establishment date 13established_date13

không có miêu tả

Ngày thángtùy chọn
established_event14established_event14

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
established_date14established_date14

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
established_event15established_event15

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
established_date15established_date15

không có miêu tả

Chuỗi ngắntùy chọn
Starting eventevent_start

The foundational event of the country

Ví dụ
Established
Chuỗi dàitùy chọn
date_predate_pre

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Date establisheddate_start

Date the country, dynasty or organization was established (date of event_start)

Ví dụ
601 CE
Chuỗi dàitùy chọn
Event 1event1

First significant event

Ví dụ
Signing of the [[Chanyuan Treaty]] with [[Liao dynasty|Liao]]
Chuỗi dàitùy chọn
Event 1 datedate_event1

Date of the first significant event

Ví dụ
601
Ngày thángtùy chọn
Event 2event2

Second significant event

Ví dụ
[[Alliance Conducted at Sea|Alliance with Jin]]
Chuỗi dàitùy chọn
Event 2 datedate_event2

Date of the second significant event

Chuỗi dàitùy chọn
Event 3event3

Third significant event

Ví dụ
[[Jingkang Incident]]
Chuỗi dàitùy chọn
date_event3date_event3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Event 4event4

Fourth significant event

Ví dụ
Beginning of [[Mongol conquest of the Song dynasty|Mongol invasion]]
Chuỗi dàitùy chọn
date_event4date_event4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Event 5event5

Fifth significant event

Ví dụ
Fall of [[Hangzhou|Lin'an]]
Chuỗi dàitùy chọn
date_event5date_event5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Event 6event6

Sixth significant event

Ví dụ
[[Krystallnacht]]
Chuỗi dàitùy chọn
date_event6date_event6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Event ending the countryevent_end

The event that caused the country to stop existing or transition, if applicable

Ví dụ
[[Battle of Yamen]] (end of dynasty)
Chuỗi dàitùy chọn
End datedate_end

Date the country stopped existing or transitioned, if applicable

Ví dụ
1433
Ngày thángtùy chọn
event_postevent_post

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
date_postdate_post

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_haarea_ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_acrearea_acre

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_land_km2area_land_km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_land_haarea_land_ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_land_sq_miarea_land_sq_mi

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_land_acrearea_land_acre

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_water_km2area_water_km2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_water_haarea_water_ha

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_water_sq_miarea_water_sq_mi

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_water_acrearea_water_acre

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_area1stat_area1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_area2stat_area2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_area3stat_area3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_area4stat_area4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_area5stat_area5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_land_footnotearea_land_footnote

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
area_water_footnotearea_water_footnote

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_year1stat_year1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ref_area1ref_area1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_year2stat_year2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ref_area2ref_area2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_year3stat_year3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ref_area3ref_area3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_year4stat_year4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ref_area4ref_area4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Statistic 5 yearstat_year5

Year of statistic 5

Ví dụ
1933
Sốtùy chọn
ref_area5ref_area5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_pop1stat_pop1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_pop2stat_pop2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_pop3stat_pop3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_pop4stat_pop4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
stat_pop5stat_pop5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ref_pop1ref_pop1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ref_pop2ref_pop2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ref_pop3ref_pop3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ref_pop4ref_pop4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
ref_pop5ref_pop5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
nummembersnummembers

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p1p1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s1s1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p1flag_p1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p1image_p1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p1border_p1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p2flag_p2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p2image_p2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p2p2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p2border_p2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p3flag_p3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p3image_p3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p3p3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p3border_p3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p4flag_p4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p4image_p4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p4p4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p4border_p4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p5flag_p5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p5image_p5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p5p5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p5border_p5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p6flag_p6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p6image_p6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p6p6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p6border_p6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p7flag_p7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p7image_p7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p7p7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p7border_p7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p8flag_p8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p8image_p8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p8p8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p8border_p8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p9flag_p9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p9image_p9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p9p9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p9border_p9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p10flag_p10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p10image_p10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p10p10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p10border_p10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p11flag_p11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p11image_p11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p11p11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p11border_p11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p12flag_p12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p12image_p12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p12p12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p12border_p12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p13flag_p13

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p13image_p13

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p13p13

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p13border_p13

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p14flag_p14

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p14image_p14

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p14p14

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p14border_p14

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_p15flag_p15

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_p15image_p15

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
p15p15

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_p15border_p15

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s1flag_s1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s1image_s1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s1border_s1

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s2flag_s2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s2image_s2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s2s2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s2border_s2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s3flag_s3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s3image_s3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s3s3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s3border_s3

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s4flag_s4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s4image_s4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s4s4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s4border_s4

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s5flag_s5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s5image_s5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s5s5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s5border_s5

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s6flag_s6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s6image_s6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s6s6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s6border_s6

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s7flag_s7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s7image_s7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s7s7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s7border_s7

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s8flag_s8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s8image_s8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s8s8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s8border_s8

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s9flag_s9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s9image_s9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s9s9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s9border_s9

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s10flag_s10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s10image_s10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s10s10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s10border_s10

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s11flag_s11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s11image_s11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s11s11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s11border_s11

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s12flag_s12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s12image_s12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s12s12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s12border_s12

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s13flag_s13

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s13image_s13

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s13s13

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s13border_s13

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s14flag_s14

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s14image_s14

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s14s14

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s14border_s14

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
flag_s15flag_s15

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
image_s15image_s15

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
s15s15

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
border_s15border_s15

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
Today part oftoday

For former countries, a list of countries (optionally in {{Flag|...}} format) of which the former country's territories are now part.

Ví dụ
{{plainlist| *{{Flag|Czech Republic}} *{{Flag|Denmark}} *{{Flag|France}} *{{Flag|Germany}} *{{Flag|Lithuania}} *{{Flag|Poland}} *{{Flag|Russia}} }}
Nội dungkhuyên dùng
footnotes2footnotes2

không có miêu tả

Không rõtùy chọn
symbol_captionsymbol_caption

không có miêu tả

Không rõtùy chọn