Bản mẫu:Hộp thông tin quốc gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
{{Hộp thông tin quốc gia
|micronation =    <!--có nếu một vi mô-->
|conventional_long_name = <!--Tên chính thức hoặc chính thức của quốc gia bằng tiếng Việt-->
|native_name =    <!--Tên quốc gia (thường là tên đầy đủ) bằng ngôn ngữ bản địa của nó, do đó in nghiêng (dấu ngoặc kép)-->
|common_name =    <!--Tên phổ biến trong tiếng Anh (được sử dụng cho wikilinks, chú thích và để tạo mã iso3166 mặc định)-->
|status =       <!--Tình trạng của đất nước, đặc biệt hữu ích cho các vi mô-->
|image_flag =     <!--e.g. Flag of country.svg-->
|alt_flag =      <!--văn bản thay thế cho cờ (văn bản hiển thị khi con trỏ di chuyển trên cờ)-->
|flag_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|image_flag2 =    <!--e.g. Second-flag of country.svg-->
|alt_flag2 =     <!--văn bản thay thế cho cờ thứ hai-->
|flag2_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|image_coat =     <!--e.g. Coat of arms of country.svg-->
|alt_coat =      <!--văn bản thay thế cho huy hiệu-->
|symbol_type =    <!--quốc huy, con dấu, v.v (nếu không phải là một huy hiệu)-->
|symbol_footnote =  <!--tham chiếu tùy chọn hoặc chú thích cho chú thích biểu tượng-->
|national_motto =   <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|vietnamesemotto =    <!--Phiên bản khẩu hiệu bằng tiếng Việt-->
|national_anthem =  <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|royal_anthem =    <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|other_symbol_type = <!--Sử dụng nếu một biểu tượng khác tồn tại, ví dụ: Thánh ca-->
|other_symbol =
|image_map =     <!--ví dụ: LocationCountry.svg-->
|loctext =      <!--mô tả văn bản của vị trí của đất nước-->
|alt_map =      <!--văn bản thay thế cho bản đồ-->
|map_caption =    <!--Chú thích để đặt bên dưới bản đồ-->
|image_map2 =     <!--Một bản đồ khác, nếu cần-->
|alt_map2 =      <!--văn bản thay thế cho bản đồ thứ hai-->
|map_caption2 =    <!--Chú thích để đặt bên dưới bản đồ thứ hai-->
|capital =      <!--Tên quốc gia/lãnh thổ của thủ đô, được đặt tên nếu liên kết tồn tại-->
|coordinates =    <!-- Tọa độ cho thủ đô, sử dụng {{tl|coord}} -->
|largest_city =    <!--Tên của quốc gia/lãnh thổ thành phố lớn nhất. Sử dụng "capital" (không có dấu ngoặc kép) nếu đó là thủ đô.-->
|largest_settlement_type = <!--Loại hình giải quyết nếu giải quyết lớn nhất không phải là một thành phố-->
|largest_settlement = <!--Tên của khu định cư lớn nhất-->
|official_languages = <!--Ngôn ngữ được công nhận trong pháp luật, hiến pháp, v.v.-->
|national_languages = <!--Các ngôn ngữ trên toàn quốc/lãnh thổ được công nhận nhưng không nhất thiết phải theo luật toàn quốc/lãnh thổ, v.v.-->
|regional_languages = <!--Ngôn ngữ được công nhận hoặc liên kết với các khu vực cụ thể trong quốc gia/lãnh thổ-->
|languages_type =   <!--Sử dụng để chỉ định một loại ngôn ngữ khác, nếu không phải là chính thức, quốc gia hoặc khu vực-->
|languages =     <!--Ngôn ngữ thuộc loại khác-->
|languages_sub =   <!--Đây có phải là loại ngôn ngữ nữa là một mục con của loại không phụ trước đó không? ("có hay không")-->
|languages2_type =  <!--Một loại ngôn ngữ khác-->
|languages2 =     <!--Ngôn ngữ thuộc loại thứ hai này-->
|languages2_sub =   <!--Là loại ngôn ngữ thay thế thứ hai có phải là một mục con của loại không phụ trước đó không? ("có hay không")-->
|ethnic_groups =   <!--Danh sách/sự cố của các nhóm dân tộc trong quốc gia/lãnh thổ-->
|ethnic_groups_year = <!--Năm dữ liệu của các nhóm dân tộc (nếu được cung cấp)-->
|ethnic_groups_ref = <!--(đối với mọi tham chiếu/liên kết với dữ liệu của các nhóm dân tộc)-->
|religion =      <!--Tôn giáo-->
|religion_year = <!--Năm dữ liệu tôn giáo (nếu được cung cấp)-->
|religion_ref = <!--(cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với dữ liệu tôn giáo)-->
|demonym =      <!--Thuật ngữ mô tả những thuật ngữ liên quan đến quốc gia/lãnh thổ (ví dụ: "người Bỉ" cho quốc gia Bỉ)-->
|government_type =  <!--(thường là một thuật ngữ nhiều từ ghép, ví dụ: "Cộng hòa lập hiến bán tổng thống liên bang", v.v.)-->
|leader_title1 =   <!--(đối với một quốc gia, thường là tiêu đề của người đứng đầu nhà nước (wikilinked), ví dụ: "Tổng thống", "Quốc vương")-->
|leader_name1 =
|leader_title2 =   <!--(có thể là "Phó Tổng thống", nếu không là "Thủ tướng", v.v.)-->
|leader_name2 =
<!--......-->
|leader_title14 =   <!--(có thể bao gồm tối đa 14 nhà lãnh đạo riêng biệt)-->
|leader_name14 = 
|legislature =    <!--Tên của cơ quan quản lý quốc gia/lãnh thổ, ví dụ: "Nghị viện", "Quốc hội", v.v.-->
|upper_house =    <!--Tên của thượng viện của cơ quan chủ quản, nếu được đưa ra (ví dụ: "Thượng viện")-->
|lower_house =    <!--Tên của hạ viện của cơ quan chủ quản, nếu được đưa ra (ví dụ: "Hạ viện")-->
|sovereignty_type =  <!--Mô tả ngắn gọn về tình trạng của quốc gia/lãnh thổ ("Độc lập [từ...]", "Tỉnh tự trị [của...]", v.v.)-->
|sovereignty_note = 
|established_event1 = <!--Sự kiện quan trọng đầu tiên trong lịch sử hình thành hoặc quốc gia-->
|established_date1 = <!--Ngày của sự kiện quan trọng đầu tiên-->
|established_event2 = <!--Sự kiện quan trọng thứ hai-->
|established_date2 = <!--Ngày của sự kiện quan trọng thứ hai-->
<!--......-->
|established_event13 = <!--(có thể bao gồm tới 13 sự kiện riêng biệt)-->
|established_date13 =
|area_rank = 
|area =        <!--Kích thước diện tích chính (trong [[Bản mẫu:convert]] hoặc km2 hoặc sqmi đầu tiên)-->
|area_km2 =      <!--Kích thước diện tích chính (tính bằng km vuông)-->
|area_sq_mi =     <!--Diện tích tính bằng mi vuông (yêu cầu area_km2)-->
|area_footnote =   <!--Chú thích tùy chọn cho diện tích-->
|percent_water = 
|area_label =     <!--Dán nhãn dưới "Diện tích" (mặc định là "Tổng cộng")-->
|area_label2 =    <!--Nhãn bên duói area_label (tùy chọn)-->
|area_data2 =     <!--Viết sau area_label2 (tùy chọn)-->
|population_estimate = 
|population_estimate_rank = 
|population_estimate_year = 
|population_census = 
|population_census_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|population_density_rank = 
|nummembers =     <!--Một thay thế cho dân số cho vi mô-->
|GDP_PPP =           <!--(Tổng sản phẩm nội địa từ ngang giá sức mua)-->
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_PPP_per_capita_rank = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_rank = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|GDP_nominal_per_capita_rank = 
|Gini =            <!--(Thước đo Gini của bất bình đẳng thu nhập; chỉ số đầu vào; giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 100)-->
|Gini_ref =          <!--(đối với mọi tham chiếu để liên kết với số Gini)-->
|Gini_rank = 
|Gini_year = 
|HDI_year =      <!-- Vui lòng sử dụng năm mà dữ liệu đề cập, không phải năm xuất bản-->
|HDI =        <!--(Chỉ số phát triển con người; chỉ số đầu vào; giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 1)-->
|HDI_change =     <!--tăng/giảm/bền vững; thay đổi thứ hạng từ năm trước-->
|HDI_rank = 
|HDI_ref =      <!--(đối với mọi tham chiếu để liên kết với số HDI)-->
|currency =      <!--Tên/tiền tệ/được sử dụng ở quốc gia/lãnh thổ-->
|currency_code =   <!--Mã ISO 4217 cho tiền tệ (thường là ba chữ cái in hoa)-->
|time_zone =     <!--ví dụ. GMT, PST, AST, v.v. (wikilinked nếu có thể)-->
|utc_offset =     <!--ở dạng "+ N", trong đó N là số giờ bù-->
|time_zone_DST =   <!--Liên kết với DST (Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày) được sử dụng, nếu không thì để trống-->
|utc_offset_DST =   <!--ở dạng "+ N", trong đó N là số giờ bù-->
|DST_note =      <!--Lưu ý tùy chọn liên quan đến việc sử dụng DST-->
|antipodes =     <!--Đặt chính xác ở phía đối diện của thế giới với quốc gia/lãnh thổ-->
|date_format =    <!--ngày số (dd-mm-yyyy, yyyy.mm.dd, v.v.) cộng với thời đại (CE, AD, AH, v.v.)-->
|drives_on =     <!--"phải" hoặc "trái" (bên đường)-->
|cctld =       <!--Mã định danh tên miền cấp cao nhất của mã quốc gia Internet (ví dụ: [[.br]], [[.de]], v.v.)
|iso3166code =    <!--Sử dụng để ghi đè mặc định từ tham số common_name ở trên; bỏ qua bằng cách sử dụng "bỏ qua"..-->
|calling_code =    <!--ví dụ. [[+1]], [[+531]], [[+44]], v.v.-->
|patron_saint =    <!--Sử dụng các vị thánh_quan_thầy cho nhiều-->
|image_map3 =     <!--Vị trí bản đồ thứ ba tùy chọn, ví dụ: để sử dụng với tham chiếu đến chú thích bên dưới nó-->
|alt_map3 =      <!--văn bản thay thế cho vị trí bản đồ thứ ba-->
|footnote_a =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>a</sup> used above-->
|footnote_b =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>b</sup> used above-->
<!--......-->
|footnote_h =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>h</sup> used above-->
|footnotes =     <!--Đối với bất kỳ chú thích chung không được đánh số-->
}}
Thông số cụ thể của Pháp

Lưu ý: Bây giờ dư thừa.

|metropole = 
|metropole_area = 
|metropole_area_rank = 
|metropole_area_magnitude = 
|metropole_areami² = 
|metropole_population = 
|metropole_population_estimate_rank = 
|foot = 
|foot2 = 
|foot3 = 
|foot4 = 
|foot5 = 

* Nếu, trên một trang cụ thể, độ rộng mặc định được cung cấp cho hình ảnh quốc kỳ và quốc huy/biểu tượng tạo ra kết quả không đạt yêu cầu, hãy sử dụng flag_width (dưới dạng % hoặc px) để chỉ định chiều rộng được sử dụng cho hình ảnh cờ; chiều rộng còn lại sau đó được gán cho huy hiệu / biểu tượng (nếu có).

Tổ chức địa chính trị
{{Hộp thông tin tổ chức địa chính trị
|name =       <!-- (trong tiếng Việt) -->
|native_name =    <!-- Tên dài bằng tiếng mẹ đẻ hoặc bất tất cả các ngôn ngữ không phải tiếng Việt -->
|linking_name =   <!-- Đối với wikilinks, nếu khác với tên -->
|image_flag =    <!-- Cờ tên hình ảnh -->
|alt_flag =     <!-- văn bản thay thế cho cờ-->
|flag_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|symbol_type =    <!-- Quốc huy, Biểu tượng, Logo, v.v. -->
|image_symbol =   <!-- Tên biểu tượng của hình ảnh -->
|alt_symbol =    <!-- văn bản thay thế cho quốc huy -->
|symbol_width =   <!-- Chiều rộng của hình ảnh quốc huy (mặc định 85px) -->
|motto =       <!-- "[motto]" -->
|vietnamesemotto =   <!--Phiên bản khẩu hiệu tiếng Việt-->
|anthem =      <!-- ''[anthem name]'' -->
|text_symbol_type = <!-- cho các loại biểu tượng văn bản khác -->
|text_symbol =    <!-- ví dụ: ''[hymn name]'' -->
|image_map =     <!-- Tên tệp bản đồ -->
|loctext =      <!--mô tả văn bản của vị trí tổ chức-->
|alt_map =      <!-- văn bản thay thế cho hình ảnh bản đồ -->
|map_width =     <!-- Chiều rộng của hình ảnh bản đồ (mặc định 250px) -->
|map_caption = 
|org_type =     <!-- ví dụ. Khối thương mại -->
|membership_type =  <!-- ("Thành viên" mặc định) -->
|membership =    <!-- Loại và hoặc số của thành viên -->
|admin_center_type = <!-- ví dụ. "Trung tâm hành chính" (mặc định) -->
|admin_center =   <!-- Vị trí của trung tâm hành chính -->
|languages_type =  <!-- ví dụ. "[[Ngôn ngữ chính thức]]" (mặc định) -->
|languages = 
|leader_title1 =   <!-- ví dụ. "Chủ tịch", v.v.. -->
|leader_name1 = 
|leader_title2 =   <!-- ví dụ. "Phó chủ tịch", v.v. -->
|leader_name2 = 
<--......-->
|leader_title14 = 
|leader_name14 =
|established =    <!-- Thường là một ngày, thay cho sự kiện sau đây -->
|established_event1 = 
|established_date1 = 
|established_event2 = 
|established_date2 = 
<--......-->
|established_event9 = 
|established_date9 = 
|official_website = 
|area_km2 =     <!-- kích thước diện tích chính (trong sq_km) -->
|area_sq_mi =    <!-- diện tích tính bằng mi vuông (requires area_km2) -->
|area_footnote =   <!-- chú thích tùy chọn cho diện tích -->
|percent_water = 
|area_label =    <!-- nhãn dưới "Diện tích" (Mặc định là "Tỏng cộng") -->
|area_label2 =    <!-- nhãn bên dưới area_label (không bắt buộc) -->
|area_dabodyalign = <!-- câu lệnh sau area_label2 (không bắt buộc) -->
|population_estimate = 
|population_estimate_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|GDP_PPP = 
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|Gini =       <!-- chỉ số, 0-100 -->
|Gini_ref =     <!-- cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với số Gini -->
|Gini_year = 
|HDI =        <!-- number only, 0-1 -->
|HDI_ref =      <!-- cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với chỉ số HDI -->
|HDI_year = 
|currency = 
|currency_code = 
|time_zone = 
|utc_offset =    <!-- + N, trong đó N là số giờ -->
|footnote1 = 
|footnote2 = 
<--......-->
|footnote7 = 
|footnotes =     <!-- Đối với chú thích chung không được đánh số -->
}}
Cựu quốc gia
{{Hộp thông tin cựu quốc gia
|native_name      = <!-- Tên theo một cú pháp hiện đại của ngôn ngữ bản địa. Để trống nếu tên chỉ bằng tiếng Việt.
                Tách riêng với ngắt dòng<br/> hay sử dụng Bản mẫu:Liệt kê. Nếu ngôn ngữ sử dụng các ký tự Latinh, tên địa danh in nghiêng. -->
|conventional_long_name = <!-- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt -->
|common_name      = <!-- Tên được sử dụng trong việc xây dựng các liên kết và tên danh mục; không để trưng bày -->
|era          = <!-- Sử dụng: "Các cuộc chiến tranh của Napoléon", "Chiến tranh Lạnh", v.v. -->
|status         = <!-- Địa vị: xem Danh sách danh mục trên trang mẫu -->
|status_text      = <!-- Một văn bản miễn phí để mô tả trạng thái ở đầu hộp thông tin. Sử dụng một cách tiết kiệm. -->
|empire         = <!-- Đế chế hoặc quốc gia mà thực thể ở trong tình trạng phụ thuộc -->
|government_type    = <!-- Để tạo các danh mục: "Quân chủ", "Cộng hòa", v.v. để tạo các danh mục -->
<!-- Tăng và giảm, sự kiện, năm và ngày -->
<!-- chỉ điền vào mục sự kiện bắt đầu/kết thúc nếu có bài viết cụ thể. Đừng chỉ nói "bãi bỏ" hoặc "tuyên bố" -->
|event_start      = <!-- Mặc định: "Thành lập" -->
|date_start       = <!-- Tùy chọn: Ngày thành lập, ở định dạng ngày 1 tháng 1 (không có năm) -->
|year_start       = <!-- Năm thành lập -->
|event_end       = <!-- Mặc định: "Không thành lập" -->
|date_end        = <!-- Tùy chọn: Ngày hủy bỏ, ở định dạng ngày 1 tháng 1 (không có năm) -->
|year_end        = <!-- Năm thành lập -->
|year_exile_start    = <!-- Năm bắt đầu lưu vong (nếu giao dịch với chính phủ lưu vong: status="Exile") -->
|year_exile_end     = <!-- Năm kết thúc lưu vong (để trống nếu vẫn còn lưu vong) -->
|event1         = <!-- Tùy chọn: các sự kiện khác giữa "bắt đầu" và "kết thúc" -->
|date_event1      = 
|event2         = 
|date_event2      = 
|event3         = 
|date_event3      = 
|event4         = 
|date_event4      = 
|event5         = 
|date_event5      = 
|event6         = 
|date_event6      = 
|event_pre       = <!-- Tùy chọn: Một sự kiện quan trọng đã diễn ra trước đó "event_start" -->
|date_pre        = 
|event_post       = <!-- Tùy chọn: Một sự kiện quan trọng đã diễn ra sau "event_end" -->
|date_post       = 
<!-- Điều hướng cờ: Các thực thể đi trước và thành công p1 đến p5 và s1 đến s5 -->
|p1           = <!-- Tên của bài viết cho thực thể trước, được đánh số 1-5 -->
|flag_p1        = <!-- Mặc định: "Flag of {{{p1}}}.svg" (kích thước 30) -->
|image_p1        = <!-- Sử dụng: [[File:Sin escudo.svg|20px|Hình ảnh bị thiếu]] -->
|p2           = 
|flag_p2        = 
|p3           = 
|flag_p3        = 
|p4           = 
|flag_p4        = 
|p5           = 
|flag_p5        = 
|s1           = <!-- Tên của bài viết cho thực thể thành công, được đánh số 1-5 -->
|flag_s1        = <!-- Mặc định: "Flag of {{{s1}}}.svg" (size 30) -->
|image_s1        = <!-- Sử dụng: [[File:Sin escudo.svg|20px|Hình ảnh bị thiếu]] -->
|s2           = 
|flag_s2        = 
|s3           = 
|flag_s3        = 
|s4           = 
|flag_s4        = 
|s5           = 
|flag_s5        = 
|image_flag       = <!-- Mặc định: Quốc kỳ {{{common_name}}}.svg -->
|flag_alt        = <!-- Văn bản thay thế cho cờ -->
|image_flag2      = <!-- Quốc kỳ thứ hai -->
|flag_alt2       = <!-- Văn bản thay thế cho cờ thứ hai -->
|flag          = <!-- Liên kết mục tiêu dưới hình ảnh flag. Mặc định: Quốc kỳ {{{common_name}}} -->
|flag2         = <!-- Liên kết mục tiêu dưới hình ảnh flag2. Mặc định: Quốc kỳ {{{common_name}}} -->
|flag_type       = <!-- Hiển thị văn bản cho liên kết dưới cờ. Mặc định "Quốc kỳ" -->
|flag2_type       = <!-- Hiển thị văn bản cho liên kết dưới flag2. "Quốc kỳ" mặc định -->
|image_coat       = <!-- Mặc định: Huy hiệu {{{common_name}}}.svg -->
|coa_size        = <!-- Kích cỡ quốc huy -->
|coat_alt        = <!-- Văn bản thay thế cho huy hiệu -->
|symbol_type      = <!-- Hiển thị văn bản cho liên kết dưới biểu tượng. Mặc định "Huy hiệu" -->
|symbol_type_article  = <!-- Liên kết mục tiêu dưới hình ảnh biểu tượng. Mặc định: Huy hiệu {{{common_name}}} -->
|image_map       = 
|image_map_alt     = 
|image_map_caption   = 
|image_map2       = <!-- Nếu bản đồ thứ hai là cần thiết; không xuất hiện theo mặc định -->
|image_map2_alt     = 
|image_map2_caption   = 
|capital        = 
|capital_exile     = <!-- Nếu trạng thái="Lưu vong" -->
|national_motto     = 
|national_anthem    = 
|common_languages    = 
|religion        = 
|demonym        = 
|currency        = 
<!-- Danh hiệu và tên của các nhà lãnh đạo đầu tiên và cuối cùng và đại biểu của họ -->
|leader1        = <!-- Tên của vua hoặc tổng thống -->
|leader2        = 
|leader3        = 
|leader4        = 
|year_leader1      = <!-- Năm nhiệm kỳ -->
|year_leader2      = 
|year_leader3      = 
|year_leader4      = 
|title_leader      = <!-- Mặc định: "Vua" cho chế độ quân chủ, nếu không thì "Tổng thống" -->
|representative1    = <!-- Tên của đại diện nguyên thủ quốc gia (ví dụ: thống đốc thuộc địa) -->
|representative2    = 
|representative3    = 
|representative4    = 
|year_representative1  = <!-- Năm nhiệm kỳ -->
|year_representative2  = 
|year_representative3  = 
|year_representative4  = 
|title_representative  = <!-- Mặc định: "Thống đốc" -->
|deputy1        = <!-- Tên thủ tướng -->
|deputy2        = 
|deputy3        = 
|deputy4        = 
|year_deputy1      = <!-- Năm nhiệm kỳ -->
|year_deputy2      = 
|year_deputy3      = 
|year_deputy4      = 
|title_deputy      = <!-- Mặc định: "Thủ tướng" -->
<!-- Legislature -->
|legislature      = <!-- Tên lập pháp -->
|house1         = <!-- Tên phòng thứ nhất -->
|type_house1      = <!-- Mặc định: "Thượng viện" -->
|house2         = <!-- Tên phòng thứ hai -->
|type_house2      = <!-- Mặc định: "Hạ viện" -->
<!-- Diện tích và dân số của một năm nhất định -->
|stat_year1       = <!-- năm thống kê, chỉ định khu vực, dân số hoặc cả hai -->
|stat_area1       = <!-- diện tích trong kílometres vuông (w/o dấu phẩy hoặc dấu), khu vực trong dặm vuông được tính -->
|stat_pop1       = <!-- dân số (w/o dấu phẩy hoặc dấu cách), mật độ dân số được tính nếu diện tích cũng được đưa ra -->
|stat_year2       = 
|stat_area2       = 
|stat_pop2       = 
|stat_year3       = 
|stat_area3       = 
|stat_pop3       = 
|stat_year4       = 
|stat_area4       = 
|stat_pop4       = 
|stat_year5       = 
|stat_area5       = 
|stat_pop5       = 
|today         = <!-- Các quốc gia ngày nay trùng lặp với phạm vi lãnh thổ của quốc gia cũ. Không sử dụng tham số này nếu có nhiều hơn bốn quốc gia như vậy. --><!-- KHÔNG thêm cờ, mỗi MOS:INFOBOXFLAG -->
|footnote_a       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
|footnote_b       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
...
|footnote_h       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
|footnotes       = <!-- Chấp nhận wikilinks -->
}}

Ví dụ

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
Cộng hòa Cameroon

République du Cameroun
Republic of Cameroon
Khẩu hiệu: 
"Paix – Travail – Patrie" (tiếng Pháp)
"Hòa bình, Cần lao, Tổ quốc"
Quốc ca: 
"Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres (tiếng Pháp)"
O Cameroon, cái nôi của những người đi trước a
Vị trí của Cameroon trên toàn cầu.
Thủ đôYaoundé[1]
3°52′B 11°31′Đ / 3,867°B 11,517°Đ / 3.867; 11.517
Thành phố lớn nhấtDouala[1]
Ngôn ngữ chính thức
Các nhóm dân tộc
Tên dân tộcNgười Cameroon
Chính quyềnCộng hòa
Paul Biya[1]
Philémon Yang
Cơ quan lập phápNghị viện
Độc lập 
từ Pháp
• Tuyên bố
1 tháng 1 năm 1960
• Truóc đây sáp nhập vào
Cameroon thuộc Anh
1 tháng 10 năm 1961
Diện tích
• Tổng cộng
475,442 km2 (183,569 sq mi) (hạng 54)
• Nước (%)
1.3
Dân số
• tháng 7 năm 2012 ước tính
20,129,878[2] (hạng 58)
• 2005 điều tra
17,463,836[3]
• Mật số
39,7 /km2 (102,8 /sq mi) (hạng 167)
GDP (PPP)Ước tính 2011 
• Tổng số
47.251 tỷ USD[4]
• Bình quân đầu người
2,257 USD[4]
GDP (danh nghĩa)Ước tính 2011 
• Tổng số
25.759 tỷ USD[4]
• Bình quân đầu người
1,230 USD[4]
Gini (2001)44.6[5]
trung bình
HDI (2011)tăng 0.482[6]
thấp · hạng 150
Tiền tệFranc CFA Trung Phi (XAF)
Múi giờUTC+1 (WAT)
Lái xe bênphải
Mã vùng điện thoại+237
Internet TLD.cm
 1. Đây là những tiêu đề như được đưa ra trong Hiến pháp Cộng hòa Cameroon, Điều X. Phiên bản tiếng Pháp của bài hát đôi khi được gọi là Chant de Ralliement, như trong Quốc ca của thế giới; và phiên bản tiếng Anh "O Cameroon, Cái nôi của những người đi trước", như trong DeLancey và DeLancey 61.
{{Hộp thông tin quốc gia
|conventional_long_name = Cộng hòa Cameroon
|native_name = {{lang|fr|République du Cameroun}}
|common_name = Cameroon
|image_flag = Flag of Cameroon.svg
|alt_flag = Ba màu dọc (xanh lá cây, đỏ, vàng) với một ngôi sao vàng năm cánh ở trung tâm của màu đỏ.
|image_coat = Coat of arms of Cameroon.svg
|symbol_type = Quốc huy
|image_map = Cameroon (orthographic projection).svg
|alt_map = Vị trí của Cameroon trên toàn cầu.
|national_motto = <br/>{{native phrase|fr|"Paix – Travail – Patrie"|italics=off}}<br/>{{small|"Hòa bình, Cần lao, Tổ quốc"}}
|national_anthem = <br/>"{{native phrase|fr|[[O Cameroon, cái nôi của những người đi trước|Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres]]|nolink=yes|italics=off}}"<br/>{{raise|0.2em|{{small|''O Cameroon, cái nôi của những người đi trước''}} {{lower|0.1em|<sup>a</sup>}}}}
|official_languages = {{hlist |[[Tiếng Pháp]] |[[Tiếng Anh]]}}
|demonym = Cameroonian
|ethnic_groups =
 {{unbulleted list
 | {{nowrap|31% [[Nhóm sắc tộc ở Cameroon|Người Cao nguyên]]}}
 | 19% [[Người Bantu|Xích đạo]]
 | 11% [[Kirdi]]
 | 10% [[Người Fula]]
 | 8% [[Người Bantu|Tây Bắc Bantu]]
 | 7% Đông Nigritic
 | 13% chủng tộc châu Phi khác
 | <1% không phải châu Phi
 }}
|capital = [[Yaoundé]]<ref name="Cameroon - Infoplease.com">{{cite web |url=http://www.infoplease.com/ipa/A0107382.html |title=Cameroon |publisher=Infoplease |accessdate=27 May 2011}}</ref>
|coordinates = {{coord|3|52|N|11|31|E}}
|largest_city = [[Douala]]<ref name="Cameroon - Infoplease.com"/>
|government_type = [[Cộng hòa]]
|leader_title1 = [[Danh sách các tổng thống Cameroon|Tổng thống]]
|leader_name1 = [[Paul Biya]]<ref name="Cameroon - Infoplease.com"/>
|leader_title2 = [[Thủ tướng Cameroon|Thủ tướng]]
|leader_name2 = [[Philémon Yang]]
|legislature = [[Quốc hội (Cameroon)|Quốc hội]]
|area_rank = hạng 54 <!--Demographic Yearbook 1.-->
|area_km2 = 475,442
|area_sq_mi = 183,568 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|percent_water = 1.3 <!--CIA World Factbook-->
|population_estimate = 20,129,878<ref>{{cite web |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html |title=Cameroon |work=The World Factbook |accessdate=21 July 2012}}</ref>
|population_estimate_rank = hạng 58 <!--UN World Population Prospects-->
|population_estimate_year = tháng 7 năm 2012
|population_census = 17,463,836<ref>{{cite web |title={{lang|fr|Rapport de présentation des résultats définitifs}} |url=http://www.statistics-cameroon.org/downloads/Rapport_de_presentation_3_RGPH.pdf |format=PDF |page=6 |publisher={{lang|fr|Institut national de la statistique}} |accessdate=21 July 2012 |language=French}}</ref>
|population_census_year = 2005
|population_density_km2 = 39.7
|population_density_sq_mi = 102.8 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_rank = hạng 167 <!--UN World Population Prospects-->
|GDP_PPP = $47.251 billion<ref name="imf2">{{cite web |url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=39&pr.y=9&sy=2009&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=622&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a= |title=Cameroon |publisher=International Monetary Fund |accessdate=2012-04-18}}</ref>
|GDP_PPP_year = 2011
|GDP_PPP_per_capita = 2,257 USD<ref name="imf2"/>
|GDP_PPP_per_capita_rank =
|GDP_nominal = 25.759 tỷ USD<ref name="imf2"/>
|GDP_nominal_year = 2011
|GDP_nominal_per_capita = 1,230 USD<ref name="imf2"/>
|sovereignty_type = Độc lập
|sovereignty_note = từ [[Pháp]]
|established_event1 = Tuyên bố
|established_date1 = 1 tháng 1 năm 1960
|established_event2 = {{nowrap|Truóc đây sáp nhập vào<br/>[[Cameroon thuộc Anh]]}}
|established_date2 = 1 tháng 10 năm 1961
|HDI_year = 2011
|HDI_change = increase <!--increase/decrease/steady-->
|HDI = 0.482 <!--number only-->
|HDI_ref = <ref>http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf</ref>
|HDI_rank = hạng 150
|Gini_year = 2001
|Gini_change = <!--increase/decrease/steady-->
|Gini = 44.6 <!--number only-->
|Gini_ref = <ref>{{cite web |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html |title=Distribution of family income – Gini index |work=The World Factbook |publisher=CIA |accessdate=2009-09-01}}</ref>
|Gini_rank =
|currency = [[Franc CFA Trung Phi]]
|currency_code = XAF
|time_zone = [[Giờ Tây Phi|WAT]]
|utc_offset = +1
|time_zone_DST = 
|utc_offset_DST = 
|drives_on = phải
|calling_code = +237
|cctld = [[.cm]]
|footnote_a = Đây là những tiêu đề như được đưa ra trong ''Hiến pháp Cộng hòa Cameroon'', Điều X. Phiên bản tiếng Pháp của bài hát đôi khi được gọi là {{lang|fr|Chant de Ralliement}}, như trong ''Quốc ca của thế giới''; và phiên bản tiếng Anh "O Cameroon, Cái nôi của những người đi trước", như trong DeLancey và DeLancey 61.
}}

Tham khảo

 1. ^ a ă â “Cameroon”. Infoplease. Truy cập ngày 27 tháng 5 năm 2011. 
 2. ^ “Cameroon”. The World Factbook. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2012. 
 3. ^ Rapport de présentation des résultats définitifs (PDF) (bằng tiếng French). Institut national de la statistique. tr. 6. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2012. 
 4. ^ a ă â b “Cameroon”. International Monetary Fund. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2012. 
 5. ^ “Distribution of family income – Gini index”. The World Factbook. CIA. Truy cập ngày 1 tháng 9 năm 2009. 
 6. ^ http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf
Tổ chức địa chính trị
Lá cờ gồm 12 ngôi sao vàng trên nền xanh dương.
Khẩu hiệu: Thống nhất trong đa dạng[1][2][3]
"United in diversity" (tiếng Anh)
"In Varietate Concordia" (tiếng Latinh)
Quốc ca: 
Ode to Joy[2] (hòa xướng)
Bản đồ Liên minh châu Âu và các nước thành viên (màu xanh).
Thủ phủBruxelles
Thành phố lớn nhấtParisLuân Đôn
Ngôn ngữ chính thức
Văn bản chính thức[4]
Tôn giáo
Tên dân tộcNgười châu Âu
Nước thành viên
Lãnh đạo
Antonio Tajani
Donald Tusk
Jean-Claude Juncker
Estonia Estonia
Cơ quan lập pháp
Thành lập
23 tháng 7 năm 1952
1 tháng 1 năm 1958
1 tháng 11 năm 1993
1 tháng 12 năm 2009
1 tháng 7 năm 2013
Diện tích
• Tổng cộng
4.475.757 km2 (1.728.099 sq mi)
• Nước (%)
3,08
Dân số
• 2017 ước tính
tăng 511.805.088[5]
• Mật số
116,8 /km2 (302,5 /sq mi)
GDP (PPP)Ước tính 2008 (IMF
• Tổng số
15.247 nghìn tỷ USD
• Bình quân đầu người
30,513 USD
GDP (danh nghĩa)Ước tính 2008 (IMF
• Tổng số
18.394 nghìn tỷ USD
• Bình quân đầu người
36,812 USD
Gini (2009[6])30.7
trung bình
HDI (2014)0.865
rất cao
Tiền tệ (EUR)
Múi giờUTC+0 đến +2
• Mùa hè (DST)
UTC+1 đến +3[7]
Định dạng ngày thángnn/tt/nnnn (AD/CE)
Mã vùng điện thoạiXem
Internet TLD.eu
Trang web
europa.eu
{{Hộp thông tin tổ chức địa chính trị
|native_name=
|name=
 {{collapsible list
 |titlestyle = background:transparent; font-size:9pt;
 |title = {{resize|12pt|Liên minh châu Âu}}
 |{{Infobox|subbox=yes|bodystyle= font-size:9pt;font-weight:normal;
  | rowclass1 = mergedrow| label1 = [[Tiếng Anh]]: | data1 = <div style="text-align: left;">{{lang|en|European Union}}</div>
  | rowclass2 = mergedrow| label2 = [[Tiếng Ba Lan]]: | data2 = {{lang|pl|Unia Europejska}}
  | rowclass3 = mergedrow| label3 = [[Tiếng Bồ Đào Nha]]: | data3 = {{lang|pt|União Europeia}}
  | rowclass4 = mergedrow| label4 = [[Tiếng Bulgaria]]: | data4 = {{lang|bg|Европейски съюз}}
  | rowclass5 = mergedrow| label5 = [[Tiếng Croatia]]: | data5 = {{lang|hr|Europska unija}}
  | rowclass6 = mergedrow| label6 = [[Tiếng Đan Mạch]]: | data6 = {{lang|da|Den Europæiske Union}}
  | rowclass7 = mergedrow| label7 = [[Tiếng Đức]]: | data7 = {{lang|de|Europäische Union}}
  | rowclass8 = mergedrow| label8 = [[Tiếng Estonia]]: | data8 = {{lang|et|Euroopa Liit}}
  | rowclass9 = mergedrow| label9 = [[Tiếng Hà Lan]]: | data9 = {{lang|nl|Europese Unie}}
  | rowclass10 = mergedrow| label10 = [[Tiếng Hungary]]: | data10 = {{lang|hu|Európai Unió}}
  | rowclass11 = mergedrow| label11 = [[Tiếng Hy Lạp]]: | data11 = {{lang|el|Ευρωπαϊκή Ένωση}}
  | rowclass12 = mergedrow| label12 = [[Tiếng Ireland]]: | data12 = {{lang|ga|An tAontas Eorpach}}
  | rowclass13 = mergedrow| label13 = [[Tiếng Latvia]]: | data13 = {{lang|lv|Eiropas Savienība}}
  | rowclass14 = mergedrow| label14 = [[Tiếng Litva]]: | data14 = {{lang|lt|Europos Sąjunga}}
  | rowclass15 = mergedrow| label15 = [[Tiếng Luxembourg]]: | data15 = {{lang|lb|Europäesch Unioun}}
  | rowclass16 = mergedrow| label16 = [[Tiếng Malta]]: | data16 = {{lang|mt|Unjoni Ewropea}}
  | rowclass17 = mergedrow| label17 = [[Tiếng Pháp]]: | data17 = {{lang|fr|Union européenne}}
  | rowclass18 = mergedrow| label18 = [[Tiếng Phần Lan]]: | data18 = {{lang|fi|Euroopan unioni}}
  | rowclass19 = mergedrow| label19 = [[Tiếng România]]: | data19 = {{lang|ro|Uniunea Europeană}}
  | rowclass20 = mergedrow| label20 = [[Tiếng Séc]]: | data20 = {{lang|cs|Evropská unie}}
  | rowclass21 = mergedrow| label21 = [[Tiếng Slovak]]: | data21 = {{lang|sk|Európska únia}}
  | rowclass22 = mergedrow| label22 = [[Tiếng Slovenia]]: | data22 = {{lang|sl|Evropska unija}}
  | rowclass23 = mergedrow| label23 = [[Tiếng Tây Ban Nha]]: | data23 = {{lang|es|Unión Europea}}
  | rowclass24 = mergedrow| label24 = [[Tiếng Thụy Điển]]: | data24 = {{lang|sv|Europeiska unionen}}
  | rowclass25 = mergedrow| label25 = [[Tiếng Ý]]: | data25 = {{lang|it|Unione Europea}}
 }}
 }}
|linking_name=Liên minh châu Âu
|image_flag=Flag of Europe.svg
|flag = Quốc kỳ châu Âu
|flag_type=Cờ Liên minh
|alt_flag=Lá cờ gồm 12 ngôi sao vàng trên nền xanh dương.
|motto=Thống nhất trong đa dạng{{Infobox_European_Union/RefTag|1={{chú thích sách | last = Barnard | first = Catherine| title = The Substantive Law of the EU: The four freedoms| edition = 2| year = 2007 | month = August | publisher = Đại học Oxford| isbn =9780199290352| page = 447 }}|group={{{group2|}}}}}{{Infobox_European_Union/RefTag|name="EU-Symbols"|1={{chú thích web |url=http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_en.htm| title=United in diversity |accessdate=20 tháng 1 năm 2010| publisher=Europa. [[Ủy ban châu Âu]]}} |group={{{group2|}}}}}{{Infobox_European_Union/RefTag|1={{chú thích web| url = http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=REG/2007/2240| title = European Parliament: The Legislative Observatory | accessdate=20 tháng 1 năm 2010| publisher=Ủy ban châu Âu}}|group={{{group2|}}}}}<br/>
<center><small>"United in diversity" (tiếng Anh)</small><br/>
<small>"In Varietate Concordia" (tiếng Latinh)</small></center>
|anthem=[[Tập tin:Anthem of Europe (US Navy instrumental long version).ogg|Ode to Joy|center]][[Quốc ca Liên minh châu Âu|Ode to Joy]]<ref name="EU-Symbols"/>{{spaces|1}}<small>(hòa xướng)</small>
|image_map= Global European Union.svg
|alt_map=Bản đồ Liên minh châu Âu và các nước thành viên (màu xanh).
|map_width=220px
|membership_type=[[các nước thành viên Liên minh châu Âu|Nước thành viên]]
|membership={{Collapsible list |titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=28|{{flag|Áo}}|{{flag|Ba Lan}}|{{flag|Bỉ}}|{{flag|Bồ Đào Nha}}|{{flag|Bulgaria}}|{{flag|Croatia}}|{{flag|Cộng hòa Séc}}|{{flag|Đan Mạch}}|{{flag|Estonia}}|{{flag|Đức}}|{{flag|Hy Lạp}}|{{flag|Hungary}}|{{flag|Ireland}}|{{flag|Latvia}}|{{flag|Liên hiệp Anh}}|{{flag|Litva}}|{{flag|Luxembourg}}|{{flag|Malta}}|{{flag|Hà Lan}}|{{flag|Phần Lan}}|{{flag|Pháp}}|{{flag|România}}|{{flag|Síp}}|{{flag|Slovakia}}|{{flag|Slovenia}}|{{flag|Tây Ban Nha}}|{{flag|Thụy Điển}}|{{Flag|Ý}}}}
|admin_center_type=Thủ phủ
|admin_center=[[Bruxelles]]
|largest_settlement_type=Thành phố
|largest_settlement=[[Paris]] và [[Luân Đôn]]
|official_languages={{Collapsible list|titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=24|[[Tiếng Anh|Tiếng Anh (English)]]|[[Tiếng Ireland|Tiếng Ai-len (Gaeilge)]]|[[Tiếng Ba Lan|Tiếng Ba Lan (Polski)]]|[[Tiếng Bồ Đào Nha|Tiếng Bồ Đào Nha (Português)]]|[[Tiếng Bulgaria|Tiếng Bulgaria (Български)]]|[[Tiếng Croatia|Tiếng Croatia (Hrvatski)]]|[[Tiếng Đan Mạch|Tiếng Đan Mạch (Dansk)]]|[[Tiếng Đức|Tiếng Đức (Deutsch)]]|[[Tiếng Estonia|Tiếng Estonia (Eesti)]]|[[Tiếng Hà Lan|Tiếng Hà Lan (Nederlands)]]|[[Tiếng Hungary|Tiếng Hungary (Magyar)]]|[[Tiếng Hy Lạp|Tiếng Hy Lạp (Ελληνικά)]]|[[Tiếng Ý|Tiếng Italia (Italiano)]]|[[Tiếng Latvia|Tiếng Latvia (Latviešu)]]|[[Tiếng Litva|Tiếng Litva (Lietuvių)]]|[[Tiếng Malta|Tiếng Malta (Malti)]]|[[Tiếng Pháp|Tiếng Pháp (Français)]]|[[Tiếng Phần Lan|Tiếng Phần Lan (Suomi)]]|[[Tiếng România|Tiếng Rumani (Română)]]|[[Tiếng Séc|Tiếng Séc (Čeština)]]|[[Tiếng Slovakia|Tiếng Slovakia (Slovenčina)]]|[[Tiếng Slovenia|Tiếng Slovenia (Slovenščina)]]|[[Tiếng Tây Ban Nha|Tiếng Tây Ban Nha (Español)]]|[[Tiếng Thụy Điển|Tiếng Thụy Điển (Svenska)]]}}
|languages_type = [[Văn tự chính thức|Văn bản chính thức]]<ref name="auto">{{cite web|url=http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-330_en.pdf|title=Cyrillic, the third official alphabet of the EU, was created by a truly multilingual European|date=24 May 2007|website=europe.eu|author1=Leonard Orban|accessdate=3 August 2014}}</ref>
|languages={{Collapsible list|titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=3|[[Tiếng Hy Lạp]]|[[Bảng chữ cái Kirin|Chữ Kirin]]|[[Tiếng Latinh]]}}
|religion_year = 
|religion =
 {{unbulleted list |style=white-space:nowrap;line-height:16px;
 | 71,6% [[Thiên chúa giáo]]
 | {{unbulleted list |style=font-size:90%;margin-left:1em
 | 45,3% [[Giáo hội Công giáo Rôma|Công giáo Rôma]]
 | 11,1% [[Kháng Cách|Tin lành]]
 | 9,6% [[Kitô giáo Đông phương]]
 | 5,6% [[Kitô giáo|Kitô hữu khác]]
 }}
 | 24% [[Phi tôn giáo|Không tôn giáo]]
 | 1,8% [[Hồi giáo]]
 | 2,6% đức tín khác
}}
|demonym=[[Đại chủng Âu|Người châu Âu]]
|leader_type=Lãnh đạo
|leader_title1=[[Nghị viện châu Âu]]
|leader_name1=Antonio Tajani
|leader_title2=[[Hội đồng châu Âu]]
|leader_name2=[[Donald Tusk]]
|leader_title3=[[Ủy ban châu Âu]]
|leader_name3=[[Jean-Claude Juncker]]
|leader_title4=[[Hội đồng Liên minh châu Âu|Hội đồng Bộ trưởng]]
|leader_name4={{flagicon|Estonia}} [[Estonia]]
|legislature = {{unbulleted list |style=white-space:nowrap;line-height:1.2em; |[[Hội đồng Liên minh châu Âu|Hội đồng Bộ trưởng]] |[[Nghị viện châu Âu]]}}

|established_event1=[[Hiệp ước Paris (1951)|Hiệp ước Paris]]
|established_date1=23 tháng 7 năm 1952
|established_event2=[[Các hiệp ước Roma|Hiệp ước Roma]]
|established_date2=1 tháng 1 năm 1958
|established_event3=[[Hiệp ước Maastricht]] 
|established_date3=1 tháng 11 năm 1993
|established_event4=[[Hiệp ước Lisbon]]
|established_date4=1 tháng 12 năm 2009
|established_event5=[[Croatia|Thành viên mới nhất]]
|established_date5=1 tháng 7 năm 2013
|official_website=[http://europa.eu/ europa.eu]
|area_rank= <!--gives link to list--><!--For comparison only, rank order inappropriate. please do not add-->
|area_magnitude=1 E12
|area_km2=4475757
|area_sq_mi=1728099<!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|percent_water=3,08
|population_estimate   = {{increase}} 511.805.088<ref name="eurostat">{{chú thích web|url=http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1|title=Eurostat {{ndash}} Population on 1 January 2017|publisher=[[Ủy ban châu Âu]]|accessdate=14 tháng 7 năm 2017}}</ref>
|population_estimate_rank = <!--gives link to list--><!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
|population_estimate_year = 2017
|population_density_km2  = 116,8<!--511.805.088/4.475.757=115,9 people/km2 (1 January 2017)-->
|population_density_sq_mi = 302.5<!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_rank = <!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
<!--IMF GDP data published in April 2009; so please do not use the IMF *projections* for 2009 -->
|GDP_PPP=15.247 nghìn tỷ USD
|GDP_PPP_rank=<!--gives link to list--><!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
|GDP_PPP_year=2008 ([[Quỹ Tiền tệ Quốc tế|IMF]])
|GDP_PPP_per_capita=30,513 USD
|GDP_PPP_per_capita_rank=<!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
|GDP_nominal=18.394 nghìn tỷ USD
|GDP_nominal_rank=<!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
|GDP_nominal_year=2008 ([[International Monetary Fund|IMF]])
|GDP_nominal_per_capita=36,812 USD
|GDP_nominal_per_capita_rank=<!--gives link to list--><!--For comparison only, rank order non sensical please do not add-->
|Gini=30.7
|Gini_year=2009<ref>[http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=158&idDomain=3 "European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions"], Ủy ban châu Âu.</ref>
|Gini_category=Medium
|HDI=0.865
|HDI_rank=<!--For comparison only, rank order non sensical please do not add-->
|HDI_year=2014
|HDI_category=High
|currency={{Collapsible list|titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=[[Euro]] và 10 đơn vị tiền tệ khác|<br/>[[Euro]] (€) <code>([[ISO 4217|EUR]])</code> (''[[de jure]]'')|----|<small>Các đơn vị tiền tệ khác</small>|[[Bảng Anh]] (£) <code>([[ISO 4217|GBP]])</code>|[[Lev Bulgaria]] (лв) <code>([[ISO 4217|BGN]])</code>|[[Koruna Séc]] (Kč) <code>([[ISO 4217|CZK]])</code>|[[Krone Đan Mạch]] (kr) <code>([[ISO 4217|DKK]])</code>|[[Kroon Estonia]] (kr) <code>([[ISO 4217|EKK]])</code>|[[Forint Hungary]] (Ft) <code>([[ISO 4217|HUF]])</code>|[[Złoty Ba Lan]] (zł) <code>([[ISO 4217|PLN]])</code>|[[Leu România]] (RON) <code>([[ISO 4217|RON]])</code>|[[Krona Thụy Điển]] (kr) <code>([[ISO 4217|SEK]])</code>}}
|currency_code=EUR
|time_zone=
|utc_offset=+0 đến +2
|time_zone_DST=
|date_format=nn/tt/nnnn ([[Công nguyên|AD/CE]])
|utc_offset_DST=+1 đến +3<ref>Không bao gồm các vùng thuộc địa ở các châu lục khác.</ref>
|cctld=[[.eu]]
|calling_code=[[Danh sách mã điện thoại ở EU|Xem]]
}}

Tham khảo

 1. ^ Barnard, Catherine (tháng 8 năm 2007). The Substantive Law of the EU: The four freedoms (ấn bản 2). Đại học Oxford. tr. 447. ISBN 9780199290352. 
 2. ^ a ă “United in diversity”. Europa. Ủy ban châu Âu. Truy cập 20 tháng 1 năm 2010. 
 3. ^ “European Parliament: The Legislative Observatory”. Ủy ban châu Âu. Truy cập 20 tháng 1 năm 2010. 
 4. ^ Leonard Orban (24 tháng 5 năm 2007). “Cyrillic, the third official alphabet of the EU, was created by a truly multilingual European” (PDF). europe.eu. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2014. 
 5. ^ “Eurostat  – Population on 1 January 2017”. Ủy ban châu Âu. Truy cập 14 tháng 7 năm 2017. 
 6. ^ "European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions", Ủy ban châu Âu.
 7. ^ Không bao gồm các vùng thuộc địa ở các châu lục khác.
Cựu quốc gia

Một ví dụ từ Đế quốc Đức:

Đế quốc Đức

Deutsches Reich
1871–1918
Khẩu hiệu: Gott mit uns
"Chúa bên ta"
Quốc ca: 
Nằm ở phía bắc trung tâm châu Âu, chứa nước Đức hiện đại cộng với phần lớn Ba Lan hiện đại
Lãnh thổ của Đế quốc Đức năm 1914, trước Thế chiến I
Địa vịĐế quốc
Thủ đôBerlin
Ngôn ngữ
Chính thúc
Tiếng Đức
Ngôn ngữ thiểu số không chính thức
Tiếng Đan Mạch, Tiếng Pháp, Tiếng Ba Lan, Tiếg Frisia, Tiếng Phổ cổ, Tiếng Litva
Ngôn ngữ thuộc địa
Tiếng Bantu, Oshiwambo, Afrikaans, Tiếng Swahili (thuôc địa châu Phi)
Tiếng Trung (Vịnh Thanh Đảo và Giao Châu)
Tiếng Papua (New Guinea thuộc Đức)
Tiếng Samoa (Samoa thuộc Đức)
Tôn giáo
Chính quyềnQuân chủ lâp hiến
Hoàng đế 
• 1871–1888
Wilhelm I
• 1888
Friedrich III
• 1888–1918
Wilhelm II
Thủ tướng 
• 1871–1890
Otto von Bismarck (đầu tiên)
• 8–9 tháng 11 năm 1918
Friedrich Ebert (cuối cùng)
Cơ quan lập phápReichstag
• Hội đồng Quốc gia
Reichsrat
Thời kỳ lịch sửChủ nghĩa Tân đế quốc/Thế chiến I
18 tháng 1 năm 1871
9 tháng 11 năm 1918
• Thoái vị chính thức
28 tháng 11 năm 1918
Diện tích
1910540.857,54 km2 (208.826,26 sq mi)
Dân số
• 1871
41058792
• 1890
49428470
• 1910
64925993
Tiền tệVereinsthaler, Gulden Nam Đức, Thaler Bremen, Mác Hamburg, Franc Pháp
(đến năm 1873, cùng với nhau)
Goldmark (1873-1914)
Papiermark sau 1914)
Tiền thân
Kế tục
Liên bang Bắc Đức
Vương quốc Bayern
Vương quốc Württemberg
Đại công quốc Baden
Đại công quốc Hessen
Alsace-Lorraine
Cộng hòa Weimar
Cộng hòa Alsace-Lorraine
Thành phố tự do Danzig
Đệ nhị Cộng hòa Ba Lan
Vùng Klaipėda
Lãnh thổ lưu vực Saar
Vùng Hlučín
Bắc Schleswig
Eupen-Malmedy
Diện tích và dân số không bao gồm tài sản thuộc địa
Nguồn khu vực:[1] Population source:[2]
{{Hộp thông tin cựu quốc gia
|native_name   = ''Deutsches Reich''
|conventional_long_name = Đế quốc Đức
|common_name   = Đức
|status     = Đế quốc
|era       = [[Chủ nghĩa Tân đế quốc]]/[[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Thế chiến I]]
|event_start   = [[Thống nhất nước Đức|Thống nhất]]
|date_start   = 18 tháng 1 năm
|year_start   = 1871
|event_end    = [[Cách mạng Đức (1918–1919)|Tuyên bố cộng hòa]]
|date_end    = 9 tháng 11 năm
|year_end    = 1918
|event_post   = Thoái vị chính thức
|date_post    = 28 tháng 11 năm 1918
|p1   = Liên bang Bắc Đức
|flag_p1 = Flag of the German Empire.svg
|p2   = Vương quốc Bayern
|flag_p2 = Flag of Bavaria (striped).svg
|p3   = Vương quốc Württemberg
|flag_p3 = Flagge Königreich Württemberg.svg
|p4   = Đại công quốc Baden
|flag_p4 = Flagge Großherzogtum Baden (1871-1891).svg
|p5   = Đại công quốc Hessen
|flag_p5 = Flagge_Großherzogtum_Hessen_ohne_Wappen.svg
|p6   = Alsace-Lorraine
|flag_p6 = Flag of France.svg
|s1 = Cộng hòa Weimar
|s2 = Cộng hòa Alsace-Lorraine
|s3 = Thành phố tự do Danzig
|s4 = Đệ nhị Cộng hòa Ba Lan
|s5 = Vùng Klaipėda
|s6 = Lãnh thổ lưu vực Saar
|s7 = Vùng Hlučín
|s8 = Quận Nam Jutland{{!}}Bắc Schleswig
|s9 = Eupen-Malmedy
|flag_s1 = Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg
|flag_s2 = Flag of the Republic of Alsace-Lorraine.svg
|flag_s3 = Gdansk flag.svg
|flag_s4 = Flag of Poland.svg
|flag_s5 = Flag of Lithuania 1918-1940.svg
|flag_s6 = Flag of Saar 1920-1935.svg
|flag_s7 = Flag of Bohemia.svg
|flag_s8 = Flag of Denmark.svg
|flag_s9 = Flag of Belgium.svg
|image_flag = Flag of the German Empire.svg
|flag_alt  = Màu ngang (màu đen, màu đen, màu sắc)
|flag_caption = Quốc kỳ
|image_coat = Wappen Deutsches Reich - Reichsadler 1889.svg
|symbol_type = Quốc huy
|coat_alt  = Khiên chứa một con đại bàng đen, một đầu, nhìn phải với mỏ, lưỡi và móng vuốt màu đỏ. Trên ngực của nó là một lá chắn với một con đại bàng khác. Trên đầu của nó là một vương miện hoàng gia với hai dải băng chéo.
|image_map     = German Empire, Wilhelminian third version.svg
|image_map_alt   = Nằm ở phía bắc trung tâm châu Âu, chứa nước Đức hiện đại cộng với phần lớn Ba Lan hiện đại
|image_map_caption = Lãnh thổ của Đế quốc Đức năm 1914, trước [[Thế chiến I]]
|national_motto  = ''[[Gott mit uns]]''<br/><small>"Chúa bên ta"</small>
|national_anthem  = {{plainlist|
*''(không chính thức)''
*"[[Heil dir im Siegerkranz]]" (Đế quốc)
*"[[Deutschlandlied]]" (Chính thức)
*"[[Die Wacht am Rhein]]" (Không chính thứuc)
}}
|capital      = [[Berlin]]
|common_languages = 
;Chính thúc
:[[Tiếng Đức]]
;Ngôn ngữ thiểu số không chính thức
:[[Tiếng Đan Mạch]], [[Tiếng Pháp]], [[Tiếng Ba Lan]], [[Nhóm ngôn ngữ Frisia|Tiếg Frisia]], [[Tiếng Phổ cổ]], [[Tiếng Litva]]
;Ngôn ngữ thuộc địa
:[[Tiếng Bantu]], [[Oshiwambo]], [[Afrikaans]], [[Tiếng Swahili]] (thuôc địa châu Phi)
:[[Tiếng Trung]] (Vịnh Thanh Đảo và Giao Châu)
:[[Ngữ hệ Papua|Tiếng Papua]] (New Guinea thuộc Đức)
:[[Tiếng Samoa]] (Samoa thuộc Đức)
|government_type  = Quân chủ lâp hiến
|title_leader = [[Hoàng đế Đức|Hoàng đế]]
|leader1   = [[Wilhelm I, Hoàng đế Đức|Wilhelm I]]
|year_leader1 = 1871–1888
|leader2   = [[Friedrich III, Hoàng đế Đức|Friedrich III]]
|year_leader2 = 1888
|leader3   = [[Wilhelm II, Hoàng đế Đức|Wilhelm II]]
|year_leader3 = 1888–1918
|title_deputy = [[Thủ tướng Đức|Thủ tướng]]
|deputy1   = [[Otto von Bismarck]] (đầu tiên)
|year_deputy1 = 1871–1890
|deputy2   = [[Friedrich Ebert]] (cuối cùng)
|year_deputy2 = 8–9 tháng 11 năm 1918
|legislature = [[Reichstag (Đế quốc Đức)|Reichstag]]
|house1    = [[Reichsrat (Đức)|Reichsrat]]
|type_house1 = Hội đồng Quốc gia
|stat_year1  = 1871
|religion   = {{plainlist|
*[[Giáo hội Luther]]~60%
*[[Giáo hội Công giáo Rôma]]~40%
}}
|stat_pop1  = 41058792
|stat_year2  = 1890
|stat_pop2  = 49428470
|stat_year4  = 1910
|stat_pop4  = 64925993
|stat_area4  = 540857.54
|currency   = [[Vereinsthaler]], [[Gulden Nam Đức]], [[Thaler Bremen]], [[Mác Hamburg]], [[Franc Pháp]]<br /><small>(đến năm 1873, cùng với nhau)</small><br />[[Goldmark Đức|Goldmark]] <small>(1873-1914)</small><br />[[Papiermark Đức|Papiermark]] <small>sau 1914)</small>
|footnotes  = Diện tích và dân số không bao gồm tài sản thuộc địa <br/>Nguồn khu vực:<ref name="gem1900">{{cite web |title=German Empire: administrative subdivision and municipalities, 1900 to 1910 |url=http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?gem1900_2.htm |language=German |accessdate=2007-04-25}}</ref> Population source:<ref name="pop1871">{{cite web |title=Population statistics of the German Empire, 1871 |url=http://www.deutsche-schutzgebiete.de/einwohner.htm |language=German |accessdate=2007-04-25}}</ref>
|today    = 
}}

Tham khảo

 1. ^ “German Empire: administrative subdivision and municipalities, 1900 to 1910” (bằng tiếng German). Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2007. 
 2. ^ “Population statistics of the German Empire, 1871” (bằng tiếng German). Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2007. 

Lỗi

Nếu mẫu tạo ra lỗi khi tính toán dữ liệu cho các tên trường Gini hoặc HDI, nó sẽ thêm bài viết vào. Điều này chỉ xảy ra nếu trang nằm trong không gian bài viết chính, không phải bất kỳ ai khác không gian tên.

Vi dạng

Đánh dấu HTML được tạo bởi mẫu này bao gồm một hCard microformat, mà làm cho tên địa điểm và vị trí phân tích cú pháp bởi các máy tính, tự động hành động để phân loại bài viết trên Wikipedia hoặc thông qua một công cụ trình duyệt được điều hành bởi một người, để (ví dụ) thêm chủ đề vào sổ địa chỉ. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng vi dạng trên Wikipedia, vui lòng xem dự án microformat.

hCard sử dụng các lớp HTML bao gồm:

 • "adr"
 • "tên-quận"
 • "fn"
 • "nhãn"
 • "địa phương"
 • "nickname"
 • "ghi chú"
 • "tổ chức"
 • "vcard"

Vui lòng không đổi tên hoặc xóa các lớp này.

Theo dõi danh mục

Bản mẫuData