Bản mẫu:Tóm tắt về quốc gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Chữ xiên

Cú pháp

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
{{Tóm tắt về quốc gia
|Tên chính          = <!--Dạng tên dài theo tiếng địa phương-->
|Tên dài           = <!--Dạng tên đầy đủ theo tiếng Việt-->
|Tên thường         = <!--Tên thường gọi bằng tiếng Việt (dùng để tạo liên kết wiki)-->
|Lá cờ            = <!--* e.g. Flag of country.svg-->
|Huy hiệu          = <!--* e.g. Coat of arms of country.svg-->
|Kiểu huy hiệu        = <!-- huy hiệu/con dấu/quốc huy, v.v...-->
|Khẩu hiệu quốc gia     = <!--"[khẩu hiệu]"-->
|Quốc ca           = <!--''[tên/liên kết đến bài hát]''-->
|Bài hát hoàng gia      = <!--''[tên/liên kết đến bài hát]''-->
|Kiểu biểu tượng khác    = <!--Biểu tượng khác, v.d. Bài hát ca tụng-->
|Biểu tượng khác       = <!--Biểu tượng chữ khác-->
|Bản đồ           = <!--e.g. LocationCountry.svg-->
|Chú thích bản đồ      = <!--Chú thích cho nơi ở dưới bản đồ-->
|Bản đồ 2          = <!--Bản đồ khác, nếu cần-->
|Chú thích bản đồ 2     = <!--Chú thích đến nơi ở dưới bản đồ số 2-->
|Thủ đô           = 
|Vĩ độ= |Vĩ độ phút= |Hướng vĩ độ= |Kinh độ= |Kinh độ phút= |Hướng kinh độ= <!--Kinh độ và vĩ độ của thủ đô-->
|Thành phố lớn nhất     = <!--Thành phố hoặc khu dân cư lớn nhất: dùng "thủ đô" (không có dấu nháy)
|Khu dân cư lớn nhất     = nếu giống như thủ đô-->
|Kiểu khu dân cư lớn nhất  = <!--Kiểu khu dân cư nếu khu dân cư lớn nhất không phải thành phố-->
|Ngôn ngữ chính thức     = 
|Ngôn ngữ địa phương     = <!-- --Tiếng địa phương chính thức công nhận-->
|Kiểu ngôn ngữ        = <!--Kết hợp, hai tham số này có thể tạo ra thay thế
|Ngôn ngữ          = cho tham số ngôn ngữ chính thức/địa phương-->
|Nhóm dân tộc        = <!--Danh sách các nhóm dân tộc-->
|Năm nhóm dân tộc      = <!--Năm tan vỡ của các nhóm dân tộc-->
|Tên dân tộc         = 
|Chính thể          = 
|Chức vụ 1          = 
|Viên chức 1         = 
|Chức vụ 2          = 
|Viên chức 2         = 
...
|Chức vụ 5          = 
|Viên chức 5         = 
|Loại chủ quyền       = 
|Ghi chú chủ quyền      = 
|Sự kiện 1          = 
|Ngày 1           = 
|Sự kiện 2          = 
|Ngày 2           = 
...
|Sự kiện 9          = 
|Ngày 9           = 
|Đứng hàng diện tích     = 
|Độ lớn diện tích      = 
|Diện tích km2          = 
|Diện tích dặm vuông      = 
|Phần nước          = 
|Dân số ước lượng      = 
|Đứng hàng dân số ước lượng = 
|Năm ước lượng dân số    = 
|Dân số           = 
|Năm thống kê dân số     = 
|Mật độ dân số km2        = 
|Mật độ dân số dặm vuông    = 
|Đứng hàng mật độ dân số   = 
|GDP PPP           = 
|Đứng hàng GDP PPP      = 
|Năm tính GDP PPP      = 
|GDP PPP trên đầu người   = 
|Đứng hàng GDP PPP trên đầu người = 
|GDP danh nghĩa       = 
|Đứng hàng GDP danh nghĩa  = 
|Năm tính GDP danh nghĩa   = 
|GDP danh nghĩa trên đầu người = 
|Đứng hàng GDP danh nghĩa trên đầu người = 
|Failed state index     =
|Gini            = 
|Gini_rank          = 
|Gini_year          = 
|Gini_category        = 
|HDI             = 
|Đứng hàng HDI        = 
|Năm tính HDI        = 
|Cấp HDI           = 
|Đơn vị tiền tệ       = 
|Mã đơn vị tiền tệ      = 
|Múi giờ           = 
|UTC             = <!-- +N, trong đó N là số giờ -->
|Múi giờ DST         = 
|Ghi chú DST          = 
|UTC DST           = <!-- +N, trong đó N là số giờ -->
|Tên vùng Internet      = 
|Mã số điện thoại      = 
|Bản đồ  3         = 
|Ghi chú           = <!--cho bất kỳ ghi chú không có số cụ thể nào-->
|Ghi chú 1          = 
|Ghi chú 2          = 
...
|Ghi chú 7          = 
}}
Tham số dành riêng cho Pháp
|metropole             = 
|metropole_area           = 
|metropole_area_rank        = 
|metropole_area_magnitude      = 
|metropole_areami²         = 
|metropole_population        = 
|metropole_population_estimate_rank = 
|foot                = 
|foot2               = 
|foot3               = 
|foot4               = 
|foot5               = 
Tham số dành riêng cho Vương quốc Anh
|Thánh bảo hộ        = 
Tham số dành riêng cho Liên minh châu Âu
|Ngày gia nhập EU      = 

* Nếu, trên một trang cụ thể, chiều rộng mặc định dành cho hình lá cờ và huy hiệu cho ra kết quả không vừa ý, hãy sử dụng Lá cờ rộng (bằng % hoặc px) để xác định chiều rộng chiều rộng mà hình lá cờ sẽ dùng; chiều rộng còn lại sau đó được gán cho huy hiệu/biểu tượng (nếu có).

Tổ chức địa chính trị
{{Thông tin tổ chức địa chính trị
|Tên chính     = <!--Dạng tên dài theo tiếng địa phương-->
|Tên        = 
|linking_name    = <!--Dành cho liên kết wiki, nếu khác với Tên-->
|Lá cờ       = <!--Tên tập tin lá cờ-->
|Kiểu huy hiệu   = <!--Biểu tượng, Huy hiệu, quốc huy, logo, v.v.-->
|Biểu tượng     = <!--Tập tin hình của biểu tượng-->
|Biểu tượng rộng  = <!--Chiều rộng hình biểu tượng (mặc định 85px)-->
|Khẩu hiệu     = <!--"[khẩu hiệu]"-->
|Minh ca      = <!--''[tên bài hát]''-->
|Kiểu biểu tượng chữ= <!--dành cho những loại biểu tượng chữ khác-->
|Biểu tượng chữ   = <!--e.g. ''[nên bài hát ca tụng]''-->
|Bản đồ       = <!--Tên tập tin hình bản đồ-->
|Bản đồ rộng    = <!--Chiều rộng hình bản đồ (mặc định 250px)-->
|Chú thích bản đồ  = 
|Kiểu tổ chức    = <!--v.d. Khối thương mại-->
|Kiểu thành viên  = <!--(mặc định là "Thành viên")-->
|Thành viên     = <!--Loại hoặc/và số thành viên-->
|Kiểu thủ phủ    = <!--e.g. "Thủ phủ" (mặc định)-->
|Thủ phủ      = <!--Vị trí của thủ phủ-->
|Kiểu ngôn ngữ   = <!--e.g. "[[Ngôn ngữ chính thức]]" (mặc định)-->
|Ngôn ngữ      = 
|Chức vụ 1     = <!--e.g. "Chair", "President", etc.-->
|Viên chức 1    = 
|Chức vụ 2     = <!--e.g. "Deputy chair", etc.-->
|Viên chức 2    = 
...
|Chức vụ 5     = 
|Viên chức 5    = 
|Thành lập     = <!--Usually a date, in lieu of event/s below-->
|Sự kiện 1     = 
|Ngày 1       = 
|Sự kiện 2     = 
|Ngày 2       = 
...
|Sự kiện 9      = 
|Ngày 9       = 
|Trang web     = 
|Đứng hàng diện tích     = 
|Độ lớn diện tích      = 
|Diện tích km2          = 
|Diện tích dặm vuông      = 
|Phần nước          = 
|Dân số ước lượng      = 
|Đứng hàng dân số ước lượng = 
|Năm ước lượng dân số    = 
|Mật độ dân số km2        = 
|Mật độ dân số dặm vuông    = 
|Đứng hàng mật độ dân số   = 
|GDP PPP           = 
|Đứng hàng GDP PPP      = 
|Năm tính GDP PPP      = 
|GDP PPP trên đầu người   = 
|Đứng hàng GDP PPP trên đầu người = 
|GDP danh nghĩa       = 
|Đứng hàng GDP danh nghĩa  = 
|Năm tính GDP danh nghĩa   = 
|GDP danh nghĩa trên đầu người = 
|Đứng hàng GDP danh nghĩa trên đầu người = 
|Failed state index     =
|Gini            = 
|Gini_year          = 
|Gini_category        = 
|HDI             = 
|Đứng hàng HDI        = 
|Năm tính HDI        = 
|Cấp HDI           = 
|Đơn vị tiền tệ       = 
|Mã đơn vị tiền tệ      = 
|Múi giờ           = 
|UTC             = <!-- +N, where N is number of hours -->
|Ghi chú           = <!--For generic non-numbered footnotes-->
|Ghi chú 1          = 
|Ghi chú 2          = 
...
|Ghi chú 7          = 
}}

Ví dụ

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ{{Tóm tắt về quốc gia
|Tên chính          = Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
|Tên dài           = <!--Dạng tên đầy đủ theo tiếng Việt-->
|Tên thường         = Việt Nam
|Lá cờ            = Flag of Vietnam.svg
|Huy hiệu          = Coat of arms of Vietnam.svg
|Kiểu huy hiệu        = Quốc huy
|Khẩu hiệu quốc gia     = ''Độc lập - Tự do - Hạnh phúc''
|Quốc ca           = ''[[Tiến Quân Ca]]''
|Bài hát hoàng gia      = <!--''[tên/liên kết đến bài hát]''-->
|Kiểu biểu tượng khác    = <!--Biểu tượng khác, v.d. Bài hát ca tụng-->
|Biểu tượng khác       = <!--Biểu tượng chữ khác-->
|Bản đồ           = LocationOfVietnam.svg
|Chú thích bản đồ      = <!--Chú thích cho nơi ở dưới bản đồ-->
|Bản đồ 2          = <!--Bản đồ khác, nếu cần-->
|Chú thích bản đồ 2     = <!--Chú thích đến nơi ở dưới bản đồ số 2-->
|Thủ đô           = [[Hà Nội]]
|Vĩ độ=21 |Vĩ độ phút=2 |Hướng vĩ độ=N |Kinh độ=105 |Kinh độ phút=51 |Hướng kinh độ=E <!--Kinh độ và vĩ độ của thủ đô-->
|Thành phố lớn nhất     = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]
|Kiểu khu dân cư lớn nhất  = <!--Kiểu khu dân cư nếu khu dân cư lớn nhất không phải thành phố-->
|Ngôn ngữ chính thức     = [[Tiếng Việt]]
|Ngôn ngữ địa phương     = <!-- --Tiếng địa phương chính thức công nhận-->
|Kiểu ngôn ngữ        = <!--Kết hợp, hai tham số này có thể tạo ra thay thế
|Ngôn ngữ          = cho tham số ngôn ngữ chính thức/địa phương-->
|Nhóm dân tộc        = <!--Danh sách các nhóm dân tộc-->
|Năm nhóm dân tộc      = <!--Năm tan vỡ của các nhóm dân tộc-->
|Tên dân tộc         = [[Người Việt Nam]]
|Chính thể          = [[Xã hội chủ nghĩa|Xã hội chủ nghĩa]] một [[Đảng Cộng Sản Việt Nam|đảng]]{{smallsup|1}}
|Chức vụ 1          = [[Chủ tịch nước Việt Nam|Chủ tịch nước]]
|Viên chức 1         = [[Nguyễn Minh Triết]]
|Chức vụ 2          = [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng]]
|Viên chức 2         = [[Nguyễn Tấn Dũng]]
|Chức vụ 3          = [[Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam|Tổng bí thư]]
|Viên chức 3         = [[Nông Đức Mạnh]]
|Loại chủ quyền       = [[Lịch sử Việt Nam#Tuyên bố độc lập|Độc lập]]
|Ghi chú chủ quyền      = từ [[Pháp]] và [[Đế quốc Nhật Bản|Nhật Bản]]
|Sự kiện 1          = [[Hồng Bàng|Triều đại đầu tiên]]
|Ngày 1           = khoảng [[3079 TCN]]
|Sự kiện 2          = Độc lập từ [[Trung Hoa]]
|Ngày 2           = [[939]]
|Sự kiện 3          = [[Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam|Tuyên bố]]
|Ngày 3           = [[2 tháng 9]], [[1945]]
|Sự kiện 4          = Được công nhận
|Ngày 4           = [[1954]]
|Sự kiện 5          = [[Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa|Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa]]
|Ngày 5           = [[2 tháng 7]], [[1976]]
|Đứng hàng diện tích     = 65
|Độ lớn diện tích      = 1 E9
|Diện tích km2        = 331.689
|Diện tích dặm vuông     = 128.065
|Phần nước          = 1,3
|Dân số ước lượng      = 87.375.000
|Đứng hàng dân số ước lượng = 13th
|Năm ước lượng dân số    = giữa năm 2007
|Dân số           = 76.323.173
|Năm thống kê dân số     = 1999
|Mật độ dân số km2      = 253
|Mật độ dân số dặm vuông   = 655
|Đứng hàng mật độ dân số   = 46
|GDP PPP           = 251,8 tỷ USD <!--CIA-->
|Đứng hàng GDP PPP      = 36
|Năm tính GDP PPP      = 2005
|GDP PPP trên đầu người   = 3.025 USD
|Đứng hàng GDP PPP trên đầu người = 123
|GDP danh nghĩa       = 
|Đứng hàng GDP danh nghĩa  = 
|Năm tính GDP danh nghĩa   = 
|GDP danh nghĩa trên đầu người = 
|Đứng hàng GDP danh nghĩa trên đầu người = 
|Failed state index     =
|Gini            = 37
|Gini_rank          = 59
|Gini_year          = 2002
|Gini_category        = <font color="#ffcc00">trung bình</font>
|HDI             = {{increase}} 0,709
|Đứng hàng HDI        = 109
|Năm tính HDI        = 2004
|Cấp HDI           = <font color="#ffcc00">trung bình</font>
|Đơn vị tiền tệ       = [[Đồng (tiền)|Đồng]] (₫) |Mã đơn vị tiền tệ      = VND
|Múi giờ           = +7
|UTC             = <!-- +N, trong đó N là số giờ -->
|Múi giờ DST         = 
|Ghi chú DST         = 
|UTC DST           = <!-- +N, trong đó N là số giờ -->
|Tên vùng Internet      = [[.vn]]
|Mã số điện thoại      = 84
|Bản đồ 3          = Vm-map.png
|Ghi chú bản đồ 3      = Bản đồ Việt Nam
|Ghi chú           = <!--cho bất kỳ ghi chú không có số cụ thể nào-->
|Ghi chú 1          = Theo tên chính thức và Hiến pháp 1992
|Ghi chú 2          = 
|Ghi chú 7          = 
}}


Kết quả
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
[[Tập tin: |85px |alt= |Quốc huy Việt Nam]]
Quốc kỳ Quốc huy
Khẩu hiệuĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quốc ca
Thủ đôHà Nội
21°2′B 105°51′Đ / 21,033°B 105,85°Đ / 21.033; 105.850
 lớn nhất
Ngôn ngữ chính thức Tiếng Việt
Tên dân tộc Người Việt Nam
Chính phủ Xã hội chủ nghĩa một đảng1
 -  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
 -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
 -  Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
Độc lập từ PhápNhật Bản
 -  Triều đại đầu tiên khoảng 3079 TCN 
 -  Độc lập từ Trung Hoa 939 
 -  Tuyên bố 2 tháng 9, 1945 
 -  Được công nhận 1954 
 -  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 2 tháng 7, 1976 
Diện tích
 -  Tổng cộng 331,689 km2 (hạng 65)
128,065 mi2
 -  Mặt nước (%) 1,3
Dân số
 -  Ước lượng giữa năm 2007 87.375.000 (hạng 13th)
 -  Điều tra 1999 76.323.173
 -  Mật độ 253/km2 (hạng 46)
655/mi2
Gini? (2002)37
trung bình · hạng 59
HDI? (2004)tăng 0,709
Lỗi: Giá trị HDI không hợp lệ · hạng 109
Đơn vị tiền tệ Đồng (₫) (VND)
Múi giờ +7
Tên miền Internet .vn
1. Theo tên chính thức và Hiến pháp 1992


Tổ chức địa chính trị

{{Thông tin tổ chức địa chính trị
|Tên chính          = European Union[[Hình:Sup1.svg|4px]]
|linking_name        = the European Union
|Lá cờ            = European flag.svg
|Khẩu hiệu          = {{lang|la|''[[European symbols#Motto|In varietate concordia]]''}}{{spaces|2}}<small>([[Latin language|Latin]])<br/>"United in diversity"</small>
|Minh ca           = [[Tập tin:Anthem of Europe (US Navy instrumental short version).ogg|Ode to Joy|center]]Ode to Joy<ref name="EU-Symbols"/>{{spaces|1}}<small>(hòa xướng)</small>
|Bản đồ           = Location European Union.svg
|Chú thích bản đồ      = 
|Kiểu thủ phủ        = [[European Commission|Commission seat]]
|Thủ phủ           = [[Brussels]]
|Vĩ độ=50 |Vĩ độ phút=54 |Hướng vĩ độ=N |Kinh độ=4 |Kinh độ phút=32 |Hướng kinh độ=E
|Thành phố lớn nhất     = 
|Kiểu ngôn ngữ        = [[Official language]]s
|Ngôn ngữ          = {{Collapsible list |title=[[Languages of the European Union|23]] |[[Bulgarian language|Bulgarian]] |[[Czech language|Czech]] |[[Danish language|Danish]] |[[Dutch language|Dutch]] |[[English language|English]] |[[Estonian language|Estonian]] |[[Finnish language|Finnish]] |[[French language|French]] |[[German language|German]] |[[Greek language|Greek]] |[[Hungarian language|Hungarian]] |[[Irish language|Irish]] |[[Italian language|Italian]] |[[Latvian language|Latvian]] |[[Lithuanian language|Lithuanian]] |[[Maltese language|Maltese]] |[[Polish language|Polish]] |[[Portuguese language|Portuguese]] |[[Romanian language|Romanian]] |[[Slovak language|Slovak]] |[[Slovenian language|Slovenian]] |[[Spanish language|Spanish]] |[[Swedish language|Swedish]]}}
|Kiểu thành viên       = [[European Union member state|Member states]]
|Thành viên         = {{Collapsible list |title=[[List of European Union member states|27]] |[[Austria]] |[[Belgium]] |[[Bulgaria]] |[[Cyprus]] |[[Czech Republic]] |[[Denmark]] |[[Estonia]] |[[Phần Lan]] |[[France]] |[[Germany]] |[[Greece]] |[[Hungary]] |[[Republic of Ireland|Ireland]] |[[Italy]] |[[Latvia]] |[[Litva]] |[[Luxembourg]] |[[Malta]] |[[Netherlands]] |[[Poland]] |[[Portugal]] |[[Romania]] |[[Slovakia]] |[[Slovenia]] |[[Spain]] |[[Sweden]] |[[United Kingdom]]}}
|Nhóm dân tộc        = 
|Năm nhóm dân tộc      = 
|Chính thể          = [[Sui generis]] [[supranationalism]]
|Chức vụ 1          = [[European Commission|Commission]]
|Viên chức 1         = [[José Manuel Barroso]]
|Chức vụ 2          = [[European Parliament|Parliament]]
|Viên chức 2         = [[Hans-Gert Pöttering]]
|Chức vụ 3          = [[Council of the European Union|Council]]
|Viên chức 3         = [[Frank-Walter Steinmeier]]
|Chức vụ 4          = [[European Council|{{nowrap|European Council}}]]
|Viên chức 4         = [[Germany]]
|Loại chủ quyền       = [[History of the European Union|Formation]]
|Ghi chú chủ quyền      = 
|Sự kiện 1          = [[Treaty of Rome]]
|Ngày 1           = [[25 March]] [[1957]]
|Sự kiện 2          = [[Maastricht Treaty]]
|Ngày 2           = [[7 February]] [[1992]]
|Đứng hàng diện tích     = 7th<sup>2</sup>
|Độ lớn diện tích      = 1 E11
|Diện tích km2          = 4,324,782
|Diện tích dặm vuông      = 1,669,807 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|Phần nước          = 3,08
|Dân số ước lượng      = 494,070,000
|Đứng hàng dân số ước lượng = 3rd<sup>2</sup>
|Năm ước lượng dân số    = 2007
|Dân số           = 
|Năm thống kê dân số     = 
|Mật độ dân số km2        = 112
|Mật độ dân số dặm vuông    = 289 <!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|Đứng hàng mật độ dân số   = 77th<sup>2</sup>
|GDP PPP           = $13,881 billion
|Đứng hàng GDP PPP      = 1st<sup>2</sup>
|Năm tính GDP PPP      = 2006 ([[IMF]])
|GDP PPP trên đầu người   = $28,213
|Đứng hàng GDP PPP trên đầu người = 14th<sup>2</sup>
|GDP danh nghĩa       = $15,849 billion 
|Đứng hàng GDP danh nghĩa  = 1st<sup>2</sup>
|Năm tính GDP danh nghĩa   = 2007 ([[IMF]])
|GDP danh nghĩa trên đầu người = $31,173
|Đứng hàng GDP danh nghĩa trên đầu người = 13th<sup>2</sup>
|HDI             = 
|Đứng hàng HDI        = 
|Năm tính HDI        = 
|Cấp HDI           = 
|Đơn vị tiền tệ       = {{Collapsible list |title=[[Currency|15]] |[[Euro]] (€) <code>([[ISO 4217|EUR]])</code> (''[[de jure]]'') |
----
 |[[British pound]] |[[Bulgarian lev]] |[[Cypriot pound]] |[[Czech koruna]] |[[Danish krone]] |[[Estonian kroon]] |[[Hungarian forint]] |[[Latvian lats]] |[[Lithuanian litas]] |[[Maltese lira]] |[[Polish złoty]] |[[Romanian leu]] |[[Slovak koruna]] |[[Swedish krona]]}}
|Mã đơn vị tiền tệ      = 
|Múi giờ           = 
|UTC             = 0 to +2
|Múi giờ DST         = 
|Ghi chú DST         = 
|UTC DST           = +1 to +3
|Tên vùng Internet      = [[.eu]]
|Mã số điện thoại      = 
|Ghi chú 1          = See the name [[List of names of the European Union in the official languages|in other official EU languages]]. 
|Ghi chú 2          = If considered as a single entity.
}}

Kết quảEuropean UnionSup1.svg
Quốc kỳ
Khẩu hiệu[In varietate concordia] lỗi: {{lang}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp)  (Latin)
"United in diversity"
Minh ca: {{{anthem}}}
Commission seatBrussels
50°54′B 4°32′Đ / 50,9°B 4,533°Đ / 50.900; 4.533
Official languages
Member states
Chính phủ Sui generis supranationalism
 -  Commission José Manuel Barroso
 -  Parliament Hans-Gert Pöttering
 -  Council Frank-Walter Steinmeier
 -  European Council Germany
Formation
 -  Treaty of Rome 25 March 1957 
 -  Maastricht Treaty 7 February 1992 
Diện tích
 -  Tổng cộng 4.324.782 km2 (hạng 7th2)
1.669.807 mi2
 -  Mặt nước (%) 3,08
Dân số
 -  Ước lượng 2007 494,070,000 (hạng 3rd2)
 -  Mật độ 112/km2 (hạng 77th2)
289/mi2
GDP  (danh nghĩa) Ước lượng 2007 (IMF)
 -  Tổng số $15,849 billion
Đơn vị tiền tệ
Múi giờ (UTC0 to +2)
 -  Mùa hè (DST)  (UTC+1 to +3)
Tên miền Internet .eu
1. See the name in other official EU languages.
2. If considered as a single entity.

Nháp

Một trang nháp được tạo ra để dành cho việc chỉnh sửa tiêu bản này, bạn hãy kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng trong tiêu bản sau:

Tóm tắt về quốc gia/Chỗ thử

Nếu có thể, hãy cố gắng theo dõi sự khác nhau bằng cách sử dụng nhiều loại trình duyệt và trên nhiều loại máy tính khác nhau (PC, Macintosh, v.v). Cám ơn!

Định dạng nhỏ

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Please do not rename or remove these classes.

 1. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên EU-Symbols