Bản mẫu:Tóm tắt về quốc gia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cú pháp

Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
{{Tóm tắt về quốc gia
|micronation =    <!--có nếu một vi mô-->
|conventional_long_name = <!--Tên chính thức hoặc chính thức của quốc gia bằng tiếng Việt-->
|native_name =    <!--Tên quốc gia (thường là tên đầy đủ) bằng ngôn ngữ bản địa của nó, do đó in nghiêng (dấu ngoặc kép)-->
|common_name =    <!--Tên phổ biến trong tiếng Anh (được sử dụng cho wikilinks, chú thích và để tạo mã iso3166 mặc định)-->
|status =       <!--Tình trạng của đất nước, đặc biệt hữu ích cho các vi mô-->
|image_flag =     <!--e.g. Flag of country.svg-->
|alt_flag =      <!--văn bản thay thế cho cờ (văn bản hiển thị khi con trỏ di chuyển trên cờ)-->
|flag_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|image_flag2 =    <!--e.g. Second-flag of country.svg-->
|alt_flag2 =     <!--văn bản thay thế cho cờ thứ hai-->
|flag2_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|image_coat =     <!--e.g. Coat of arms of country.svg-->
|alt_coat =      <!--văn bản thay thế cho huy hiệu-->
|symbol_type =    <!--quốc huy, con dấu, v.v (nếu không phải là một huy hiệu)-->
|symbol_footnote =  <!--tham chiếu tùy chọn hoặc chú thích cho chú thích biểu tượng-->
|national_motto =   <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|vietnamesemotto =    <!--Phiên bản khẩu hiệu bằng tiếng Việt-->
|national_anthem =  <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|royal_anthem =    <!--trong dấu phẩy đảo ngược và wikilinked nếu liên kết tồn tại-->
|other_symbol_type = <!--Sử dụng nếu một biểu tượng khác tồn tại, ví dụ: Thánh ca-->
|other_symbol =
|image_map =     <!--ví dụ: LocationCountry.svg-->
|loctext =      <!--mô tả văn bản của vị trí của đất nước-->
|alt_map =      <!--văn bản thay thế cho bản đồ-->
|map_caption =    <!--Chú thích để đặt bên dưới bản đồ-->
|image_map2 =     <!--Một bản đồ khác, nếu cần-->
|alt_map2 =      <!--văn bản thay thế cho bản đồ thứ hai-->
|map_caption2 =    <!--Chú thích để đặt bên dưới bản đồ thứ hai-->
|capital =      <!--Tên quốc gia/lãnh thổ của thủ đô, được đặt tên nếu liên kết tồn tại-->
|coordinates =    <!-- Tọa độ cho thủ đô, sử dụng {{tl|coord}} -->
|largest_city =    <!--Tên của quốc gia/lãnh thổ thành phố lớn nhất. Sử dụng "capital" (không có dấu ngoặc kép) nếu đó là thủ đô.-->
|largest_settlement_type = <!--Loại hình giải quyết nếu giải quyết lớn nhất không phải là một thành phố-->
|largest_settlement = <!--Tên của khu định cư lớn nhất-->
|official_languages = <!--Ngôn ngữ được công nhận trong pháp luật, hiến pháp, v.v.-->
|national_languages = <!--Các ngôn ngữ trên toàn quốc/lãnh thổ được công nhận nhưng không nhất thiết phải theo luật toàn quốc/lãnh thổ, v.v.-->
|regional_languages = <!--Ngôn ngữ được công nhận hoặc liên kết với các khu vực cụ thể trong quốc gia/lãnh thổ-->
|languages_type =   <!--Sử dụng để chỉ định một loại ngôn ngữ khác, nếu không phải là chính thức, quốc gia hoặc khu vực-->
|languages =     <!--Ngôn ngữ thuộc loại khác-->
|languages_sub =   <!--Đây có phải là loại ngôn ngữ nữa là một mục con của loại không phụ trước đó không? ("có hay không")-->
|languages2_type =  <!--Một loại ngôn ngữ khác-->
|languages2 =     <!--Ngôn ngữ thuộc loại thứ hai này-->
|languages2_sub =   <!--Là loại ngôn ngữ thay thế thứ hai có phải là một mục con của loại không phụ trước đó không? ("có hay không")-->
|ethnic_groups =   <!--Danh sách/sự cố của các nhóm dân tộc trong quốc gia/lãnh thổ-->
|ethnic_groups_year = <!--Năm dữ liệu của các nhóm dân tộc (nếu được cung cấp)-->
|ethnic_groups_ref = <!--(đối với mọi tham chiếu/liên kết với dữ liệu của các nhóm dân tộc)-->
|religion =      <!--Tôn giáo-->
|religion_year = <!--Năm dữ liệu tôn giáo (nếu được cung cấp)-->
|religion_ref = <!--(cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với dữ liệu tôn giáo)-->
|demonym =      <!--Thuật ngữ mô tả những thuật ngữ liên quan đến quốc gia/lãnh thổ (ví dụ: "người Bỉ" cho quốc gia Bỉ)-->
|government_type =  <!--(thường là một thuật ngữ nhiều từ ghép, ví dụ: "Cộng hòa lập hiến bán tổng thống liên bang", v.v.)-->
|leader_title1 =   <!--(đối với một quốc gia, thường là tiêu đề của người đứng đầu nhà nước (wikilinked), ví dụ: "Tổng thống", "Quốc vương")-->
|leader_name1 =
|leader_title2 =   <!--(có thể là "Phó Tổng thống", nếu không là "Thủ tướng", v.v.)-->
|leader_name2 =
<!--......-->
|leader_title14 =   <!--(có thể bao gồm tối đa 14 nhà lãnh đạo riêng biệt)-->
|leader_name14 = 
|legislature =    <!--Tên của cơ quan quản lý quốc gia/lãnh thổ, ví dụ: "Nghị viện", "Quốc hội", v.v.-->
|upper_house =    <!--Tên của thượng viện của cơ quan chủ quản, nếu được đưa ra (ví dụ: "Thượng viện")-->
|lower_house =    <!--Tên của hạ viện của cơ quan chủ quản, nếu được đưa ra (ví dụ: "Hạ viện")-->
|sovereignty_type =  <!--Mô tả ngắn gọn về tình trạng của quốc gia/lãnh thổ ("Độc lập [từ...]", "Tỉnh tự trị [của...]", v.v.)-->
|sovereignty_note = 
|established_event1 = <!--Sự kiện quan trọng đầu tiên trong lịch sử hình thành hoặc quốc gia-->
|established_date1 = <!--Ngày của sự kiện quan trọng đầu tiên-->
|established_event2 = <!--Sự kiện quan trọng thứ hai-->
|established_date2 = <!--Ngày của sự kiện quan trọng thứ hai-->
<!--......-->
|established_event13 = <!--(có thể bao gồm tới 13 sự kiện riêng biệt)-->
|established_date13 =
|area_rank = 
|area =        <!--Kích thước diện tích chính (trong [[Bản mẫu:convert]] hoặc km2 hoặc sqmi đầu tiên)-->
|area_km2 =      <!--Kích thước diện tích chính (tính bằng km vuông)-->
|area_sq_mi =     <!--Diện tích tính bằng mi vuông (yêu cầu area_km2)-->
|area_footnote =   <!--Chú thích tùy chọn cho diện tích-->
|percent_water = 
|area_label =     <!--Dán nhãn dưới "Diện tích" (mặc định là "Tổng cộng")-->
|area_label2 =    <!--Nhãn bên duói area_label (tùy chọn)-->
|area_data2 =     <!--Viết sau area_label2 (tùy chọn)-->
|population_estimate = 
|population_estimate_rank = 
|population_estimate_year = 
|population_census = 
|population_census_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|population_density_rank = 
|nummembers =     <!--Một thay thế cho dân số cho vi mô-->
|GDP_PPP =           <!--(Tổng sản phẩm nội địa từ ngang giá sức mua)-->
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_PPP_per_capita_rank = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_rank = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|GDP_nominal_per_capita_rank = 
|Gini =            <!--(Thước đo Gini của bất bình đẳng thu nhập; chỉ số đầu vào; giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 100)-->
|Gini_ref =          <!--(đối với mọi tham chiếu để liên kết với số Gini)-->
|Gini_rank = 
|Gini_year = 
|HDI_year =      <!-- Vui lòng sử dụng năm mà dữ liệu đề cập, không phải năm xuất bản-->
|HDI =        <!--(Chỉ số phát triển con người; chỉ số đầu vào; giá trị hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 1)-->
|HDI_change =     <!--tăng/giảm/bền vững; thay đổi thứ hạng từ năm trước-->
|HDI_rank = 
|HDI_ref =      <!--(đối với mọi tham chiếu để liên kết với số HDI)-->
|currency =      <!--Tên/tiền tệ/được sử dụng ở quốc gia/lãnh thổ-->
|currency_code =   <!--Mã ISO 4217 cho tiền tệ (thường là ba chữ cái in hoa)-->
|time_zone =     <!--ví dụ. GMT, PST, AST, v.v. (wikilinked nếu có thể)-->
|utc_offset =     <!--ở dạng "+ N", trong đó N là số giờ bù-->
|time_zone_DST =   <!--Liên kết với DST (Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày) được sử dụng, nếu không thì để trống-->
|utc_offset_DST =   <!--ở dạng "+ N", trong đó N là số giờ bù-->
|DST_note =      <!--Lưu ý tùy chọn liên quan đến việc sử dụng DST-->
|antipodes =     <!--Đặt chính xác ở phía đối diện của thế giới với quốc gia/lãnh thổ-->
|date_format =    <!--ngày số (dd-mm-yyyy, yyyy.mm.dd, v.v.) cộng với thời đại (CE, AD, AH, v.v.)-->
|drives_on =     <!--"phải" hoặc "trái" (bên đường)-->
|cctld =       <!--Mã định danh tên miền cấp cao nhất của mã quốc gia Internet (ví dụ: [[.br]], [[.de]], v.v.)
|iso3166code =    <!--Sử dụng để ghi đè mặc định từ tham số common_name ở trên; bỏ qua bằng cách sử dụng "bỏ qua"..-->
|calling_code =    <!--ví dụ. [[+1]], [[+531]], [[+44]], v.v.-->
|patron_saint =    <!--Sử dụng các vị thánh_quan_thầy cho nhiều-->
|image_map3 =     <!--Vị trí bản đồ thứ ba tùy chọn, ví dụ: để sử dụng với tham chiếu đến chú thích bên dưới nó-->
|alt_map3 =      <!--văn bản thay thế cho vị trí bản đồ thứ ba-->
|footnote_1 =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>a</sup> used above-->
|footnote_2 =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>b</sup> used above-->
...
|footnote_7 =     <!--Đối với bất kỳ chú thích <sup>h</sup> used above-->
|footnotes =     <!--Đối với bất kỳ chú thích chung không được đánh số-->
}}
Tổ chức địa chính trị

<--

{{Thông tin tổ chức địa chính trị
|name =       <!-- (trong tiếng Việt) -->
|native_name =    <!-- Tên dài bằng tiếng mẹ đẻ hoặc bất tất cả các ngôn ngữ không phải tiếng Việt -->
|linking_name =   <!-- Đối với wikilinks, nếu khác với tên -->
|image_flag =    <!-- Cờ tên hình ảnh -->
|alt_flag =     <!-- văn bản thay thế cho cờ-->
|flag_border =    <!--đặt thành không để vô hiệu hóa đường viền xung quanh cờ-->
|symbol_type =    <!-- Quốc huy, Biểu tượng, Logo, v.v. -->
|image_symbol =   <!-- Tên biểu tượng của hình ảnh -->
|alt_symbol =    <!-- văn bản thay thế cho quốc huy -->
|symbol_width =   <!-- Chiều rộng của hình ảnh quốc huy (mặc định 85px) -->
|motto =       <!-- "[motto]" -->
|vietnamesemotto =   <!--Phiên bản khẩu hiệu tiếng Việt-->
|anthem =      <!-- ''[anthem name]'' -->
|text_symbol_type = <!-- cho các loại biểu tượng văn bản khác -->
|text_symbol =    <!-- ví dụ: ''[hymn name]'' -->
|image_map =     <!-- Tên tệp bản đồ -->
|loctext =      <!--mô tả văn bản của vị trí tổ chức-->
|alt_map =      <!-- văn bản thay thế cho hình ảnh bản đồ -->
|map_width =     <!-- Chiều rộng của hình ảnh bản đồ (mặc định 250px) -->
|map_caption = 
|org_type =     <!-- ví dụ. Khối thương mại -->
|membership_type =  <!-- ("Thành viên" mặc định) -->
|membership =    <!-- Loại và hoặc số của thành viên -->
|admin_center_type = <!-- ví dụ. "Trung tâm hành chính" (mặc định) -->
|admin_center =   <!-- Vị trí của trung tâm hành chính -->
|languages_type =  <!-- ví dụ. "[[Ngôn ngữ chính thức]]" (mặc định) -->
|languages = 
|leader_title1 =   <!-- ví dụ. "Chủ tịch", v.v.. -->
|leader_name1 = 
|leader_title2 =   <!-- ví dụ. "Phó chủ tịch", v.v. -->
|leader_name2 = 
<--......-->
|leader_title14 = 
|leader_name14 =
|established =    <!-- Thường là một ngày, thay cho sự kiện sau đây -->
|established_event1 = 
|established_date1 = 
|established_event2 = 
|established_date2 = 
<--......-->
|established_event9 = 
|established_date9 = 
|official_website = 
|area_km2 =     <!-- kích thước diện tích chính (trong sq_km) -->
|area_sq_mi =    <!-- diện tích tính bằng mi vuông (requires area_km2) -->
|area_footnote =   <!-- chú thích tùy chọn cho diện tích -->
|percent_water = 
|area_label =    <!-- nhãn dưới "Diện tích" (Mặc định là "Tỏng cộng") -->
|area_label2 =    <!-- nhãn bên dưới area_label (không bắt buộc) -->
|area_dabodyalign = <!-- câu lệnh sau area_label2 (không bắt buộc) -->
|population_estimate = 
|population_estimate_year = 
|population_density_km2 = 
|population_density_sq_mi = 
|GDP_PPP = 
|GDP_PPP_rank = 
|GDP_PPP_year = 
|GDP_PPP_per_capita = 
|GDP_nominal = 
|GDP_nominal_year = 
|GDP_nominal_per_capita = 
|Gini =       <!-- chỉ số, 0-100 -->
|Gini_ref =     <!-- cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với số Gini -->
|Gini_year = 
|HDI =        <!-- number only, 0-1 -->
|HDI_ref =      <!-- cho bất kỳ tham chiếu nào liên kết với chỉ số HDI -->
|HDI_year = 
|currency = 
|currency_code = 
|time_zone = 
|utc_offset =    <!-- + N, trong đó N là số giờ -->
|footnote1 = 
|footnote2 = 
<--......-->
|footnote7 = 
|footnotes =     <!-- Đối với chú thích chung không được đánh số -->
}}
Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ


{{Tóm tắt về quốc gia
| conventional_long_name = Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
| common_name = Việt Nam
| linking_name Việt Nam
| image_flag = Flag of Vietnam.svg
| image_coat = Emblem of Vietnam.svg
| national_motto = Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| national_anthem = [[Tiến Quân Ca]]<br /><center>[[File:United States Navy Band - Tiến Quân Ca.ogg]]</center>
| image_map = Location Vietnam ASEAN.svg
| map_caption = Việt Nam (xanh) trong [[Đông Nam Á]] (xám đậm)
| capital = [[Hà Nội]]<br />{{Coord|21|2|N|105|51|E|type:city}}
| largest_city = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br />{{coord|10|48|N|106|39|E|region:VN|display=inline,title}}
| languages_type = [[Ngôn ngữ chính thức]]<br />{{nobold|và ngôn ngữ quốc gia}}
| languages = [[Tiếng Việt]]
| languages2_type = [[Văn tự chính thức]]
| languages2 = [[Chữ Quốc ngữ]]
| ethnic_groups = {{vunblist
 | 85,7% [[Người Việt]]
 | {{Danh sách thu gọn
 | title= {{small|[[Các dân tộc tại Việt Nam|53 dân tộc thiểu số]]}}| 1,9% [[Người Tày]] | 1,8% [[Các sắc tộc Thái|Người Thái]] | 1,5% [[Người Mường]] | 1,5% [[Người Khmer]] | 1,2% [[H'Mông|Người H'Mông]] | 1,1% [[Người Nùng]] | 5.3% khác}}}}
| religion = {{ublist |item_style=white-space:nowrap; |73,2% [[Tín ngưỡng dân gian Việt Nam|Dân gian]]<br />hoặc [[Không tôn giáo|Phi tôn giáo]] |12,2% [[Phật giáo]] |8,3% [[Kitô giáo]] |4,8% [[Đạo Cao Đài]] |1,4% [[Phật giáo Hòa Hảo|Hòa Hảo]] |0,1% khác{{sfn|Bielefeldt|2014}} }}
| demonym = [[Người Việt]]
| government_type = [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Chủ nghĩa Marx-Lenin|Marx-Lenin]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] [[cộng hòa]]
| leader_title1 = [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]
| leader_name1 = [[Nguyễn Phú Trọng]]
| leader_title2 = [[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]]
| leader_name2 = [[Nguyễn Phú Trọng]]
| leader_title3 = [[Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Phó Chủ tịch nước]]
| leader_name3 = [[Đặng Thị Ngọc Thịnh]]
| leader_title4 = [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng]]
| leader_name4 = [[Nguyễn Xuân Phúc]]
| leader_title5 = [[Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Chủ tịch Quốc hội]]
| leader_name5 = [[Nguyễn Thị Kim Ngân]]
| legislature = [[Quốc hội Việt Nam|Quốc hội]]
| sovereignty_type = [[Lịch sử Việt Nam|Hình thành]]
| sovereignty_note = 
| established_event1 = [[Ngày Quốc khánh Việt Nam|Độc lập]] từ [[Pháp]]
| established_date1 = 2 tháng 9 năm 1945
| established_event2 = [[Hiệp định Genève, 1954|Hiệp định Genève]]
| established_date2 = 21 tháng 7 năm 1954
| established_event3 = [[Ngày Thống nhất|Thống nhất]]
| established_date3 = 2 tháng 7 năm 1976{{sfn|Jeffries|2007|p=4}}
| established_event4 = [[Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Hiến pháp hiện hành]]
| established_date4 = 28 tháng 11 năm 2013{{#tag:ref|In effect since 1 January 2014.{{sfn|Constitution of Vietnam|2014}}|group="n"}}
| area_km2 = 331.212
| area_rank = 65
| area_sq_mi = 127,882
| percent_water = 6,4
| population_estimate = {{UN Population|Viet Nam}}{{sfn|United Nations Department of Economic and Social Affairs}}
| population_estimate_year = {{UN Population|Year}}
| population_estimate_rank = 15
| population_density_km2 = {{#expr: 91700000/332210 round 2}}
| population_density_sq_mi = 
| population_density_rank = 46
| GDP_PPP = 707.620 tỷ USD{{sfn|International Monetary Fund}}
| GDP_PPP_year = 2018
| GDP_PPP_rank = 35
| GDP_PPP_per_capita = 7,482 USD{{sfn|International Monetary Fund}}
| GDP_PPP_per_capita_rank = 128
| GDP_nominal = 241.434 tỷ USD{{sfn|International Monetary Fund}}
| GDP_nominal_year = 2018
| GDP_nominal_rank = 47
| GDP_nominal_per_capita = 2,552 USD{{sfn|International Monetary Fund}}
| GDP_nominal_per_capita_rank = 129
| Gini = 37,6<!--number only-->
| Gini_year = 2014
| Gini_change = 
| Gini_ref = {{sfn|World Bank|2016a}}
| Gini_rank = 
| HDI = 0,694<!--number only-->
| HDI_year = 2017<!-- Please use the year to which the data refers, not the publication year-->
| HDI_change = increase<!--increase/decrease/steady-->
| HDI_ref = {{sfn|Human Development Report|2018|p=23}}
| HDI_rank = 116
| currency = [[Đồng (đơn vị tiền tệ)|đồng]] (₫)
| currency_code = VND
| time_zone = [[UTC+07:00|Giờ chuẩn Việt Nam]]
| utc_offset = +7
| utc_offset_DST = 
| time_zone_DST = 
| date_format = nn-tt-nnnn
| drives_on = phải
| iso3166code = VN
| calling_code = [[Mã điện thoại Việt Nam|+84]]
| cctld = [[.vn]]
}}

Kết quảCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Quốc kỳ Quốc huy
Khẩu hiệuĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quốc caTiến Quân Ca
Việt Nam (xanh) trong Đông Nam Á (xám đậm)
Việt Nam (xanh) trong Đông Nam Á (xám đậm)
Thủ đôHà Nội
21°2′B 105°51′Đ / 21,033°B 105,85°Đ / 21.033; 105.850
Thành phố lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh
10°48′B 106°39′Đ / 10,8°B 106,65°Đ / 10.800; 106.650Tọa độ: 10°48′B 106°39′Đ / 10,8°B 106,65°Đ / 10.800; 106.650
Ngôn ngữ chính thức
và ngôn ngữ quốc gia
Tiếng Việt
Văn tự chính thức Chữ Quốc ngữ
Sắc tộc
Tôn giáo chính
Tên dân tộc Người Việt
Chính phủ Đơn nhất Marx-Lenin đơn đảng xã hội chủ nghĩa cộng hòa
 -  Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
 -  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 -  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
 -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
 -  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Lập pháp Quốc hội
Hình thành
 -  Độc lập từ Pháp 2 tháng 9 năm 1945 
 -  Hiệp định Genève 21 tháng 7 năm 1954 
 -  Thống nhất 2 tháng 7 năm 1976[2] 
 -  Hiến pháp hiện hành 28 tháng 11 năm 2013[n 1] 
Diện tích
 -  Tổng cộng 331,212 km2 (hạng 65)
127.882 mi2
 -  Mặt nước (%) 6,4
Dân số
 -  Ước lượng 2016 94.569.072[4] (hạng 15)
 -  Mật độ 276.03/km2 (hạng 46)
714,9/mi2
GDP  (PPP) Ước lượng 2018
 -  Tổng số 707.620 tỷ USD[5] (hạng 35)
 -  Bình quân đầu người 7,482 USD[5] (hạng 128)
GDP  (danh nghĩa) Ước lượng 2018
 -  Tổng số 241.434 tỷ USD[5] (hạng 47)
 -  Bình quân đầu người 2,552 USD[5] (hạng 129)
Gini? (2014)37,6[6]
trung bình
HDI? (2017)tăng 0,694[7]
trung bình · hạng 116
Đơn vị tiền tệ đồng (₫) (VND)
Múi giờ Giờ chuẩn Việt Nam (UTC+7)
Cách ghi ngày tháng nn-tt-nnnn
Giao thông bên phải
Mã điện thoại +84
Mã ISO 3166 VN
Tên miền Internet .vn


Tổ chức địa chính trị

{{Thông tin tổ chức địa chính trị
|native_name=
|name=
 {{Danh sách thu gọn
 |titlestyle = background:transparent; font-size:9pt;
 |title = {{resize|12pt|Liên minh châu Âu}}
 |{{Infobox|subbox=yes|bodystyle= font-size:9pt;font-weight:normal;
  | rowclass1 = mergedrow| label1 = [[Tiếng Anh]]: | data1 = <div style="text-align: left;">{{lang|en|European Union}}</div>
  | rowclass2 = mergedrow| label2 = [[Tiếng Ba Lan]]: | data2 = {{lang|pl|Unia Europejska}}
  | rowclass3 = mergedrow| label3 = [[Tiếng Bồ Đào Nha]]: | data3 = {{lang|pt|União Europeia}}
  | rowclass4 = mergedrow| label4 = [[Tiếng Bulgaria]]: | data4 = {{lang|bg|Европейски съюз}}
  | rowclass5 = mergedrow| label5 = [[Tiếng Croatia]]: | data5 = {{lang|hr|Europska unija}}
  | rowclass6 = mergedrow| label6 = [[Tiếng Đan Mạch]]: | data6 = {{lang|da|Den Europæiske Union}}
  | rowclass7 = mergedrow| label7 = [[Tiếng Đức]]: | data7 = {{lang|de|Europäische Union}}
  | rowclass8 = mergedrow| label8 = [[Tiếng Estonia]]: | data8 = {{lang|et|Euroopa Liit}}
  | rowclass9 = mergedrow| label9 = [[Tiếng Hà Lan]]: | data9 = {{lang|nl|Europese Unie}}
  | rowclass10 = mergedrow| label10 = [[Tiếng Hungary]]: | data10 = {{lang|hu|Európai Unió}}
  | rowclass11 = mergedrow| label11 = [[Tiếng Hy Lạp]]: | data11 = {{lang|el|Ευρωπαϊκή Ένωση}}
  | rowclass12 = mergedrow| label12 = [[Tiếng Ireland]]: | data12 = {{lang|ga|An tAontas Eorpach}}
  | rowclass13 = mergedrow| label13 = [[Tiếng Latvia]]: | data13 = {{lang|lv|Eiropas Savienība}}
  | rowclass14 = mergedrow| label14 = [[Tiếng Litva]]: | data14 = {{lang|lt|Europos Sąjunga}}
  | rowclass15 = mergedrow| label15 = [[Tiếng Luxembourg]]: | data15 = {{lang|lb|Europäesch Unioun}}
  | rowclass16 = mergedrow| label16 = [[Tiếng Malta]]: | data16 = {{lang|mt|Unjoni Ewropea}}
  | rowclass17 = mergedrow| label17 = [[Tiếng Pháp]]: | data17 = {{lang|fr|Union européenne}}
  | rowclass18 = mergedrow| label18 = [[Tiếng Phần Lan]]: | data18 = {{lang|fi|Euroopan unioni}}
  | rowclass19 = mergedrow| label19 = [[Tiếng România]]: | data19 = {{lang|ro|Uniunea Europeană}}
  | rowclass20 = mergedrow| label20 = [[Tiếng Séc]]: | data20 = {{lang|cs|Evropská unie}}
  | rowclass21 = mergedrow| label21 = [[Tiếng Slovak]]: | data21 = {{lang|sk|Európska únia}}
  | rowclass22 = mergedrow| label22 = [[Tiếng Slovenia]]: | data22 = {{lang|sl|Evropska unija}}
  | rowclass23 = mergedrow| label23 = [[Tiếng Tây Ban Nha]]: | data23 = {{lang|es|Unión Europea}}
  | rowclass24 = mergedrow| label24 = [[Tiếng Thụy Điển]]: | data24 = {{lang|sv|Europeiska unionen}}
  | rowclass25 = mergedrow| label25 = [[Tiếng Ý]]: | data25 = {{lang|it|Unione Europea}}
 }}
 }}
|linking_name=Liên minh châu Âu
|image_flag=Flag of Europe.svg
|flag = Quốc kỳ châu Âu
|flag_type=Cờ Liên minh
|alt_flag=Lá cờ gồm 12 ngôi sao vàng trên nền xanh dương.
|motto=Thống nhất trong đa dạng{{Infobox_European_Union/RefTag|1={{chú thích sách | last = Barnard | first = Catherine| title = The Substantive Law of the EU: The four freedoms| edition = 2| year = 2007 | month = August | publisher = Đại học Oxford| isbn =9780199290352| page = 447 }}|group={{{group2|}}}}}{{Infobox_European_Union/RefTag|name="EU-Symbols"|1={{chú thích web |url=http://europa.eu/abc/symbols/motto/index_en.htm| title=United in diversity |accessdate=20 tháng 1 năm 2010| publisher=Europa. [[Ủy ban châu Âu]]}} |group={{{group2|}}}}}{{Infobox_European_Union/RefTag|1={{chú thích web| url = http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=REG/2007/2240| title = European Parliament: The Legislative Observatory | accessdate=20 tháng 1 năm 2010| publisher=Ủy ban châu Âu}}|group={{{group2|}}}}}<br/>
<center><small>"United in diversity" (tiếng Anh)</small><br/>
<small>"In Varietate Concordia" (tiếng Latinh)</small></center>
|anthem=[[Tập tin:Anthem of Europe (US Navy instrumental long version).ogg|Ode to Joy|center]][[Quốc ca Liên minh châu Âu|Ode to Joy]]<ref name="EU-Symbols"/>{{spaces|1}}<small>(hòa xướng)</small>
|image_map= EU28 on a globe.svg 
|alt_map=Bản đồ Liên minh châu Âu và các nước thành viên (màu xanh).
|map_width=220px
|membership_type=[[các nước thành viên Liên minh châu Âu|Nước thành viên]]
|membership={{Danh sách thu gọn |titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=28|{{flag|Áo}}|{{flag|Ba Lan}}|{{flag|Bỉ}}|{{flag|Bồ Đào Nha}}|{{flag|Bulgaria}}|{{flag|Croatia}}|{{flag|Cộng hòa Séc}}|{{flag|Đan Mạch}}|{{flag|Estonia}}|{{flag|Đức}}|{{flag|Hy Lạp}}|{{flag|Hungary}}|{{flag|Ireland}}|{{flag|Latvia}}|{{flag|Liên hiệp Anh}}|{{flag|Litva}}|{{flag|Luxembourg}}|{{flag|Malta}}|{{flag|Hà Lan}}|{{flag|Phần Lan}}|{{flag|Pháp}}|{{flag|România}}|{{flag|Síp}}|{{flag|Slovakia}}|{{flag|Slovenia}}|{{flag|Tây Ban Nha}}|{{flag|Thụy Điển}}|{{Flag|Ý}}}}
|admin_center_type=Thủ phủ
|admin_center=[[Bruxelles]]
|largest_settlement_type=Thành phố
|largest_settlement=[[Paris]] và [[Luân Đôn]]
|official_languages={{Danh sách thu gọn|titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=24|[[Tiếng Anh|Tiếng Anh (English)]]|[[Tiếng Ireland|Tiếng Ai-len (Gaeilge)]]|[[Tiếng Ba Lan|Tiếng Ba Lan (Polski)]]|[[Tiếng Bồ Đào Nha|Tiếng Bồ Đào Nha (Português)]]|[[Tiếng Bulgaria|Tiếng Bulgaria (Български)]]|[[Tiếng Croatia|Tiếng Croatia (Hrvatski)]]|[[Tiếng Đan Mạch|Tiếng Đan Mạch (Dansk)]]|[[Tiếng Đức|Tiếng Đức (Deutsch)]]|[[Tiếng Estonia|Tiếng Estonia (Eesti)]]|[[Tiếng Hà Lan|Tiếng Hà Lan (Nederlands)]]|[[Tiếng Hungary|Tiếng Hungary (Magyar)]]|[[Tiếng Hy Lạp|Tiếng Hy Lạp (Ελληνικά)]]|[[Tiếng Ý|Tiếng Italia (Italiano)]]|[[Tiếng Latvia|Tiếng Latvia (Latviešu)]]|[[Tiếng Litva|Tiếng Litva (Lietuvių)]]|[[Tiếng Malta|Tiếng Malta (Malti)]]|[[Tiếng Pháp|Tiếng Pháp (Français)]]|[[Tiếng Phần Lan|Tiếng Phần Lan (Suomi)]]|[[Tiếng România|Tiếng Rumani (Română)]]|[[Tiếng Séc|Tiếng Séc (Čeština)]]|[[Tiếng Slovakia|Tiếng Slovakia (Slovenčina)]]|[[Tiếng Slovenia|Tiếng Slovenia (Slovenščina)]]|[[Tiếng Tây Ban Nha|Tiếng Tây Ban Nha (Español)]]|[[Tiếng Thụy Điển|Tiếng Thụy Điển (Svenska)]]}}
|languages_type = [[Văn tự chính thức|Văn bản chính thức]]<ref name="auto">{{Chú thích web|url=http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-07-330_en.pdf|title=Cyrillic, the third official alphabet of the EU, was created by a truly multilingual European|date=24 May 2007|website=europe.eu|author1=Leonard Orban|accessdate=3 August 2014}}</ref>
|languages={{Danh sách thu gọn|titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=3|[[Tiếng Hy Lạp]]|[[Bảng chữ cái Kirin|Chữ Kirin]]|[[Tiếng Latinh]]}}
|religion_year = 
|religion =
 {{unbulleted list |style=white-space:nowrap;line-height:16px;
 | 71,6% [[Thiên chúa giáo]]
 | {{unbulleted list |style=font-size:90%;margin-left:1em
 | 45,3% [[Giáo hội Công giáo Rôma|Công giáo Rôma]]
 | 11,1% [[Kháng Cách|Tin lành]]
 | 9,6% [[Kitô giáo Đông phương]]
 | 5,6% [[Kitô giáo|Kitô hữu khác]]
 }}
 | 24% [[Phi tôn giáo|Không tôn giáo]]
 | 1,8% [[Hồi giáo]]
 | 2,6% đức tín khác
}}
|demonym=[[Đại chủng Âu|Người châu Âu]]
|leader_type=Lãnh đạo
|leader_title1=[[Nghị viện châu Âu]]
|leader_name1=Antonio Tajani
|leader_title2=[[Hội đồng châu Âu]]
|leader_name2=[[Donald Tusk]]
|leader_title3=[[Ủy ban châu Âu]]
|leader_name3=[[Jean-Claude Juncker]]
|leader_title4=[[Hội đồng Liên minh châu Âu|Hội đồng Bộ trưởng]]
|leader_name4={{flagicon|Estonia}} [[Estonia]]
|legislature = {{unbulleted list |style=white-space:nowrap;line-height:1.2em; |[[Hội đồng Liên minh châu Âu|Hội đồng Bộ trưởng]] |[[Nghị viện châu Âu]]}}

|established_event1=[[Hiệp ước Paris (1951)|Hiệp ước Paris]]
|established_date1=23 tháng 7 năm 1952
|established_event2=[[Các hiệp ước Roma|Hiệp ước Roma]]
|established_date2=1 tháng 1 năm 1958
|established_event3=[[Hiệp ước Maastricht]] 
|established_date3=1 tháng 11 năm 1993
|established_event4=[[Hiệp ước Lisbon]]
|established_date4=1 tháng 12 năm 2009
|established_event5=[[Croatia|Thành viên mới nhất]]
|established_date5=1 tháng 7 năm 2013
|official_website=[http://europa.eu/ europa.eu]
|area_rank= <!--gives link to list--><!--For comparison only, rank order inappropriate. please do not add-->
|area_magnitude=1 E12
|area_km2=4475757
|area_sq_mi=1728099<!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|percent_water=3,08
|population_estimate   = {{increase}} 511.805.088<ref name="eurostat">{{chú thích web|url=http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1|title=Eurostat {{ndash}} Population on 1 January 2017|publisher=[[Ủy ban châu Âu]]|accessdate=14 tháng 7 năm 2017}}</ref>
|population_estimate_rank = <!--gives link to list--><!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
|population_estimate_year = 2017
|population_density_km2  = 116.8<!--511.805.088/4.475.757=115,9 people/km2 (1 January 2017)-->
|population_density_sq_mi = 302.5<!--Do not remove per [[WP:MOSNUM]]-->
|population_density_rank = <!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
<!--IMF GDP data published in April 2009; so please do not use the IMF *projections* for 2009 -->
|GDP_PPP=15.247 nghìn tỷ USD
|GDP_PPP_rank=<!--gives link to list--><!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
|GDP_PPP_year=2008 ([[Quỹ Tiền tệ Quốc tế|IMF]])
|GDP_PPP_per_capita=30,513 USD
|GDP_PPP_per_capita_rank=<!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
|GDP_nominal=18.394 nghìn tỷ USD
|GDP_nominal_rank=<!--For comparison only, rank order inappropriate please do not add-->
|GDP_nominal_year=2008 ([[International Monetary Fund|IMF]])
|GDP_nominal_per_capita=36,812 USD
|GDP_nominal_per_capita_rank=<!--gives link to list--><!--For comparison only, rank order non sensical please do not add-->
|Gini=30,7
|Gini_year=2009<ref>[http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=158&idDomain=3 "European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions"], Ủy ban châu Âu.</ref>
|Gini_category=Medium
|HDI=0,865
|HDI_rank=<!--For comparison only, rank order non sensical please do not add-->
|HDI_year=2014
|HDI_category=High
|currency={{Danh sách thu gọn|titlestyle=font-weight:normal; background:transparent; text-align:left;|title=[[Euro]] và 10 đơn vị tiền tệ khác|<br/>[[Euro]] (€) <code>([[ISO 4217|EUR]])</code> (''[[de jure]]'')|----|<small>Các đơn vị tiền tệ khác</small>|[[Bảng Anh]] (£) <code>([[ISO 4217|GBP]])</code>|[[Lev Bulgaria]] (лв) <code>([[ISO 4217|BGN]])</code>|[[Koruna Séc]] (Kč) <code>([[ISO 4217|CZK]])</code>|[[Krone Đan Mạch]] (kr) <code>([[ISO 4217|DKK]])</code>|[[Kroon Estonia]] (kr) <code>([[ISO 4217|EKK]])</code>|[[Forint Hungary]] (Ft) <code>([[ISO 4217|HUF]])</code>|[[Złoty Ba Lan]] (zł) <code>([[ISO 4217|PLN]])</code>|[[Leu România]] (RON) <code>([[ISO 4217|RON]])</code>|[[Krona Thụy Điển]] (kr) <code>([[ISO 4217|SEK]])</code>}}
|currency_code=EUR
|time_zone=
|utc_offset=+0 đến +2
|time_zone_DST=
|date_format=nn/tt/nnnn ([[Công nguyên|AD/CE]])
|utc_offset_DST=+1 đến +3<ref>Không bao gồm các vùng thuộc địa ở các châu lục khác.</ref>
|cctld=[[.eu]]
|calling_code=[[Danh sách mã điện thoại ở EU|Xem]]
}}

Kết quảLá cờ gồm 12 ngôi sao vàng trên nền xanh dương.
Cờ Liên minh
Khẩu hiệuThống nhất trong đa dạng[8][9][10]
"United in diversity" (tiếng Anh)
"In Varietate Concordia" (tiếng Latinh)
Minh ca: 
Ode to Joy[9] (hòa xướng)
Bản đồ Liên minh châu Âu và các nước thành viên (màu xanh).
Thủ phủBruxelles
Thành phố lớn nhất ParisLuân Đôn
Ngôn ngữ chính thức
Văn bản chính thức[11]
Tôn giáo chính
Tên dân tộc Người châu Âu
Nước thành viên
Người đứng đầu
 -  Nghị viện châu Âu Antonio Tajani
 -  Hội đồng châu Âu Donald Tusk
 -  Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker
 -  Hội đồng Bộ trưởng Estonia Estonia
Lập pháp
Thành lập
 -  Hiệp ước Paris 23 tháng 7 năm 1952 
 -  Hiệp ước Roma 1 tháng 1 năm 1958 
 -  Hiệp ước Maastricht 1 tháng 11 năm 1993 
 -  Hiệp ước Lisbon 1 tháng 12 năm 2009 
 -  Thành viên mới nhất 1 tháng 7 năm 2013 
Diện tích
 -  Tổng cộng 4.475.757 km2
1.728.099 mi2
 -  Mặt nước (%) 3,08
Dân số
 -  Ước lượng 2017 tăng 511.805.088[12]
 -  Mật độ 116.8/km2
302,5/mi2
GDP  (PPP) Ước lượng 2008 (IMF)
 -  Tổng số 15.247 nghìn tỷ USD
 -  Bình quân đầu người 30,513 USD
GDP  (danh nghĩa) Ước lượng 2008 (IMF)
 -  Tổng số 18.394 nghìn tỷ USD
 -  Bình quân đầu người 36,812 USD
Gini? (2009[13])30,7
trung bình
HDI? (2014)0,865
rất cao
Đơn vị tiền tệ (EUR)
Múi giờ (UTC+0 đến +2)
 -  Mùa hè (DST)  (UTC+1 đến +3[14])
Cách ghi ngày tháng nn/tt/nnnn (AD/CE)
Mã điện thoại Xem
Tên miền Internet .eu
Trang web
europa.eu

Nháp

Một trang nháp được tạo ra để dành cho việc chỉnh sửa tiêu bản này, bạn hãy kiểm tra kỹ trước khi đưa vào sử dụng trong tiêu bản sau:

Tóm tắt về quốc gia/Chỗ thử

Nếu có thể, hãy cố gắng theo dõi sự khác nhau bằng cách sử dụng nhiều loại trình duyệt và trên nhiều loại máy tính khác nhau (PC, Macintosh, v.v). Cám ơn!

Định dạng nhỏ

Đánh dấu HTML được tạo bởi mẫu này bao gồm một hCard microformat, mà làm cho tên địa điểm và vị trí phân tích cú pháp bởi các máy tính, tự động hành động để phân loại bài viết trên Wikipedia hoặc thông qua một công cụ trình duyệt được điều hành bởi một người, để (ví dụ) thêm chủ đề vào sổ địa chỉ. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng vi dạng trên Wikipedia, vui lòng xem dự án microformat.

hCard sử dụng các lớp HTML bao gồm:

 • "adr"
 • "tên-quận"
 • "fn"
 • "nhãn"
 • "địa phương"
 • "nickname"
 • "ghi chú"
 • "tổ chức"
 • "vcard"

Vui lòng không đổi tên hoặc xóa các lớp này.

 1. ^ In effect since 1 January 2014.[3]
 1. ^ Bielefeldt 2014.
 2. ^ Jeffries 2007, tr. 4.
 3. ^ Constitution of Vietnam 2014.
 4. ^ United Nations Department of Economic and Social Affairs.
 5. ^ a ă â b International Monetary Fund.
 6. ^ World Bank 2016a.
 7. ^ Human Development Report 2018, tr. 23.
 8. ^ Barnard, Catherine (tháng 8 năm 2007). The Substantive Law of the EU: The four freedoms (ấn bản 2). Đại học Oxford. tr. 447. ISBN 9780199290352. 
 9. ^ a ă “United in diversity”. Europa. Ủy ban châu Âu. Truy cập 20 tháng 1 năm 2010. 
 10. ^ “European Parliament: The Legislative Observatory”. Ủy ban châu Âu. Truy cập 20 tháng 1 năm 2010. 
 11. ^ Leonard Orban (24 tháng 5 năm 2007). “Cyrillic, the third official alphabet of the EU, was created by a truly multilingual European” (PDF). europe.eu. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2014. 
 12. ^ “Eurostat  – Population on 1 January 2017”. Ủy ban châu Âu. Truy cập 14 tháng 7 năm 2017. 
 13. ^ "European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions", Ủy ban châu Âu.
 14. ^ Không bao gồm các vùng thuộc địa ở các châu lục khác.