Bước tới nội dung

Hệ thống Cronquist

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hệ thống Cronquist là một hệ thống phân loại thực vật có hoa (hay thực vật hạt kín) do Arthur Cronquist (1919-1992) phát triển trong các sách An Integrated System of Classification of Flowering Plants (Hệ thống hợp nhất phân loại thực vật có hoa) năm 1981 và The Evolution and Classification of Flowering Plants (Tiến hóa và phân loại thực vật có hoa) năm 1968; ấn bản lần thứ 2 năm 1988 của ông.

Hệ thống Cronquist chia thực vật có hoa thành hai lớp rộng lớn là Magnoliopsida (thực vật hai lá mầm) và Liliopsida (thực vật một lá mầm). Trong các lớp này, các bộ có liên quan được gộp cùng nhau thành các phân lớp.

Sơ đồ này hiện tại vẫn còn được sử dụng rộng rãi, hoặc là dưới dạng nguyên bản hoặc dưới dạng các phiên bản đã chỉnh sửa lại, nhưng theo xu hướng hiện tại thì nhiều nhà thực vật học đã và đang chấp nhận phân loại của Angiosperm Phylogeny Group cho các bộ và họ thực vật có hoa, gọi là hệ thống APG II với phiên bản chính thức có vào năm 2003.

Hệ thống Cronquist như được trình bày trong An Integrated System of Classification of Flowering Plants (1981) bao gồm 321 họ thuộc 64 bộ trong 11 phân lớp:

Lớp Magnoliopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Biểu đồ hệ thống Cronquist
 1. Phân lớp Magnoliidae (chủ yếu là hai lá mầm cơ sở)
  1. Bộ Magnoliales
   1. Winteraceae
   2. Degeneriaceae
   3. Himantandraceae
   4. Eupomatiaceae
   5. Austrobaileyaceae
   6. Magnoliaceae (họ Mộc lan)
   7. Lactoridaceae
   8. Annonaceae
   9. Myristicaceae
   10. Canellaceae
  2. Bộ Laurales
   1. Amborellaceae
   2. Trimeniaceae
   3. Monimiaceae
   4. Gomortegaceae
   5. Calycanthaceae
   6. Idiospermaceae
   7. Lauraceae (họ Nguyệt quế)
   8. Hernandiaceae
  3. Bộ Piperales
   1. Chloranthaceae
   2. Saururaceae
   3. Piperaceae (họ Hồ tiêu)
  4. Bộ Aristolochiales
   1. Aristolochiaceae
  5. Bộ Illiciales
   1. Illiciaceae
   2. Schisandraceae
  6. Bộ Nymphaeales
   1. Nelumbonaceae
   2. Nymphaeaceae
   3. Barclayaceae
   4. Cabombaceae
   5. Ceratophyllaceae
  7. Bộ Ranunculales
   1. Ranunculaceae
   2. Circaeasteraceae
   3. Berberidaceae
   4. Sargentodoxaceae
   5. Lardizabalaceae
   6. Menispermaceae
   7. Coriariaceae
   8. Sabiaceae
  8. Bộ Papaverales
   1. Papaveraceae
   2. Fumariaceae
 2. Phân lớp Hamamelidae [nguyên văn, chính xác là Hamamelididae]
  1. Bộ Trochodendrales
   1. Tetracentraceae
   2. Trochodendraceae
  2. Bộ Hamamelidales
   1. Cercidiphyllaceae
   2. Eupteleaceae
   3. Platanaceae
   4. Hamamelidaceae
   5. Myrothamnaceae
  3. Bộ Daphniphyllales
   1. Daphniphyllaceae
  4. Bộ Didymelales
   1. Didymelaceae
  5. Bộ Eucommiales
   1. Eucommiaceae
  6. Bộ Urticales
   1. Barbeyaceae
   2. Ulmaceae
   3. Cannabaceae
   4. Moraceae
   5. Cecropiaceae
   6. Urticaceae
  7. Bộ Leitneriales
   1. Leitneriaceae
  8. Bộ Juglandales
   1. Rhoipteleaceae
   2. Juglandaceae
  9. Bộ Myricales
   1. Myricaceae
  10. Bộ Fagales
   1. Balanopaceae
   2. Ticodendraceae
   3. Fagaceae
   4. Nothofagaceae
   5. Betulaceae
  11. Bộ Casuarinales
   1. Casuarinaceae
 3. Phân lớp Caryophyllidae
  1. Bộ Caryophyllales
   1. Phytolaccaceae
   2. Achatocarpaceae
   3. Nyctaginaceae
   4. Aizoaceae
   5. Didiereaceae
   6. Cactaceae (họ Xương rồng)
   7. Chenopodiaceae
   8. Amaranthaceae
   9. Portulacaceae
   10. Basellaceae
   11. Molluginaceae
   12. Caryophyllaceae
  2. Bộ Polygonales
   1. Polygonaceae
  3. Bộ Plumbaginales
   1. Plumbaginaceae
 4. Phân lớp Dilleniidae
  1. Bộ Dilleniales
   1. Dilleniaceae
   2. Paeoniaceae
  2. Bộ Theales
   1. Ochnaceae
   2. Sphaerosepalaceae
   3. Sarcolaenaceae
   4. Dipterocarpaceae
   5. Caryocaraceae
   6. Theaceae (họ Chè/Trà)
   7. Actinidiaceae
   8. Scytopetalaceae
   9. Pentaphylacaceae
   10. Tetrameristaceae
   11. Pellicieraceae
   12. Oncothecaceae
   13. Marcgraviaceae
   14. Quiinaceae
   15. Elatinaceae
   16. Paracryphiaceae
   17. Medusagynaceae
   18. Clusiaceae
  3. Bộ Malvales
   1. Elaeocarpaceae
   2. Tiliaceae
   3. Sterculiaceae
   4. Bombacaceae
   5. Malvaceae
  4. Bộ Lecythidales
   1. Lecythidaceae
  5. Bộ Nepenthales
   1. Sarraceniaceae
   2. Nepenthaceae
   3. Droseraceae
  6. Bộ Violales
   1. Flacourtiaceae
   2. Peridiscaceae
   3. Bixaceae
   4. Cistaceae
   5. Huaceae
   6. Lacistemataceae
   7. Scyphostegiaceae
   8. Stachyuraceae
   9. Violaceae (họ Hoa tím)
   10. Tamaricaceae
   11. Frankeniaceae
   12. Dioncophyllaceae
   13. Ancistrocladaceae
   14. Turneraceae
   15. Malesherbiaceae
   16. Passifloraceae
   17. Achariaceae
   18. Caricaceae
   19. Fouquieriaceae
   20. Hoplestigmataceae
   21. Cucurbitaceae
   22. Datiscaceae
   23. Begoniaceae
   24. Loasaceae
  7. Bộ Salicales
   1. Salicaceae
  8. Bộ Capparales
   1. Tovariaceae
   2. Capparaceae
   3. Brassicaceae
   4. Moringaceae
   5. Resedaceae
  9. Bộ Batales
   1. Gyrostemonaceae
   2. Bataceae
  10. Bộ Ericales
   1. Cyrillaceae
   2. Clethraceae
   3. Grubbiaceae
   4. Empetraceae
   5. Epacridaceae
   6. Ericaceae
   7. Pyrolaceae
   8. Monotropaceae
  11. Bộ Diapensiales
   1. Diapensiaceae
  12. Bộ Ebenales
   1. Sapotaceae
   2. Ebenaceae
   3. Styracaceae
   4. Lissocarpaceae
   5. Symplocaceae
  13. Bộ Primulales
   1. Theophrastaceae
   2. Myrsinaceae
   3. Primulaceae
 5. Phân lớp Rosidae
  1. Bộ Rosales
   1. Brunelliaceae
   2. Connaraceae
   3. Eucryphiaceae
   4. Cunoniaceae
   5. Davidsoniaceae
   6. Dialypetalanthaceae
   7. Pittosporaceae
   8. Byblidaceae
   9. Hydrangeaceae
   10. Columelliaceae
   11. Grossulariaceae
   12. Greyiaceae
   13. Bruniaceae
   14. Anisophylleaceae
   15. Alseuosmiaceae
   16. Crassulaceae
   17. Cephalotaceae
   18. Saxifragaceae
   19. Rosaceae (họ Hoa hồng)
   20. Neuradaceae
   21. Crossosomataceae
   22. Chrysobalanaceae
   23. Surianaceae
   24. Rhabdodendraceae
  2. Bộ Fabales
   1. Mimosaceae (họ Trinh nữ)
   2. Caesalpiniaceae (phân họ Vang)
   3. Fabaceae
  3. Bộ Proteales
   1. Elaeagnaceae
   2. Proteaceae
  4. Bộ Podostemales
   1. Podostemaceae
  5. Bộ Haloragales
   1. Haloragaceae
   2. Gunneraceae
  6. Bộ Myrtales
   1. Sonneratiaceae
   2. Lythraceae
   3. Penaeaceae
   4. Crypteroniaceae
   5. Thymelaeaceae
   6. Trapaceae
   7. Myrtaceae
   8. Punicaceae
   9. Onagraceae
   10. Oliniaceae
   11. Melastomataceae
   12. Combretaceae
   13. Alzateaceae
   14. Memecylaceae
   15. Rhyncocalycaceae
  7. Bộ Rhizophorales
   1. Rhizophoraceae
  8. Bộ Cornales
   1. Alangiaceae
   2. Nyssaceae
   3. Cornaceae
   4. Garryaceae
  9. Bộ Santalales
   1. Medusandraceae
   2. Dipentodontaceae
   3. Olacaceae
   4. Opiliaceae
   5. Santalaceae
   6. Misodendraceae
   7. Loranthaceae
   8. Viscaceae
   9. Eremolepidaceae
   10. Balanophoraceae
  10. Bộ Rafflesiales
   1. Hydnoraceae
   2. Mitrastemonaceae
   3. Rafflesiaceae
  11. Bộ Celastrales
   1. Geissolomataceae
   2. Celastraceae
   3. Hippocrateaceae
   4. Stackhousiaceae
   5. Salvadoraceae
   6. Aquifoliaceae
   7. Icacinaceae
   8. Aextoxicaceae
   9. Cardiopteridaceae
   10. Corynocarpaceae
   11. Dichapetalaceae
   12. Tepuianthaceae
  12. Bộ Euphorbiales
   1. Buxaceae
   2. Simmondsiaceae
   3. Pandaceae
   4. Euphorbiaceae
  13. Bộ Rhamnales
   1. Rhamnaceae
   2. Leeaceae
   3. Vitaceae
  14. Bộ Linales
   1. Erythroxylaceae
   2. Humiriaceae
   3. Ixonanthaceae
   4. Hugoniaceae
   5. Linaceae
  15. Bộ Polygalales
   1. Malpighiaceae
   2. Vochysiaceae
   3. Trigoniaceae
   4. Tremandraceae
   5. Polygalaceae
   6. Xanthophyllaceae
   7. Krameriaceae
  16. Bộ Sapindales
   1. Staphyleaceae
   2. Melianthaceae
   3. Bretschneideraceae
   4. Akaniaceae
   5. Sapindaceae
   6. Hippocastanaceae
   7. Aceraceae
   8. Burseraceae
   9. Anacardiaceae
   10. Julianiaceae
   11. Simaroubaceae
   12. Cneoraceae
   13. Meliaceae
   14. Rutaceae
   15. Zygophyllaceae
  17. Bộ Geraniales
   1. Oxalidaceae
   2. Geraniaceae
   3. Limnanthaceae
   4. Tropaeolaceae
   5. Balsaminaceae
  18. Bộ Apiales
   1. Araliaceae
   2. Apiaceae
 6. Phân lớp Asteridae
  1. Bộ Gentianales
   1. Loganiaceae
   2. Retziaceae
   3. Gentianaceae (họ Long đởm)
   4. Saccifoliaceae
   5. Apocynaceae
   6. Asclepiadaceae
  2. Bộ Solanales
   1. Duckeodendraceae
   2. Nolanaceae
   3. Solanaceae (họ Cà)
   4. Convolvulaceae
   5. Cuscutaceae
   6. Menyanthaceae
   7. Polemoniaceae
   8. Hydrophyllaceae
   9. Retziaceae
  3. Bộ Lamiales
   1. Lennoaceae
   2. Boraginaceae
   3. Verbenaceae
   4. Lamiaceae (họ Hoa môi)
  4. Bộ Callitrichales
   1. Hippuridaceae
   2. Callitrichaceae
   3. Hydrostachyaceae
  5. Bộ Plantaginales
   1. Plantaginaceae
  6. Bộ Scrophulariales
   1. Buddlejaceae
   2. Oleaceae (họ Ô liu)
   3. Scrophulariaceae
   4. Globulariaceae
   5. Myoporaceae
   6. Orobanchaceae
   7. Gesneriaceae
   8. Acanthaceae
   9. Pedaliaceae
   10. Bignoniaceae
   11. Mendonciaceae
   12. Lentibulariaceae
  7. Bộ Campanulales
   1. Pentaphragmataceae
   2. Sphenocleaceae
   3. Campanulaceae
   4. Stylidiaceae
   5. Donatiaceae
   6. Brunoniaceae
   7. Goodeniaceae
  8. Bộ Rubiales
   1. Rubiaceae
   2. Theligonaceae
  9. Bộ Dipsacales
   1. Caprifoliaceae
   2. Adoxaceae
   3. Valerianaceae
   4. Dipsacaceae
  10. Bộ Calycerales
   1. Calyceraceae
  11. Bộ Asterales
   1. Asteraceae

Lớp Liliopsida[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Phân lớp Alismatidae
  1. Bộ Alismatales
   1. Butomaceae
   2. Limnocharitaceae
   3. Alismataceae
  2. Bộ Hydrocharitales
   1. Hydrocharitaceae
  3. Bộ Najadales
   1. Aponogetonaceae
   2. Scheuchzeriaceae
   3. Juncaginaceae
   4. Potamogetonaceae
   5. Ruppiaceae
   6. Najadaceae
   7. Zannichelliaceae
   8. Posidoniaceae
   9. Cymodoceaceae
   10. Zosteraceae
  4. Bộ Triuridales
   1. Petrosaviaceae
   2. Triuridaceae
 2. Phân lớp Arecidae
  1. Bộ Arecales
   1. Arecaceae (họ Cau dừa)
  2. Bộ Cyclanthales
   1. Cyclanthaceae
  3. Bộ Pandanales
   1. Pandanaceae
  4. Bộ Arales
   1. Acoraceae
   2. Araceae
   3. Lemnaceae
 3. Phân lớp Commelinidae
  1. Bộ Commelinales
   1. Rapateaceae
   2. Xyridaceae
   3. Mayacaceae
   4. Commelinaceae
  2. Bộ Eriocaulales
   1. Eriocaulaceae
  3. Bộ Restionales
   1. Flagellariaceae
   2. Joinvilleaceae
   3. Restionaceae
   4. Centrolepidaceae
  4. Bộ Juncales
   1. Juncaceae
   2. Thurniaceae
  5. Bộ Cyperales
   1. Cyperaceae
   2. Poaceae (họ Hòa thảo)
  6. Bộ Hydatellales
   1. Hydatellaceae
  7. Bộ Typhales
   1. Sparganiaceae
   2. Typhaceae
 4. Phân lớp Zingiberidae
  1. Bộ Bromeliales
   1. Bromeliaceae
  2. Bộ Zingiberales
   1. Strelitziaceae
   2. Heliconiaceae
   3. Musaceae
   4. Lowiaceae
   5. Zingiberaceae (họ Gừng)
   6. Costaceae
   7. Cannaceae
   8. Marantaceae
 5. Phân lớp Liliidae
  1. Bộ Liliales
   1. Philydraceae
   2. Pontederiaceae
   3. Haemodoraceae
   4. Cyanastraceae
   5. Liliaceae (họ Hành tỏi)
   6. Iridaceae (họ Diên vĩ)
   7. Velloziaceae
   8. Aloeaceae (họ Lô hội)
   9. Agavaceae
   10. Xanthorrhoeaceae
   11. Hanguanaceae
   12. Taccaceae
   13. Stemonaceae
   14. Smilacaceae
   15. Dioscoreaceae
  2. Bộ Orchidales
   1. Geosiridaceae
   2. Burmanniaceae
   3. Corsiaceae
   4. Orchidaceae (họ Lan)

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]