Quốc lộ 46B

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Quốc lộ 46B là tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia thuộc địa phận huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Điểm đầu tuyến là nơi giao cắt với quốc lộ 46A gần cầu Rộ (vượt sông Lam). Điểm cuối tuyến là nơi giao cắt với quốc lộ 15 tại thị trấn Đô Lương. Toàn tuyến dài 25 km.

Tuyến này được gọi là 46B kể từ khi một tuyến mới vượt qua sông Lam bằng cầu Rộ nối vào đường Hồ Chí Minh được xây dựng vào đầu những năm 2000.

Quốc lộ 46B là tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia thuộc địa phận huyện Đô Lương, Thanh Chương tỉnh Nghệ An. Điểm đầu tuyến là nơi giao cắt với quốc lộ 46A gần cầu Rộ (vượt sông Lam). Điểm cuối tuyến là nơi giao cắt với quốc lộ 15 tại xã Đà Sơn gần thị trấn Đô Lương. Toàn tuyến dài 25 km. Tuyến này được gọi là 46B kể từ khi một tuyến mới vượt qua sông Lam bằng cầu Rộ nối vào đường Hồ Chí Minh được xây dựng vào đầu những năm 2000. Quốc lộ 46B là tuyến giao thông đường bộ cấp quốc gia thuộc địa phận huyện Đô Lương, Thanh Chương tỉnh Nghệ An. Điểm đầu tuyến là nơi giao cắt với quốc lộ 46A gần cầu Rộ (vượt sông Lam). Điểm cuối tuyến là nơi giao cắt với quốc lộ 15 tại thị trấn Đô Lương. Toàn tuyến dài 25 km. Tuyến này được gọi là 46B kể từ khi một tuyến mới vượt qua sông Lam bằng cầu Rộ nối vào đường Hồ Chí Minh được xây dựng vào đầu những năm 2000.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An đến năm 2020.