Bước tới nội dung

Wikipedia:Danh sách bảo quản viên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Xem thêm danh sách tự động.

Các bảo quản viên hiện nay

Chú giải:  Hành chính viên     Kiểm định viên

 1. Bluetpp (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Tiểu Phương
 2. Conbo (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
 3. DHN (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Nguyễn Hữu Dụng
 4. Hoang Dat (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Hoàng Đạt
 5. Mxn (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Nguyễn Minh, Nguyễn Xuân Minh
 6. Nguyentrongphu (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
 7. Plantaest (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = P.T.Đ
 8. Quenhitran (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Trần Quế Nhi
 9. Thái Nhi (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
 10. ThiênĐế98 (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Tân-Vương
 11. Trần Nguyễn Minh Huy (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Minh Huy
 12. Trungda (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
 13. Tttrung (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Trần Thế Trung
 14. Viethavvh (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Khương Việt Hà, Việt Hà

Các bảo quản viên đã vắng mặt hơn một năm

Các thành viên này đã từng tham gia bảo trì Wikipedia nhưng không thực hiện tác vụ bảo quản được ghi vào nhật trình trong năm qua:

Wikipedia tiếng Việt hiện không có thành viên nào thuộc trường hợp này.

Cựu bảo quản viên

Các thành viên này đã xin từ nhiệm, đã vắng mặt quá lâu, hoặc đã bị cộng đồng bất tín nhiệm:

 1. Alphama (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  Từ nhiệm ngày 10/11/2022
  Được gỡ quyền ngày 11/11/2022 (UTC)
  Bất tín nhiệm có hiệu lực ngày 10/12/2022
 2. Apple (thảo luận · đóng góp)
  = An Apple of Newton
  Vắng mặt từ 27/11/2017
  Được gỡ quyền ngày 28/1/2019 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 3. ASM~viwiki (thảo luận · đóng góp)
  Vắng mặt từ 12/8/2013
  Được gỡ quyền ngày 25/9/2015 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 4. Arisa (thảo luận · đóng góp)
  Vắng mặt từ tháng 8/2009
  Được gỡ quyền ngày 7/10/2014 theo quy định AAR
 5. Avia (thảo luận · đóng góp)
  Bất tín nhiệm ngày 16 tháng 12 năm 2021, gỡ quyền tại Meta m:Steward requests/Permissions/2021-12#Avia@viwiki
 6. Cheers! (thảo luận · đóng góp)
  Xin từ nhiệm ngày 30/12/2013
  Được gỡ quyền ngày 30/12/2013
 7. Ctmt (thảo luận · đóng góp)
  = Tmct
  Vắng mặt từ 16/2/2014
  Được gỡ quyền ngày 25/9/2015 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 8. Dung005 (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Trần Việt Dũng
  Vắng mặt từ 12/2/2023
  Được gỡ quyền ngày 12/3/2024 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 9. Eternal Dragon (thảo luận · đóng góp)
  Vắng mặt từ 8/2/2016
  Được gỡ quyền ngày 18/4/2017 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 10. Hugopako (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  Bất tín nhiệm ngày 26/12/2018
  Được gỡ quyền ngày 27/12/2018 (giờ Việt Nam)
 11. Joakim Löfkvist (thảo luận · đóng góp)
  Chỉ tích cực trước khi được trở thành bảo quản viên
  Được tháo gỡ quyền ngày 7/10/2014 theo quy định AAR
 12. Lê Thy (thảo luận · đóng góp)
  Vắng mặt từ 3/12/2015
  Được gỡ quyền ngày 18/4/2017 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 13. Magicknight94 (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Nguyễn Lê
  Xin từ nhiệm ngày 18/09/2020
  Được gỡ quyền ngày 19/09/2020
 14. Magnifier (thảo luận · đóng góp)
  = Mag
  Xin từ nhiệm ngày 21/9/2008
  Được gỡ quyền ngày 21/9/2008
 15. Neoneurone (thảo luận · đóng góp)
  = Nguyễn Dương Khang
  Vắng mặt từ 25/8/2013
  Được gỡ quyền ngày 25/9/2015 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 16. Nguyễn Cường (thảo luận · đóng góp)
  Xin từ nhiệm ngày 16/7/2006
  Được gỡ quyền ngày 27/3/2008
 17. Nguyễn Thanh Quang (thảo luận · đóng góp)
  Vắng mặt từ 31/1/2016
  Được gỡ quyền ngày 18/4/2017 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 18. Nhanvo (thảo luận · đóng góp)
  = Võ Quang Nhân
  Xin từ nhiệm ngày 29/8/2006
  Được gỡ quyền ngày 3/9/2006 (xem thêm)
 19. Phan Ba (thảo luận · đóng góp)
  Vắng mặt từ 26/2/2013
  Được gỡ quyền ngày 25/9/2015 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 20. Prenn (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  Từ nhiệm ngày 23/4/2024.
  Được gỡ quyền ngày 24/04/2024.
 21. Qbot (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  Tác vụ cuối cùng ngày 3/11/2014.
  Được gỡ quyền ngày 19/12/2018 theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
 22. Thaisk (thảo luận · đóng góp)
  = Thái
  Vắng mặt từ tháng 11/2008
  Được gỡ quyền ngày 7/10/2014 theo quy định AAR
 23. Thusinhviet (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Kẹo Dừa
  Bất tín nhiệm ngày 26/12/2018
  Được gỡ quyền ngày 28/12/2018 (giờ Việt Nam)
 24. Tuanminh01 (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  Bất tín nhiệm có hiệu lực ngày 28 tháng 2 năm 2021
 25. TuanUt (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  = Tuấn Út
  Từ nhiệm ngày 23/4/2023, được gỡ quyền ngày 24/4/2023 tại Meta.
 26. Vietbio (thảo luận · đóng góp)
  Bất tín nhiệm ngày 25/10/2020 vì tài khoản không hoạt động
  Được gỡ quyền ngày 26/10/2020
 27. Vinhtantran (thảo luận · đóng góp)
  Xin từ nhiệm ngày 30/10/2017
  Được gỡ quyền ngày 1/11/2017
 28. Vương Ngân Hà (thảo luận · đóng góp)
  Xin từ nhiệm ngày 19/1/2008
  Được gỡ quyền ngày 21/1/2008
 29. Violetbonmua (thảo luận · đóng góp · vụ cấm · trang khóa · trang xóa · trang di chuyển · vụ cấp quyền · biểu quyết)
  Xin từ nhiệm ngày 11/3/2024
  Được gỡ quyền ngày 11/3/2024