Bản mẫu:Giải vô địch bóng đá thế giới 2010

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Bản mẫu:2010 FIFA World Cup finalists

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

The following template links to similar navigational templates for FIFA World Cups.

Thay đổi trạng thái đóng/mở của bản mẫu
Để quy định trạng thái đóng mở ban đầu của bản mẫu lúc trang được tải, hãy sử dụng thêm một tham số như sau:

{{Giải vô địch bóng đá thế giới 2010|state=collapsed}} hoặc {{Giải vô địch bóng đá thế giới 2010|state=uncollapsed}} để khởi tạo bản mẫu, lần lượt ở trạng thái đóng (thu gọn lại) hoặc mở (hiện ra đầy đủ).
{{Giải vô địch bóng đá thế giới 2010|state=autocollapse}} để đóng bản mẫu chỉ khi có các bản mẫu cùng loại khác xuất hiện ở trang đó.

Nếu không được chỉ định, trạng thái mặc định ban đầu của bản mẫu này sẽ là autocollapse.