Bước tới nội dung

Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/TuanUt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

ThiênĐế98, ý của mình là thành viên Cinderace Galar dưới 300 sửa đổi trong không gian chính, không lẽ tính luôn số sửa linh tinh trang cá nhân.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 23:49, ngày 20 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Đúng vậy, các quy định cũ chỉ quy định số lần sửa đổi, nên các sửa đổi linh tinh cũng được tính. Tôi vài lần ý kiến việc này, nhưng mới chỉ chỉnh được quy định bầu KĐV. quy định chỉ đếm số lần sửa đổi không gian chính. ✠ Tân-Vương  00:21, ngày 21 tháng 8 năm 2020 (UTC)[trả lời]