Danh sách trận động đất

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Sau đây là danh sách các trận động đất lớn.

Danh sách các trận động đất lớn do USGS lập[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là danh sách các trận động đất lớn do USGS lập. Xem bảng dưới đây để biết thêm chi tiết.

Ngày Giờ‡ Địa điểm Kinh Thương vong M MX† (M tham chiếu)
23 tháng 1 năm 1556 Thiểm Tây năm Trung Quốc
xem Động đất Thiểm Tây 1556
34,5° vĩ bắc 109,7° kinh đông 830.000 ~8,0
17 tháng 8 năm 1668 Anatolia năm Thổ Nhĩ Kỳ 40° vĩ bắc 36° kinh đông 8.000 ~8,0
26 tháng 1 năm 1700 Cascadia chuyển từ Bắc California sang Đảo Vancouver
xem Động đất Cascadia 1700
~9,0 M (Satake và ctv., 1996)
1 tháng 11 năm 1755 10:16 Lisboa năm Bồ Đào Nha
xem Động đất Lisboa 1755
36° vĩ bắc -11° kinh tây ~80.000 ~8,7 MI (Johnston, 1996)
16 tháng 12 năm 1811 8:00 New Madrid, Missouri, Hoa Kỳ
xem Động đất New Madrid 1811
36,6° vĩ bắc -89,6° kinh tây ~8,1 MI (Johnston, 1996)
23 tháng 1 năm 1812 15:00 New Madrid, Missouri, Hoa Kỳ 36,6° vĩ bắc -89,6° kinh tây ~7,8 MI (Johnston, 1996)
7 tháng 2 năm 1812 9:45 New Madrid, Missouri, Hoa Kỳ 36,6° vĩ bắc -89,6° kinh tây ~8,0 MI (Johnston, 1996)
2 tháng 6 năm 1823 8:00 Sườn phía nam của núi Kilauea, Hawaii, Hoa Kỳ 19,3° vĩ bắc -155° kinh tây ~7,0 MI (Klein và Wright, 2000)
10 tháng 6 năm 1836 15:30 Phía nam Vịnh San Francisco, California, Hoa Kỳ 36,9° vĩ bắc -121,5° kinh tây ~6,5 MI (Bakun, 1999)
Tháng 6 năm 1838 Bán đảo San Francisco, California, Hoa Kỳ 37,3° vĩ bắc -123,2° kinh tây ~6,8 MI (Bakun, 1999)
5 tháng 1 năm 1843 2:45 Marked Tree, Arkansas, Hoa Kỳ 35,5° vĩ bắc -90,5° kinh tây ~6,3 MI (Johnston, 1996)
9 tháng 1 năm 1857 16:24 Fort Tejon, California (Phay nghịch San Andreas từ Parkfield đến Wrightwood)
xem Động đất Fort Tejon 1857
1 ~7,9 M (Grant và Sieh, 1993; Stein và Hanks, 1998)
16 tháng 12 năm 1857 21:00 Napoli, Ý 40,3° vĩ bắc 16° kinh đông 11.000 ~6,9 MI
8 tháng 10 năm 1865 20:46 San Jose, California, Hoa Kỳ 37,2° vĩ bắc 121,9° kinh tây ~6,5 MI (Bakun, 1999)
3 tháng 4 năm 1868 2:25 Hilea, đông nam Hawaii, Hawaii, Hoa Kỳ 19,2° vĩ bắc -155,5° kinh tây 77 ~7.9 MI (Klein và Wright, 2000)
21 tháng 10 năm 1868 15:53 Hayward, California, Hoa Kỳ 37,7° vĩ bắc -122,1° kinh tây 30 ~6,8 MI (Bakun, 1999)
20 tháng 2 năm 1871 8:42 Molokai, Hawaii, Hoa Kỳ 21,2° vĩ bắc -156,9° kinh tây ~6,8 MI (Klein và Wright, 2000)
26 tháng 3 năm 1872 10:30 Thung lũng Owens, California, Hoa Kỳ
xem 1872 Trận động đất Lone Pine
36,5° vĩ bắc -118° kinh tây 27 ~7,6 M (Beanland và Clark, 1994)
15 tháng 12 năm 1872 5:40 Phía bắc Cascades, Washington, Hoa Kỳ 47,9° vĩ bắc -120,3° kinh tây ~7,3 MI (Malone và Bor, 1979; Rogers và ctv., 1983)
23 tháng 11 năm 1873 5:00 Bờ biển California-Oregon 42,2° vĩ bắc -124,2° kinh tây ~7,3 MI (Bakun, 2000)
31 tháng 8 năm 1886 2:51 Charleston, Nam Carolina, Hoa Kỳ 32,9° vĩ bắc -80° kinh tây 60 ~7,3 MI (Johnston, 1996)
24 tháng 4 năm 1890 11:36 California, California, Hoa Kỳ 37° vĩ bắc 121,8° kinh tây ~6,3 MI (Bakun, 1999)
27 tháng 10 năm 1891 21:38 Mino-Owari, Nhật Bản 35,6° vĩ bắc 136,6° kinh tây 7.273 ~8,0 MS
19 tháng 4 năm 1892 10:50 Vacaville, California, Hoa Kỳ 38,5° vĩ bắc -121,8° kinh tây 1 ~6,4 MI (Bakun, 1999)
21 tháng 4 năm 1892 17:43 Winters, California, Hoa Kỳ 38,6° vĩ bắc -122° kinh tây ~6,4 MI (Bakun, 1999)
31 tháng 10 năm 1895 11:08 Charleston, Missouri, Hoa Kỳ 37° kinh tây -89,4° vĩ bắc ~6,6 MI (Johnston, 1996)
15 tháng 6 năm 1896 19:32 Sanriku, Nhật Bản 39,5° vĩ bắc 144° kinh đông ~8,5 M
12 tháng 6 năm 1897 11:06 Assam, Ấn Độ 26° vĩ bắc 91° kinh đông 1.500 ~8,3
20 tháng 6 năm 1897 20:14 Calaveras fault, California, Hoa Kỳ 37° vĩ bắc -121,6° kinh tây ~6,3 MI (Bakun, 1999)
31 tháng 3 năm 1898 7:43 Đảo Mare, California, Hoa Kỳ 38,1° vĩ bắc 122,4° kinh tây ~6,3 MI (Bakun, 1999)
15 tháng 4 năm 1898 7:07 Mendocino, California, Hoa Kỳ 39,3° vĩ bắc -123,9° kinh tây ~6,8 MI (Bakun, 2000)
4 tháng 9 năm 1899 0:22 Mũi Yakataga, Alaska, Hoa Kỳ 60° vĩ bắc -142° kinh tây 7,9 MS
10 tháng 9 năm 1899 21:41 Vịnh Yakutat, Alaska, Hoa Kỳ 60° vĩ bắc -142° kinh tây 8,0 MS
9 tháng 10 năm 1900 12:28 Đảo Kodiak, Alaska, Hoa Kỳ 57,1° vĩ bắc -153,5° kinh tây 7,7 MS
3 tháng 3 năm 1901 7:45 Parkfield, California, Hoa Kỳ 36,2° vĩ bắc -120,7° kinh tây 6,4 MS (Abe, 1988)
27 tháng 8 năm 1904 21:56 Fairbanks, Alaska, Hoa Kỳ 64,7° vĩ bắc -148,1° kinh tây 7,3 MS
9 tháng 7 năm 1905 9:40 Mông Cổ 49° vĩ bắc 99° kinh đông 8,4 M
31 tháng 1 năm 1906 15:36 Colombia-Ecuador 1° vĩ nam -81,5° kinh tây 1.000 8,8 M
18 tháng 4 năm 1906 13:12 San Francisco, California (San Andreas fault từ Cape Mendocino đến San Juan Bautista)
see Trận động đất San Francisco 1906.
3.000 7.8 M (Bakun, 1999)
17 tháng 8 năm 1906 0:40 Valparaíso, Chile -33 -72 20.000 8.2 M
28 tháng 12 năm 1908 4:20 Messina, Ý 38.3 15.6 70.000 7.2 MS
1 tháng 7 năm 1911 22:00 Calaveras fault, California, Hoa Kỳ 37.39 -121.8 6.5 MS
3 tháng 10 năm 1915 6:52 Pleasant Valley, Nevada, Hoa Kỳ 40.5 -117.5 7.1 M (Stover and Coffman, 1993)
11 tháng 10 năm 1918 14:14 Puerto Rico 18.47 -67.63 116 7.5 MS (McCann, 1985)
6 tháng 12 năm 1918 8:41 Bán đảo Vancouver, British Columbia, Canada 49.62 -125.92 7 ML (Gutenberg and Richter, 1954: Rogers, 1983)
16 tháng 12 năm 1920 12:05 Ninh Hạ-Cam Túc, Trung Quốc 36.6 105.32 200.000 8.6 MS
31 tháng 1 năm 1922 13:17 ngoài khơi, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ 40.7 -125.55 7.3 MG-R (Ellsworth, 1990)
10 tháng 3 năm 1922 11:21 Parkfield, California, Hoa Kỳ 35.9 120.9 6.1 M (Bakun and McEvilly, 1984)
22 tháng 1 năm 1923 9:04 ngoài khơi, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ 40.49 -125.32 7.2 MG-R (Ellsworth, 1990)
1 tháng 9 năm 1923 2:58 Kanto, Nhật Bản
xem Đại thảm họa động đất Kantō 1923
35.4 139.08 143.000 7.9 M
1 tháng 3 năm 1925 2:19 Charlevoix, Québec, Canada 47.76 -69.84 6.3 M (Bent, 1992)
28 tháng 6 năm 1925 1:21 Clarkston Valley, Montana, Hoa Kỳ 46.32 -111.52 6.6 M (Dosier, 1989)
29 tháng 6 năm 1925 14:42 Santa Barbara, California, Hoa Kỳ 34.3 -119.8 13 6.8 M (Stein and Hanks, 1998)
22 tháng 10 năm 1926 12:35 Vịnh Monterey, California, Hoa Kỳ 36.62 -122.35 6.1 MG-R (Ellsworth, 1990)
22 tháng 10 năm 1926 13:35 Vịnh Monterey, California, Hoa Kỳ 36.55 -122.18 6.1 MG-R (Ellsworth, 1990)
7 tháng 3 năm 1927 9:27 Tango, Nhật Bản 35.8 134.92 3.020 7.6 MS
22 tháng 5 năm 1927 22:32 Tsinghai, Trung Quốc 37.39 102.31 200.000 7.9 MS
4 tháng 11 năm 1927 13:51 ngoài khơi Lompoc, California, Hoa Kỳ 34.92 -121.03 7.1 M (Stein and Hanks, 1998)
18 tháng 11 năm 1929 20:32 Grand Banks, Newfoundland, Canada 44.69 -56.01 7.3 M (Bent, 1995)
21 tháng 12 năm 1932 6:10 Cedar Mountain, Nevada, Hoa Kỳ 38.51 -118.08 7.2 M
2 tháng 3 năm 1933 17:31 Sanriku, Nhật Bản 39.22 144.62 2.990 8.4 M
11 tháng 3 năm 1933 1:54 Bờ biển dài, California, Hoa Kỳ
xem Trận động đất ở Bờ biển dài năm 1933
33.6 -118 115 6.4 M (Hauksson & Gross, 1991)
20 tháng 11 năm 1933 23:21 Baffin Bay, Canada 73 -69.98 7.4 M (Stein et al. 1979)
15 tháng 1 năm 1934 8:43 Bihar, Ấn Độ 27.55 87.09 10.700 8.1 M (Chen and Molnar, 1977)
8 tháng 6 năm 1934 4:47 Parkfield, California, Hoa Kỳ 35.9 -120.9 6.1 M (Bakun and McEvilly, 1984)
1 tháng 11 năm 1935 6:03 Timiskaming, Québec, Canada 48.89 -79 6.2 M (Bent, 1996)
22 tháng 7 năm 1937 17:09 Salcha, Alaska, Hoa Kỳ 64.49 -146.85 7.3 MS
23 tháng 1 năm 1938 8:32 Maui, Hawaii, Hoa Kỳ 20.96 -156.18 6.8 MS (Klein and Wright, 2000)
10 tháng 11 năm 1938 20:18 Shumagin Islands, Alaska, Hoa Kỳ 55.33 -158.37 8.2 M
26 tháng 12 năm 1939 23:57 Erzincan, Thổ Nhĩ Kỳ 39.77 39.53 32.700 7.8 MS
19 tháng 5 năm 1940 4:36 Thung lũng Hoàng gia, California, Hoa Kỳ 32.73 -115.5 9 7.1 M (Ellsworth, 1990)
7 tháng 12 năm 1944 4:35 Tonankai, Nhật Bản 33.75 136 1.223 8.1 M
1 tháng 4 năm 1946 12:28 Đảo Unimak, Alaska, Hoa Kỳ 52.75 -163.5 165 7.3 MS (Stover and Coffman, 1993)
23 tháng 6 năm 1946 17:13 Bán đảo Vancouver, British Columbia, Canada 49.75 -124.5 7.3 ML (Gutenberg and Richter, 1954: Rogers, 1983)
4 tháng 8 năm 1946 17:51 Cộng hoà Dominican 19.25 -69 100 8 MS (Abe, 1981)
20 tháng 12 năm 1946 19:19 Nankaido, Nhật Bản 32.5 134.5 1.330 8.1 M
16 tháng 10 năm 1947 2:09 Fairbanks, Alaska, Hoa Kỳ 64.2 -148.3 7.2 M
13 tháng 4 năm 1949 19:55 Olympia, Washington, Hoa Kỳ
xem Trận động đất Nisqually
47.1 -122.7 8 7.1 ML (Baker và Langston, 1987)
22 tháng 8 năm 1949 4:01 Đảo Queen Charlotte, British Columbia, Canada 53.62 -133.27 8.1 MS (Gutenberg and Richter, 1954)
15 tháng 8 năm 1950 14:09 Assam-Tây Tạng 28.5 96.5 1.526 8.6 M
21 tháng 8 năm 1951 10:57 Kona, Hawaii, Hoa Kỳ 19.5 -155.95 6.9 MS (Klein and Wright, 2000)
21 tháng 7 năm 1952 11:52 Quận Kern, California, Hoa Kỳ 34.95 -119.05 12 7.3 M (Stein and Hanks, 1998)
4 tháng 11 năm 1952 16:58 Kamchatka, Nga
xem Trận động đất Kamchatka
52.76 160.06 9 M
29 tháng 3 năm 1954 6:17 Tây Ban Nha 37.03 -3.51 7.9 M
6 tháng 7 năm 1954 11:13 Núi Cầu vồng, Nevada, Hoa Kỳ 39.42 -118.53 6.6 M (Ellsworth, 1990)
24 tháng 8 năm 1954 5:51 Stillwater, Nevada, Hoa Kỳ 39.58 -118.45 6.8 M (Ellsworth, 1990)
16 tháng 12 năm 1954 11:07 Fairview Peak, Nevada, Hoa Kỳ 39.32 -118.2 7.1 M (Ellsworth, 1990)
16 tháng 12 năm 1954 11:11 Thung lũng Dixie, Nevada, Hoa Kỳ 39.5 -118 6.8 M (Ellsworth, 1990)
24 tháng 10 năm 1955 4:10 Concord, California, Hoa Kỳ 38 -122.1 1 5.4 ML (Bolt and Miller, 1975)
9 tháng 3 năm 1957 14:22 Đảo Andreanof, Alaska, Hoa Kỳ 51.56 -175.39 9.1 M
4 tháng 12 năm 1957 3:37 Govi-Altay, Mông Cổ 45.15 99.21 30 8.1 M
7 tháng 4 năm 1958 15:30 Huslia, Alaska, Hoa Kỳ 65.94 -156.37 7.3 M
10 tháng 7 năm 1958 6:15 Fairweather, Alaska, Hoa Kỳ 58.37 -136.66 5 7.7 M
18 tháng 8 năm 1959 6:37 Hebgen Lake, Montana, Hoa Kỳ 44.6 -110.64 28 7.3 M (Dosier, 1985)
29 tháng 2 năm 1960 23:40 Agadir, Maroc 30.5 -9.3 10.000 5.7 M
22 tháng 5 năm 1960 19:11 Chile
xem Trận động đất lớn ở Chile
-38.24 -73.05 5.700 9.5 M
27 tháng 3 năm 1964 5:36 (PST) Prince William Sound, Alaska, Hoa Kỳ
xem Động đất Alaska 1964
61.02 -147.65 125 9.2 M
16 tháng 6 năm 1964 4:01 Niigata, Nhật Bản 38.43 139.23 26 7.5 M
4 tháng 2 năm 1965 5:01 Đảo Rat, Alaska, Hoa Kỳ 51.21 -178.5 8.7 M
29 tháng 4 năm 1965 15:28 Seattle-Tacoma, Washington, Hoa Kỳ
xem Trận động đất Nisqually
47.32 -122.33 7 6.5 ML (Algermissen and Harding, 1965)
28 tháng 6 năm 1966 4:26 Parkfield, California, Hoa Kỳ 35.88 -120.49 6.1 M (Tsai and Aki, 1969)
12 tháng 9 năm 1966 16:41 Truckee, California, Hoa Kỳ 39.38 -120.22 5.9 M (Tsai and Aki, 1970)
10 tháng 12 năm 1967 22:51 Koyna, Ấn Độ 17.39 73.77 6.3 M (Langston, 1976)
2 tháng 10 năm 1969 6:19 Santa Rosa, California, Hoa Kỳ 38.3 -122.76 1 5.7 ML (Bolt and Miller, 1975)
31 tháng 5 năm 1970 20:23 Peru -9.25 -78.84 66.000 7.9 M
31 tháng 7 năm 1970 17:08 Colombia -1.49 -72.56 8 MS
9 tháng 2 năm 1971 14:00 San Fernando, California, Hoa Kỳ
xem Trận động đất Sylmar
34.4 -118.39 65 6.7 M (Heaton, 1982)
4 tháng 2 năm 1975 11:36 Haicheng, Trung Quốc 40.72 122.73 10.000 7 M (Cipar, 1979)
1 tháng 8 năm 1975 20:20 Oroville, California, Hoa Kỳ 39.5 -121.39 5.8 M
29 tháng 11 năm 1975 14:47 sườn núi phía nam của Kilauea, Hawaii, Hoa Kỳ 19.45 -155.03 2 7.2 MS (Klein and Wright, 2000)
4 tháng 2 năm 1976 9:01 Guatemala 15.3 -89.14 23.000 7.5 M
27 tháng 7 năm 1976 19:42 Đường Sơn, Trung Quốc
xem Động đất Đường Sơn 1976
39.61 117.89 242.419* 7.6 M
6 tháng 8 năm 1979 17:05 Coyote Lake, California, Hoa Kỳ 37.11 -121.52 5.7 M (Ellsworth, 1990)
15 tháng 10 năm 1979 23:17 Thung lũng Hoàng gia, California, Hoa Kỳ 32.82 -115.65 6.4 M (Hartzell and Heaton, 1983)
24 tháng 1 năm 1980 19:00 Livermore, California, Hoa Kỳ 37.71 -121.73 5.8 M (Bolt et al., 1981)
25 tháng 5 năm 1980 16:33 Hồ Mammoth, California, Hoa Kỳ 37.6 -118.83 6.1 M (Ellsworth, 1990)
25 tháng 5 năm 1980 16:49 Mammoth Lakes, California, Hoa Kỳ 37.65 -118.9 5.9 ML (Ellsworth, 1990)
25 tháng 5 năm 1980 19:44 Mammoth Lakes, California, Hoa Kỳ 37.55 -118.82 5.8 M (Ellsworth, 1990)
27 tháng 5 năm 1980 14:50 Mammoth Lakes, California, Hoa Kỳ 37.48 -118.8 6 M (Ellsworth, 1990)
8 tháng 11 năm 1980 10:27 Gorda Plate, California, Hoa Kỳ 41.12 -124.67 7.2 M (Ellsworth, 1990)
2 tháng 5 năm 1983 23:42 Coalinga, California, Hoa Kỳ 36.23 -120.32 6.5 M (Ellsworth, 1990)
28 tháng 10 năm 1983 14:06 Borah Peak, Idaho, Hoa Kỳ 44.09 -113.8 2 7 M (PDE Monthly Listing)
16 tháng 11 năm 1983 16:13 Kaoiki, Hawaii, Hoa Kỳ 19.44 155.38 6.7 M (PDE Monthly Listing)
24 tháng 4 năm 1984 21:15 Morgan Hill, California, Hoa Kỳ 37.3 -121.71 6.2 M (PDE Monthly Listing)
23 tháng 11 năm 1984 18:08 Round Valley, California, Hoa Kỳ 37.45 -118.6 5.7 M (Ellsworth, 1990)
19 tháng 9 năm 1985 13:17 Michoacán, México
xem Động đất Mexico 1985
18.44 -102.36 9.500 8 M (PDE Monthly Listing)
23 tháng 12 năm 1985 5:16 Nahanni, Northwest Territories, Canada 62.16 -124.31 6.8 M (Wetmiller et al., 1988)
7 tháng 5 năm 1986 22:47 Andreanof Islands, Alaska, Hoa Kỳ 51.56 -174.81 8 M (PDE Monthly Listing)
8 tháng 7 năm 1986 9:20 north Palm Springs, California, Hoa Kỳ 33.97 -116.78 6.1 M (Hartzell, 1989)
21 tháng 7 năm 1986 14:42 Chalfant Valley, California, Hoa Kỳ 37.53 -118.43 6.2 M (Ellsworth, 1990)
1 tháng 10 năm 1987 14:42 Whittier Narrows, California, Hoa Kỳ
xem Trận động đất Whittier Narrows
34.06 -118.13 8 5.9 M (Hartzell và Iida, 1990)
30 tháng 11 năm 1987 19:23 Vịnh Alaska 58.84 -142.6 7.9 M (PDE Monthly Listing)
22 tháng 1 năm 1988 0:35 Tennant Creek, Úc -19.87 133.78 6.3 M (Choy và Bowman, 1990)
22 tháng 1 năm 1988 3:57 Tennant Creek, Úc -19.88 133.83 6.4 M (Choy và Bowman, 1990)
22 tháng 1 năm 1988 12:04 Tennant Creek, Úc -19.9 133.83 6.6 M (Choy và Bowman, 1990)
6 tháng 3 năm 1988 22:35 Vịnh Alaska 57.26 -142.75 7.8 M (PDE Monthly Listing)
25 tháng 11 năm 1988 23:46 Saguenay, Québec, Canada 48.06 -71.27 5.9 M (Boatwright and Choy, 1992)
7 tháng 12 năm 1988 7:41 Spitak, Armenia 40.93 44.11 25.000 6.8 M (PDE Monthly Listing)
18 tháng 10 năm 1989 0:04 Loma Prieta, California, Hoa Kỳ
xem Trận động đất Loma Prieta
37.14 -121.76 63 6.9 M (Wald et al., 1991)
25 tháng 12 năm 1989 14:24 Ungava, Québec, Canada 60.07 -73.54 6 M (Bent, 1994)
28 tháng 6 năm 1991 1:43 Sierra Madre, California, Hoa Kỳ 34.25 -117.95 2 5.6 M (Wald et al., 1991)
17 tháng 8 năm 1991 22:17 Honeydew, California, Hoa Kỳ 41.79 -125.58 7.1 M (PDE Monthly Listing)
23 tháng 4 năm 1992 4:50 Joshua Tree, California, Hoa Kỳ 33.87 -116.55 6.1 M (Hauksson et al., 1993)
25 tháng 4 năm 1992 18:06 Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ 40.38 -124.05 7.2 M (PDE Monthly Listing)
26 tháng 4 năm 1992 7:41 offshore, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ 40.55 -124.29 6.5 M (Oppenheimer et al., 1993)
26 tháng 4 năm 1992 11:18 offshore, Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ 40.44 -124.43 6.7 M (Oppenheimer et al., 1993)
28 tháng 6 năm 1992 11:57 Landers, California, Hoa Kỳ 34.2 -116.52 3 7.3 M (Sieh et al. 1993)
29 tháng 6 năm 1992 10:14 Little Skull Mountain, Nevada, Hoa Kỳ 36.77 -116.32 5.7 M (Walter, 1993)
2 tháng 9 năm 1992 0:16 Nicaragua 11.77 -87.35 116 7.7 M (PDE Monthly Listing)
29 tháng 9 năm 1993 22:25 Latur-Killari, Ấn Độ 18.08 76.52 9.748 6.2 M (PDE Monthly Listing)
17 tháng 1 năm 1994 12:30 Northridge, California, Hoa Kỳ
xem Trận động đất Northridge 1994
34.18 -118.56 60 6.7 M (PDE liệt kê hàng tháng)
9 tháng 6 năm 1994 0:33 Bolivia -13.86 -67.49 5 8.2 M (PDE liệt kê hàng tháng)
1 tháng 9 năm 1994 15:15 Cape Mendocino, California, Hoa Kỳ 40.38 -125.78 7.1 M (PDE liệt kê hàng tháng)
16 tháng 1 năm 1995 20:46 Kobe, Nhật Bản
xem Trận động đất lớn Hanshin
34.57 135.03 5.502 6.9 M (PDE Monthly Listing)
21 tháng 5 năm 1997 22:51 Jabalpur, Ấn Độ 23.07 80.12 38 5.8 M (Singh et al., 1999)
17 tháng 7 năm 1998 8:49 New Guinea -2.94 142.58 2.183 7 M (PDE liệt kê hàng tháng)
25 tháng 1 năm 1999 18:19 Colombia 4.45 -75.65 1.185 6.2
17 tháng 8 năm 1999 0:01 Izmit, Thổ Nhĩ Kỳ
xem Trận động đất Izmit 1999
40.77 30 17.118 7.6 M (PDE Monthly Listing)
20 tháng 9 năm 1999 17:47 Chi-Chi, Đài Loan
xem Trận động đất Chi-Chi
23.82 120.86 2.400 7.7 M (PDE Monthly Listing)
16 tháng 10 năm 1999 9:46 Hector Mine, California, Hoa Kỳ 34.56 -116.44 7.2 M (PDE Monthly Listing)
12 tháng 11 năm 1999 16:57 Duzce, Thổ Nhĩ Kỳ 40.82 31.23 894 7.2 M (PDE Monthly Listing)
3 tháng 9 năm 2000 8:36 Napa, California, Hoa Kỳ 38.38 -122.41 5 M (BRK)
16 tháng 11 năm 2000 4:54 New Ireland, Papua New Guinea -4 152.33 8
13 tháng 1 năm 2001 17:33 El Salvador 13.04 -88.66 844 7.7 M (PDE Monthly Listing)
26 tháng 1 năm 2001 3:16 Gujarat, Ấn Độ
xem Trận động đất Gujarat 2001
23.39 70.23 20.085 7.7 M (PDE Monthly Listing)
28 tháng 2 năm 2001 18:54 Olympia, Washington, Hoa Kỳ
xem Trận động đất Nisqually
47.11 -122.6 6.8 M (PDE Monthly Listing)
23 tháng 6 năm 2001 20:33 bờ biển Peru -16.3 -73.55 75 8.4 M (PDE Monthly Listing)
25 tháng 3 năm 2002 14:56 Vùng Hindu Kush, Afghanistan 36.06 69.32 1.000 6.1 M (PDE Monthly Listing)
20 tháng 4 năm 2002 10:50 Au Sable Forks, New York 44.51 -73.7 5.2 M (PDE Monthly Listing)
3 tháng 11 năm 2002 22:12 Denali National Park, Alaska, Hoa Kỳ 63.52 -147.44 7.9 M (QED)
21 tháng 5 năm 2003 18:44 Boumerdes, Algérie 36.96 3.63 2.266 6.8 M (QED)
25 tháng 9 năm 2003 19:50 Hokkaido, Nhật Bản 41.82 143.91 8.3 M (PDE Monthly Listing)
17 tháng 11 năm 2003 06:43 Rat Islands, Alaska, Hoa Kỳ 51.15 178.65 7.8 M (PDE Monthly Listing)
22 tháng 12 năm 2003 19:15 San Simeon, California, Hoa Kỳ 35.71 -121.10 2 6.6 M (PDE Monthly Listing)
26 tháng 12 năm 2003 01:56 đông nam Iran
xem Bam: 2003 earthquake
29.00 58.31 31.000 6.6 M (PDE Monthly Listing)
28 tháng 9 năm 2004 17:15 Parkfield, California, Hoa Kỳ
xem Trận động đất Parkfield
35.81 -120.37 6.0 M (QED)
26 tháng 12 năm 2004 00:58 ngoài khơi bờ biển phía tây phía bắc Sumatra
xem Trận động đất Ấn Độ Dương 2004
3.30 95.87 283.106 9.0 M (QED)
28 tháng 3 năm 2005 16:09 Bắc Sumatra, Indonesia
xem Trận động đất Sumatra 2005
2.07 97.01 1.313 8.7 M (QED)
12 tháng 5 năm 2008 Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

xem Trận động đất Tứ Xuyên 2008

379,481 7.9 M (QED)
6 tháng 2 năm 2023 Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023
xem Động đất Thổ Nhĩ Kỳ–Syria 2023
37,2° vĩ bắc 37° kinh đông 9.500 ~7,8

† MG-R = Gutenberg and Richter's (1954) magnitude, MS = 20 s surface-wave magnitude, M = moment magnitude (Hanks and Kanamori, 1979), and MI is an intensity magnitude, ML is local magnitude (Richter, 1935). 
‡ GMT
 * Fatalities estimated as high as 655.000.

Nguồnn: USGS [1]

Những trận động đất khác không trong danh mục liệt kê của USGS[sửa | sửa mã nguồn]

Thời điểm Địa điểm Tổng số người chết Cường độ* Ghi chú
464 TCN Sparta, Hy Lạp 90.000 XII; Đã dẫn đến một cuộc khởi nghĩa helot và những mối quan hệ căng thẳng với Athens, một trong những nhân tố đưa đến cuộc Chiến tranh Peloponnesian
226 TCN Rhodes, Hy Lạp 5.667 IX; đã phá hủy thành phố Colossus vùng Rhodes và thành phố Kameiros
365 Knossos, Crete (Hy Lạp) 50.000 XI  
365| Cyrene, Libya 455.589 XII;  
20 tháng 5 526 Antiochia, Syria| 250.000 XI;  
844 Damascus, Syria 50.000 VIII  
847 Mosul, Iraq 50.000 xi  
847 Damascus, Syria 70.000 X  
856 Qumis, Damghan, Iran 200.000  
856 Corinth, Hy Lạp 45.000  
893 Kavkaz 82.000  
893 Daipur, Ấn Độ 180.000  
893 Ardabil, Iran 150.000  
1036 Shanxi, Trung Quốc 23.000  
1042 Palmyra, Baalbek, Syria 50.000 X  
1057 Chihli (Hopeh), Trung Quốc 25.000  
1138 Ganzah, Aleppo, Syria 230.000 XI  
1156-1157 Syria ?
1170 Sicilia 15.000  
5 tháng 7, 1201 Upper Egypt or Syria 1.100.000 IX  
1268 Cilicia, Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ) 60.000  
27 tháng 12 1290 Chihli (Hopeh), Trung Quốc 100.000 6.7  
20 tháng 5 1293 Kamakura, Nhật Bản 30.000  
18 tháng 10 1356 Basel, Thụy Sĩ 1.000 6.5  
26 tháng 1 1531 Lisbon, Bồ Đào Nha 30.000  
25 tháng 11 1667 Shemakha, Azerbaijan 80.000 XII  
7 tháng 6 1692 Port Royal, Jamaica 30.000  
11 tháng 1 1693 Catania Province, Sicilia 60.000  
1693 Napoli, Ý 93.000  
1707 Nhật Bản (sóng địa chấn) 30.000  
30 tháng 12 năm 1730 Đảo Hokkaido, Nhật Bản 137.000  
1731 Bắc Kinh, Trung Quốc 100.000  
11 tháng 10 1737 Calcutta, Ấn Độ 300.000 Xem 1737 Calcutta cyclone
16 tháng 10 1737 Kamchatka, Nga 9.3 Xem những trận động đất Kamchatka
7 tháng 6 1755 Miền Bắc Persia 40.000  
18 tháng 11 1755 Boston, Massachusetts 0  
28 tháng 2 năm 1780 Iran 200.000 Kinh độ: 38, vĩ độ: 46.2
4 tháng 25 tháng 5, 28 tháng 3 1783 Calabria, Ý 35.000  
4 tháng 2 1797 Quito, Ecuador & Cuzco, Peru 41.000  
10 tháng 2 1797 Sumatra, East Indies (Indonesia) 300 8.4  
8 tháng 12 năm 1812 at 9:45 Wrightwood, California, Hoa Kỳ (lat. 34.22, long. 117.39) 40 ~7 Phá hủy nhà thờ Mission San Juan Capistrano
24 tháng 11 1833 Sumatra, East Indies (bây giờ là Indonesia) 8.7  
23 tháng 1 năm 1855 21:11 giờ địa phương Wairarapa, New Zealand 4 ~8.0 Nâng một phần bờ biển Wellington lên 2m
16 tháng 2 1861 Sumatra, East Indies (bây giờ làIndonesia) 8.5  
3 tháng 2 năm 1931, 10:47 giờ địa phương Napier, New Zealand
xem Napier earthquake
258 7.9 Phá hủy hầu hết thành phố; 40 km² đáy biển được nâng lên khỏi mặt nước
25 tháng 12 năm 1932, Gansu, Trung Quốc 70.000 7.6
21 tháng 4 năm 1935, 6:02 giờ địa phương Hsinchu-Taichung, Đài Loan 3.279 7.1
20 tháng 12 năm 1942, Thổ Nhĩ Kỳ
xem NAFZ
6.9
26 tháng 11 năm 1943, Thổ Nhĩ Kỳ
see NAFZ
7.7
15 tháng 1 năm 1944, 20:50 GTM-3 San Juan, Argentina 8.000 ~ 10.000 IX (7.8) Trận động đất kéo dài 30 giây này đã phá hủy 95% thành phố, nằm cách tâm chấn 30 km.
1 tháng 2 năm 1944, Thổ Nhĩ Kỳ
xem NAFZ
7.5
17 tháng 8 năm 1949, Thổ Nhĩ Kỳ
xem NAFZ
7.1
13 tháng 8 năm 1951, Thổ Nhĩ Kỳ
xem NAFZ
6.8
8 tháng 8-12 tháng 8 năm 1953 Kefalonia, Hy Lạp
476 7.2 113 chấn động trong vòng 5 ngày
26 tháng 5 năm 1957, Thổ Nhĩ Kỳ
xem NAFZ
6.8
19 tháng 8 năm 1966, Thổ Nhĩ Kỳ
xem NAFZ
6.6
22 tháng 7 năm 1967, Thổ Nhĩ Kỳ
xem NAFZ
7.0
22 tháng 5 năm 1971, Thổ Nhĩ Kỳ
xem NAFZ
6.8
23 tháng 12 năm 1972 Managua, Nicaragua 5.000 – 20.000 6.3 Somoza Việc cứu nạn động đất không được tổ chức tốt cũng là một trong những yếu tố dẫn đến cuộc cách mạng Sandinista; phá hủy thành phố lớn nhất ở Nicaragua (Managua)
30 tháng 6 năm 1975 Norris Junction, Yellowstone National Park, Wyoming, Hoa Kỳ 0 6.1 Trận động đất lớn nhất ở Yellowstone Caldera kề từ trân động đất Hebgen Lake năm 1959
4 tháng 3 năm 1977 Bucharest, România
xem 1977 Bucharest Earthquake
1500 7.5 Lasted ~ 5 phút and left the capital devastated.
21 tháng 6 năm 1990 Tây bắc Iran 35000 7.7 Được gọi là trận động đất Manjil-Rudbar
13 tháng 3 năm 1992, Thổ Nhĩ Kỳ
see NAFZ
6.5

ghi chú: Độ lớn (magnitude) thường được tính dựa vào các dữ liệu cường độ (intensity). Khi không có giá trị độ lớn thì người ta sử dụng thang maximum intensity, được viết là Roman numeral từ thế kỉ I đến XII.

Những trận động đất gần đây không liệt kê ở phần trên[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày tháng Thời gian xảy ra‡ Địa điểm Vĩ độ Kinh độ Số thương vong Ghi chú Cường độ
5 tháng 9 năm 2004 19:07 và 23:57 giờ Nhật Bản Ngoài trung tâm vùng Tokai, phía tây Nhật Bản 0 Hơn 20 bị thương, sóng thầnngập lụt 6,9 và 7,4
8 tháng 10 năm 2004 15:35 Mindoro, Philippines 13,21 121,65 Sporadic blackouts 6,6
9 tháng 10 năm 2004 22:26 80 kilômét phía tây nam của Managua, Nicaragua 12 86 0 Tổn thất tối thiểu 6,9
23 tháng 10 năm 2004 17:56 Ojiya, Nhật Bản
xem Động đất Chuetsu 2004
37,3 138,8 46 4801 bị thương; 103.000+ chuyển chỗ ở 6,9
27 tháng 10 năm 2004 18:34 Vrancea, România 0 Dịch vụ điện thoại bị gián đoạn; cảm nhận tại Bulgaria, Ukraina, MoldovaThổ Nhĩ Kỳ 5,8 (Đài quan sát Kandilli tại Istanbul thông báo 6,5)
10 tháng 11 năm 2004 22:58 Quần đảo Solomon 9 159 0 Không ai bị thương, không thiệt hại 6,9
11 tháng 11 năm 2004 21:36 96 kilômét phía tây-tây bắc Dili, Đông Timor 6 21 bị thương 7,3
15 tháng 11 năm 2004 Khoảng 9:00 Ngoài khơi Chocó, Colombia 0 11+ bị thương, 18 nhà bị phá hủy, một nửa gần Buenaventura 6,7
21 tháng 11 năm 2004 45 kilômét bắc-tây bắc Dominica 1 Khoảng 6 người bị thương, tổn thất tại Guadeloupe 6,0
21 tháng 11 năm 2004 48 kilômét nam-tây nam San José, Costa Rica 8 6 người bị thương 6,2
28 tháng 11 năm 2004 18:32 900 kilômét tây bắc Tokyo, Nhật Bản, 50 km dưới mực nước biển 0 8 bị thương, hàng trăm nhà bị mất điện nước 7,1
23 tháng 12 năm 2004 14:59 495 kilômét bắc đảo Macquarie, tây nam New Zealand 50,24° vĩ nam 160,13°kinh đông 0 Tổn thất tối thiểu tại miền nam New Zealand 8,1
11 tháng 2 năm 2005 21:00:23,9 114 kilômét tây nam Haines Junction, Yukon, Canada 60,21°vĩ bắc 139,50°kinh tây 0 Không 5,5
22 tháng 2 năm 2005 02:25:21 UTC, 05:55:21 giờ địa phương Zarand, Iran
xem Động đất Zarand 2005
30,726°vĩ bắc 56,817°kinh đông Ít nhất 790 Hàng trăm bị thương, tổn thất tại khoảng 40 làng, trung tâm tại 150 dặm từ Bam, Iran 6,4
6 tháng 3 năm 2005 19:06:52 UTC, 3:06:52 AM giờ địa phương Gần Sua-ho, Đài Loan 24,607°vĩ bắc 121,859°kinh đông 0 Xem dưới đây 5,7
6 tháng 3 năm 2005 19:08:00 UTC, 3:08:00 AM giờ địa phương Gần Sua-ho, Đài Loan 24,650°vĩ bắc 121,855°kinh đông 0 Xảy ra sau trận động đất nói trên có cường độ 5,7 vài phút, trung tâm cùng một khu vực; không có tổn thất lớn 5,4
6 tháng 3 năm 2005 06:17:49 UTC, 1:17:49 AM giờ địa phương Bán đảo Gaspe, Canada 47,750°vĩ bắc 69,730°kinh tây 0 102 km (63 dặm) tây-tây bắc (303°) từ Fort Kent, ME 5,4
20 tháng 3 năm 2005 01:53 UTC, 10:53 AM giờ địa phương Ngoài khơi Fukuoka, Nhật Bản
xem Động đất Fukuoka 2005
33,54°vĩ bắc 130,12°kinh đông 1 1.145 bị thương; 3.000+ phải chuyển chỗ ở 7,0
13 tháng 6 năm 2005 22:44:33 UTC, 18:44:33 giờ địa phương Tarapacá, Chile 19,896°vĩ nam 69,125°kinh tây 11 115 km (70 dặm) đông đông bắc Iquique, Chile. 7,8
15 tháng 6 năm 2005 02:50:53 UTC, 18:50:53 giờ địa phương ngày 14 tháng 6 Ngoài khơi Northern California, Hoa Kỳ 41,284°vĩ bắc 125,983°kinh tây 0 157 km (98 dặm) tây-tây nam Crescent, California. 7,2
16 tháng 8 năm 2005 02:46:30 UTC, 11:46:30 giờ địa phương ngày 16 tháng 8 Ngoài khơi phía đông Honshu, Nhật Bản 
xem Động đất Miyagi 2005
38,259°vĩ bắc 148,980°kinh đông 0 95 km (60 dặm) phía đông Sendai, Miyagi. 7,2
8 tháng 10 năm 2005 03:50:38 UTC, 08:50:38 giờ địa phương Kashmir
xem Động đất Kashmir 2005
34,43°vĩ bắc 73,54°kinh đông 100.000 (ước tính 23 tháng 11 năm 2005), có thể tới 150.000 125 km (75 dặm) tây-tây bắc Srinagar, Kashmir (dân số 894.000) 7,6 hay 7,8
5 tháng 12 năm 2005 12:19:55 UTC, 14:19:55 giờ địa phương Khu vực hồ Tanganyika
xem Động đất hồ Tanganyika 2005
6,212°vĩ nam 29,599°kinh đông   55 km (35 dặm) đông nam Kalemie, Cộng hoà Dân chủ Congo 6,8
8 tháng 1 năm 2006 11:34:52 UTC, 13:34:52 giờ địa phương Nam Hy Lạp
xem Động đất Nam Hy Lạp 2006
36,250°vĩ bắc 23,498°kinh đông   195 km (120 dặm) nam Athena, Hy Lạp 6,7
23 tháng 2 năm 2006 00:19 giờ địa phương Bắc Mozambique       140 dặm tây nam Beira 7,5
20 tháng 4 năm 2006 23:25:04 UTC Koryakia, Nga 61,069°vĩ bắc 167,056°kinh đông 0(?) 200 km (125 dặm) đông bắc Il'pyrskiy, Nga. Một số dư chấn mạnh tới 6,1 trên thang Richter 7,6
3 tháng 5 năm 2006 15:26:39 UTC Tonga 20,130°vĩ nam 174,164°kinh tây 0(?) Một vài dư chấn mạnh tới 6,0 trên thang Richter 7,9
16 tháng 5 năm 2006 10:39:23 UTC Quần đảo Kermadec 31,559°vĩ nam 179,296°kinh tây 0(?) 7,4
26 tháng 5 năm 2006 22:54:02 UTC Java, Indonesia
xem Động đất Java 2006
7,977°vĩ nam 110,318°kinh đông 4.332 25 km (15 dặm) nam tây nam Yogyakarta, Indonesia 6,3

Những trận động đất có cường độ lớn nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ tự Ngày Vị trí Cường độ
1 22 tháng 5 năm 1960 Valdivia, Chile 9,5
2 16 tháng 10 năm 1737 Kamchatka, Nga 9,3
3 27 tháng 3 năm 1964 Eo biển Prince William, Alaska, Hoa Kỳ (xem: Động đất ngày thứ Sáu tốt lành) 9,2
4 26 tháng 12 năm 2004 Ngoài khơi bờ biển phía tây vùng bắc Sumatra, Indonesia 9,0-9,3*
5 9 tháng 3 năm 1957 Quần đảo Andreanof, Alaska, Hoa Kỳ 9,1
6 4 tháng 11 năm 1952 Kamchatka, Nga 9,0
7 26 tháng 1 năm 1700 Đới ẩn chìm Cascadia từ Northern California tới đảo Vancouver ~ 9,0
8 31 tháng 1 năm 1906 Colombia-Ecuador 8,8
9 4 tháng 2 năm 1965 Quần đảo Rat, Alaska, Hoa Kỳ 8,7
10 24 tháng 11 năm 1833 Sumatra, Indonesia 8,7
11 1 tháng 11 năm 1755 Lisboa, Bồ Đào Nha ~ 8,7
12 28 tháng 3 năm 2005 Sumatra, Indonesia 8,5-8,7*
13 16 tháng 12 năm 1920 Ninh Hạ-Cam Túc, Trung Quốc 8,6
14 15 tháng 8 năm 1950 Assam-Tây Tạng 8,6
15 11 tháng 3 năm 2011 Nhật Bản 9,0

* Các nhà khoa học chưa đồng ý về cường độ chính thức.

Những trận động đất gây thiệt hại nhân mạng nhiều nhất mà sử sách còn ghi[sửa | sửa mã nguồn]

Xếp hạng Tên Thời gian Địa điểm Số thương vong Cường độ Ghi chú
1 Thiểm Tây 23 tháng 1, 1556 Thiểm Tây, Trung Quốc 830.000 ~8,0
2 Động đất Tứ Xuyên, Trung Quốc 12 tháng 5 năm 2008. Tỉnh Tứ Xuyên, Trung quốc. 379.484 người chết ~8.0
3 Đường Sơn 27 tháng 7 năm 1976 Đường Sơn, Trung Quốc 255.000 (chính thức) 7,5 Ước tính tới 655.000 chết.
4 "Aleppo" 9 tháng 8, 1138 Aleppo, Syria 230.000
Ấn Độ Dương 26 tháng 12 năm 2004 Ngoài khơi phía tây của bắc Sumatra, Indonesia 230.000 9,0-9,3 Chết vì động đất và sóng thần[1]
5 Damghan 22 tháng 12, 856 Damghan, Iran 200.000
Cam Túc 16 tháng 12 năm 1920 Ninh Hạ-Cam Túc, Trung Quốc 200.000 8,6 Các đứt gãy và lở đất lớn.
Thanh Hải 22 tháng 5 năm 1927 Thanh Hải, Trung Quốc 200.000 7,9 Các đứt gãy lớn.
8 Ardabil 23 tháng 3, 893+ Ardabil, Iran 150.000
9 Kanto 1 tháng 9 năm 1923 Kanto, Nhật Bản 143.000 7,9 Cháy lớn Tokyo.
10 Ashgabat 6 tháng 10 năm 1948 Ashgabat, Turkmenistan 110.000 7,3
11 Kashmir 8 tháng 10 năm 2005 Kashmir & N.W.F.P, Pakistan 100.000 (ước), 80.000 (chính thức) 7,6 hay 7,8 3,5 triệu người không nhà, 100.000 chết vì sợ hãi
Nguồn: USGS[2]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ www.tsunamispecialenvoy.org
  2. ^ “neic.usgs.gov”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2006.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]