Lịch sử hành chính Hưng Yên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Hưng Yên là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Phía bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía đông giáp tỉnh Hải Dương và phía tây giáp thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Trước năm 1945[sửa | sửa mã nguồn]

Sau năm 1945[sửa | sửa mã nguồn]

Sau năm 1945, bỏ cấp phủ, gọi chung là huyện. Tổ chức hành chính trên địa bàn gồm thị xã Hưng Yên và 8 huyện: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Mỹ Hào, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Lâm, Yên Mỹ.

Năm 1947, huyện Văn Giang của tỉnh Bắc Ninh được sáp nhập về tỉnh Hưng Yên.

Năm 1961, xã Văn Đức thuộc huyện Văn Giang được sáp nhập về huyện Gia Lâm của thành phố Hà Nội.[1]

Năm 1968, hợp nhất tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên thành một tỉnh lấy tên là tỉnh Hải Hưng.[2]

Năm 1977, hợp nhất huyện Phù Cừ và huyện Tiên Lữ thành một huyện lấy tên là huyện Phù Tiên; hợp nhất huyện Văn Giang và huyện Yên Mỹ thành một huyện lấy tên là huyện Văn Yên; hợp nhất huyện Văn Lâm và huyện Mỹ Hào thành một huyện lấy tên là huyện Văn Mỹ.[3]

Năm 1979, hợp nhất huyện Kim Động và huyện Ân Thi thành một huyện lấy tên là huyện Kim Thi; hợp nhất huyện Văn Mỹ và một phần huyện Văn Yên thành một huyện lấy tên là huyện Mỹ Văn; hợp nhất huyện Khoái Châu và phần còn lại của huyện Văn Yên thành một huyện lấy tên là huyện Châu Giang.[4]

Năm 1982, sáp nhập các xã Hiến Nam và Lam Sơn của huyện Kim Thi vào thị xã Hưng Yên.[5]

Năm 1989, thành lập thị trấn Bần Yên Nhân thuộc huyện Mỹ Văn.[6]

Năm 1994, thành lập thị trấn Yên Mỹ thuộc huyện Mỹ Văn.[7]

Năm 1995, thành lập thị trấn Vương thuộc huyện Phù Tiên.[8]

Năm 1996, chia huyện Kim Thi thành hai huyện như cũ[9], thành lập thị trấn Ân Thi thuộc huyện Ân Thi[10]. Cùng năm, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Tỉnh Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính gồm thị xã Hưng Yên và 9 huyện: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Mỹ Hào, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ[11].

Năm 1997, chia huyện Phù Tiên thành hai huyện như cũ; thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và các huyện Mỹ Văn[12] và Châu Giang[13].

Năm 1999, thành lập thị trấn Văn Giang thuộc huyện Châu Giang[14]. Cùng năm, chia huyện Châu Giang thành hai huyện: Khoái Châu và Văn Giang; chia huyện Mỹ Văn thành 3 huyện: Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ; điều chỉnh địa giới huyện Châu Giang và huyện Mỹ Văn[15].

Năm 2000, thành lập thị trấn Trần Cao thuộc huyện Phù Cừ.[16]

Năm 2002, thành lập thị trấn Lương Bằng thuộc huyện Kim Động.[17]

Năm 2003, sáp nhập xã Bảo Khê của huyện Kim Động và các xã: Hồng Nam, Liên Phương, Quảng Châu, Trung Nghĩa của huyện Tiên Lữ vào thị xã Hưng Yên; thành lập phường An Tảo thuộc thị xã Hưng Yên.[18]

Năm 2009, thành lập thành phố Hưng Yên.[19]

Năm 2013, sáp nhập 2 xã: Hùng Cường, Phú Cường của huyện Kim Động và các xã: Hoàng Hanh, Phương Chiểu, Trung Nghĩa của huyện Tiên Lữ vào thành phố Hưng Yên.[20]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nghị quyết của Quốc hội khóa II ngày 20-4-1961.
 2. ^ Nghị quyết của Quốc hội khóa III ngày 27-1-1968.
 3. ^ Quyết định số 58-CP năm 1977 của Hội đồng Chính phủ.
 4. ^ Quyết định số 70-CP năm 1979 của Hội đồng Chính phủ.
 5. ^ Quyết định số 02-HĐBT năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng.
 6. ^ Quyết định số 108-HĐBT năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng.
 7. ^ Nghị định số 56-CP năm 1994 của Chính phủ.
 8. ^ Nghị định số 57-CP năm 1995 của Chính phủ.
 9. ^ Nghị định số 05-CP năm 1996 của Chính phủ.
 10. ^ Nghị định số 17-CP năm 1996 của Chính phủ.
 11. ^ Nghị quyết của Quốc hội khóa IX ngày 6-11-1996.
 12. ^ Nghị định số 17-CP năm 1997 của Chính phủ.
 13. ^ Nghị định số 102-CP năm 1997 của Chính phủ.
 14. ^ Nghị định số 35/1999/NĐ-CP của Chính phủ.
 15. ^ Nghị định số 60/1999/NĐ-CP của Chính phủ.
 16. ^ Nghị định số 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
 17. ^ Nghị định số 28/2002/NĐ-CP của Chính phủ.
 18. ^ Nghị định số 108/2003/NĐ-CP của Chính phủ.
 19. ^ Nghị định số 04/NĐ-CP năm 2009 của Chính phủ.
 20. ^ Nghị quyết số 95/NQ-CP năm 2013 của Chính phủ.