Ngụy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Ngụy có thể chỉ:

Chính trị[sửa | sửa mã nguồn]

Tên riêng[sửa | sửa mã nguồn]

Tước hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Ngụy Tử[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngụy Tử là tước hiệu của các vị tông chủ họ Ngụy của nước Tấn thời Xuân Thu Chiến Quốc, kể từ khi Ngụy Thù được ban tước tử đến lúc Ngụy Văn Hầu được nhà Chu phong hầu có 8 vị giữ tước hiệu này

Ngụy Bá[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngụy Bá là tước hiệu của các vị vua nước Ngụy thời Tây Chu và giai đoạn đầu thời Xuân Thu, không rõ cả thảy có bao nhiêu đời quân chủ

Ngụy Hầu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngụy Hầu là tước hiệu của các vị vua nước Ngụy thời Chiến Quốc, từ khi được nhà Chu công nhận là chư hầu đến trước khi Ngụy Huệ Thành Hầu xưng vương, có 3 vị quân chủ giữ tước hiệu này

Ngụy Công[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngụy Công từng là tước hiệu của Tào Tháo thời Đông Hán
 • Ngụy quốc công là tước hiệu được truy phong của Lý Bật thời Bắc Chu
 • Ngụy Công là tước hiệu của Lý Mật thời Tùy mạt
 • Ngụy quốc công là tước hiệu cải phong của Vũ Hành Đức thời Bắc Tống
 • Ngụy quốc công là tước hiệu được truy tặng của Vương Đán thời Bắc Tống
 • Ngụy quốc công là tước hiệu được truy tặng của Phạm Trọng Yêm thời Bắc Tống

Ngụy Vương[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Ngụy Vương là tước hiệu của các đời vua nước Ngụy thời Chiến Quốc kể từ khi tiếm hiệu thiên tử nhà Chu, có 6 hoặc 7 vị quân chủ nước Ngụy giữ tước hiệu này
 2. Ngụy Vương là tước hiệu tự xưng của Ngụy Cữu thời Tần mạt, truyền đến đời thứ 2 là Ngụy Báo thì bị Tây Sở Bá Vương tiêu diệt
 3. Ngụy Vương là tước hiệu của Tào Tháo thời Đông Hán, truyền đến đời thứ 2 là Tào Phi thì xưng đế
 4. Ngụy Vương là tước hiệu được truy phong của Diêu Tương nhà Hậu Tần
 5. Ngụy Vương từng là tước hiệu của Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê
 6. Ngụy Vương là tước hiệu truy tôn của Võ Nguyên Sảng nhà Võ Chu
 7. Ngụy quận vương là tước hiệu của Hàn Kỳ thời Bắc Tống
 8. Ngụy Vương từng là tước hiệu của Tào Dĩ thời Bắc Tống
 9. Ngụy Vương từng là tước hiệu được cải phong của Triệu Nguyên Tá thời Bắc Tống sau khi qua đời
 10. Ngụy Vương là tước hiệu cải phong cuối cùng của Lưu Thông thời Bắc Tống
 11. Ngụy Vương là tước hiệu được truy tặng của Lưu Mĩ, ngoại thích nhà Bắc Tống
 12. Ngụy quận vương từng là tước hiệu của Dương Thạch thời Nam Tống

Ngụy Quốc phu nhân[sửa | sửa mã nguồn]

Địa điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Người[sửa | sửa mã nguồn]

Ngôn ngữ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ngụy (từ), từ Hán Việt chỉ sự vật, sự việc mang tính giả tạo

Khác[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN. Quốc sử quán triều Nguyễn. 1889. tr. Tập 2 : CHÍNH BIÊN - SƠ TẬP, quyển 30.