Hương Lâm Trừng Viễn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thiền Sư Hương lâm Trừng Viễn

Hương Lâm Trừng Viễn (香林澄遠; xiānglín chéngyuǎn; kyōrin chōon, 908-987) là một trong các thiền sư nổi tiếng thời Tống, một trong 2 đại đệ tử nối pháp của Thiền Sư Vân Môn Văn Yến. Sư có đệ tử nối pháp là Trí Môn Quang Tộ.

Cơ duyên và hành trạng:[sửa | sửa mã nguồn]

Thiền sư Hương Lâm Trừng Viễn họ Thượng Quan, người Miên Trúc, Hán Châu, tham học với tổ Vân Môn.

Ở Vân Môn, Sư làm thị giả mười tám năm. Vân Môn mỗi khi tiếp Sư đều gọi: Thị giả Viễn! Sư ứng: dạ! Vân Môn bảo: Ấy là gì? Như thế đến mười tám năm Sư mới ngộ. Vân Môn nói: Nay ta mới không gọi ngươi.

Một hôm, Sư từ giã Vân Môn đi nơi khác. Vân Môn bảo: Quang trùm vạn tượng, một câu nói làm sao? Sư suy nghĩ. Vân Môn buộc sư phải ở lại ba năm tham học nữa.

Ban đầu Sư đến trụ tại Viện Thiên Vương trong chùa Nghinh Tường huyện Đạo Giang Tây Xuyên.

Sau sư dời về ở Viện Hương Lâm Thành Thanh Ích Châu.

Vào năm 79 tuổi. Một hôm sư sắp thị tịch bèn đến từ biệt tri phủ Tống Công Đang, nói: Lão tăng đi hành khước, thông phán nói "Tăng này bị cuồng phong tám mươi năm đi hành khước trong ấy". Đang thưa: Đại thiện tri thức đi ở tự do. Trở về, Sư bảo chúng: Lão tăng bốn mươi năm mới đập thành một mảnh. Nói xong, Sư thị tịch.

Ngữ Lục, Công Án Thiền:[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Thiền Sư Trung Hoa,tập 1,2,3: Hòa Thượng Thích Thanh Từ soạn dịch.
  • Phật Tổ Đạo Ảnh, 2 quyển: Thiền Sư Hư Vân biên soạn.