Thủ Sơn Tỉnh Niệm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm
Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Dị Thiền Sư

Thủ Sơn Tỉnh Niệm (chữ Hán: 首山省念; 926–993) là một vị thiền sư Lâm Tế tông đời thứ 5. Sư kế thừa thiền pháp của thiền sư Phong Huyệt. Sư có đệ tử nối pháp là thiền sư Phần Dương Thiện Chiếu và thiền sư Quy Tỉnh

Cơ duyên và hành trạng[sửa | sửa mã nguồn]

Sư họ Địch, sinh năm Bính Tuất, quê tại Lai Châu (huyện Địch, Sơn Đông).

Sư xuất gia tại chùa Nam Thiền tại quê sư.

Sau khi thọ giới cụ túc, sư đi tham vấn khắp các thiền hội, thường thầm tụng kinh Pháp Hoa, nên có biệt danh là "Niệm Pháp Hoa". Sau Sư đến tham học nơi Thiền sư Phong Huyệt và ngộ đạo. Được ghi lại trong Truyền Đăng lục:

Sau sư đến Thủ Sơn, Nhữ Châu (Lâm Nhữ, Hà Nam) đời thứ nhất nên mọi người gọi Sư là Thủ Sơn thiền sư. Tại đây sư ra sức xiển dương tông phong Lâm Tế tông.

Sư có để lại quyển Thủ Sơn Tỉnh Niệm thiền sư ngữ lục (首山省念禪師語錄) 1 quyển, ấn hành vào khoảng năm Thiệu Hưng (1131-1162), được thu vào Cổ tôn túc ngữ lục quyển 8 trong Vạn tục tạng tập 118. Nội dung sách này thu chép các mục như: Thướng đường thị chúng ngữ yếu lúc đầu ở Thủ Sơn, kế ở Quảng Giáo viện và Thướng đường ngữ, Tiểu tham thị chúng, Kính thanh thập nhị vấn đáp đại ngữ, Khám biện, Thị chúng kệ tạng, Tứ tân chủ tụng... ở Bảo Ứng nam viện.

Đúng năm sau Quý Tỵ (993), như ngày giờ nói trên Sư tập chúng nói kệ:

白 銀 世 界 金 色 身                  Bạch ngân thế giới kim sắt thân

情 與 無 情 共 一 真                  Tình dữ vô tình cộng nhất chân

明 暗 盡 時 都 不 照                  Minh ám tật thờ đô bất chiếu

日 輪 午 後 示 全 身                  Nhật luân ngọ hậu thị toàn thân

Dịch
Thế giới bạch ngân thân sắc vàng
Tình với phi tình một tánh chân
Tối sáng hết rồi đều chẳng chiếu
Vầng ô vừa xế thấy toàn thân.

Mặt trời vừa xế, Sư ngồi yên thị tịch, thọ 68 tuổi.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Từ điển Thiền Tông Hán Việt. Hân Mẫn & Thông Thiền biên dịch. TP HCM 2002.
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.