Phần Dương Thiện Chiếu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thiền sư Phần Dương Thiện Chiếu (汾陽善昭; C: fényáng shànzhāo; J: hun'yo zen-shō; 947-1024) là thiền sư Trung Quốc thuộc tông Lâm Tế, môn đệ của thiền sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm và thầy của thiền sư Thạch Sương Sở Viên. Tương truyền rằng, sư tham vấn rất nhiều thiền sư để học hỏi được tất cả những tinh hoa của Thiền tông trong thời kì suy tàn. Vì vậy, những nét đặc biệt của những tông khác đều được tông Lâm Tế hấp thụ và lưu truyền. Sư cũng là một trong những thiền sư đầu tiên phát triển văn học Thiền thông qua việc trứ tác các bài kệ tụng và thêm lời bình luận của mình vào các công án, pháp ngữ của Thiền sư, cổ đức đời trước.

Cơ duyên và hành trạng[sửa | sửa mã nguồn]

Sư họ Du (兪), quê ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Lúc nhỏ sư đã có thái độ thâm trầm, trí huệ cao cả. Vì cha mẹ mất sớm nên sư xuất gia và du phương.

Ban đầu, sư đi đến các đạo tràng thiền của nhiều tông phái Thiền tham học, Tương truyền sư đã đến tham vấn 71 vị thiền sư nhưng không hội được yếu chỉ.

Sau sư đến pháp hội Thiền Sư Tỉnh Niêm tại Thủ Sơn. Một hôm. sư hỏi: Bách Trượng cuốn chiếu, ý chỉ thế nào? Thủ Sơn đáp: Áo rồng vừa phất toàn thể hiện. Sư hỏi: Ý thầy thế nào? Thủ Sơn đáp: Chỗ voi đi bặt dấu chồn. Nghe câu này, sư thông suốt.

Sau, theo lời thỉnh của chúng, sư về chùa Thái Bình ở Phần Dương, Phần Châu, tỉnh Sơn Tây. Ở đây, Sư ba mươi năm không rời cổng, đức hạnh vang xa.

Có vị quan quen với sư, thỉnh sư trụ trì một ngôi chùa nhưng sư vẫn từ chối. Ông lại sai sứ giả đi thỉnh lần nữa, sứ giả nói: Quyết thỉnh thầy cùng đi, nếu thầy không đi, tôi liều chết thôi. Sư cười bảo: Bởi nghiệp già không thể xuống núi, giả sử đi phải có trước sau, tại sao lại quyết đồng? Sư sửa soạn hành lí, hỏi các đệ tử có ai muốn đi theo. Vị đầu ra nói được, Sư hỏi: Một ngày ngươi đi được bao nhiêu dặm? Vị này trả lời:Năm mươi dặm. Sư trả lời không được. Vị thứ hai ra nói 70 dặm, Sư cũng nói không được. Thị giả ra nói: Con đi theo được, chỉ Hoà thượng đi đến đâu con đi đến đó. Sư bảo: Ngươi đi theo được. Nói xong Sư bảo: Ta đi trước nghe! và dừng lại ngồi tịch. Thị giả đứng khoanh tay tịch theo. Sư thọ 78 tuổi, vua ban thụy hiệu là Vô Đức Thiền Sư (無德禪師).

Sư có để lại cuốn Phần Dương Thiện Chiêu Thiền Sư Ngữ Lục.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Từ điển Thiền Tông Hán Việt. Hân Mẫn & Thông Thiền biên dịch. TP HCM 2002.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.