Thiền Bắc Tông

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Dị Thiền Sư

Sau khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y bát cho Huệ Năng thì trong Thiền tông bị phân hóa thành 2 phái là Bắc Thiền Tông do Thiền sư Thần Tú truyền dạy và Nam Thiền Tông do Thiền sư Huệ Năng hoằng pháp.

Sau này Thần Tú đến Kinh đô Trường An và trở thành quốc sư. Sư giáo hóa được nhiều đồ chúng nên hình thành Tông phái.

Tông này chủ yếu tu tập dựa trên thuyết Tiệm Ngộ tức là tu chứng theo thứ bậc. Được thể hiện qua bài kệ của Thiền Sư Thần Tú:

Thân thị bồ-đề thụ,

Tâm như minh kính đài.

Thời thời cần phất thức,

Vật sử nhạ trần ai.

Tạm dịch

Thân là cây bồ-đề

Tâm như đài gương sáng.

Thường siêng lau, siêng rửa,

Chớ để bám bụi nhơ.

Tông này chủ yếu tu tập thiền quán, học kinh điển đặc biệt là bộ kinh Nhập Lăng Già. Nhưng ít người tài hoằng pháp, do bị sự đã kích mạnh mẽ của các đệ tử Lục Tổ, một phần là do các thiền sư của tông này thường gần gũi giới quan quyền lúc bấy giờ. tông này dần đi vào biến mất và bị thất truyền.

Truyền thừa[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Thần Tú
  2. Cự Phương núi Ngũ Đài
  3. Trí Phong núi Trung Điều, phủ Hà Trung
  4. Hàng Ma Tạng Duyên Châu
  5. Đạo Thọ Thọ Châu
  6. Toàn Thực núi Đô Lương Hoài Nam

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Cảnh đức truyền đăng lục, tập 4
  • Ngũ Đăng Nguyên Hội
  • Chí Nguyện Lục