Thái Dương Cảnh Huyền

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thiền sư
thái dương cảnh huyền
太陽警玄
Hoạt động tôn giáo
Tôn giáoPhật giáo
Trường pháiĐại thừa
Tông pháiThiền tông
Lưu pháiTào Động tông
Sư phụLương Sơn Duyên Quán
Đệ tửHưng Dương Thanh Phẩu, Phù Sơn Pháp Viễn
Thông tin cá nhân
Sinh 
Ngày sinh943
Nơi sinhGiang Hạ
Mất 
Thụy hiệuMinh An đại sư
Ngày mất1027
Nơi mấtNúi Thái Dương
 Cổng thông tin Phật giáo

Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền (太陽警玄; C: tàiyáng jǐngxuán; J: taiyō keigen; 943-1027), thiền sư Trung Hoa, tổ sư thứ 6 Tào Động Tông. Sư là pháp tử của Thiền Sư Lương Sơn Duyên Quán. Đại đệ tử của sư có các vị : Hưng Dương Thanh Phẩu và Phù Sơn Pháp Viễn ( Lâm Tế Tông-nối pháp Thiền Sư Diệp Huyện Quy Tỉnh nhưng được sư giao y bát tìm người thừa kế). Sau Thiền Sư Phù Sơn Pháp Viễn truyền yếu chỉ Động Thượng cho Thiền Sư Đầu Tử Nghĩa Thanh khiến Tào Động tông không bị thất truyền. Tại Thiền Tông Nhật BảnTrung Quốc, người ta coi Đầu Tử Nghĩa Thanh là đệ tử nối pháp trực tiếp của sư.

Cơ duyên và hành trạng[sửa | sửa mã nguồn]

Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền họ Trương, người Giang Hạ. Năm 19 tuổi sư thọ giới cụ túc. Sau đó, sư đến tham học với thiền sư Lương Sơn Duyên Quán.

Một hôm, sư hỏi: "Bạch hoà thượng! Thế nào là đạo tràng vô tướng?". Tổ chỉ tượng Quán Âm, nói: "Đây là bức tranh ta vẽ lúc còn ở ẩn". Sư định trả lời thì tổ hỏi: "Vậy cái này là có tướng, cái kia là vô tướng à?". Sư chợt tỏ ngộ, liền sụp lạy. Tổ hỏi: "Sao ông không nói một câu nào hết vậy?". Sư đáp: "Nói tức không lời, e rằng chỉ trên bút giấy". Tổ khen ngợi: "Lời nói này về sau sẽ được ghi lại trên bia đá".

Sư có làm bài kệ trình sở đắc của mình:

我昔初機學道迷

萬水天山覓見知

明今辨古終難會

直說無心轉更疑

蒙師點出秦時鏡

照見父母未生時

如今覺了何所得

夜放烏雞帶雪飛

Ngã tích sơ cơ học đạo mê

Vạn thủy thiên sơn mích kiến tri

Minh kim biện cổ chung nan hội

Trực tiếp vô tâm chuyển cánh nghi

Mông sư điểm xuất Tần thời cảnh

Chiếu kiến phụ mẫu vị sinh thì

Như kim giác liễu hà sở đắc

Dạ phóng ô kê đới tuyết phi.

Con xưa học đạo cứ sai lầm

Muôn núi ngàn sông kiếm thấy nghe

Luận cổ bàn kim càng khó hội

Nói thẳng vô tâm lại sinh nghi

Nhờ thầy chỉ rõ thời Tần kính

Soi thấy cha mẹ lúc chưa sinh

Hiện nay giác ngộ đâu còn đắc

Sau sư được Tổ Duyên Quán truyền pháp và phó chúc đại sự. Sư từ biệt thầy rối đến núi Thái Dương trụ trì, khai đường hoằng hoá. Sư sống đời khổ hạnh, nghiêm trì giới luật, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn ngày một bữa và trụ trì tại núi Thái Dương 50 năm chưa bao giờ xuống núi.

Đời nhà Tống, niên hiệu Thiên Thánh năm thứ năm, ngày 16 tháng 7, Sư từ biệt chúng. Ba hôm sau, Sư viết kệ gửi Thị Lang Vương Thự:

Ta tuổi tám mươi lăm

Tu nhân đến thế ấy

Hỏi ta đi về đâu

Tướng đỉnh trọn khó thấy

Sư viết xong liền tịch, hưởng thọ 85 tuổi, vua sắc hiệu Minh An Đại Sư.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phật tổ Đạo Ảnh- Quyển 2
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.