Phong Huyệt Diên Chiểu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Dị Thiền Sư

Phong Huyệt Diên Chiểu (風穴延沼, Fuketsu Enshō, 896-973) là một vị Thiền Sư Trung Quốc. Nối pháp thiền sư Nam Viện Tuệ Ngung, Lâm tế tông đời thứ 4. Sư có đệ tử nối pháp là Thủ Sơn Tỉnh Niệm.

Cơ duyên hoằnh hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Sư người vùng Dư Hàng (餘杭, thuộc Tỉnh Triết Giang), họ là Lưu (劉). Ban đầu sư học về Nho học và đỗ đến Tiến Sĩ, nhưng chẳng làm được gì nên sư xuất gia. Ông theo học pháp với Kính Thanh Đạo Phó (鏡清道怤) ở Việt Châu (越州, Tỉnh Triết Giang), rồi với vị thị giả của Nam Viện (南院) là Thủ Quách (守廓) ở Hoa Nghiêm Viện (華嚴院) vùng Nhượng Châu (襄州, Tỉnh Hồ Bắc),Sau sư đến gặp Thiền Sư Huệ Ngung và ngộ đạo. Cơ duyên ngộ đạo trong công án sau:

Sau sư đến trú tại Phong Huyệt Sơn (風穴山) vùng Nhữ Châu (汝州, thuộc Tỉnh Hà Nam). Đến khi xảy ra loạn lạc,sư cùng với môn đệ chạy đến lánh nạn ở vùng Dĩnh Châu (郢州, thuộc Tỉnh Hà Nam). Sau ông xây dựng một ngôi chùa tại tư gia của Thái Sư Tống Hầu (太師宋候) và đến sống tại đây. Rồi ông lại quay trở về Dĩnh Châu sống nơi ngôi chùa mới khác, và đến năm 951 thì ngôi chùa này được ban sắc ngạch với tên gọi là Quảng Huệ Tự (廣惠寺). Ông đã từng sống nơi đây hơn 20 năm và đại chúng thường lên đến cả ngàn người.

Tương truyền ông có để lại Phong Huyệt Chúng Khổng Tập (風穴眾吼集), còn Phong Huyệt Thiền Sư Ngữ Lục (風穴禪師語錄, 1 quyển) thì được thâu tập vào trong Cổ Tôn Túc Ngữ Lục (古尊宿語錄).

Vào ngày 15 tháng 8 năm thứ 6 niên hiệu Khai Bảo (開寳), ông thị tịch, hưởng thọ 75 tuổi đời và 59 hạ lạp.

Trước đó một ngày, Sư viết thơ từ giã đàn việt.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.
  • Phật Tổ Đạo Ảnh (2 tập; do thiền sư Hư Vân biên soạn, thiền sư Tuyên Hóa ghi chép)
  • Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Sa môn Đạo Nguyên Tông Pháp Nhãn biên soạn)
  • Phật Học Tinh Uyển