Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngày 13 tháng 9 năm 1986, thành lập huyện [[Ea Kar]] trên cơ sở tách ra từ 2 huyện [[Krông Pắc|Krông Pắk]] và [[M'Đrăk]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-108-HDBT-thanh-lap-huyen-Ea-Kar-tinh-Dak-Lak-vb37175t17.aspx Quyết định 108-HĐBT năm 1986 về việc thành lập huyện Ea Kar thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>
 
Ngày 9 tháng 11 năm 1987, chia huyện Krông Búk thành 2 huyện: [[Krông Búk]] và [[Krông Năng]]; thành lập huyện [[Krông Nô]] trên cơ sở tách một số xã thuộc các huyện [[Đắk Mil]], [[Đắk Glong|Đắk Nông]] và [[Lắk]].
 
Ngày 19 tháng 6 năm 1990, thành lập huyện [[Cư Jút]] trên cơ sở tách ra từ huyện [[Đắk Mil]] và [[Buôn Ma Thuột|thị xã Buôn Ma Thuột]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-227-HDBT-thanh-lap-huyen-Cu-jut-thuoc-tinh-Dac-lac-vb37971t17.aspx Quyết định 227-HĐBT năm 1990 thành lập huyện Cư Jút thuộc tỉnh Đắk Lắk]</ref>

Trình đơn chuyển hướng