Bước tới nội dung

Hệ thống APG III

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hệ thống AGP III là một hệ thống phân loại thực vật đối với thực vật có hoa hiện đại. Nó được Angiosperm Phylogeny Group (APG) công bố tháng 10 năm 2009 trong Botanical Journal of the Linnean Society (Tạp chí Thực vật học của Hiệp hội Linnaeus), 6½ năm sau khi công bố phiên bản trước đó là hệ thống APG II trong cùng một tạp chí khoa học[1][2][3].

Trong tháng 10 năm 2009, các thành viên của Hiệp hội Linnaeus đã đề xuất một phân loại theo kiểu phát sinh chủng loài chính thức cho toàn bộ thực vật đất liền, tương thích với phân loại APG III[4]. Điều này là cần thiết do các nhà thực vật học và các nhà tảo học thường không thống nhất về các cấp bậc phân loại mà các nhóm được gán vào.

Hệ thống AGP III công nhận toàn bộ 45 bộ của hệ thống APG II, cũng như 14 bộ mới. Bộ Ceratophyllales đã từng bị đánh dấu sai lầm như là một bộ mới, nhưng nó đã được công nhận trong cả hai phân loại trước đây của APG là hệ thống APGhệ thống APG II. Các bộ mới được công nhận là:

Amborellales, Nymphaeales, Chloranthales, Petrosaviales, Trochodendrales, Buxales, Vitales, Zygophyllales, Picramniales, Huerteales, Berberidopsidales, Escalloniales, BrunialesParacryphiales.

Sự chọn lựa về các "họ trong ngoặc đơn" thay thế đã bị bỏ đi trong APG III, do sự bao gồm của chúng trong hệ thống trước đây là không phổ biến. APG III công nhận 415 họ, ít hơn so với hệ APG II là 42 họ. Bốn mươi tư trong số 55 "họ trong ngoặc đơn" đã bị loại bỏ và 18 họ khác cũng bị loại bỏ.

Các họ trong ngoặc đơn bị loại bỏ là:

Illiciaceae, Alliaceae, Agapanthaceae, Agavaceae, Aphyllanthaceae, Hesperocallidaceae, Hyacinthaceae, Laxmanniaceae, Ruscaceae, Themidaceae, Asphodelaceae, Hemerocallidaceae, Kingdoniaceae, Fumariaceae, Pteridophyllaceae, Didymelaceae, Tetracentraceae, Pterostemonaceae, Hypseocharitaceae, Francoaceae, Memecylaceae, Lepuropetalaceae, Rhoipteleaceae, Medusagynaceae, Quiinaceae, Malesherbiaceae, Turneraceae, Bretschneideraceae, Diegodendraceae, Cochlospermaceae, Peganaceae, Tetradiclidaceae, Nyssaceae, Ternstroemiaceae, Pellicieraceae, Aucubaceae, Donatiaceae, Lobeliaceae, Desfontainiaceae, Diervillaceae, Dipsacaceae, Linnaeaceae, MorinaceaeValerianaceae.

Các họ bị loại bỏ khác là:

Limnocharitaceae, Luzuriagaceae, Sparganiaceae, Ledocarpaceae, Heteropyxidaceae, Psiloxylaceae, Oliniaceae, Rhynchocalycaceae, Parnassiaceae, Maesaceae, Myrsinaceae, Theophrastaceae, Eremosynaceae, Polyosmaceae, Tribelaceae, Aralidiaceae, MackinlayaceaeMelanophyllaceae.

20 họ đã được chấp nhận trong hệ thống AGP III mà không có trong hệ thống phân loại trước đó, và một vài họ đã được chuyển sang các vị trí khác. Các họ mới công nhận là:

Petermanniaceae, Schoepfiaceae, Limeaceae, Lophiocarpaceae, Montiaceae, Talinaceae, Anacampserotaceae, Centroplacaceae, Calophyllaceae, Guamatelaceae, Gerrardinaceae, Dipentodontaceae, Capparidaceae, Cleomaceae, Cytinaceae, Mitrastemonaceae, Metteniusaceae, Linderniaceae, ThomandersiaceaeQuintiniaceae.

Số lượng các họ không đặt trong bộ nào giảm từ 39 xuống 10. ApodanthaceaeCynomoriaceae được đặt trong thực vật hạt kín với vị trí là incertae sedis (không chắc chắn). Tám họ khác được đặt với vị trí incertae sedis trong các bộ khác nhau trong phạm vi thực vật hạt kín. Mười họ này là:

Apodanthaceae, Cynomoriaceae, Dasypogonaceae, Sabiaceae, Dilleniaceae, Icacinaceae, Metteniusaceae, Oncothecaceae, Vahliaceae, và Boraginaceae.

Định nghĩa của họ Icacinaceae vẫn cực kỳ đáng ngờ. Các chi Apodytes, Emmotum, Cassinopsis và một vài chi khác tạm thời vẫn đặt trong đó cho tới khi các nghiên cứu tiếp theo có thể xác định xem chúng có thuộc về họ này hay không.

Ba chi (Gumillea, Nicobariodendron, Petenaea) trước đây đặt trong phạm vi thực vật hạt kín với vị trí không chắc chắn. Chi Gumillea từng có vị trí là không rõ trong APG II, trong khi đó NicobariodendronPetenaea là mới đối với danh sách này.

Phân loại của APG III được trình bày dưới đây thành 2 phiên bản. Phiên bản rút gọn chỉ đề cập tới cấp bộ và các họ không đặt trong bộ nào. Phiên bản chi tiết chỉ ra toàn bộ các họ. Các bộ ở cùng mức trong phân loại được xếp theo trật tự ABC. Lưu ý rằng các bộ có thể không chứa cùng một nhóm các họ như trong các phiên bản trước đây của APG.

Chi tiết cụ thể hơn về các mối quan hệ có thể xem trong cây phát sinh chủng loài dưới đây.

Phiên bản rút gọn

[sửa | sửa mã nguồn]

Phiên bản chi tiết (với toàn bộ các họ)

[sửa | sửa mã nguồn]

Chú giải:

* = vị trí của họ mới;
= bộ mới công nhận trong hệ thống APG;
§ = Miêu tả về họ mới được trình bày ở dạng văn bản;
$ = các họ đại diện cho định nghĩa rộng về các lựa chọn có trong APG II và vẫn được ưa chuộng tại đây;
$$ = các họ từng nằm trong ngoặc vuông trong APG II, định nghĩa hẹp hơn cũng được ưa chuộng ở đây.

Có lẽ có quan hệ chị em với thực vật một lá mầm

[sửa | sửa mã nguồn]

Các đơn vị phân loại không chắc chắn

[sửa | sửa mã nguồn]

Phát sinh loài

[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ thống AGP III dựa trên cây tiến hoá cho thực vật hạt kín bao gồm trong 59 bộ và 4 họ không đặt tại đâu. Các vị trí phân loại của 6 họ vị trí không chắc chắn là quá không chắc chắn tới mức chúng không thể đặt trong bất kỳ kiểu đa phân nào trong cây phát sinh chủng loài. Chúng được chỉ ra trong bảng phân loại có tiêu đề "Phiên bản chi tiết" trên đây.

Cây phát sinh chủng loài chỉ ra dưới đây được công bố trong hệ thống AGP III,[1] nhưng không có một vài nhãn bổ sung thêm tại đây.

angiosperms

Amborellales

Nymphaeales

Austrobaileyales

Mesangiospermae

Chloranthales

Magnoliidae

Canellales

Piperales

Magnoliales

Laurales

monocots

Acorales

Alismatales

Petrosaviales

Dioscoreales

Pandanales

Liliales

Asparagales

commelinids

Dasypogonaceae

Arecales

Poales

Commelinales

Zingiberales

Ceratophyllales

eudicots

Ranunculales

Sabiaceae

Proteales

Trochodendrales

Buxales

core eudicots

Gunnerales

Dilleniaceae

Saxifragales

rosids

Vitales

eurosids
fabids

Zygophyllales

Celastrales

Oxalidales

Malpighiales

Fabales

Rosales

Fagales

Cucurbitales

malvids

Geraniales

Myrtales

Crossosomatales

Picramniales

Sapindales

Huerteales

Brassicales

Malvales

Berberidopsidales

Santalales

Caryophyllales

asterids

Cornales

Ericales

euasterids
lamiids

Garryales

Boraginaceae

Gentianales

Solanales

Lamiales

campanulids*

Campanulids (tiếp tục)

[sửa | sửa mã nguồn]
*campanulids

Aquifoliales

Asterales

Escalloniales

Bruniales

Apiales

Paracryphiales

Dipsacales

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ a b Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the bộs and families of flowering plants: APG III Lưu trữ [Date missing] tại Archive-It. Botanical Journal of the Linnean Society 161(2): 105-121.
  2. ^ “As easy as APG III - Scientists revise the system of classifying flowering plants”. The Linnean Society of London. ngày 8 tháng 10 năm 2009. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2010.
  3. ^ “APG III tidies up plant họ tree”. Horticulture Week. ngày 8 tháng 10 năm 2009. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2009.[liên kết hỏng]
  4. ^ Chase Mark W. & Reveal James L. (tháng 10 năm 2009). “A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III”. Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 122–127. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.01002.x.

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]