Nhất Cú Tri Giáo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Dị Thiền Sư

Thiền Sư Nhất Cú Tri Giáo(一 句 知 教), là một thiền sư trung quốc, thuộc Tào Động Tông đời thứ 30. Sư sống vào thế kỷ 16- 17, là đệ tử của thiền sư Tử Mai Tịnh Châu Sư là thầy, người đã truyền chánh pháp nhãn tạng của Tào động tông cho thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt. Sau này Thiền sư Thông Giác trở về Việt nam và sáng lập tông tào động tại Việt nam.

Cơ duyên& Hành đạo[sửa | sửa mã nguồn]

Sư xuất gia và tham vấn Thiền với Thiền Sư Tịnh Chu An Kiết Cơ duyên hành đạo của sư được ghi lại như sau:

Sư được nhập chúng tu tập, sau sư được Thiền Sư Tịnh Chu truyền tâm ấn. Rồi sư về núi Phụng Hoàng ở Hồ Châu xiển dương Tào Động Tông. Sư khai đường dạy chúng, đạo pháp rất tinh nghiêm. Học giả bốn phương nghe danh qui tụ về rất đông.

Sau này, có một vị tăng tên Thông Giác người việt nam sang hồ châu yết kiến sư tu học và được truyền tâm ấn. Sau này Thông Giác đem Tào Động Tông truyền vào Việt Nam.

Sắp tịch, sư truyền pháp cho đệ tử Thông Giác qua bài kệ:

春色色草茸茸

萬宇枝條開切切。一莖楊發產重重

水浸月圓澄海底。山頭日出露巖峰

Xuân sắc sắc, thảo nhung nhung

Vạn vũ chi điều khai thiết thiết

Nhất hành dương phát sản trùng trùng

Thủy tẩm nguyệt viên trừng hải để

Sơn đầu nhật xuất lộ nham phong.

*Xuân sặc sỡ, cỏ như nhung

Khắp chốn ngàn cây bông trổ gấp

Một cành dương liễu nẩy trùng trùng

Trăng chìm đáy biển nước sóng lặng

Ðỉnh núi nhật lên bày chót cao.

Nói kệ xong, sư ngồi kiết tọa mà thị tịch. Đồ chúng xây tháp tôn thờ tại núi Hồ Châu.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Thiền Sư Đạo Nam ngữ lục
  • Thiền Sư Việt Nam-Hòa thượng thích thanh từ biên tập.