Mer Hayrenik

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Մեր Հայրենիք
Tổ quốc của chúng ta

Quốc ca của  Armenia
LờiMikael Nalbandian (18291866), 1859[1]
NhạcBarsegh Kanachyan (18851967)
Được chấp nhận1918 (bởi Đệ nhất Cộng hòa Armenia)
Ngày 1 tháng 7 năm 1991 (bởi Cộng hòa Armenia)
Mẫu âm thanh

Mer Hayrenik (tiếng Armenia: Մեր Հայրենիք, phát âm: [mɛɾ hɑjɾɛnikʰ]; "Tổ quốc của chúng ta") là quốc ca của Cộng hòa Armenia, được chính thức công nhận vào ngày 1 tháng 7 năm 1991. Trước đó, bài hát cũng từng được chọn làm quốc ca của nền Đệ nhất Cộng hòa Armenia (19181920) - nhà nước Armenia hiện đại đầu tiên.

Phần lời của bản quốc ca này dựa trên lời bài thơ Song of an Italian girl (tiếng Armenia: Իտալացի աղջկա երգը Italats’i aghjka yergy; tạm dịch: "Bài hát của người con gái Italia"), được viết bởi Mikael Nalbandian (18291866) vào năm 1859. Barsegh Kanachyan (18851967) sau đó đã phổ nhạc cho bài thơ.

Lời[sửa | sửa mã nguồn]

Tác giả Mikael Nalbandian

Lời hiện tại[sửa | sửa mã nguồn]

Chú ý: Hai dòng cuối mỗi đoạn được lặp lại.

Tiếng Armenia Phiên âm Latin (KNAB 1993) Bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,
Որ ապրել է դարեդար
Յուր որդիքը արդ կանչում են
Ազատ, անկախ Հայաստան։

Mer Hajrenikh, azat ankax,
Vor aprel e daredar
Jur vordikhy ard kančhum en
Azat, ankax Hajastan:

[mɛɹ hɑjɾɛnikʰ ɑzɑt ɑnkɑχ]
[voɹ ɑpɾɛl ɛ dɑɾɛdɑɹ]
[juɹ voɾdikʰə ɑɾd kɑnt͡ʃʰum ɛn]
[ɑzɑt ɑnkɑχ hɑjɑstɑn]

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լվացի։

Aha jeǧbajr khez mi droš,
Vor im dzeřkhov gorcechi
Gišernery jes khun čheǧaj,
Artasukhov lvachi:

[ɑhɑ jɛʁbɑjɹ kʰɛz mi dɾoʃ]
[voɹ im d͡zɛrkʰov goɾt͡sˀɛt͡sʰi]
[giʃɛɾnɛɾə jɛs kʰun t͡ʃʰɛʁɑj]
[ɑɾtɑsukʰov ləvɑt͡sʰi]

Նայիր նրան՝ երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծայ Հայաստան։

Najir nran jerekh gujnov,
Nvirakan mekh nšan
Thoǧ phoǧphoǧi thšnamu dem
Thoǧ mišt panca Hajastan:

[nɑjiɹ nɾɑn jɛɾɛkʰ gujnov]
[nviɾɑkɑn mɛɹ nʃɑn]
[tʰoʁ pʰoʁpʰoʁi tʰʃnɑmu dɛm]
[tʰoʁ miʃt pɑnt͡sˀɑ hɑjɑstɑn]

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուրր ազգի
Ազատության կը զոհվի։[2]

Amenajn teǧ mahy mi e
Mard mi angam pit meřni,
Bajch jerani, vor jur azgi
Azatuthjan kzohvi:

[ɑmɛnɑjn tɛʁ mɑhə mi ɛ]
[mɑɾd mi ɑngɑm pit mɛrni]
[bɑjt͡sʰ jɛɾɑni voɹ juɹ ɑzgi]
[ɑzɑtutʰjɑn kəzohvi]


Tiếng Việt

Tổ quốc của chúng ta, tự do, độc lập
Trải bao thế kỉ nay,
[Tổ quốc] Đang hiệu triệu những đứa con của Người
Hướng về một Armenia độc lập, tự do.

Đây lá quốc kỳ, hỡi người anh em
Mà tôi đã may bằng chính đôi tay
Qua những đêm không ngủ,
Và thấm đầy nước mắt.

Hãy chiêm ngưỡng, lá cờ ba màu ấy
Biểu tượng cao quý của chúng ta.
Hãy để nó tung bay sáng rỡ trước quân thù,
Để Người, Tổ quốc Armenia, vinh quang mãi mãi.

Ai rồi cũng phải chết như ai
Một con người đã lìa đời
Sẽ được Chúa dẫn đường khi,
Người ấy ngã xuống cho Tổ quốc mình được tự do.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ (tiếng Armenia) The Song of the Italian girl in Armenian Wikisource
  2. ^ According to the Armenian version of the web site of the Government of the Republic of Armenia