Danh sách giám mục người Việt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Đây là danh sách Giám mục người Việt (xếp theo thứ tự thời gian được tấn phong, các tước vị hồng y cũng được ghi chú trong danh sách này)

STT Tên đầy đủ Ngày được tấn phong[1] Khẩu hiệu Giám mục Chức nhiệm cao nhất Ghi chú
1 † Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng 11/06/1933 "Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn" Giám mục phụ tá.png Phát Diệm
2 † Giuse Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn 29/06/1935 "Kiên nhẫn giảng dạy" Giám mục phụ tá.png Bùi Chu
3 † Phêrô Martinô Ngô Đình Thục 04/05/1938 "Chiến sĩ Chúa Kitô" Giám mục phụ tá.png Vĩnh Long
Tổng giám mục.png Huế
Giám mục trống tòa.png Vatican
4 † Gioan Maria Phan Ðình Phùng 03/12/1940 "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa" Giám mục phụ tá.png Phát Diệm
5 † Tađêô Lê Hữu Từ 29/10/1945 "Tiếng kêu trên rừng vắng" Giám mục phụ tá.png Phát Diệm
Giám mục phụ tá.png Bùi Chu
6 † Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi 04/08/1950 "Vâng lời thầy con thả lưới" Giám mục phụ tá.png Bùi Chu
Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn
Giám mục chính tòa.png Đà Nẵng
7 † Giuse Maria Trịnh Như Khuê 15/08/1950 "Hãy theo Thầy" Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png Hà Nội
8 † Đa Minh Hoàng Văn Đoàn 03/09/1950 "Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi" Giám mục phụ tá.png Bắc Ninh
Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn
9 † Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức 16/09/1951 "Hãy dọn đường Chúa" Giám mục chính tòa.png Vinh
10 † Giuse Trương Cao Đại 19/03/1953 "Xin Thánh hoá chúng trong sự thật" Giám mục phụ tá.png Hải Phòng
11 † Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền 30/11/1955 "Rao giảng chúa Giêsu chịu đóng đinh" Giám mục phụ tá.png Sài Gòn
Giám mục chính tòa.png Đà Lạt
12 † Phaolô Nguyễn Văn Bình 30/11/1955 "Hãy đi rao giảng" Giám mục phụ tá.png Cần Thơ
Tổng giám mục.png Sài Gòn
13 † Phêrô Khuất Văn Tạo 07/02/1956 "Chiến thắng trong bác ái" Giám mục chính tòa.png Hải Phòng
Giám mục phụ tá.png Bắc Ninh
14 † Phêrô Phạm Tần 17/03/1959 "Khi con trở lại, hãy làm vững tin anh em con" Giám mục chính tòa.png Thanh Hoá
15 † Phaolô Bùi Chu Tạo 26/04/1959 "Yêu thương không giả dối" Giám mục chính tòa.png Phát Diệm
16 † Vinh Sơn Phạm Văn Dụ 05/03/1960 "Theo Chúa trong mọi trường hợp" Giám mục chính tòa.png Lạng Sơn và Cao Bằng
17 † Đa Minh Đinh Đức Trụ 25/03/1960 "Lính tốt của Chúa Kitô" Giám mục chính tòa.png Thái Bình
18 † Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang 23/04/1960 "Ðức tin - Bình an" Giám mục chính tòa.png Hưng Hóa
19 † Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh 10/11/1960 "Ðến với Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria" Giám mục chính tòa.png Bùi Chu
20 † Antôn Nguyễn Văn Thiện 22/01/1961 "Thực hành và chân lý" Giám mục chính tòa.png Vĩnh Long
21 † Micae Nguyễn Khắc Ngữ 22/01/1961 "Chúa trong anh chị em" Giám mục chính tòa.png Long Xuyên
22 † Giuse Trần Văn Thiện 22/01/1961 "Phần rỗi trong Thánh Giá" Giám mục chính tòa.png Mỹ Tho
23 † Philipphê Nguyễn Kim Điền 22/01/1961 "Nên mọi sự cho mọi người" Giám mục chính tòa.png Cần Thơ
Tổng giám mục.png Huế
24 † Phaolô Trần Đình Nhiên 15/03/1963 "Lẽ sống của tôi là Ðức Kitô" Giám mục phụ tá.png Vinh
25 † Giuse Maria Trịnh Văn Căn 02/06/1963 "Thương yêu - Vui mừng - Bình an" Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png Hà Nội
26 † Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 15/08/1963 "Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa" Giám mục chính tòa.png Bắc Ninh
Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png Hà Nội
27 † Giuse Lê Quý Thanh 13/02/1964 "Chúc tụng Chúa" Giám mục chính tòa.png Phát Diệm
28 † Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang 05/05/1965 "Hãy nâng tâm hồn lên" Giám mục chính tòa.png Cần Thơ
29 † Giuse Phạm Văn Thiên 06/01/1966 "Ơn Chúa ở cùng tôi" Giám mục chính tòa.png Phú Cường
30 † Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm 06/01/1966 "Bác ái độ lượng" Giám mục phụ tá.png Sài Gòn
31 † Giuse Lê Văn Ấn 09/01/1966 "Hãy giết và ăn" Giám mục chính tòa.png Xuân Lộc
32 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 24/06/1967 "Vui mừng và hi vọng" Giám mục chính tòa.png Nha Trang
Tổng giám mục.png phó Sài Gòn
Giám mục trống tòa.png Mũ hồng y.png Vatican
33 † Phêrô Nguyễn Huy Mai 15/08/1967 "Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại" Giám mục chính tòa.png Buôn Mê Thuột
34 † Giacôbê Nguyễn Văn Mầu 12/09/1968 "Yêu thương và lao khổ" Giám mục chính tòa.png Vĩnh Long
35 † Phêrô Maria Nguyễn Năng 12/03/1971 "Vâng lời Thầy con thả lưới" Giám mục chính tòa.png Vinh
36 † Đa Minh Nguyễn Văn Lãng 11/08/1974 "Trong Ngài, con hằng hi vọng" Giám mục chính tòa.png Xuân Lộc
37 † Nicôla Huỳnh Văn Nghi 11/08/1974 "Thiên chúa là Tình yêu" Giám mục phụ tá.png Sài Gòn
Giám mục chính tòa.png Phan Thiết
38 † Phaolô Huỳnh Đông Các 11/08/1974 "Hoà bình Chúa Kitô trong vương quốc Ngài" Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn
39 † Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm 17/03/1975 "Chân lý trong bác ái" Giám mục chính tòa.png Đà Lạt
Giám mục chính tòa.png Thanh Hoá
40 † Alexis Phạm Văn Lộc 27/03/1975 "Tôi tớ mọi người" Giám mục chính tòa.png Kon Tum
41 Phaolô Nguyễn Văn Hòa 05/04/1975 "Trong tinh thần và chân lý" Giám mục chính tòa.png Phan Thiết
Giám mục chính tòa.png Nha Trang
Giám mục phụ tá.png Buôn Mê Thuột
42 Gioan Baotixita Bùi Tuần 01/05/1975 "Giới luật mới" Giám mục chính tòa.png Long Xuyên
43 † Ða Minh Ðinh Huy Quảng 07/05/1975 "Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả" Giám mục phụ tá.png Bắc Ninh
44 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách 06/06/1975 "Ðể phục vụ" Giám mục chính tòa.png Đà Nẵng
45 † Emmanuel Lê Phong Thuận 06/06/1975 "Chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài" Giám mục chính tòa.png Cần Thơ
46 † Anrê Nguyễn Văn Nam 10/06/1975 "Vui mừng trong Thánh giá Chúa Kitô" Giám mục chính tòa.png Mỹ Tho
47 † Đa Minh Lê Hữu Cung 29/06/1975 "Mẹ Maria, hi vọng của chúng ta" Giám mục chính tòa.png Bùi Chu
48 † Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật 16/07/1975 "Phục vụ Chúa trong hân hoan" Giám mục chính tòa.png Xuân Lộc
49 † Raphael Nguyễn Văn Diệp 15/08/1975 "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện" Giám mục phụ tá.png Vĩnh Long
50 Stêphanô Nguyễn Như Thể 07/09/1975 "Cho muôn dân được sống" Tổng giám mục.png Huế
51 † Giacôbê Huỳnh Văn Của 22/02/1976 "Trong bình an" Giám mục phụ tá.png Phú Cường
52 † Giuse Phan Văn Hoa 30/03/1976 "Hiền lành và khiêm nhường trong lòng" Giám mục phụ tá.png Quy Nhơn
53 † Giuse Phan Thế Hinh 14/11/1976 "Xin Vâng ý Cha" Giám mục chính tòa.png Hưng Hoá
54 † Giuse Nguyễn Thiện Khuyến 24/04/1977 "Xin Vâng" Giám mục phụ tá.png Phát Diệm
55 † Louis Phạm Văn Nẫm 02/02/1978 "Yêu thương không giả dối" Giám mục phụ tá.png TP.HCM
56 † Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương 18/02/1979 "Hãy ra khơi" Giám mục chính tòa.png Hải Phòng
57 † Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp 04/03/1979 "Xin cho con say mê Thánh Giá" Giám mục chính tòa.png Vinh
58 † Giuse Maria Vũ Duy Nhất 08/08/1979 "Lạy Cha, xin vâng ý Cha" Giám mục chính tòa.png Bùi Chu
59 † Giuse Maria Đinh Bỉnh 08/12/1979 "Này là Mẹ con" Giám mục chính tòa.png Thái Bình
60 Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang 22/04/1981 "Chân lý trong tình thương" Giám mục phụ tá.png Hà Nội
Giám mục chính tòa.png Thái Bình
61 † Giuse Trịnh Chính Trực 15/08/1981 "Chúa giàu lòng thương xót" Giám mục chính tòa.png Buôn Mê Thuột
62 Phêrô Trần Thanh Chung 22/11/1981 "Ngài yêu tôi" Giám mục chính tòa.png Kon Tum
63 † Louis Hà Kim Danh 10/10/1982 "Kiên nhẫn thắng mọi sự" Giám mục chính tòa.png Phú Cường
64 Giuse Nguyễn Văn Yến 16/12/1988 "Vâng lời và bình an" Giám mục chính tòa.png Phát Diệm
65 † Giuse Nguyễn Quang Tuyến 25/01/1989 "Xin cho chúng hiệp nhất" Giám mục chính tòa.png Bắc Ninh
66 † Giuse Nguyễn Phụng Hiểu 11/04/1991 "Các con hãy nên chứng nhân của Thầy" Giám mục chính tòa.png Hưng Hoá
67 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 03/12/1991 "Ngài phải lớn lên" Giám mục chính tòa.png Đà Lạt
Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png Hà Nội
68 Tôma Nguyễn Văn Trâm 07/5/1992 "Hiền lành và khiêm nhượng" Giám mục phụ tá.png Xuân Lộc
Giám mục chính tòa.png Bà Rịa
69 Phaolô Maria Cao Đình Thuyên 19/11/1992 "Cùng chịu đóng đinh vào Thập giá Ðức Kitô" Giám mục chính tòa.png Vinh
70 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 11/08/1993 "Như Thầy yêu thương" Giám mục phụ tá.png Mỹ Tho
Tổng giám mục.png Mũ hồng y.png TP.HCM
71 † Phaolô Lê Đắc Trọng 15/08/1994 "Xin vâng ý Chúa" Giám mục phụ tá.png Hà Nội
72 † Giuse Nguyễn Tích Đức 17/06/1997 "Ðạt tới người mới" Giám mục chính tòa.png Buôn Mê Thuột
73 † Phêrô Nguyễn Văn Nho 18/06/1997 "Hiền lành và khiêm nhường" Giám mục phụ tá.png Nha Trang
74 Phêrô Trần Đình Tứ 06/01/1999 "Yêu rồi làm" Giám mục chính tòa.png Phú Cường
75 Phaolô Bùi Văn Đọc 20/05/1999 "Chúa là nguồn vui của con" Giám mục chính tòa.png Mỹ Tho
Tổng giám mục.png TP.HCM
76 Giuse Ngô Quang Kiệt 29/06/1999 "Chạnh lòng thương" Giám mục chính tòa.png Lạng Sơn và Cao Bằng
Tổng giám mục.png Hà Nội
77 Giuse Trần Xuân Tiếu 29/06/1999 "Ðể tất cả nên một" Giám mục chính tòa.png Long Xuyên
78 Phêrô Nguyễn Soạn 12/08/1999 "Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy" Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn
79 Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh 30/06/2000 "Khiêm tốn phục vụ" Giám mục chính tòa.png Đà Nẵng
80 † Tôma Nguyễn Văn Tân 15/08/2000 "Hành trình trong đức ái" Giám mục chính tòa.png Vĩnh Long
81 † Giuse Hoàng Văn Tiệm 08/08/2001 "Người bảo sao thì cứ làm vậy" Giám mục chính tòa.png Bùi Chu
82 † Phaolô Nguyễn Thanh Hoan 11/08/2001 "Tin Mừng cho người nghèo khó" Giám mục chính tòa.png Phan Thiết
83 Giuse Vũ Duy Thống 17/08/2001 "Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi" Giám mục phụ tá.png TP.HCM
Giám mục chính tòa.png Phan Thiết
84 Giuse Vũ Văn Thiên 02/01/2003 "Phục Vụ Trong Niềm Vui Và Hy Vọng" Giám mục chính tòa.png Hải Phòng
85 Phêrô Nguyễn Văn Tốt 06/01/2003 "Hãy đi rao giảng cho muôn dân" Giám mục trống tòa.png Sri Lanka
86 Stêphanô Tri Bửu Thiên 18/02/2003 "Ðến với muôn dân" Giám mục chính tòa.png Cần Thơ
87 Đa Minh Mai Thanh Lương 11/06/2003 "Anh em không còn là người xa lạ" Giám mục phụ tá.png Orange, Hoa Kỳ
88 Micae Hoàng Đức Oanh 28/08/2003 "Cha chúng con" Giám mục chính tòa.png Kon Tum
89 Antôn Vũ Huy Chương 01/10/2003 "Xin vâng" Giám mục chính tòa.png Hưng Hóa
Giám mục chính tòa.png Đà Lạt
90 Giuse Nguyễn Chí Linh 04/08/2004 "Xin cho họ nên một" Giám mục phụ tá.png Phát Diệm
Giám mục chính tòa.png Thanh Hoá
91 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh 11/11/2004 "Tất cả vì tình yêu Ðức Kitô" Giám mục chính tòa.png Xuân Lộc
92 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng 07/04/2005 "Như một người phục vụ" Tổng giám mục.png Huế
93 Giuse Võ Đức Minh 15/12/2005 "Ngài đã yêu thương họ đến cùng" Giám mục chính tòa.png Nha Trang
94 Phêrô Nguyễn Văn Ðệ 18/01/2006 "Hãy cho tôi các linh hồn" Giám mục phụ tá.png Bùi Chu
Giám mục chính tòa.png Thái Bình
95 Giuse Châu Ngọc Tri 13/5/2006 "Trời mới đất mới" Giám mục chính tòa.png Đà Nẵng
96 Giuse Đặng Đức Ngân 03/12/2007 "Ðến với muôn dân" Giám mục chính tòa.png Lạng Sơn và Cao Bằng
97 Cosma Hoàng Văn Đạt 04/08/2008 "Tình thương và sự sống" Giám mục chính tòa.png Bắc Ninh
98 Phêrô Nguyễn Văn Khảm 15/10/2008 "Hãy theo Thầy" Giám mục phụ tá.png TP.HCM
Giám mục chính tòa.png Mỹ Tho
99 Lôrensô Chu Văn Minh 15/10/2008 "Phục vụ trong Đức Ái" Giám mục phụ tá.png Hà Nội
100 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 21/02/2009 "Hãy bước theo Thần khí" Giám mục chính tòa.png Ban Mê Thuột
101 Giuse Nguyễn Năng 25/07/2009 "Hiệp thông - phục vụ" Giám mục chính tòa.png Phát Diệm
102 Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu 25/07/2009 "Ngài yêu đến cùng" Giám mục phụ tá.png Xuân Lộc
Giám mục chính tòa.png Bùi Chu
103 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu 06/11/2009 "Thầy Ở Cùng Các Con" Giám mục phụ tá.png Toronto, Canada
104 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi 31/12/2009 "Tình yêu Ðức Kitô thúc bách chúng tôi" Giám mục chính tòa.png Quy Nhơn
105 Gioan Maria Vũ Tất 29/03/2010 "Sự thật trong yêu thương" Giám mục chính tòa.png Hưng Hóa
106 Phaolô Nguyễn Thái Hợp 13/05/2010 "Sự thật và tình yêu" Giám mục chính tòa.png Vinh
107 Giuse Nguyễn Tấn Tước 14/03/2011 "Ngài phải lớn lên" Giám mục chính tòa.png Phú Cường
108 Vinh Sơn Nguyễn Văn Long 20/05/2011 "Hãy ra khơi" Giám mục phụ tá.png Melbourne, Úc
109 Giuse Đinh Đức Đạo 28/02/2013 "Này Là Mình Thầy" Giám mục phụ tá.png Xuân Lộc
110 Phêrô Nguyễn Văn Viên 15/06/2013 "Thầy ban cho anh em bình an của Thầy" Giám mục phụ tá.png Vinh
111 Anphongsô Nguyễn Hữu Long 15/06/2013 "Mang vào mình mùi chiên" Giám mục phụ tá.png Hưng Hóa
112 Giuse Trần Văn Toản 05/04/2014 "Vinh quang của tôi là Thánh Giá Đức Kitô" Giám mục phụ tá.png Long Xuyên

Danh sách các Hồng y:

 1. Hồng y.png Giuse Maria Trịnh Như Khuê (1898–1978), Hồng y đầu tiên của Việt Nam, được phong ngày 24 tháng 5 năm 1976. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)
 2. Hồng y.png Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1921–1990), được phong ngày 16 tháng 5 năm 1979. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)
 3. Hồng y.png Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (1919–2009), được phong ngày 26 tháng 11 năm 1994. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)
 4. Hồng y.png Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1928-2002), được phong ngày 21 tháng 2 năm 2001. Hồng y bậc phó tế (Tổng giám mục hiệu tòa Vadesi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình)
 5. Hồng y.png Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (sinh 1934), được phong ngày 20 tháng 10 năm 2003. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Thành phố Hồ Chí Minh)
 6. Hồng y.png Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (sinh 1938), được phong ngày 14 tháng 2 năm 2015. Hồng y bậc linh mục (Tổng Giám mục TGP Hà Nội)

Ghi chú:

 • Hồng y.png: Hồng y
 • Mũ hồng y.png: Hồng y, bên trái là chức vụ khi được vinh thăng Hồng y
 • Tổng giám mục.png: Tổng giám mục chính tòa
 • Tổng giám mục.png phó: Tổng giám mục phó
 • Giám mục chính tòa.png: Giám mục chính tòa
 • Giám mục phụ tá.png: Giám mục phó, phụ tá hoặc Giám quản tông tòa, Đại diện tông tòa
 • Giám mục trống tòa.png: (Tổng) Giám mục hiệu tòa mà không phải là (Tổng) Giám mục phó hoặc phụ tá

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ hoặc ngày bổ nhiệm, là ngày mà Giáo hoàng kí sắc lệnh bổ nhiệm ứng viên Giám mục vào một chức vụ nào đó lần đầu tiên (các lần bổ nhiệm sau không tính).

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]