Giáo phận Công giáo tại Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Bản đồ các giáo phận Công giáo Việt Nam

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện tại được tổ chức theo không gian địa giới gồm có 3 giáo tỉnhHà Nội, HuếSài Gòn. Mỗi giáo tỉnh nêu trên lại được chia thành các giáo phận cùng một tổng giáo phận. Hiện nay, Việt Nam có tất cả 3 tổng giáo phận và 27 giáo phận. Đứng đầu mỗi tổng giáo phận là một Tổng giám mục (có thể mang thêm tước Hồng y), đứng đầu mỗi giáo phận là một Giám mục. Những địa phận tông tòa được thành lập sớm nhất ở Việt Nam vào năm 1659. Hiện nay, tên của các giáo phận ở Việt Nam được đặt theo địa danh có tòa giám mụcnhà thờ chính tòa.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Giai đoạn sơ khởi[sửa | sửa mã nguồn]

Khâm định Việt sử Thông giám cương mục đề cập đến sự truyền bá đạo Công giáo vào Đại Việt năm 1533. Tiếp theo đó là những nỗ lực của một số cá nhân và nhóm truyền giáo khác. Các cộng đoàn tín hữu lâu bền hơn được thành lập từ khi các tu sĩ Dòng Tên tới truyền giáo tại Đàng Trong năm 1615 và tại Đàng Ngoài năm 1627. Vào ngày 9 tháng 9 năm 1659, Giáo hoàng Alexanđê VII ra sắc chỉ Super Cathedram[1] thiết lập hai Hạt Đại diện Tông tòa đầu tiên của Việt Nam. Giáo hoàng bổ nhiệm hai Giám mục: François Pallu hiệu tòa Heliopolis in AugustamnicaPierre Lambert de la Motte hiệu tòa Berytus làm Giám mục tiên khởi cho hai Hạt Đại diện Tông tòa (cũng gọi là Địa phận hoặc Giáo phận Tông tòa) này với địa giới như sau:

Ngoài ra, sắc chỉ cũng thiết lập Hạt Đại diện Tông tòa Nam Kinh còn gồm cả Bắc Kinh, Sơn Tây, Sơn Đông, Triều TiênTartaria nhưng chưa chỉ định giám mục.

Trong năm 1668, tại Ayutthaya (kinh đô cũ của Thái Lan), Giám mục Lambert de la Motte truyền chức linh mục cho các thầy giảng Giuse Trang và Luca Bền thuộc Đàng Trong, cùng với Bênêđictô Hiền và Gioan Huệ thuộc Đàng Ngoài. Đây là 4 vị linh mục tiên khởi của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Năm 1669, Giám mục Lambert de la Motte truyền chức thêm 7 linh mục Việt Nam nữa. Năm 1670, ông chuẩn y thành lập Dòng Mến Thánh Giá cho các nữ tu Việt Nam.

Năm 1678, Giám mục Pallu từ Thái Lan về Roma, đề nghị tấn phong Giám mục cho 6 linh mục trong số các linh mục tiên khởi. Tuy nhiên đề nghị này đã bị Tòa Thánh bác bỏ.

Năm 1679, Giáo phận Đàng Ngoài tách rời thành hai giáo phận mới, lấy sông Hồng làm ranh giới (cụ thể là trục sông Lô–sông Hồng–sông Đàosông Đáy). Hai giáo phận Đàng Ngoài mới, gồm 2 Giám mục, 7 linh mục thừa sai người Pháp, 3 linh mục Dòng Đa Minh Tây Ban Nha, một số linh mục Dòng Tên và Dòng Âu Tinh, 11 linh mục người Việt và hơn 200.000 tín hữu, là:

Năm 1693, Giám mục Deydier qua đời, Giám mục Bourges kiêm nhiệm Địa phận Đông Đàng Ngoài. Vì thiếu hụt thừa sai nên Địa phận Đông được bổ sung các nhà truyền giáo Dòng Đa Minh, Phan SinhÂu Tinh. Năm 1696, Giám mục Raimondo Lezzoli Cao được Tòa Thánh bổ nhiệm cai quản Địa phận Đông. Năm 1756, việc truyền giáo tại Đông Đàng Ngoài chính thức được giao cho Tỉnh Rất Thánh Mân Côi của Dòng Đa Minh, trụ sở tại Manila, Philippines.

Năm 1844, Giáo hoàng Grêgôriô XVI chia giáo phận Đàng Trong thành hai giáo phận mới:

Năm 1846, Giáo phận Nam Đàng Ngoài – bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình tách từ Giáo phận Tây Đàng Ngoài – được thành lập, do Giám mục Jean-Denis Gauthier Hậu coi sóc.

Năm 1848, Giáo phận Trung Đàng Ngoài được thành lập, gồm phần lớn tỉnh Nam ĐịnhHưng Yên, tách từ Giáo phận Đông Đàng Ngoài, giao cho Giám mục D. Martin Gia cai quản.

Năm 1850, Giáo phận Bắc Đàng Trong được tách từ Giáo phận Đông Đàng Trong, bao gồm Nam Quảng Bình, Quảng TrịThừa Thiên, do Giám mục Pellerin Phan cai quản. Cũng trong năm này, một địa phận mới được tách ra từ Tây Đàng Trong là Giáo phận Cao Miên, Giám mục Jean-Claude Miche Mịch được chỉ định làm Giám quản Tông tòa.

Hậu kỳ cận đại[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1868, hai tỉnh Hà Tiên và Châu Đốc của Nam Kỳ lục tỉnh được sáp nhập vào Địa phận Cao Miên.

Năm 1883, Giáo phận Bắc Đàng Ngoài được thành lập, tách rời từ Giáo phận Đông Đàng ngoài, và bao gồm các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng SơnCao Bằng, trao cho Giám mục Colomer Lễ coi sóc.

Năm 1895, Giáo phận Thượng Đàng Ngoài (Đoài), gồm các tỉnh Sơn Tây, Yên Bái, Hòa BìnhLai Châu, được thành lập và được trao cho Giám mục Paul Maris Raymond.

Năm 1901, Giáo phận Duyên hải Đàng Ngoài (Thanh) được thành lập gồm hai tỉnh Ninh BìnhThanh Hóa, cùng với tỉnh Hủa Phăn của Lào (có tỉnh lỵ là Sầm Nưa), tách rời từ Giáo phận Tây Đàng Ngoài và đặt dưới sự cai quản của Giám mục Alexandre Marcou Thành. Năm 1905, tỉnh Bình Thuận được chuyển đổi từ Giáo phận Đông Đàng Trong sang Tây Đàng Trong.

Năm 1913, Hạt Phủ doãn Tông tòa Lạng Sơn và Cao Bằng được thành lập, tách từ Giáo phận Bắc Đàng Ngoài, và được ủy thác cho các thừa sai Dòng Đa Minh Lyon đảm trách.

Ngày 3 tháng 12 năm 1924, Giáo hoàng Piô XI đã cho đổi tên một loạt các giáo phận tại Việt Nam theo địa danh nơi đặt tông tòa giám mục, bấy giờ gồm 10 giáo phận gồm Hưng Hóa (trước là Thượng Đàng Ngoài), Bắc Ninh (trước là Bắc Đàng Ngoài), Hải Phòng (trước là Đông Đàng Ngoài), Hà Nội (trước là Tây Đàng Ngoài), Bùi Chu (trước là Trung Đàng Ngoài), Phát Diệm (trước là Duyên hải Đàng Ngoài), Vinh (trước là Nam Đàng Ngoài), Huế (trước là Bắc Đàng Trong), Qui Nhơn (trước là Đông Đàng Trong), Sài Gòn (trước là Tây Đàng Trong). Giáo phận Cao Miên được đổi tên thành Nam Vang.

Năm 1932, Giáo phận Thanh Hóa, gồm các tỉnh Thanh HóaHủa Phăn, tách ra từ Giáo phận Phát Diệm, được thiết lập và đặt dưới sự hướng dẫn của Giám mục Louis de Cooman Hành.

Năm 1932, Giáo phận Kon Tum được thành lập, bao gồm 3 tỉnh Kontum, DarlacPleiku, tách ra từ Địa phận Qui Nhơn và đặt dưới sự hướng dẫn của Giám mục Jannin Phước.

Các Giám mục người Việt tiên khởi[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 11 tháng 6 năm 1933, tại Đền Thánh Phêrô (Roma), Giáo hoàng Piô XI đã bổ nhiệm vị Giám mục tiên khởi cho Giáo hội Công giáo Việt Nam là Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng. Ông là Giám mục phó với quyền kế vị Giáo phận Phát Diệm. Năm 1935, Giám mục Marcou Thành từ chức, trao quyền Giám mục Giáo phận Phát Diệm cho Giám mục Nguyễn Bá Tòng. Đây là giáo phận đầu tiên được ủy thác cho hàng giáo sĩ Việt Nam.

Cũng năm 1935, Giám mục Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn được tấn phong tại nhà thờ Phủ Cam (Huế), trở thành vị Giám mục thứ hai của Việt Nam. Ông là Giám mục phó với quyền kế vị Giáo phận Bùi Chu. Ngày 17 tháng 6 năm 1936, Giám mục Hồ Ngọc Cẩn trở thành Giám mục Việt Nam tiên khởi của Giáo phận Bùi Chu, khi kế vị Giám mục chính Pedro Muzagorri Trung vừa qua đời. Đây là giáo phận thứ hai được ủy thác cho hàng giáo sĩ Việt Nam.

Cũng trong năm 1936, Giáo phận Thái Bình được thiết lập, tách rời từ Giáo phận Bùi Chu, bao gồm hai tỉnh Thái Bình, Hưng Yên. Tân giáo phận đặt dưới sự cai quản của Giám mục Cassado Thuận.

Năm 1938, Giáo phận Vĩnh Long được thành lập, gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, và Vĩnh Long, trong đó có một phần tỉnh Đồng Tháp ngày nay, tách từ Giáo phận Sài Gòn, và được trao cho Giám mục tân cử Phêrô Martino Ngô Đình Thục cai quản. Đây là giáo phận thứ ba được ủy thác cho hàng giáo sĩ Việt Nam.

Năm 1939, Hạt Phủ doãn Tông tòa Lạng Sơn và Cao Bằng được Tòa Thánh nâng lên hàng Giáo phận Tông tòa, do Giám mục Felix (Minh) quản nhiệm.

Năm 1940, thêm một vị Giám mục nữa được tấn phong là Giám mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng. Ông là Giám mục phó với quyền kế vị giáo phận Phát Diệm.

Năm 1945, linh mục Anselmô Tađêô Lê Hữu Từ, khi đó đang là Bề trên Đan viện Xitô Châu Sơn (Nho Quan), được bổ nhiệm và trở thành vị Giám mục người Việt thứ năm.

Trong năm 1950, 3 Giám mục mới được bổ nhiệm là:

Năm 1951, Giáo phận Vinh trao cho tân Giám mục Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức.

Năm 1955, Giáo phận Cần Thơ được thành lập, tách từ Giáo phận Nam Vang và được giao cho tân Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Năm 1955, Linh mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền được tấn phong Giám mục và đảm nhận Giáo phận Sài Gòn, thay thế Giám mục Jean Cassaigne Sanh từ chức để đi làm tuyên úy Trại cùi Di Linh.

Năm 1957, Tòa Thánh cắt hai tỉnh Khánh HòaNinh Thuận (thuộc địa phận Qui Nhơn) và hai tỉnh Bình ThuậnBình Tuy (thuộc địa phận Sài Gòn) để thiết lập Giáo phận Nha Trang và trao cho Giám mục Piquet Lợi coi sóc.

Hàng Giáo phẩm Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1960, với Tông hiến Venerabilium Nostrorum ("Chư huynh đáng kính"),[2] Giáo hoàng Gioan XXIII thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, tất cả các Hạt Đại diện Tông tòa (còn gọi là Giáo phận Tông tòa) được nâng lên thành các Giáo phận (Chính tòa) và Tổng giáo phận, đồng thời nhóm vào ba Giáo tỉnh Hà Nội, Giáo tỉnh HuếGiáo tỉnh Sài Gòn. Ba giáo phận mới là Đà Lạt, Mỹ Tho, và Long Xuyên cũng được thành lập.

Năm 1963, Giáo phận Đà Nẵng được thành lập, địa giới gồm có thị xã Đà Nẵng và hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín. Năm 1965, Tổng giáo phận Sài Gòn được chia tách để thành lập hai giáo phận mới là Phú CườngXuân Lộc. Năm 1967, Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập. Năm 1975, Giáo phận Phan Thiết được thành lập với địa giới là hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy, tách ra từ Giáo phận Nha Trang.

Ngày 5 tháng 12 năm 2005, Giáo phận Bà Rịa được tách ra từ giáo phận Xuân Lộc với Tự sắc Ad Aptius Consulendum do Giáo hoàng Biển Đức XVI ban hành ngày 22 tháng 11 cùng năm. Vào tháng 5 năm 2006, Tổng giáo phận Huế chính thức chuyển giao khu vực Nam Quảng Bình (phía Nam sông Gianhsông Son) cho Giáo phận Vinh.

Trong cuộc họp thường niên lần I năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các Giám mục đã thảo luận về việc chia tách và thành lập một số giáo phận mới trong tương lai, đó là Hà Tuyên (tương ứng hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, tách từ 3 giáo phận Bắc Ninh, Hưng Hóa và Lạng Sơn),[3] Hà Tĩnh (tương ứng hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, tách từ giáo phận Vinh) và Pleiku (tương ứng tỉnh Gia Lai, tách từ giáo phận Kontum).[4] Tháng 9 năm 2015, cuộc họp Hội đồng Giám mục thường niên lần II đã đồng ý dự án thành lập Giáo phận Lào Cai, tách từ Giáo phận Hưng Hóa.[5]

Năm 2018, Tân Giáo phận Hà Tĩnh được thiết lập trên cơ sở tách từ Giáo phận Vinh, Giám mục tiên khởi là Phaolô Nguyễn Thái Hợp.[6]

Bảng thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

STT Giáo phận Thành lập Giám mục quản nhiệm Nhà thờ chính tòa
1 Tổng giáo phận Hà Nội 1659
1960
Tổng giám mục.png Giuse Vũ Văn Thiên
Nhà thờ chính tòa
Thánh Giuse
2 Giáo phận Bắc Ninh 1883 Giám mục chính tòa.png Cosma Hoàng Văn Đạt Nhà thờ chính tòa
Nữ vương Rất thánh Mân Côi
3 Giáo phận Bùi Chu 1848 Giám mục chính tòa.png Tôma Vũ Đình Hiệu Nhà thờ chính tòa
Nữ vương Rất thánh Mân Côi
4 Giáo phận Hà Tĩnh 2018 Giám mục chính tòa.png Phaolô Nguyễn Thái Hợp Nhà thờ chính tòa
Tổng lãnh thiên thần Micae
[7]
5 Giáo phận Hải Phòng 1679 Giám mục trống tòa.png Trống tòa
Giám quản Tông Tòa Giuse Vũ Văn Thiên
Nhà thờ chính tòa
Nữ vương Rất thánh Mân Côi
6 Giáo phận Hưng Hóa 1895 Giám mục chính tòa.png Gioan Maria Vũ Tất Nhà thờ chính tòa
Thánh Têrêsa Hài Đồng
7 Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng 1939 Giám mục chính tòa.png Giuse Châu Ngọc Tri Nhà thờ chính tòa
Thánh Đa Minh
8 Giáo phận Phát Diệm 1901 Giám mục trống tòa.png Trống tòa
Giám quản Tông Tòa Giuse Nguyễn Năng
Nhà thờ chính tòa
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi
9 Giáo phận Thái Bình 1936 Giám mục chính tòa.png Phêrô Nguyễn Văn Đệ Nhà thờ chính tòa
Thánh Tâm Chúa Giêsu
10 Giáo phận Thanh Hóa 1932 Giám mục chính tòa.png Giuse Nguyễn Đức Cường Nhà thờ chính tòa
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
11 Giáo phận Vinh 1846 Giám mục chính tòa.png Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục phụ tá.png Phêrô Nguyễn Văn Viên
Nhà thờ chính tòa
Đức Mẹ Lên Trời
12 Tổng Giáo phận Huế 1850
1960
Tổng giám mục.png Giuse Nguyễn Chí Linh Nhà thờ chính tòa
Trái tim Cực sạch Đức Mẹ
13 Giáo phận Ban Mê Thuột 1967 Giám mục chính tòa.png Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Nhà thờ chính tòa
Thánh Tâm Chúa Giêsu
14 Giáo phận Đà Nẵng 1963 Giám mục chính tòa.png Giuse Đặng Đức Ngân Nhà thờ chính tòa
Thánh Tâm Chúa Giêsu
15 Giáo phận Kon Tum 1932 Giám mục chính tòa.png Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Nhà thờ chính tòa
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
16 Giáo phận Nha Trang 1957 Giám mục chính tòa.png Giuse Võ Đức Minh Nhà thờ chính tòa
Chúa Kitô Vua
17 Giáo phận Qui Nhơn 1659 Giám mục chính tòa.png Mátthêu Nguyễn Văn Khôi Nhà thờ chính tòa
Đức Mẹ Lên Trời
18 Tổng Giáo phận TP.HCM 1844
1960
Tổng giám mục.png Giuse Nguyễn Năng
Giám mục phụ tá.png Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục phụ tá.png Louis Nguyễn Anh Tuấn
Nhà thờ chính tòa
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
19 Giáo phận Bà Rịa 2005 Giám mục chính tòa.png Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Nhà thờ chính tòa
Thánh Giacôbê và Thánh Philípphê
20 Giáo phận Cần Thơ 1955 Giám mục chính tòa.png Stêphanô Tri Bửu Thiên Nhà thờ chính tòa
Thánh Tâm Chúa Giêsu
21 Giáo phận Đà Lạt 1960 Giám mục chính tòa.png Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Nhà thờ chính tòa
Thánh Nicôla Bari
22 Giáo phận Long Xuyên 1960 Giám mục chính tòa.png Giuse Trần Văn Toản Nhà thờ chính tòa
Nữ vương Hòa Bình
23 Giáo phận Mỹ Tho 1960 Giám mục chính tòa.png Phêrô Nguyễn Văn Khảm Nhà thờ chính tòa
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
24 Giáo phận Phan Thiết 1975 Giám mục trống tòa.png Trống tòa
Giám quản Tông Tòa Tôma Nguyễn Văn Trâm
Nhà thờ chính tòa
Thánh Tâm Chúa Giêsu
25 Giáo phận Phú Cường 1965 Giám mục chính tòa.png Giuse Nguyễn Tấn Tước Nhà thờ chính tòa
Thánh Tâm Chúa Giêsu
26 Giáo phận Vĩnh Long 1938 Giám mục chính tòa.png Phêrô Huỳnh Văn Hai Nhà thờ chính tòa
Thánh Anna
27 Giáo phận Xuân Lộc 1965 Giám mục chính tòa.png Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục phụ tá.png Gioan Đỗ Văn Ngân
Nhà thờ chính tòa
Chúa Kitô Vua

Địa giới ngày nay[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn: Niên giám Công giáo Việt Nam 2016.[8]

Stt (Tổng) Giáo phận Địa giới Diện tích Ghi chú
1 Hà Nội phần lớn Hà Nội, Hà Nam, Nam Định (Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, phần lớn Tp. Nam Định), Hòa Bình 4.953
2 Bắc Ninh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Hà Nội (Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn), Lạng Sơn (Hữu Lũng), Tuyên Quang (tả ngạn sông Lô) 24.600
3 Bùi Chu Nam Định (Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu, Trực Ninh, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Giáo xứ Phong Lộc và Khoái Đồng thuộc Tp. Nam Định) 1.350
4 Hà Tĩnh Hà Tĩnh, Quảng Bình 14.091
5 Hải Phòng Tp. Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh 9.079
6 Hưng Hóa Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, một phần Hòa Bình, Hà Giang (hữu ngạn Sông Lô), Tuyên Quang (hữu ngạn Sông Lô), Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Ba Vì, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất) 58.000
7 Lạng Sơn – Cao Bằng Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (tả ngạn Sông Lô) 18.359
8 Phát Diệm Ninh Bình, một phần Hòa Bình 1.787
9 Thái Bình Thái Bình, Hưng Yên 2.221
10 Thanh Hóa Thanh Hóa 11.130
11 Vinh Nghệ An 16.499
12 Huế Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị 9.773
13 Ban Mê Thuột Đắk Lắk, Đắk Nông, phần lớn Bình Phước 24.474
14 Đà Nẵng Tp. Đà Nẵng, Quảng Nam 11.695
15 Kon Tum Kon Tum, Gia Lai 25.225
16 Nha Trang Khánh Hòa, Ninh Thuận 9.486
17 Qui Nhơn Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 16.194
18 TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh 2.094
19 Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu 1.989
20 Cần Thơ phần lớn Tp. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau 14.423
21 Đà Lạt Lâm Đồng 9.765
22 Long Xuyên An Giang, Kiên Giang, Tp. Cần Thơ (Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ) 10.256
23 Mỹ Tho Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp 9.448
24 Phan Thiết Bình Thuận 7.813
25 Phú Cường Tây Ninh, Bình Dương, Tp. HCM (Củ Chi), Bình Phước (tx. Bình Long, Hớn Quản, Lộc Ninh, Chơn Thành) 9.543
26 Vĩnh Long Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp (Tp. Sa Đéc, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành) 6.772
27 Xuân Lộc Đồng Nai, Bình Dương (tx. Dĩ An) 6.439

Số liệu tổng quát[sửa | sửa mã nguồn]

STT Giáo phận/Tổng giáo phận Giám mục giáo phận Diện tích(km2) Số LM Số giáo xứ Số giáo dân Nguồn ước tính
01 Hà Nội Tổng giám mục.png Giuse Vũ Văn Thiên
07.000 164 148 314.246 2017
02 Huế Tổng giám mục.png Giuse Nguyễn Chí Linh 9.773 182 87 72.210 2017
03 Tp. Hồ Chí Minh Tổng giám mục.png Giuse Nguyễn Năng
Giám mục phụ tá.png Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục phụ tá.png Louis Nguyễn Anh Tuấn
02.093 724 203 688.710 [1]
[2] (giáo xứ 11/2015)
giáo dân 2015
04 Ban Mê Thuột Giám mục chính tòa.png Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 24.462 185 106 440.942 2017
05 Bà Rịa Giám mục chính tòa.png Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn 01.988 220 74 268.371 [3] [4] [5]
06 Bắc Ninh Giám mục chính tòa.png Cosma Hoàng Văn Đạt 24.600 96 77 139.148 2017
07 Bùi Chu Giám mục chính tòa.png Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu 01.350 212 159 412.539 2017
08 Cần Thơ Giám mục chính tòa.png Stêphanô Tri Bửu Thiên 13.423 240 139 191.462 [6]
09 Đà Lạt Giám mục chính tòa.png Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh 09.774 297 105 378.367 [7] (2017)
10 Đà Nẵng Giám mục chính tòa.png Giuse Đặng Đức Ngân 11.664 110 50 72.495 2017
11 Hà Tĩnh Giám mục chính tòa.png Phaolô Nguyễn Thái Hợp 14.091 93 96 241.112
12 Hải Phòng Giám mục trống tòa.png Giuse Vũ Văn Thiên 09.079 88 92 134.846 2017
13 Hưng Hóa Giám mục chính tòa.png Gioan Maria Vũ Tất 55.000 129 116 240.000 [8] (2017)
14 Kon Tum Giám mục chính tòa.png Aloisiô Nguyễn Hùng Vị 25.240 160 88 342.281 [9]
[10]
15 Lạng Sơn và Cao Bằng Giám mục chính tòa.png Giuse Châu Ngọc Tri 18.359 31 22 6.227 [11]
16 Long Xuyên Giám mục chính tòa.png Giuse Trần Văn Toản 10.256 297 186 233.742 2015
17 Mỹ Tho Giám mục chính tòa.png Phêrô Nguyễn Văn Khảm 09.262 141 94 137.260 [12]
18 Nha Trang Giám mục chính tòa.png Giuse Võ Đức Minh 09.486 234 110 220.000 2017
2015, LM
19 Phan Thiết Giám mục trống tòa.png Tôma Nguyễn Văn Trâm 07.828 178 95 185.843 [13] ^ LM triều, dòng 2016
20 Phát Diệm Giám mục trống tòa.png Giuse Nguyễn Năng 01.787 115 79 154.167 [14]
21 Phú Cường Giám mục chính tòa.png Giuse Nguyễn Tấn Tước 09.543 163 105 157.008 2015
22 Qui Nhơn Giám mục chính tòa.png Mátthêu Nguyễn Văn Khôi 16.194 119 56 73.212 2017
23 Thái Bình Giám mục chính tòa.png Phêrô Nguyễn Văn Đệ 02.221 132 108 133.156 [15]
24 Thanh Hóa Giám mục chính tòa.png Giuse Nguyễn Đức Cường 11.700 133 73 149.105 2015
25 Vinh Giám mục chính tòa.png Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục phụ tá.png Phêrô Nguyễn Văn Viên
16.499 179 108 282.254 2018
26 Vĩnh Long Giám mục chính tòa.pngPhêrô Huỳnh Văn Hai 06.772 214 211 209.271 2014
số giáo xứ, giáo dân 2015
số lm. 2016
27 Xuân Lộc Giám mục chính tòa.png Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục phụ tá.png Gioan Đỗ Văn Ngân
06.439 562 248 961.186 [theo niên giám năm 2017 của Tòa thánh]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]