Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| chức vụ = [[Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô]]
| term_start = [[12 tháng 11]] năm [[1982]]
| term_end = [[9 tháng 2]] năm [[1984]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1982|11|12|1984|2|9}}
| vicepresident =
| viceprimeminister =
| order2 = Chủ tịch thứ 9 của [[Xô Viết Tối cao]]
| term_start2 = [[6 tháng 6]] năm [[1983]]
| term_end2 = [[9 tháng 2]] năm [[1984]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1983|6|6|1984|2|9}}
| vicepresident2 =
| viceprimeminister2 =

Trình đơn chuyển hướng