Natri tetraclopalađat

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Natri tetraclopalađat
Danh pháp IUPACĐinatri tetraclopalađi(II)
Nhận dạng
Số CAS13820-53-6
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Các nguy hiểm
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Có  kiểm chứng (cái gì Có KhôngN ?)

Natri tetraclopalađat là hợp chất vô cơ có công thức Na2PdCl4. Muối này, và các muối kim loại kiềm tương tự có dạng M2PdCl4 có thể được điều chế đơn giản bằng phản ứng của palađi(II) clorua với dung dịch muối kiềm clorua tương ứng.[1] Palađi(II) clorua không tan trong nước, trong khi đó lại có quá trình hòa tan sau:

PdCl2 + 2 MCl → M2PdCl4

Hợp chất này kết tinh ra khỏi dung dịch dưới dạng trihiđrat (Na2PdCl4 • 3H2O, bột màu nâu hơi đỏ với khối lượng phân tử 348.22), dạng thường gặp trong thương mại.[2].

Hợp chất này còn có phản ứng với photphin tạo phức chất photphin với palađi.

Một phương pháp điều chế phức trên khác là bẻ gãy các trùng hợp phối trí của palađi(II) clorua thành các phức đơn phân tử với axetonitrin hay benzonitrin hoạt động,[3] rồi phản ứng với photphin.[1]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a ă Daniele Choueiry and Ei-ichi Negishi (2002). “II.2.3 Pd(0) and Pd(II) Complexes Containing Phosphorus and Other Group 15 Atom Ligands”. Trong Ei-ichi Negishi. Sổ tay hóa học hợp chất cơ palađi cho tổng hợp hữu cơ (Google Books excerpt). John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-31506-0. 
  2. ^ Trang hợp chất trong danh mục sơ đồ hóa học
  3. ^ Gordon K. Anderson, Minren Lin (1990). “Phức bis(benzonitrin)điclo của Palađi và Platin”. Inorganic Syntheses 28: 60–63. doi:10.1002/9780470132593.ch13.