Danh sách khoáng vật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là danh sách các khoáng vật. Một số khoáng vật có nhiều tên gọi khác nhau được chú thích (nhóm khoáng vật).

A[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp

B[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp:

C[sửa | sửa mã nguồn]

Đồng tự sinh
Các dạng không được xếp:

D[sửa | sửa mã nguồn]

Hình tám mặt của tinh thể kim cương thô ở dạng tinh đám.
Các dạng không được xếp:

Đ[sửa | sửa mã nguồn]

E[sửa | sửa mã nguồn]

F[sửa | sửa mã nguồn]

Các loại không được xếp:

G[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp:

H[sửa | sửa mã nguồn]

Khắc bằng hematit.
Các dạng không được xếp:

I[sửa | sửa mã nguồn]

J[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp:
  • Jad (khoáng vật màu lục hoặc là jadeit hoặc là maphibol nephrit)
  • Jasper (một dạng của thạch anh)
  • Jet (gỗ hóa thạch)

K[sửa | sửa mã nguồn]

  • Kimberlite
Các dạng không được xếp:

L[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp:

M[sửa | sửa mã nguồn]

Mẫu malachit được đánh bóng
Mica trắng
Các dạng không được xếp:

N[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp:

O[sửa | sửa mã nguồn]

Opan
Các dạng không được xếp nhóm:

P[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp:

Q[sửa | sửa mã nguồn]

R[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp nhóm:

S[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp:

T[sửa | sửa mã nguồn]

turquois dạng khối cùng với thạch anh ở Mineral Park, Arizona.
Thạch anh
Các dạng không được xếp:

U[sửa | sửa mã nguồn]

Các dạng không được xếp:

V[sửa | sửa mã nguồn]

W[sửa | sửa mã nguồn]

X[sửa | sửa mã nguồn]

Y[sửa | sửa mã nguồn]

Z[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]