Đồng(II) sulfat

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Copper(II) sulfate
Copper sulfate.jpg
Copper(II)-sulfate-pentahydrate-sample.jpg
Copper(II)-sulfate-unit-cell-3D-balls.png
Copper(II)-sulfate-3D-vdW.png
Danh pháp IUPAC Copper(II) sulfate
Tên khác Cupric sulfate
Cupper(II)sulphate
Blue vitriol
Bluestone
Chalcanthite
Nhận dạng
Số CAS 7758-98-7
PubChem 24462
Số EINECS 231-847-6
Số RTECS GL8800000 (khan)
GL8900000 (ngậm 5 nước)
Ảnh Jmol-3D ảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Công thức phân tử CuSO4
Khối lượng mol 159.62 g/mol (khan)
249.70 g/mol (ngậm 5 nước)
Bề ngoài blue crystalline solid (ngậm 5 nước)
gray-white powder (khan)
Khối lượng riêng 3.603 g/cm3 (khan)
2.284 g/cm3 (ngậm 5 nước)
Điểm nóng chảy 110 °C (−4H2O)
150 °C (423 K) (−5H2O)
< 650 °C decomp.
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nước pentahydrate
316 g/L (0 °C)
2033 g/L (100 °C)
form unspecified
320 g/L (20 °C)
618 g/L (60 °C)
1140 g/L (100 °C)
Độ hòa tan anhydrous
không hòa tan trong ethanol
pentahydrate
hòa tan trong methanol
10.4 g/L (18 °C)
không hòa tan trong ethanol
Chiết suất (nD) 1.514 (ngậm 5 nước)
Cấu trúc
Cấu trúc tinh thể Triclinic
Tọa độ Octahedral
Nhiệt hóa học
Entropy mol tiêu chuẩn So298 109.05 J K−1 mol−1
Các nguy hiểm
MSDS anhydrous
pentahydrate
Phân loại của EU Harmful (Xn)
Irritant (Xi)
Nguy hiểm cho môi trường (N)
Chỉ mục EU 029-004-00-0
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
2
1
 
Chỉ dẫn R R22, R36/38, R50/53
Chỉ dẫn S S2, S22, S60, S61
Điểm bắt lửa Non-inflammable
LD50 300 mg/kg (đường miệng, chuột)
87 mg/kg (oral, mouse)
470 mg/kg (oral, mammal)
Các hợp chất liên quan
Cation khác Nickel(II) sulfat
Kẽm sulfat
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Có  kiểm chứng (cái gì Có KhôngN ?)

Đồng(II) sulfatehợp chất hóa học với công thức là CuSO4. Muối này tồn tại dưới một vài dạng ngậm nước khác nhau: CuSO4 (muối khan, khoáng vật chalcocyanite), CuSO4.5H2O (dạng pentahydrat phổ biến nhất, khoáng vật chalcanthite), CuSO4.3H2O (dạng trihydrat, khoáng vật bonattite) và CuSO4.7H2O (dạng heptahydrat, khoáng vật boothite).

Đồng (II) sulfat CuSO4 là chất bột màu trắng, hút mạnh hơi ẩm của không khí để tạo thành hiđrat CuSO4.5H2O màu lam. Lợi dụng tính chất này, người ta dùng CuSO4 khan để phát hiện nước ở lẫn trong hợp chất hữu cơ. 

Pentahiđrat CuSO4.5H2O là những tinh thể tam tà màu xanh lam, trong đó ion Cu2+ được phối trí kiểu bát diện lệch. Bao quanh ion Cu2+ có bốn phân tử nước cùng nằm trên một mặt phẳng, hai nhóm SO42- nằm ở hai phía của mặt phẳng và trên cùng một trục còn phân tử H2O thứ năm, bằng liên kết hiđro, liên kết vớ một phân tử H2O của mặt phẳng và với một nhóm SO42-. Khi đun nóng, pentahidrat mất nước dần và đến 250oC biến thành muối khan: CuSO4.5H2O ----->CuSO4.3H2O----->CuSO4.H2O-----> CuSO4. Khi cho tác dụng với khí amoniac NH3, pentahidrat tạo tinh thể [Cu(NH3)4]SO4.H2O màu chàm đậm. Tinh thể hidrat này cũng tách ra khi cho thêm rượu vào dung dịch của CuSO4 trong amoniac đậm đặc. Hidrat CuSO4.5H2O là hóa chất thông dụng nhất của đồng. Nó được dùng vào việc tinh chế đồng kim loại bằng phương pháp điện phân, dùng làm thuốc trừ sâu trong công nghiệp và dùng để điều chế nhiều hợp chất của đồng. 

Pentahidrat được điều chế bằng cách hòa tan đồng (II) oxit, hidroxit hay muối cacbonat trong dung dịch axit sulfuric. Muối khan được tạo nên khi làm mất nước pentahidrat ở 250oC.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]