Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh
Thành lập 1945 (71–72 năm trước)
Loại hình Học viện
Giám đốc Nguyễn Xuân Thắng
Hiệu phó PGS, TS. Nguyễn Đăng Thành
PGS.TS.Lê Văn Lý
PGS, TS.Trương Thị Thông
Địa chỉ 135 Đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy
Vị trí Hà Nội, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Website http://hcma.vn/

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam; là đơn vị tài chính cấp I; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Marx-Lenintư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về các khoa học chính trị.

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration (viết tắt là HCMA).[1]

Địa chỉ[sửa | sửa mã nguồn]

Tên gọi qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc (1945 - 1954);
 • Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương (1954- 1975);
 • Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc (1975 - 1986);
 • Học viện Khoa học Xã hội Nguyễn Ái Quốc (1986 - 1993);
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1993 - 2007);[2]
 • Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2007 - 2013)
 • Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2014 - nay).

Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

Ban giám đốc[sửa | sửa mã nguồn]

 • Giám đốc: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
 • Phó giám đốc:
  • PGS.TS. Lê Quốc Lý, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính - Tiền tệ, Bộ Kế hoạch - Đầu tư
  • PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Tổng Biên tập Website Đảng Cộng sản
  • PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp, nguyên Viện trưởng viện Quan hệ Quốc tế

Các Học viện và phân viện trực thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 • Học viện Chính trị Khu vực I (Miền Bắc). Trụ sở: Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Học viện Chính trị Khu vực II (Miền Nam). Trụ sở: Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Học viện Chính trị khu vực III (Miền Trung). Trụ sở: thành phố Đà Nẵng.
 • Học viện chính trị khu vực IV (Tây Nam bộ). Trụ sở tại Cần thơ.
 • Học viện Xây dựng Đảng. Trụ sở: Thành phố Hà Nội.

Các Viện, Trung tâm nghiên cứu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Viện Chính trị học
 • Viện Triết học
 • Viện Kinh tế chính trị học
 • Viện Kinh tế
 • Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Viện Xã hội học
 • Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.
 • Viện Nghiên cứu quyền con người
 • Viện Quan hệ Quốc tế
 • Viện Nhà nước và Pháp luật
 • Viện Lịch sử Đảng
 • Viện Văn hóa và phát triển
 • Học viện Xây dựng Đảng
 • Trung tâm Thông tin khoa học
 • Tạp chí Lý luận chính trị
 • Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính
 • Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo
 • Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ (Center for Indian Studies)

(Từ 17/12/2008 theo Nghị định 129/2008/NĐ-CP của Chính phủ)

Văn phòng, Ban và các Vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Văn phòng Học viện
 • Vụ Kế hoạch Tài chính
 • Vụ Tổ chức Cán bộ
 • Vụ Các trường chính trị
 • Vụ Hợp tác Quốc tế
 • Vụ Quản lý Khoa học
 • Vụ Quản lý Đào tạo
 • Ban Thanh tra

Cựu Giám đốc[sửa | sửa mã nguồn]

 • Đ/c Lê Văn Lương, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện trong những năm 1949 - 1956.
 • Đ/c Trường Chinh, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Cộng sản Việt Nam; Giám đốc trong những năm 1956 - 1957 và 1961 - 1966.
 • Đ/c Lê Đức Thọ, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện trong những năm 1958 - 1960 và từ 1967 - 1968.
 • Đ/c Tố Hữu, cố Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (sau là Ủy viên Bộ Chính trị), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương; Giám đốc Học viện trong những năm 1969 - 1979.
 • Đ/c Nguyễn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện trong những năm 1980 - 1982.
 • GS.TS.NGND. Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Giám đốc Học viện trong những năm 1982 - 2001.
 • PGS.TS.Trần Đình Hoan, cố Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện từ năm 2001 đến tháng 4/2004.
 • PGS.TS.NGƯT. Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2006.
 • GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2011.
 • GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Giám đốc Học viện từ tháng 3/2011 đến 2016.

Danh hiệu Tôn vinh[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]