Đảng ủy khối cơ quan Trung ương (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương hay còn gọi là Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư[1][2]

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 2007, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương và Ban cán sự đảng Ngoài nước, bao gồm tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội ở cả trong và ngoài nước[3]

Từ 92 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đến năm 2010 còn 60 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 26 đảng bộ cơ sở[3]

Chức năng[sửa | sửa mã nguồn]

Tại Quy định số 64-QĐ/TW ngày 20 tháng 2 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương, Ban Bí thư đã quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương như sau: Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan Trung ương (thuộc khối), đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Trung ương (thuộc khối) phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị trong khối vững mạnh.[2]

Nhiệm vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đúng với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác; góp ý kiến với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đề xuất với Trung ương những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan thuộc khối.[2]
 2. Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị quán triệt và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên.[2]
 3. Lãnh đạo đảng bộ thực hiện công tác kiểm tra, giữ gìn kỷ luật đảng, phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện về tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống quan liêu, cục bộ, gia trưởng, vi phạm về tổ chức, kỷ luật, suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; bảo đảm đoàn kết nội bộ.[2]
 4. Lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; bồi dưỡng cấp uỷ viên về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; chăm lo công tác phát triển đảng viên; thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật.[2]
 5. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ chăm lo xây dựng các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của các đoàn thể.[2]
 6. Tham gia ý kiến về nhân sự diện Trung ương quản lý theo quy chế quản lý cán bộ của Trung ương.[2]
 7. Lãnh đạo đảng bộ thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước.[2]

Mối quan hệ[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Quan hệ giữa đảng uỷ khối với các Ban Đảng ở Trung ương trong khối là quan hệ phối hợp công tác, định kỳ thông báo tình hình và kế hoạch công tác hoặc khi cần thiết tổ chức họp liên tịch đảng uỷ khối và lãnh đạo ban để góp ý kiến và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đảng bộ.[2]
 2. Quan hệ giữa Đảng uỷ khối với Đảng đoàn và Ban Cán sự Đảng trong khối là quan hệ phối hợp nhằm gắn công tác xây dựng các tổ chức đảng trong khối với xây dựng cơ quan bộ, ngành, đoàn thể thuộc khối và thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Định kỳ đảng uỷ khối thông báo tình hình và chủ trương xây dựng Đảng bộ để lãnh đạo các Ban Đảng, các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng trong khối chủ động có kế hoạch phối hợp và góp ý kiến; khi cần thiết có thể họp liên tịch. Đối với các cuộc họp liên tịch nói ở điểm 1 và 2, tuỳ tính chất, yêu cầu, nội dung cần phối hợp mà Đảng uỷ khối hoặc lãnh đạo Ban Đảng hoặc Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng chủ động đề xuất và mời, sau khi đã trao đổi thống nhất trước.[2]
 3. Quan hệ giữa Đảng uỷ khối với các cấp uỷ địa phương là quan hệ phối hợp để quản lý và kiểm tra hoạt động của đảng viên trong khối được giới thiệu về giữ mối liên hệ với đảng uỷ, chi uỷ nơi cư trú và tham gia sinh hoạt trên địa bàn dân cư.[2]

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Thường trực Đảng ủy Khối[sửa | sửa mã nguồn]

1. Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy

2. Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3. Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy

4. Phạm Quang Thao - Phó Bí thư Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và tên Chức vụ Nơi công tác
1 Đồng chí 

Nguyễn Quang Dương

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Đảng uỷ Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
2 Đồng chí 

Lê Mạnh Hùng

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
3 Đồng chí

Trần Hồng Hà

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
4 Đồng chí 

Phạm Quang Thao

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
5 Đồng chí 

Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Ban Tổ chức Trung ương
6 Đồng chí 

Trần Cẩm Tú

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ủy ban Kiểm tra Trung ương
7 Đồng chí 

Hoàng Công Hoàn

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Văn phòng Trung ương Đảng
8 Đồng chí 

Bùi Thế Đức

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  Ban Tuyên giáo Trung ương 
9 Đồng chí 

Nguyễn Lam

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương  Ban Dân vận Trung ương
10 Đồng chí

Nguyễn Thị Minh

Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11 Đồng chí 

Lê Văn Thái

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
12 Đồng chí 

Trần Tiến Hưng

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
13 Đồng chí 

Vũ Đức Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
14 Đồng chí 

Bùi Minh Quang

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
15 Đồng chí

Đinh Xuân Tùng

Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối[sửa | sửa mã nguồn]

STT Họ và tên Chức vụ Nơi công tác
1 Đồng chí

Nguyễn Quang Dương

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
2 Đồng chí

Lê Mạnh Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
3 Đồng chí Trần Hồng Hà Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
4 Đồng chí 

Phạm Quang Thao

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
5 Đồng chí 

Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ban Tổ chức Trung ương
6 Đồng chí 

Trần Cẩm Tú

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ủy ban Kiểm tra Trung ương
7 Đồng chí 

Hoàng Công Hoàn

Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Văn phòng Trung ương Đảng
8 Đồng chí 

Bùi Thế Đức

Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  Ban Tuyên giáo Trung ương 
9 Đồng chí 

Nguyễn Lam

 Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương  Ban Dân vận Trung ương
 10  Đồng chí Nguyễn Thị Minh  Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 11  Đồng chí 

Lê Văn Thái

 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 12  Đồng chí  

Trần Tiến Hưng 

 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 13  Đồng chí  

Vũ Đức Nam 

 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 14  Đồng chí 

Bùi Minh Quang 

 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 15  Đồng chí  

Đinh Xuân Tùng 

 Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 16  Đồng chí 

Châu Văn Minh

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 17  Đồng chí 

Trần Bình Minh 

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam  Đài Truyền hình Việt Nam
 18  Đồng chí 

Nguyễn Xuân Thắng 

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 19  Đồng chí 

Nông Quốc Tuấn 

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc  Ủy ban Dân tộc
 20  Đồng chí 

Trần Hồng Hà 

  Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  Bộ Tài nguyên và Môi trường
 21  Đồng chí 

Nguyễn Đắc Vinh 

  Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 22  Đồng chí 

Nguyễn Kim Anh 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 23  Đồng chí 

Trần Tuấn Anh 

  Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công thương  Bộ Công thương
 24  Đồng chí 

Nguyễn Ngọc Bảo 

 Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương  Ban Kinh tế Trung ương
 25  Đồng chí 

Nguyễn Ngọc Đông 

 Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  Bộ Giao thông Vận tải
 26  Đồng chí 

Lê Khánh Hải 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 27  Đồng chí 

Trần Thanh Hải 

 Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 28  Đồng chí 

Phan Chí Hếu 

  Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp  Bộ Tư pháp
 29  Đồng chí 

Lê Quang Hùng 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng  Bộ Xây dựng
 30  Đồng chí 

Lê Quốc Khánh 

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân  Báo Nhân dân
 31  Đồng chí 

Nguyễn Thị Thủy Khiêm 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
 32  Đồng chí 

Đào Hồng Lan 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 33  Đồng chí 

Nguyễn Đức Lợi 

 Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam  Thông tấn xã Việt Nam
 34  Đồng chí 

Hoàng Thị Ái Nhiên 

 Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam  Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 35  Đồng chí 

Bùi Thanh Sơn 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao  Bộ Ngoại giao
 36  Đồng chí 

Nguyễn Huy Tăng 

 Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương  Ban Đối ngoại Trung ương
 37  Đồng chí 

Nguyễn Quang Thành 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước  Kiểm toán Nhà nước
 38  Đồng chí 

Nguyễn Xuân Thành

 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  Văn phòng Chính phủ
 39  Đồng chí  

Hoàn Văn Thắng 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 40  Đồng chí 

Nguyễn Văn Thuân 

  Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao  Tòa án Nhân dân tối cao
 41  Đồng chí 

Lê Thị Thủy 

  Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ  Thanh tra Chính phủ
 42  Đồng chí  

Phạm Đình Toản 

  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  Văn phòng Quốc hội
 43  Đồng chí 

Lê Minh Trí 

 Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương  Ban Nội chính Trung ương
 44  Đồng chí 

Nguyễn Văn Trung 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 45  Đồng chí 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

  Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính  Bộ Tài chính
 46  Đồng chí 

Trần Anh Tuấn 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ  Bộ Nội vụ
 47  Đồng chí 

Trương Minh Tuấn 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  Bộ Thông tin và Truyền thông
 48  Đồng chí 

Trần Văn Tùng 

 Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  Bộ Khoa học và Công nghệ
 49  Đồng chí 

Nguyễn Minh Chung 

 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 50  Đồng chí 

Đỗ Việt Hà 

 Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 51  Đồng chí 

Nguyễn Đức Minh

 Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 52  Đồng chí 

Nguyễn Thành Nam 

 Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 53  Đồng chí 

Nguyễn Thị Quý Phương

 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,  

Quyền Bí thư Đoàn Khối 

 Cơ quan Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
 54  Đồng chí 

Nguyễn Khắc Tiến

  Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
 55 Đồng chí 

Hà Thị Trang 

 Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối  Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015[sửa | sửa mã nguồn]

Thường trực Ban Thường vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bí thư: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng
 • Phó Bí thư thường trực: Lê Mạnh Hùng
 • Phó Bí thư: Trần Hồng Hà, Ủy viên trung ương Đảng
 • Phó Bí thư: Phạm Quang Thao

Ủy viên Ban Thường vụ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ủy viên thường vụ: Lê Văn Thái, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối
 • Ủy viên thường vụ: Trần Tiến Hưng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối
 • Ủy viên thường vụ: Vũ Đức Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
 • Ủy viên thường vụ: Bùi Minh Quang, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối
 • Ủy viên thường vụ: Đinh Xuân Tùng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối
 • Ủy viên thường vụ: Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương
 • Ủy viên thường vụ: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương
 • Ủy viên thường vụ: Hoàng Công Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
 • Ủy viên thường vụ: Trần Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ[sửa | sửa mã nguồn]

Bao gồm 36 Đảng ủy viên thường giữ các chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Ban cán sự đảng-Bộ trưởng Bộ Y tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tuyền hình Việt Nam; Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Phó Tổng thanh tra Chính phủ; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;  Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Cơ quan giúp việc trực thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

 • Văn phòng[4]
 • Ban Tổ chức[4]
 • Ban Tuyên giáo[4]
 • Ban Dân vận[4]
 • Ủy ban kiểm tra[4]
 • Đoàn Thanh niên[4]
 • Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị[4]

Các Đảng bộ, đảng ủy trực thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

Các cơ quan của Đảng[sửa | sửa mã nguồn]

Các cơ quan của Quốc hội[sửa | sửa mã nguồn]

 • Văn phòng Quốc hội

Các cơ quan của Chính phủ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bộ Công thương
 • Bộ Giáo dục đào tạo
 • Bộ Giao thông vận tải
 • Bộ Kế hoạch và đầu tư
 • Bộ Khoa học và công nghệ
 • Bộ Lao động thương binh xã hội
 • Bộ Ngoại giao
 • Bộ Nội vụ
 • Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Tài nguyên môi trường
 • Bộ Thông tin và truyền thông
 • Bộ Tư pháp
 • Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ Y tế
 • Ngân hàng Nhà nước
 • Thanh tra Chính phủ
 • Văn phòng Chính phủ
 • Ủy ban Dân tộc
 • Văn phòng Chủ tịch nước
 • Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Đài Truyền hình Việt Nam
 • Đài Tiếng nói Việt Nam
 • Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Thông tấn xã Việt Nam
 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam

Các cơ quan khác[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]