Đại dịch COVID-19 tại Slovakia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Slovakia

  <500   <1,000   <1,500   <2,000   <2,500

Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríSlovakia
Trường hợp đầu tiênKostolište
Ngày đầu6 tháng 3 năm 2020
(3 năm, 6 tháng, 2 tuần và 2 ngày ago)
Nguồn gốcVũ Hán, Trung Quốc
Trường hợp xác nhận1.867.323 [1]
Phục hồi1.845.690
Tử vong
21.167 [1]
Tỷ lệ tử vong1.13%
Vắc-xin
 • 2.822.919[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 2.763.765[1] (tiêm chủng đủ)
 • 7.074.803[1] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
korona.gov.sk
COVID-19 tại Slovakia  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-06 1(n.a.)
2020-03-07 3(+200%)
2020-03-08 5(+67%)
2020-03-09 7(+40%)
2020-03-10 7(=)
2020-03-11 10(+43%)
2020-03-12 21(+110%)
2020-03-13 32(+52%)
2020-03-14
44(+38%)
2020-03-15
61(+39%)
2020-03-16
72(+18%)
2020-03-17
97(+35%)
2020-03-18
105(+8,2%)
2020-03-19
123(+17%)
2020-03-20
137(+11%)
2020-03-21
178(+30%)
2020-03-22
185(+3,9%)
2020-03-23
204(+10%)
2020-03-24
216(+5,9%)
2020-03-25
226(+4,6%)
2020-03-26
269(+19%)
2020-03-27
292(+8,6%)
2020-03-28
314(+7,5%)
2020-03-29
336(+7%)
2020-03-30
363(+8%) 1(n.a.)
2020-03-31
400(+10%) 1(=)
2020-04-01
426(+6,5%) 1(=)
2020-04-02
450(+5,6%) 1(=)
2020-04-03
471(+4,7%) 1(=)
2020-04-04
485(+3%) 1(=)
2020-04-05
534(+10%) 1(=)
2020-04-06
581(+8,8%) 2(+100%)
2020-04-07
682(+17%) 2(=)
2020-04-08
701(+2,8%) 2(=)
2020-04-09
715(+2%) 2(=)
2020-04-10
728(+1,8%) 2(=)
2020-04-11
742(+1,9%) 2(=)
2020-04-12
769(+3,6%) 2(=)
2020-04-13
835(+8,6%) 2(=)
2020-04-14
863(+3,4%) 2(=)
2020-04-15
977(+13%) 8(+300%)
2020-04-16
1.049(+7,4%) 9(+12%)
2020-04-17
1.089(+3,8%) 11(+22%)
2020-04-18
1.161(+6,6%) 12(+9,1%)
2020-04-19
1.173(+1%) 13(+8,3%)
2020-04-20
1.199(+2,2%) 14(+7,7%)
2020-04-21
1.244(+3,8%) 14(=)
2020-04-22
1.325(+6,5%) 15(+7,1%)
2020-04-23
1.360(+2,6%) 17(+13%)
2020-04-24
1.373(+0,96%) 17(=)
2020-04-25
1.379(+0,44%) 18(+5,9%)
2020-04-26
1.381(+0,15%) 18(=)
2020-04-27
1.384(+0,22%) 20(+11%)
2020-04-28
1.391(+0,51%) 22(+10%)
2020-04-29
1.396(+0,36%) 23(+4,5%)
2020-04-30
1.403(+0,5%) 23(=)
2020-05-01
1.407(+0,29%) 24(+4,3%)
2020-05-02
1.408(+0,07%) 24(=)
2020-05-03
1.413(+0,36%) 25(+4,2%)
2020-05-04
1.421(+0,57%) 25(=)
2020-05-05
1.429(+0,56%) 25(=)
2020-05-06
1.445(+1,1%) 26(+4%)
2020-05-07
1.455(+0,69%) 26(=)
2020-05-08
1.455(=) 26(=)
2020-05-09
1.457(+0,14%) 26(=)
2020-05-10
1.457(=) 26(=)
2020-05-11
1.465(+0,55%) 27(+3,8%)
2020-05-12
1.469(+0,27%) 27(=)
2020-05-13
1.477(+0,54%) 27(=)
2020-05-14
1.480(+0,2%) 27(=)
2020-05-15
1.493(+0,88%) 28(+3,7%)
2020-05-16
1.494(+0,07%) 28(=)
2020-05-17
1.495(+0,07%) 28(=)
2020-05-18
1.495(=) 28(=)
2020-05-19
1.496(+0,07%) 28(=)
2020-05-20
1.502(+0,4%) 28(=)
2020-05-21
1.503(+0,07%) 28(=)
2020-05-22
1.504(+0,07%) 28(=)
2020-05-23
1.509(+0,33%) 28(=)
2020-05-24
1.511(+0,13%) 28(=)
2020-05-25
1.513(+0,13%) 28(=)
2020-05-26
1.515(+0,13%) 28(=)
2020-05-27
1.520(+0,33%) 28(=)
2020-05-28
1.520(=) 28(=)
2020-05-29
1.521(+0,07%) 28(=)
2020-05-30
1.521(=) 28(=)
2020-05-31
1.522(+0,07%) 28(=)
2020-06-01
1.522(=) 28(=)
2020-06-02
1.525(+0,2%) 28(=)
2020-06-03
1.526(+0,07%) 28(=)
2020-06-04
1.526(=) 28(=)
2020-06-05
1.528(+0,13%) 28(=)
2020-06-06
1.528(=) 28(=)
2020-06-07
1.530(+0,13%) 28(=)
2020-06-08
1.531(+0,07%) 28(=)
2020-06-09
1.533(+0,13%) 28(=)
2020-06-10
1.541(+0,52%) 28(=)
2020-06-11
1.542(+0,06%) 28(=)
2020-06-12
1.545(+0,19%) 28(=)
2020-06-13
1.548(+0,19%) 28(=)
2020-06-14
1.552(+0,26%) 28(=)
2020-06-15
1.552(=) 28(=)
2020-06-16
1.561(+0,58%) 28(=)
2020-06-17
1.562(+0,06%) 28(=)
2020-06-18
1.576(+0,9%) 28(=)
2020-06-19
1.586(+0,63%) 28(=)
2020-06-20
1.587(+0,06%) 28(=)
2020-06-21
1.588(+0,06%) 28(=)
2020-06-22
1.589(+0,06%) 28(=)
2020-06-23
1.607(+1,1%) 28(=)
2020-06-24
1.630(+1,4%) 28(=)
2020-06-25
1.643(+0,8%) 28(=)
2020-06-26
1.657(+0,85%) 28(=)
2020-06-27
1.664(+0,42%) 28(=)
2020-06-28
1.665(+0,06%) 28(=)
2020-06-29
1.667(+0,12%) 28(=)
2020-06-30
1.687(+1,2%) 28(=)
2020-07-01
1.700(+0,77%) 28(=)
2020-07-02
1.720(+1,2%) 28(=)
2020-07-03
1.749(+1,7%) 28(=)
2020-07-04
1.764(+0,86%) 28(=)
2020-07-05
1.765(+0,06%) 28(=)
2020-07-06
1.767(+0,11%) 28(=)
2020-07-07
1.798(+1,8%) 28(=)
2020-07-08
1.851(+2,9%) 28(=)
2020-07-09
1.870(+1%) 28(=)
2020-07-10
1.893(+1,2%) 28(=)
2020-07-11
1.901(+0,42%) 28(=)
2020-07-12
1.902(+0,05%) 28(=)
2020-07-13
1.908(+0,32%) 28(=)
2020-07-14
1.927(+1%) 28(=)
2020-07-15
1.951(+1,2%) 28(=)
2020-07-16
1.965(+0,72%) 28(=)
2020-07-17
1.976(+0,56%) 28(=)
2020-07-18
1.979(+0,15%) 28(=)
2020-07-19
1.980(+0,05%) 28(=)
2020-07-20
2.021(+2,1%) 28(=)
2020-07-21
2.058(+1,8%) 28(=)
2020-07-22
2.089(+1,5%) 28(=)
2020-07-23
2.118(+1,4%) 28(=)
2020-07-24
2.141(+1,1%) 28(=)
2020-07-25
2.179(+1,8%) 28(=)
2020-07-26
2.181(+0,09%) 28(=)
2020-07-27
2.204(+1,1%) 28(=)
2020-07-28
2.245(+1,9%) 28(=)
2020-07-29
2.265(+0,89%) 28(=)
2020-07-30
2.292(+1,2%) 29(+3,6%)
2020-07-31
2.337(+2%) 29(=)
2020-08-01
2.344(+0,3%) 29(=)
2020-08-02
2.354(+0,43%) 29(=)
2020-08-03
2.368(+0,59%) 29(=)
2020-08-04
2.417(+2,1%) 29(=)
2020-08-05
2.480(+2,6%) 29(=)
2020-08-06
2.523(+1,7%) 31(+6,9%)
2020-08-07
2.566(+1,7%) 31(=)
2020-08-08
2.596(+1,2%) 31(=)
2020-08-09
2.599(+0,12%) 31(=)
2020-08-10
2.615(+0,62%) 31(=)
2020-08-11
2.690(+2,9%) 31(=)
2020-08-12
2.739(+1,8%) 31(=)
2020-08-13
2.801(+2,3%) 31(=)
2020-08-14
2.855(+1,9%) 31(=)
2020-08-15
2.902(+1,6%) 31(=)
2020-08-16
2.907(+0,17%) 31(=)
2020-08-17
2.922(+0,52%) 31(=)
2020-08-18
3.022(+3,4%) 33(+6,5%)
2020-08-19
3.012(−0,33%) 33(=)
2020-08-20
3.225(+7,1%) 33(=)
2020-08-21
3.316(+2,8%) 33(=)
2020-08-22
3.356(+1,2%) 33(=)
2020-08-23
3.424(+2%) 33(=)
2020-08-24
3.452(+0,82%) 33(=)
2020-08-25
3.536(+2,4%) 33(=)
2020-08-26
3.626(+2,5%) 33(=)
2020-08-27
3.728(+2,8%) 33(=)
2020-08-28
3.842(+3,1%) 33(=)
2020-08-29
3.876(+0,88%) 33(=)
2020-08-30
3.917(+1,1%) 33(=)
2020-08-31
3.989(+1,8%) 33(=)
2020-09-01
4.042(+1,3%) 33(=)
2020-09-02
4.163(+3%) 37(+12%)
2020-09-03
4.300(+3,3%) 37(=)
2020-09-04
4.526(+5,3%) 37(=)
2020-09-05
4.614(+1,9%) 37(=)
2020-09-06
4.636(+0,48%) 37(=)
2020-09-07
4.727(+2%) 37(=)
2020-09-08
4.888(+3,4%) 37(=)
2020-09-09
5.066(+3,6%) 37(=)
2020-09-10
5.252(+3,7%) 37(=)
2020-09-11
5.453(+3,8%) 38(+2,7%)
2020-09-12
5.532(+1,4%) 38(=)
2020-09-13
5.580(+0,87%) 38(=)
2020-09-14
5.768(+3,4%) 38(=)
2020-09-15
5.860(+1,6%) 38(=)
2020-09-16
6.021(+2,7%) 39(+2,6%)
2020-09-17
6.256(+3,9%) 39(=)
2020-09-18
6.546(+4,6%) 39(=)
2020-09-19
6.677(+2%) 39(=)
2020-09-20
6.756(+1,2%) 39(=)
2020-09-21
6.931(+2,6%) 40(+2,6%)
2020-09-22
7.269(+4,9%) 41(+2,5%)
2020-09-23
7.629(+5%) 41(=)
2020-09-24
8.048(+5,5%) 41(=)
2020-09-25
8.600(+6,9%) 44(+7,3%)
2020-09-26
9.078(+5,6%) 44(=)
2020-09-27
9.343(+2,9%) 44(=)
2020-09-28
9.574(+2,5%) 45(+2,3%)
2020-09-29
10.141(+5,9%) 48(+6,7%)
2020-09-30
10.938(+7,9%) 48(=)
2020-10-01
11.617(+6,2%) 54(+12%)
2020-10-02
12.321(+6,1%) 54(=)
2020-10-03
13.139(+6,6%) 55(+1,9%)
2020-10-04
13.492(+2,7%) 55(=)
2020-10-05
13.812(+2,4%) 55(=)
2020-10-06
14.689(+6,3%) 55(=)
2020-10-07
15.726(+7,1%) 57(+3,6%)
2020-10-08
16.910(+7,5%) 57(=)
2020-10-09
18.797(+11%) 61(+7%)
2020-10-10
19.851(+5,6%) 61(=)
2020-10-11
20.355(+2,5%) 61(=)
2020-10-12
20.886(+2,6%) 61(=)
2020-10-13
22.296(+6,8%) 66(+8,2%)
2020-10-14
24.225(+8,7%) 71(+7,6%)
2020-10-15
26.300(+8,6%) 71(=)
2020-10-16
28.268(+7,5%) 82(+15%)
2020-10-17
29.835(+5,5%) 88(+7,3%)
2020-10-18
30.695(+2,9%) 92(+4,5%)
2020-10-19
31.400(+2,3%) 98(+6,5%)
2020-10-20
33.602(+7%) 98(=)
2020-10-21
35.330(+5,1%) 115(+17%)
2020-10-22
37.911(+7,3%) 134(+17%)
2020-10-23
40.801(+7,6%) 159(+19%)
2020-10-24
43.843(+7,5%) 159(=)
2020-10-25
45.155(+3%) 165(+3,8%)
2020-10-26
46.056(+2%) 176(+6,7%)
2020-10-27
48.943(+6,3%) 184(+4,5%)
2020-10-28
51.728(+5,7%) 200(+8,7%)
2020-10-29
55.091(+6,5%) 212(+6%)
2020-10-30
57.664(+4,7%) 219(+3,3%)
2020-10-31
59.946(+4%) 219(=)
2020-11-01
61.829(+3,1%) 219(=)
2020-11-02
63.556(+2,8%) 235(+7,3%)
2020-11-03
66.772(+5,1%) 261(+11%)
2020-11-04
68.734(+2,9%) 286(+9,6%)
2020-11-05
71.088(+3,4%) 317(+11%)
2020-11-06
73.667(+3,6%) 351(+11%)
2020-11-07
75.495(+2,5%) 351(=)
2020-11-08
76.072(+0,76%) 366(+4,3%)
2020-11-09
77.123(+1,4%) 390(+6,6%)
2020-11-10
79.181(+2,7%) 414(+6,2%)
2020-11-11
81.772(+3,3%) 464(+12%)
2020-11-12
83.796(+2,5%) 491(+5,8%)
2020-11-13
85.567(+2,1%) 510(+3,9%)
2020-11-14
86.767(+1,4%) 510(=)
2020-11-15
87.276(+0,59%) 526(+3,1%)
2020-11-16
88.602(+1,5%) 557(+5,9%)
2020-11-17
89.913(+1,5%) 579(+3,9%)
2020-11-18
91.578(+1,9%) 579(=)
2020-11-19
93.396(+2%) 614(+6%)
2020-11-20
95.257(+2%) 644(+4,9%)
2020-11-21
96.241(+1%) 671(+4,2%)
2020-11-22
96.472(+0,24%) 693(+3,3%)
2020-11-23
97.493(+1,1%) 709(+2,3%)
2020-11-24
99.304(+1,9%) 732(+3,2%)
2020-11-25
101.257(+2%) 749(+2,3%)
2020-11-26
103.106(+1,8%) 771(+2,9%)
2020-11-27
104.632(+1,5%) 798(+3,5%)
2020-11-28
105.733(+1,1%) 816(+2,3%)
2020-11-29
105.929(+0,19%) 839(+2,8%)
2020-11-30
107.183(+1,2%) 868(+3,5%)
2020-12-01
109.226(+1,9%) 898(+3,5%)
2020-12-02
111.208(+1,8%) 930(+3,6%)
2020-12-03
113.392(+2%) 957(+2,9%)
2020-12-04
115.462(+1,8%) 981(+2,5%)
2020-12-05
116.731(+1,1%) 996(+1,5%)
2020-12-06
117.283(+0,47%) 1.018(+2,2%)
2020-12-07
119.232(+1,7%) 1.046(+2,8%)
2020-12-08
121.796(+2,2%) 1.084(+3,6%)
2020-12-09
124.921(+2,6%) 1.104(+1,8%)
2020-12-10
127.087(+1,7%) 1.122(+1,6%)
2020-12-11
130.794(+2,9%) 1.148(+2,3%)
2020-12-12
132.984(+1,7%) 1.175(+2,4%)
2020-12-13
133.489(+0,38%) 1.205(+2,6%)
2020-12-14
135.523(+1,5%) 1.251(+3,8%)
2020-12-15
139.088(+2,6%) 1.309(+4,6%)
2020-12-16
142.133(+2,2%) 1.378(+5,3%)
2020-12-17
146.124(+2,8%) 1.440(+4,5%)
2020-12-18
149.275(+2,2%) 1.510(+4,9%)
2020-12-19
151.336(+1,4%) 1.555(+3%)
2020-12-20
152.555(+0,81%) 1.618(+4,1%)
2020-12-21
155.218(+1,7%) 1.618(=)
2020-12-22
158.905(+2,4%) 1.686(+4,2%)
2020-12-23
161.562(+1,7%) 1.732(+2,7%)
2020-12-24
165.608(+2,5%) 1.732(=)
2020-12-25
166.649(+0,63%) 1.732(=)
2020-12-26
167.523(+0,52%) 1.773(+2,4%)
2020-12-27
168.092(+0,34%) 1.879(+6%)
2020-12-28
170.187(+1,2%) 1.983(+5,5%)
2020-12-29
173.228(+1,8%) 2.065(+4,1%)
2020-12-30
179.543(+3,6%) 2.138(+3,5%)
2020-12-31
184.508(+2,8%) 2.250(+5,2%)
2021-01-01
186.244(+0,94%) 2.250(=)
2021-01-02
187.463(+0,65%) 2.317(+3%)
2021-01-03
188.099(+0,34%) 2.521(+8,8%)
2021-01-04
191.088(+1,6%) 2.603(+3,3%)
2021-01-05
196.047(+2,6%) 2.657(+2,1%)
2021-01-06
198.184(+1,1%) 2.717(+2,3%)
2021-01-07
201.164(+1,5%) 2.788(+2,6%)
2021-01-08
205.236(+2%) 2.836(+1,7%)
2021-01-09
208.209(+1,4%) 2.918(+2,9%)
2021-01-10
209.069(+0,41%) 3.007(+3,1%)
2021-01-11
211.479(+1,2%) 3.102(+3,2%)
2021-01-12
215.055(+1,7%) 3.163(+2%)
2021-01-13
217.978(+1,4%) 3.260(+3,1%)
2021-01-14
220.707(+1,3%) 3.362(+3,1%)
2021-01-15
222.752(+0,93%) 3.417(+1,6%)
2021-01-16
223.325(+0,26%) 3.474(+1,7%)
2021-01-17
224.385(+0,47%) 3.526(+1,5%)
2021-01-18
226.294(+0,85%) 3.637(+3,1%)
2021-01-19
228.778(+1,1%) 3.737(+2,7%)
2021-01-20
231.242(+1,1%) 3.801(+1,7%)
2021-01-21
233.027(+0,77%) 3.894(+2,4%)
2021-01-22
234.571(+0,66%) 3.965(+1,8%)
2021-01-23
236.476(+0,81%) 4.068(+2,6%)
2021-01-24
237.027(+0,23%) 4.068(=)
2021-01-25
238.617(+0,67%) 4.260(+4,7%)
2021-01-26
241.392(+1,2%) 4.361(+2,4%)
2021-01-27
243.427(+0,84%) 4.411(+1,1%)
2021-01-28
246.008(+1,1%) 4.495(+1,9%)
2021-01-29
248.190(+0,89%) 4.495(=)
2021-01-30
249.913(+0,69%) 4.642(+3,3%)
2021-01-31
250.357(+0,18%) 4.711(+1,5%)
2021-02-01
252.094(+0,69%) 4.784(+1,5%)
2021-02-02
254.826(+1,1%) 4.889(+2,2%)
2021-02-03
256.903(+0,82%) 4.976(+1,8%)
2021-02-04
259.533(+1%) 5.050(+1,5%)
2021-02-05
261.774(+0,86%) 5.135(+1,7%)
2021-02-06
263.326(+0,59%) 5.199(+1,2%)
2021-02-07
264.083(+0,29%) 5.271(+1,4%)
2021-02-08
265.807(+0,65%) 5.382(+2,1%)
2021-02-09
268.986(+1,2%) 5.502(+2,2%)
2021-02-10
271.473(+0,92%) 5.629(+2,3%)
2021-02-11
273.904(+0,9%) 5.733(+1,8%)
2021-02-12
276.234(+0,85%) 5.812(+1,4%)
2021-02-13
277.682(+0,52%) 5.885(+1,3%)
2021-02-14
278.254(+0,21%) 5.952(+1,1%)
2021-02-15
279.696(+0,52%) 6.063(+1,9%)
2021-02-16
282.864(+1,1%) 6.168(+1,7%)
2021-02-17
285.419(+0,9%) 6.271(+1,7%)
2021-02-18
287.752(+0,82%) 6.350(+1,3%)
2021-02-19
290.457(+0,94%) 6.424(+1,2%)
2021-02-20
292.143(+0,58%) 6.505(+1,3%)
2021-02-21
292.792(+0,22%) 6.577(+1,1%)
2021-02-22
294.790(+0,68%) 6.671(+1,4%)
2021-02-23
298.337(+1,2%) 6.775(+1,6%)
2021-02-24
300.775(+0,82%) 6.859(+1,2%)
2021-02-25
303.420(+0,88%) 6.966(+1,6%)
2021-02-26
306.268(+0,94%) 7.075(+1,6%)
2021-02-27
308.083(+0,59%) 7.189(+1,6%)
2021-02-28
308.925(+0,27%) 7.270(+1,1%)
2021-03-01
311.002(+0,67%) 7.388(+1,6%)
2021-03-02
314.359(+1,1%) 7.489(+1,4%)
2021-03-03
317.159(+0,89%) 7.560(+0,95%)
2021-03-04
319.582(+0,76%) 7.665(+1,4%)
2021-03-05
322.104(+0,79%) 7.739(+0,97%)
2021-03-06
323.390(+0,4%) 7.836(+1,3%)
2021-03-07
323.786(+0,12%) 7.921(+1,1%)
2021-03-08
325.993(+0,68%) 8.037(+1,5%)
2021-03-09
329.593(+1,1%) 8.146(+1,4%)
2021-03-10
331.571(+0,6%) 8.244(+1,2%)
2021-03-11
333.872(+0,69%) 8.346(+1,2%)
2021-03-12
336.235(+0,71%) 8.440(+1,1%)
2021-03-13
337.503(+0,38%) 8.528(+1%)
2021-03-14
337.960(+0,14%) 8.605(+0,9%)
2021-03-15
339.538(+0,47%) 8.669(+0,74%)
2021-03-16
342.430(+0,85%) 8.738(+0,8%)
2021-03-17
344.470(+0,6%) 8.814(+0,87%)
2021-03-18
346.149(+0,49%) 8.894(+0,91%)
2021-03-19
347.944(+0,52%) 8.978(+0,94%)
2021-03-20
348.869(+0,27%) 9.044(+0,74%)
2021-03-21
349.270(+0,11%) 9.104(+0,66%)
2021-03-22
350.551(+0,37%) 9.190(+0,94%)
2021-03-23
352.528(+0,56%) 9.261(+0,77%)
2021-03-24
354.182(+0,47%) 9.313(+0,56%)
2021-03-25
355.454(+0,36%) 9.373(+0,64%)
2021-03-26
356.985(+0,43%) 9.426(+0,57%)
2021-03-27
357.910(+0,26%) 9.496(+0,74%)
2021-03-28
358.115(+0,06%) 9.542(+0,48%)
2021-03-29
359.330(+0,34%) 9.624(+0,86%)
2021-03-30
361.185(+0,52%) 9.719(+0,99%)
2021-03-31
362.489(+0,36%) 9.790(+0,73%)
2021-04-01
363.874(+0,38%) 9.877(+0,89%)
2021-04-02
364.622(+0,21%) 9.948(+0,72%)
2021-04-03
365.242(+0,17%) 10.025(+0,77%)
2021-04-04
365.400(+0,04%) 10.094(+0,69%)
2021-04-05
365.733(+0,09%) 10.156(+0,61%)
2021-04-06
366.894(+0,32%) 10.243(+0,86%)
2021-04-07
368.470(+0,43%) 10.322(+0,77%)
2021-04-08
369.393(+0,25%) 10.411(+0,86%)
2021-04-09
370.473(+0,29%) 10.487(+0,73%)
2021-04-10
371.062(+0,16%) 10.565(+0,74%)
2021-04-11
371.168(+0,03%) 10.630(+0,62%)
2021-04-12
372.038(+0,23%) 10.716(+0,81%)
2021-04-13
373.107(+0,29%) 10.798(+0,77%)
2021-04-14
373.950(+0,23%) 10.877(+0,73%)
2021-04-15
374.586(+0,17%) 10.970(+0,86%)
2021-04-16
375.336(+0,2%) 11.043(+0,67%)
2021-04-17
375.974(+0,17%) 11.106(+0,57%)
2021-04-18
376.067(+0,02%) 11.172(+0,59%)
2021-04-19
376.709(+0,17%) 11.244(+0,64%)
2021-04-20
377.473(+0,2%) 11.304(+0,53%)
2021-04-21
378.150(+0,18%) 11.357(+0,47%)
2021-04-22
378.635(+0,13%) 11.405(+0,42%)
2021-04-23
379.476(+0,22%) 11.458(+0,46%)
2021-04-24
379.911(+0,11%) 11.495(+0,32%)
2021-04-25
380.010(+0,03%) 11.531(+0,31%)
2021-04-26
380.498(+0,13%) 11.572(+0,36%)
2021-04-27
381.180(+0,18%) 11.611(+0,34%)
2021-04-28
381.744(+0,15%) 11.647(+0,31%)
2021-04-29
382.211(+0,12%) 11.684(+0,32%)
2021-04-30
382.720(+0,13%) 11.732(+0,41%)
2021-05-01
383.098(+0,1%) 11.766(+0,29%)
2021-05-02
383.228(+0,03%) 11.807(+0,35%)
2021-05-03
383.609(+0,1%) 11.855(+0,41%)
2021-05-04
384.317(+0,18%) 11.886(+0,26%)
2021-05-05
384.660(+0,09%) 11.920(+0,29%)
2021-05-06
385.022(+0,09%) 11.946(+0,22%)
2021-05-07
385.395(+0,1%) 11.990(+0,37%)
2021-05-08
385.475(+0,02%) 12.019(+0,24%)
2021-05-09
385.786(+0,08%) 12.051(+0,27%)
2021-05-10
386.136(+0,09%) 12.077(+0,22%)
2021-05-11
386.540(+0,1%) 12.096(+0,16%)
2021-05-12
386.868(+0,08%) 12.135(+0,32%)
2021-05-13
387.162(+0,08%) 12.168(+0,27%)
2021-05-14
387.420(+0,07%) 12.203(+0,29%)
2021-05-15
387.523(+0,03%) 12.224(+0,17%)
2021-05-16
387.659(+0,04%) 12.238(+0,11%)
2021-05-17
387.892(+0,06%) 12.248(+0,08%)
2021-05-18
388.138(+0,06%) 12.262(+0,11%)
2021-05-19
388.391(+0,07%) 12.272(+0,08%)
2021-05-20
388.529(+0,04%) 12.280(+0,07%)
2021-05-21
388.719(+0,05%) 12.286(+0,05%)
2021-05-22
388.835(+0,03%) 12.292(+0,05%)
2021-05-23
388.854(=) 12.296(+0,03%)
2021-05-24
388.986(+0,03%) 12.301(+0,04%)
2021-05-25
389.176(+0,05%) 12.312(+0,09%)
2021-05-26
389.344(+0,04%) 12.320(+0,06%)
2021-05-27
389.440(+0,02%) 12.333(+0,11%)
2021-05-28
389.588(+0,04%) 12.335(+0,02%)
2021-05-29
389.690(+0,03%) 12.339(+0,03%)
2021-05-30
389.721(+0,01%) 12.343(+0,03%)
2021-05-31
389.866(+0,04%) 12.353(+0,08%)
2021-06-01
389.990(+0,03%) 12.366(+0,11%)
2021-06-02
390.129(+0,04%) 12.375(+0,07%)
2021-06-03
390.223(+0,02%) 12.382(+0,06%)
2021-06-04
390.340(+0,03%) 12.395(+0,1%)
2021-06-05
390.436(+0,02%) 12.404(+0,07%)
2021-06-06
390.451(=) 12.414(+0,08%)
2021-06-07
390.546(+0,02%) 12.423(+0,07%)
2021-06-08
390.693(+0,04%) 12.430(+0,06%)
2021-06-09
390.809(+0,03%) 12.433(+0,02%)
2021-06-10
390.893(+0,02%) 12.433(=)
2021-06-11
390.984(+0,02%) 12.436(+0,02%)
2021-06-12
391.026(+0,01%) 12.439(+0,02%)
2021-06-13
391.038(=) 12.441(+0,02%)
2021-06-14
391.087(+0,01%) 12.446(+0,04%)
2021-06-15
391.149(+0,02%) 12.456(+0,08%)
2021-06-16
391.210(+0,02%) 12.464(+0,06%)
2021-06-17
391.248(+0,01%) 12.478(+0,11%)
2021-06-18
391.297(+0,01%) 12.486(+0,06%)
2021-06-19
391.325(+0,01%) 12.492(+0,05%)
2021-06-20
391.326(=) 12.496(+0,03%)
2021-06-21
391.385(+0,02%) 12.502(+0,05%)
2021-06-22
391.420(+0,01%) 12.502(=)
2021-06-23
391.456(+0,01%) 12.502(=)
2021-06-24
391.490(+0,01%) 12.505(+0,02%)
2021-06-25
391.531(+0,01%) 12.505(=)
2021-06-26
391.551(+0,01%) 12.505(=)
2021-06-27
391.566(=) 12.509(+0,03%)
2021-06-28
391.609(+0,01%) 12.510(+0,01%)
2021-06-29
391.642(+0,01%) 12.510(=)
2021-06-30
391.659(=) 12.511(+0,01%)
2021-07-01
391.676(=) 12.511(=)
2021-07-02
391.696(+0,01%) 12.513(+0,02%)
2021-07-03
391.717(+0,01%) 12.513(=)
2021-07-04
391.720(=) 12.513(=)
2021-07-05
391.735(=) 12.514(+0,01%)
2021-07-06
391.780(+0,01%) 12.516(+0,02%)
2021-07-07
391.813(+0,01%) 12.516(=)
2021-07-08
391.852(+0,01%) 12.517(+0,01%)
2021-07-09
391.893(+0,01%) 12.519(+0,02%)
2021-07-10
391.918(+0,01%) 12.519(=)
2021-07-11
391.925(=) 12.521(+0,02%)
2021-07-12
391.953(+0,01%) 12.522(+0,01%)
2021-07-13
391.971(=) 12.523(+0,01%)
2021-07-14
392.000(+0,01%) 12.524(+0,01%)
2021-07-15
392.034(+0,01%) 12.524(=)
2021-07-16
392.071(+0,01%) 12.524(=)
2021-07-17
392.100(+0,01%) 12.524(=)
2021-07-18
392.104(=) 12.527(+0,02%)
2021-07-19
392.139(+0,01%) 12.531(+0,03%)
2021-07-20
392.185(+0,01%) 12.534(+0,02%)
2021-07-21
392.219(+0,01%) 12.534(=)
2021-07-22
392.259(+0,01%) 12.534(=)
2021-07-23
392.302(+0,01%) 12.534(=)
2021-07-24
392.348(+0,01%) 12.534(=)
2021-07-25
392.355(=) 12.534(=)
2021-07-26
392.406(+0,01%) 12.534(=)
2021-07-27
392.488(+0,02%) 12.534(=)
2021-07-28
392.537(+0,01%) 12.536(+0,02%)
2021-07-29
392.581(+0,01%) 12.536(=)
2021-07-30
392.647(+0,02%) 12.540(+0,03%)
2021-07-31
392.704(+0,01%) 12.540(=)
2021-08-01
392.710(=) 12.540(=)
2021-08-02
392.751(+0,01%) 12.541(+0,01%)
2021-08-03
392.845(+0,02%) 12.541(=)
2021-08-04
392.898(+0,01%) 12.541(=)
2021-08-05
392.963(+0,02%) 12.541(=)
2021-08-06
393.007(+0,01%) 12.541(=)
2021-08-07
393.040(+0,01%) 12.541(=)
2021-08-08
393.059(=) 12.541(=)
2021-08-09
393.160(+0,03%) 12.543(+0,02%)
2021-08-10
393.228(+0,02%) 12.544(+0,01%)
2021-08-11
393.302(+0,02%) 12.544(=)
2021-08-12
393.361(+0,02%) 12.544(=)
2021-08-13
393.455(+0,02%) 12.544(=)
2021-08-14
393.529(+0,02%) 12.544(=)
2021-08-15
393.536(=) 12.544(=)
2021-08-16
393.610(+0,02%) 12.546(+0,02%)
2021-08-17
393.722(+0,03%) 12.547(+0,01%)
2021-08-18
393.799(+0,02%) 12.547(=)
2021-08-19
393.883(+0,02%) 12.547(=)
2021-08-20
393.977(+0,02%) 12.547(=)
2021-08-21
394.082(+0,03%) 12.547(=)
2021-08-22
394.093(=) 12.547(=)
2021-08-23
394.204(+0,03%) 12.547(=)
2021-08-24
394.285(+0,02%) 12.547(=)
2021-08-25
394.446(+0,04%) 12.547(=)
2021-08-26
394.535(+0,02%) 12.548(+0,01%)
2021-08-27
394.657(+0,03%) 12.548(=)
2021-08-28
394.742(+0,02%) 12.548(=)
2021-08-29
394.791(+0,01%) 12.548(=)
2021-08-30
394.923(+0,03%) 12.548(=)
2021-08-31
395.122(+0,05%) 12.548(=)
2021-09-01
395.300(+0,05%) 12.548(=)
2021-09-02
395.532(+0,06%) 12.549(+0,01%)
2021-09-03
395.861(+0,08%) 12.549(=)
2021-09-04
396.080(+0,06%) 12.549(=)
2021-09-05
396.181(+0,03%) 12.551(+0,02%)
2021-09-06
396.487(+0,08%) 12.552(+0,01%)
2021-09-07
396.904(+0,11%) 12.553(+0,01%)
2021-09-08
397.382(+0,12%) 12.556(+0,02%)
2021-09-09
397.759(+0,09%) 12.558(+0,02%)
2021-09-10
398.278(+0,13%) 12.558(=)
2021-09-11
398.690(+0,1%) 12.558(=)
2021-09-12
398.744(+0,01%) 12.560(+0,02%)
2021-09-13
399.218(+0,12%) 12.562(+0,02%)
2021-09-14
399.978(+0,19%) 12.566(+0,03%)
2021-09-15
400.348(+0,09%) 12.566(=)
2021-09-16
401.250(+0,23%) 12.569(+0,02%)
2021-09-17
402.066(+0,2%) 12.569(=)
2021-09-18
402.808(+0,18%) 12.569(=)
2021-09-19
402.922(+0,03%) 12.573(+0,03%)
2021-09-20
403.802(+0,22%) 12.580(+0,06%)
2021-09-21
404.982(+0,29%) 12.589(+0,07%)
2021-09-22
405.931(+0,23%) 12.592(+0,02%)
2021-09-23
406.760(+0,2%) 12.594(+0,02%)
2021-09-24
407.799(+0,26%) 12.596(+0,02%)
2021-09-25
408.488(+0,17%) 12.596(=)
2021-09-26
408.609(+0,03%) 12.596(=)
2021-09-27
409.621(+0,25%) 12.606(+0,08%)
2021-09-28
411.080(+0,36%) 12.620(+0,11%)
2021-09-29
412.507(+0,35%) 12.637(+0,13%)
2021-09-30
413.723(+0,29%) 12.649(+0,09%)
2021-10-01
415.016(+0,31%) 12.660(+0,09%)
2021-10-02
415.993(+0,24%) 12.668(+0,06%)
2021-10-03
416.260(+0,06%) 12.676(+0,06%)
2021-10-04
417.502(+0,3%) 12.690(+0,11%)
2021-10-05
419.473(+0,47%) 12.697(+0,06%)
2021-10-06
420.924(+0,35%) 12.705(+0,06%)
2021-10-07
422.614(+0,4%) 12.720(+0,12%)
2021-10-08
424.407(+0,42%) 12.729(+0,07%)
2021-10-09
425.569(+0,27%) 12.731(+0,02%)
2021-10-10
425.971(+0,09%) 12.735(+0,03%)
2021-10-11
427.480(+0,35%) 12.752(+0,13%)
2021-10-12
429.886(+0,56%) 12.772(+0,16%)
2021-10-13
431.757(+0,44%) 12.791(+0,15%)
2021-10-14
433.709(+0,45%) 12.816(+0,2%)
2021-10-15
435.650(+0,45%) 12.833(+0,13%)
2021-10-16
437.385(+0,4%) 12.846(+0,1%)
2021-10-17
437.938(+0,13%) 12.854(+0,06%)
2021-10-18
439.735(+0,41%) 12.864(+0,08%)
2021-10-19
443.214(+0,79%) 12.872(+0,06%)
2021-10-20
446.305(+0,7%) 12.883(+0,09%)
2021-10-21
449.775(+0,78%) 12.886(+0,02%)
2021-10-22
453.231(+0,77%) 12.895(+0,07%)
2021-10-23
456.438(+0,71%) 12.903(+0,06%)
2021-10-24
457.431(+0,22%) 12.917(+0,11%)
2021-10-25
460.281(+0,62%) 12.935(+0,14%)
2021-10-26
465.027(+1%) 12.957(+0,17%)
2021-10-27
470.008(+1,1%) 12.977(+0,15%)
2021-10-28
474.595(+0,98%) 13.000(+0,18%)
2021-10-29
479.737(+1,1%) 13.018(+0,14%)
2021-10-30
483.773(+0,84%) 13.034(+0,12%)
2021-10-31
485.629(+0,38%) 13.045(+0,08%)
2021-11-01
487.916(+0,47%) 13.076(+0,24%)
2021-11-02
493.277(+1,1%) 13.112(+0,28%)
2021-11-03
499.990(+1,4%) 13.146(+0,26%)
2021-11-04
506.795(+1,4%) 13.166(+0,15%)
2021-11-05
513.297(+1,3%) 13.205(+0,3%)
2021-11-06
518.635(+1%) 13.229(+0,18%)
2021-11-07
521.650(+0,58%) 13.269(+0,3%)
2021-11-08
526.608(+0,95%) 13.314(+0,34%)
2021-11-09
533.663(+1,3%) 13.367(+0,4%)
2021-11-10
540.209(+1,2%) 13.405(+0,28%)
2021-11-11
547.052(+1,3%) 13.446(+0,31%)
2021-11-12
554.296(+1,3%) 13.485(+0,29%)
2021-11-13
560.100(+1%) 13.537(+0,39%)
2021-11-14
563.445(+0,6%) 13.598(+0,45%)
2021-11-15
569.866(+1,1%) 13.644(+0,34%)
2021-11-16
578.208(+1,5%) 13.687(+0,32%)
2021-11-17
585.824(+1,3%) 13.725(+0,28%)
2021-11-18
593.242(+1,3%) 13.781(+0,41%)
2021-11-19
602.413(+1,5%) 13.818(+0,27%)
2021-11-20
610.140(+1,3%) 13.861(+0,31%)
2021-11-21
614.684(+0,74%) 13.919(+0,42%)
2021-11-22
621.423(+1,1%) 13.985(+0,47%)
2021-11-23
631.738(+1,7%) 14.056(+0,51%)
2021-11-24
641.903(+1,6%) 14.107(+0,36%)
2021-11-25
651.234(+1,5%) 14.177(+0,5%)
2021-11-26
660.386(+1,4%) 14.228(+0,36%)
2021-11-27
667.961(+1,1%) 14.274(+0,32%)
2021-11-28
673.015(+0,76%) 14.341(+0,47%)
2021-11-29
680.084(+1,1%) 14.418(+0,54%)
2021-11-30
689.618(+1,4%) 14.503(+0,59%)
2021-12-01
697.471(+1,1%) 14.606(+0,71%)
2021-12-02
712.749(+2,2%) 14.696(+0,62%)
2021-12-03
722.108(+1,3%) 14.771(+0,51%)
2021-12-04
729.475(+1%) 14.826(+0,37%)
2021-12-05
732.495(+0,41%) 14.900(+0,5%)
2021-12-06
739.544(+0,96%) 15.004(+0,7%)
2021-12-07
748.969(+1,3%) 15.095(+0,61%)
2021-12-08
757.492(+1,1%) 15.179(+0,56%)
2021-12-09
764.112(+0,87%) 15.236(+0,38%)
2021-12-10
769.944(+0,76%) 15.304(+0,45%)
2021-12-11
774.857(+0,64%) 15.354(+0,33%)
2021-12-12
777.227(+0,31%) 15.415(+0,4%)
2021-12-13
781.989(+0,61%) 15.516(+0,66%)
2021-12-14
788.772(+0,87%) 15.621(+0,68%)
2021-12-15
794.166(+0,68%) 15.730(+0,7%)
2021-12-16
798.663(+0,57%) 15.843(+0,72%)
2021-12-17
802.684(+0,5%) 15.931(+0,56%)
2021-12-18
806.115(+0,43%) 16.014(+0,52%)
2021-12-19
807.339(+0,15%) 16.068(+0,34%)
2021-12-20
811.022(+0,46%) 16.129(+0,38%)
2021-12-21
816.102(+0,63%) 16.198(+0,43%)
2021-12-22
819.493(+0,42%) 16.239(+0,25%)
2021-12-23
824.172(+0,57%) 16.290(+0,31%)
2021-12-24
825.246(+0,13%) 16.336(+0,28%)
2021-12-25
825.629(+0,05%) 16.398(+0,38%)
2021-12-26
826.850(+0,15%) 16.445(+0,29%)
2021-12-27
831.093(+0,51%) 16.486(+0,25%)
2021-12-28
835.548(+0,54%) 16.554(+0,41%)
2021-12-29
838.738(+0,38%) 16.598(+0,27%)
2021-12-30
841.733(+0,36%) 16.635(+0,22%)
2021-12-31
844.393(+0,32%) 16.665(+0,18%)
2022-01-01
844.609(+0,03%) 16.701(+0,22%)
2022-01-02
845.937(+0,16%) 16.740(+0,23%)
2022-01-03
849.516(+0,42%) 16.788(+0,29%)
2022-01-04
853.416(+0,46%) 16.824(+0,21%)
2022-01-05
856.685(+0,38%) 16.871(+0,28%)
2022-01-06
857.801(+0,13%) 16.896(+0,15%)
2022-01-07
860.832(+0,35%) 16.933(+0,22%)
2022-01-08
862.962(+0,25%) 16.962(+0,17%)
2022-01-09
863.817(+0,1%) 16.989(+0,16%)
2022-01-10
866.412(+0,3%) 17.039(+0,29%)
2022-01-11
869.663(+0,38%) 17.081(+0,25%)
2022-01-12
872.511(+0,33%) 17.128(+0,28%)
2022-01-13
874.399(+0,22%) 17.188(+0,35%)
2022-01-14
876.448(+0,23%) 17.252(+0,37%)
2022-01-15
879.656(+0,37%) 17.300(+0,28%)
2022-01-16
880.671(+0,12%) 17.352(+0,3%)
2022-01-17
884.604(+0,45%) 17.398(+0,27%)
2022-01-18
890.787(+0,7%) 17.459(+0,35%)
2022-01-19
896.798(+0,67%) 17.520(+0,35%)
2022-01-20
903.833(+0,78%) 17.577(+0,33%)
2022-01-21
910.311(+0,72%) 17.612(+0,2%)
2022-01-22
917.919(+0,84%) 17.643(+0,18%)
2022-01-23
921.422(+0,38%) 17.675(+0,18%)
2022-01-24
929.541(+0,88%) 17.698(+0,13%)
2022-01-25
943.378(+1,5%) 17.725(+0,15%)
2022-01-26
957.633(+1,5%) 17.755(+0,17%)
2022-01-27
971.945(+1,5%) 17.779(+0,14%)
2022-01-28
987.063(+1,6%) 17.796(+0,1%)
2022-01-29
1.000.345(+1,3%) 17.817(+0,12%)
2022-01-30
1.008.141(+0,78%) 17.830(+0,07%)
2022-01-31
1.022.784(+1,5%) 17.850(+0,11%)
2022-02-01
1.043.008(+2%) 17.877(+0,15%)
2022-02-02
1.062.040(+1,8%) 17.896(+0,11%)
2022-02-03
1.081.929(+1,9%) 17.921(+0,14%)
2022-02-04
1.101.506(+1,8%) 17.938(+0,09%)
2022-02-05
1.117.055(+1,4%) 17.958(+0,11%)
2022-02-06
1.127.020(+0,89%) 17.973(+0,08%)
2022-02-07
1.146.260(+1,7%) 17.995(+0,12%)
2022-02-08
1.166.842(+1,8%) 18.014(+0,11%)
2022-02-09
1.187.002(+1,7%) 18.040(+0,14%)
2022-02-10
1.207.053(+1,7%) 18.064(+0,13%)
2022-02-11
1.226.925(+1,6%) 18.081(+0,09%)
2022-02-12
1.241.121(+1,2%) 18.095(+0,08%)
2022-02-13
1.249.673(+0,69%) 18.105(+0,06%)
2022-02-14
1.268.569(+1,5%) 18.123(+0,1%)
2022-02-15
1.288.524(+1,6%) 18.145(+0,12%)
2022-02-16
1.306.967(+1,4%) 18.179(+0,19%)
2022-02-17
1.324.503(+1,3%) 18.201(+0,12%)
2022-02-18
1.342.436(+1,4%) 18.225(+0,13%)
2022-02-19
1.354.348(+0,89%) 18.240(+0,08%)
2022-02-20
1.361.039(+0,49%) 18.252(+0,07%)
2022-02-21
1.374.459(+0,99%) 18.279(+0,15%)
2022-02-22
1.393.534(+1,4%) 18.314(+0,19%)
2022-02-23
1.408.717(+1,1%) 18.338(+0,13%)
2022-02-24
1.421.546(+0,91%) 18.375(+0,2%)
2022-02-25
1.433.930(+0,87%) 18.413(+0,21%)
2022-02-26
1.442.194(+0,58%) 18.453(+0,22%)
2022-02-27
1.446.922(+0,33%) 18.485(+0,17%)
2022-02-28
1.458.129(+0,77%) 18.530(+0,24%)
2022-03-01
1.470.892(+0,88%) 18.567(+0,2%)
2022-03-02
1.482.354(+0,78%) 18.611(+0,24%)
2022-03-03
1.493.383(+0,74%) 18.631(+0,11%)
2022-03-04
1.503.308(+0,66%) 18.663(+0,17%)
2022-03-05
1.509.494(+0,41%) 18.687(+0,13%)
2022-03-06
1.512.913(+0,23%) 18.704(+0,09%)
2022-03-07
1.522.732(+0,65%) 18.750(+0,25%)
2022-03-08
1.534.444(+0,77%) 18.786(+0,19%)
2022-03-09
1.546.510(+0,79%) 18.817(+0,17%)
2022-03-10
1.556.433(+0,64%) 18.847(+0,16%)
2022-03-11
1.565.484(+0,58%) 18.881(+0,18%)
2022-03-12
1.573.111(+0,49%) 18.918(+0,2%)
2022-03-13
1.576.486(+0,21%) 18.950(+0,17%)
2022-03-14
1.586.140(+0,61%) 18.979(+0,15%)
2022-03-15
1.597.668(+0,73%) 19.009(+0,16%)
2022-03-16
1.608.668(+0,69%) 19.040(+0,16%)
2022-03-17
1.618.450(+0,61%) 19.073(+0,17%)
2022-03-18
1.627.836(+0,58%) 19.093(+0,1%)
2022-03-19
1.634.669(+0,42%) 19.110(+0,09%)
2022-03-20
1.637.509(+0,17%) 19.133(+0,12%)
2022-03-21
1.646.446(+0,55%) 19.161(+0,15%)
2022-03-22
1.656.833(+0,63%) 19.185(+0,13%)
2022-03-23
1.666.482(+0,58%) 19.209(+0,13%)
2022-03-24
1.674.586(+0,49%) 19.229(+0,1%)
2022-03-25
1.681.865(+0,43%) 19.251(+0,11%)
2022-03-26
1.687.425(+0,33%) 19.270(+0,1%)
2022-03-27
1.690.203(+0,16%) 19.292(+0,11%)
2022-03-28
1.696.760(+0,39%) 19.311(+0,1%)
2022-03-29
1.703.550(+0,4%) 19.334(+0,12%)
2022-03-30
1.710.884(+0,43%) 19.352(+0,09%)
2022-03-31
1.716.638(+0,34%) 19.368(+0,08%)
2022-04-01
1.722.229(+0,33%) 19.392(+0,12%)
2022-04-02
1.725.487(+0,19%) 19.417(+0,13%)
2022-04-03
1.726.952(+0,08%) 19.440(+0,12%)
2022-04-04
1.732.096(+0,3%) 19.462(+0,11%)
2022-04-05
1.737.315(+0,3%) 19.482(+0,1%)
2022-04-06
1.741.695(+0,25%) 19.500(+0,09%)
2022-04-07
1.745.268(+0,21%) 19.523(+0,12%)
2022-04-08
1.748.373(+0,18%) 19.549(+0,13%)
2022-04-09
1.750.541(+0,12%) 19.573(+0,12%)
2022-04-10
1.751.565(+0,06%) 19.595(+0,11%)
2022-04-11
1.754.579(+0,17%) 19.618(+0,12%)
2022-04-12
1.757.117(+0,14%) 19.643(+0,13%)
2022-04-13
1.759.793(+0,15%) 19.670(+0,14%)
2022-04-14
1.762.270(+0,14%) 19.697(+0,14%)
2022-04-15
1.763.197(+0,05%) 19.721(+0,12%)
2022-04-16
1.763.995(+0,05%) 19.741(+0,1%)
2022-04-17
1.765.258(+0,07%) 19.759(+0,09%)
2022-04-18
1.765.962(+0,04%) 19.773(+0,07%)
2022-04-19
1.768.045(+0,12%) 19.790(+0,09%)
2022-04-20
1.770.460(+0,14%) 19.803(+0,07%)
2022-04-21
1.772.201(+0,1%) 19.817(+0,07%)
2022-04-22
1.773.653(+0,08%) 19.829(+0,06%)
2022-04-23
1.774.808(+0,07%) 19.839(+0,05%)
2022-04-24
1.775.178(+0,02%) 19.852(+0,07%)
2022-04-25
1.776.576(+0,08%) 19.862(+0,05%)
2022-04-26
1.777.971(+0,08%) 19.873(+0,06%)
2022-04-27
1.779.096(+0,06%) 19.879(+0,03%)
2022-04-28
1.780.022(+0,05%) 19.891(+0,06%)
2022-04-29
1.780.955(+0,05%) 19.905(+0,07%)
2022-04-30
1.781.692(+0,04%) 19.917(+0,06%)
2022-05-01
1.781.842(+0,01%) 19.931(+0,07%)
2022-05-02
1.782.607(+0,04%) 19.938(+0,04%)
2022-05-03
1.783.353(+0,04%) 19.943(+0,03%)
2022-05-04
1.783.906(+0,03%) 19.952(+0,05%)
2022-05-05
1.784.410(+0,03%) 19.961(+0,05%)
2022-05-06
1.784.899(+0,03%) 19.968(+0,04%)
2022-05-07
1.785.133(+0,01%) 19.978(+0,05%)
2022-05-08
1.785.186(=) 19.984(+0,03%)
2022-05-09
1.785.535(+0,02%) 19.994(+0,05%)
2022-05-10
1.785.978(+0,02%) 20.002(+0,04%)
2022-05-11
1.786.328(+0,02%) 20.011(+0,04%)
2022-05-12
1.786.579(+0,01%) 20.018(+0,03%)
2022-05-13
1.786.914(+0,02%) 20.028(+0,05%)
2022-05-14
1.787.093(+0,01%) 20.041(+0,06%)
2022-05-15
1.787.142(=) 20.050(+0,04%)
2022-05-16
1.787.404(+0,01%) 20.062(+0,06%)
2022-05-17
1.787.657(+0,01%) 20.069(+0,03%)
2022-05-18
1.787.919(+0,01%) 20.073(+0,02%)
2022-05-19
1.788.133(+0,01%) 20.075(+0,01%)
2022-05-20
1.788.334(+0,01%) 20.077(+0,01%)
2022-05-21
1.788.452(+0,01%) 20.080(+0,01%)
2022-05-22
1.788.490(=) 20.081(=)
2022-05-23
1.788.686(+0,01%) 20.083(+0,01%)
2022-05-24
1.788.865(+0,01%) 20.088(+0,02%)
2022-05-25
1.789.037(+0,01%) 20.091(+0,01%)
2022-05-26
1.789.201(+0,01%) 20.093(+0,01%)
2022-05-27
1.789.351(+0,01%) 20.096(+0,01%)
2022-05-28
1.789.437(=) 20.097(=)
2022-05-29
1.789.465(=) 20.098(=)
2022-05-30
1.789.610(+0,01%) 20.100(+0,01%)
2022-05-31
1.789.752(+0,01%) 20.100(=)
2022-06-01
1.789.900(+0,01%) 20.101(=)
2022-06-02
1.790.017(+0,01%) 20.103(+0,01%)
2022-06-03
1.790.150(+0,01%) 20.104(=)
2022-06-04
1.790.228(=) 20.104(=)
2022-06-05
1.790.256(=) 20.104(=)
2022-06-06
1.790.423(+0,01%) 20.105(=)
2022-06-07
1.790.597(+0,01%) 20.107(+0,01%)
2022-06-08
1.790.791(+0,01%) 20.109(+0,01%)
2022-06-09
1.790.959(+0,01%) 20.112(+0,01%)
2022-06-10
1.791.124(+0,01%) 20.114(+0,01%)
2022-06-11
1.791.192(=) 20.116(+0,01%)
2022-06-12
1.791.220(=) 20.116(=)
2022-06-13
1.791.426(+0,01%) 20.119(+0,01%)
2022-06-14
1.791.639(+0,01%) 20.119(=)
2022-06-15
1.791.816(+0,01%) 20.122(+0,01%)
2022-06-16
1.791.987(+0,01%) 20.126(+0,02%)
2022-06-17
1.792.203(+0,01%) 20.130(+0,02%)
2022-06-18
1.792.317(+0,01%) 20.133(+0,01%)
2022-06-19
1.792.381(=) 20.137(+0,02%)
2022-06-20
1.792.700(+0,02%) 20.137(=)
2022-06-21
1.793.031(+0,02%) 20.140(+0,01%)
2022-06-22
1.793.369(+0,02%) 20.142(+0,01%)
2022-06-23
1.793.688(+0,02%) 20.142(=)
2022-06-24
1.794.113(+0,02%) 20.142(=)
2022-06-25
1.794.311(+0,01%) 20.142(=)
2022-06-26
1.794.406(+0,01%) 20.142(=)
2022-06-27
1.794.876(+0,03%) 20.144(+0,01%)
2022-06-28
1.795.398(+0,03%) 20.146(+0,01%)
2022-06-29
1.796.017(+0,03%) 20.147(=)
2022-06-30
1.796.554(+0,03%) 20.147(=)
2022-07-01
1.797.131(+0,03%) 20.149(+0,01%)
2022-07-02
1.797.405(+0,02%) 20.151(+0,01%)
2022-07-03
1.797.464(=) 20.151(=)
2022-07-04
1.798.131(+0,04%) 20.152(=)
2022-07-05
1.798.381(+0,01%) 20.152(=)
2022-07-06
1.799.054(+0,04%) 20.154(+0,01%)
2022-07-07
1.799.763(+0,04%) 20.157(+0,01%)
2022-07-08
1.800.673(+0,05%) 20.159(+0,01%)
2022-07-09
1.801.038(+0,02%) 20.160(=)
2022-07-10
1.801.152(+0,01%) 20.160(=)
2022-07-11
1.801.993(+0,05%) 20.163(+0,01%)
2022-07-12
1.802.866(+0,05%) 20.166(+0,01%)
2022-07-13
1.803.688(+0,05%) 20.168(+0,01%)
2022-07-14
1.804.534(+0,05%) 20.169(=)
2022-07-15
1.805.619(+0,06%) 20.171(+0,01%)
2022-07-16
1.806.090(+0,03%) 20.172(=)
2022-07-17
1.806.246(+0,01%) 20.172(=)
2022-07-18
1.807.228(+0,05%) 20.176(+0,02%)
2022-07-19
1.808.387(+0,06%) 20.183(+0,03%)
2022-07-20
1.809.403(+0,06%) 20.188(+0,02%)
2022-07-21
1.810.418(+0,06%) 20.193(+0,02%)
2022-07-22
1.811.383(+0,05%) 20.195(+0,01%)
2022-07-23
1.812.050(+0,04%) 20.197(+0,01%)
2022-07-24
1.812.203(+0,01%) 20.198(=)
2022-07-25
1.813.388(+0,07%) 20.201(+0,01%)
2022-07-26
1.814.507(+0,06%) 20.206(+0,02%)
2022-07-27
1.815.107(+0,03%) 20.212(+0,03%)
2022-07-28
1.816.121(+0,06%) 20.216(+0,02%)
2022-07-29
1.817.305(+0,07%) 20.219(+0,01%)
2022-07-30
1.817.779(+0,03%) 20.223(+0,02%)
2022-07-31
1.817.918(+0,01%) 20.227(+0,02%)
2022-08-01
1.818.852(+0,05%) 20.232(+0,02%)
2022-08-02
1.819.930(+0,06%) 20.236(+0,02%)
2022-08-03
1.820.961(+0,06%) 20.242(+0,03%)
2022-08-04
1.821.908(+0,05%) 20.248(+0,03%)
2022-08-05
1.822.841(+0,05%) 20.253(+0,02%)
2022-08-06
1.823.259(+0,02%) 20.259(+0,03%)
2022-08-07
1.823.364(+0,01%) 20.263(+0,02%)
2022-08-08
1.824.238(+0,05%) 20.269(+0,03%)
2022-08-09
1.825.164(+0,05%) 20.274(+0,02%)
2022-08-10
1.826.017(+0,05%) 20.280(+0,03%)
2022-08-11
1.826.628(+0,03%) 20.289(+0,04%)
2022-08-12
1.827.404(+0,04%) 20.296(+0,03%)
2022-08-13
1.827.711(+0,02%) 20.303(+0,03%)
2022-08-14
1.827.804(+0,01%) 20.306(+0,01%)
2022-08-15
1.828.499(+0,04%) 20.311(+0,02%)
2022-08-16
1.829.138(+0,03%) 20.317(+0,03%)
2022-08-17
1.829.709(+0,03%) 20.322(+0,02%)
2022-08-18
1.830.206(+0,03%) 20.329(+0,03%)
2022-08-19
1.830.756(+0,03%) 20.331(+0,01%)
2022-08-20
1.831.052(+0,02%) 20.333(+0,01%)
2022-08-21
1.831.135(=) 20.333(=)
Nguồn:


Đại dịch COVID-19 ở Slovakia là một đại dịch toàn cầu của bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) do coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng. Virus được xác nhận là đã lây lan sang Slovakia vào ngày 6 tháng 3 năm 2020 khi Thủ tướng Peter Pellegrini thông báo rằng một người đàn ông 52 tuổi đã bị nhiễm bệnh.[2] Ông đã không đi du lịch bất cứ nơi nào nhưng con trai của ông đã đến Venice ở Ý, và sau đó được xác nhận là người Slovakia đầu tiên bị nhiễm bệnh. Ba ca bệnh sau đó đã được xác nhận, bao gồm con trai và vợ của người đàn ông này.[3] Trong vài ngày tiếp theo, số ca bệnh COVID-19 đã tăng lên 21 trong số 832 ca được xét nghiệm.

Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2023, Slovakia ghi nhận 1,866,857 trường hợp mắc COVID-19 và 21,167 trường hợp tử vong.

Các phương thức chống dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Pellegrini đã áp dụng một số biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt nhất ở châu Âu vào thời điểm đó bằng cách cấm tất cả các chuyến bay quốc tế cá nhân, đi lại bằng đường sắt và xe buýt, và du lịch nước ngoài không cần thiết; thực hiện kiểm tra biên giới và cách ly 14 ngày bắt buộc đối với tất cả mọi người trở về từ nước ngoài, đồng thời đóng cửa tất cả các trường học trên toàn quốc.[4] Các biện pháp phòng ngừa sau cũng đã được thực hiện:

 • Ngày 28 tháng 2 năm 2020 - Kiểm tra nhiệt độ của hành khách cho tất cả các hành khách đến Slovakia bằng đường hàng không[5]
 • Ngày 7 tháng 3 năm 2020 - Vệ sinh sâu các phương tiện giao thông công cộng ở Bratislava[6]
 • Ngày 8 tháng 3 năm 2020 - Các trường trung học đóng cửa ở vùng Bratislava[7]
 • Ngày 9 tháng 3 năm 2020 - Các trường tiểu học đóng cửa ở Bratislava, các trường trung học ở Trnava và vùng Košice[8]
 • Ngày 10 tháng 3 năm 2020 - Sự kiện bị tạm ngừng[9]
 • Ngày 12 tháng 3 năm 2020 - Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố,[10] tất cả các địa điểm tổ chức sự kiện đã đóng cửa[11]
 • Ngày 13 tháng 3 năm 2020 - Cách ly 14 ngày bắt buộc khi trở về từ nước ngoài,[12] khởi động lại kiểm soát biên giới, vận tải hành khách quốc tế tạm dừng[13]
 • Ngày 15 tháng 3 năm 2020 - Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố trong chăm sóc sức khỏe, khẩu trang bắt buộc trong các phương tiện giao thông công cộng và cửa hàng[14]
 • Ngày 16 tháng 3 năm 2020 - Các cửa hàng không thiết yếu đóng cửa[15]
 • Ngày 25 tháng 3 năm 2020 - Bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng[16]
 • Ngày 6 tháng 4 năm 2020 - Cách ly 14 ngày bắt buộc khi trở về từ nước ngoài trong một cơ sở lưu trú cách ly[17]
 • Ngày 8 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020 - Giới nghiêm trong mùa Phục sinh[18]
 • Ngày 21 tháng 4 năm 2020 - Chương trình dự kiến bốn giai đoạn để dỡ bỏ một số yêu cầu kiểm dịch nhất định được công bố[19]
 • Ngày 22 tháng 4 năm 2020 - Giai đoạn đầu tiên của quá trình đo kiểm dịch bắt đầu. Hoạt động được phép: cửa hàng dưới 300 mét vuông, chỗ ở dài hạn, thể thao ngoài trời không tiếp xúc, bán xe hơi (cả mới và cũ), chợ ngoài trời.[20]
 • Ngày 6 tháng 5 năm 2020 - Giai đoạn thứ hai của việc dỡ bỏ kiểm dịch kết hợp với giai đoạn thứ ba trước thời hạn bắt đầu. Các hoạt động được phép: lưu trú ngắn ngày không có nhà hàng hoặc ăn uống trong các khu vực chung, chăm sóc móng tay và móng chân, du lịch ngoài trời, dịch vụ taxi, dịch vụ và đám cưới, mát-xa, bảo tàng, phòng trưng bày, thư viện, phòng triển lãm.[21]
 • Ngày 20 tháng 5 năm 2020 - Giai đoạn thứ tư của việc dỡ bỏ kiểm dịch bắt đầu. Lượng người vào bên trong các cửa hàng tăng từ 1 người / 25 mét vuông lên 1 người / 15 mét vuông. Rạp chiếu phim và rạp chiếu phim đã mở cửa, cho phép các sự kiện có dưới 100 người tham gia. Các trung tâm mua sắm mở cửa trở lại. Hồ bơi và phòng tập thể dục mở cửa cho các thành viên của câu lạc bộ thể thao. Nội thất nhà hàng hiện có thể truy cập được. Khẩu trang không còn bắt buộc khi khoảng cách giữa mọi người ít nhất là 5 mét. Trường học và nhà trẻ sẽ được mở cửa muộn hơn vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. Cư dân của Slovakia hiện có thể vượt qua biên giới và không phải đi vào khu vực cách ly của quốc gia miễn là họ trở lại sau 24 giờ.[22]
 • Để phản ứng với số lượng ca nhiễm bệnh tăng nhanh trong tháng 9, các hạn chế mới đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Mặt nạ lại được bắt buộc ngay cả trong không gian bên ngoài nếu không thể duy trì khoảng cách ít nhất 2 mét giữa mọi người. Các sự kiện đại chúng được giới hạn dưới 50 người. Các nhà hàng và quán bar phải đóng cửa trước 10 giờ tối và các trung tâm mua sắm phải duy trì ít nhất 10 mét vuông và cách nhau 2 mét cho mỗi khách hàng. Các trường đại học phải chuyển sang học tập phân tán.[23]
 • Vào ngày 15 tháng 10, các hạn chế đã được thắt chặt hơn nữa. Các sự kiện đại chúng bị cấm, ngoại trừ lễ rửa tội, đám tang và đám cưới, phải duy trì ít nhất 15 mét vuông cho mỗi người. Các cửa hàng và trung tâm mua sắm cũng phải duy trì ít nhất 15 mét vuông cho mỗi khách hàng và phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể của khách hàng. 9 đến 11 giờ sáng được dành riêng cho người cao tuổi. Các sự kiện thể thao phải không có khán giả. Nhà hàng chỉ được phục vụ khách hàng ở không gian bên ngoài hoặc mang đi. Các trung tâm thể dục, trung tâm chăm sóc sức khỏe, công viên nước, hồ bơi và phòng xông hơi khô đều đóng cửa. Các trường phổ thông phải chuyển sang học phân luồng. Cảnh sát có thể xuất vé lên đến 1.000 € mà không cần cảnh báo.[24]
 • Vào tháng 10, một quyết định đã được đưa ra để thử kiểm tra mọi người lớn trong nước. Vào ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11, các bài kiểm tra đã được thực hiện tại 5.000 trung tâm khảo thí. 2,58 triệu người được xét nghiệm vào thứ Bảy với 25.850 kết quả dương tính. Đến tối Chủ nhật, chiến dịch thử nghiệm đã kết thúc với hơn 3,62 triệu người được thử nghiệm vào cuối tuần. 38.359 (hay 1,06%) là tích cực. Thử nghiệm không bắt buộc nhưng bất kỳ ai không cách ly mà không có kết quả xét nghiệm âm tính trong Giờ giới nghiêm.[25][26]
 • Vào ngày 19 tháng 12, một cuộc phong tỏa toàn quốc đã được tiến hành do số lượng người nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng. Trừ một số trường hợp ngoại lệ như thăm gia đình, đi / về, mua sắm đồ dùng cần thiết, đến bưu điện, ngân hàng và bác sĩ, mọi người bắt buộc phải ở nhà. Các hạn chế được lên kế hoạch kéo dài đến ngày 10 tháng 1 năm 2021.[27]
 • Vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, các biện pháp được tăng cường trở lại. Chính phủ đã đóng cửa các trung tâm trượt tuyết và nhà thờ, các khách sạn bị cấm nhận khách mới và các chuyến thăm giữa các hộ gia đình khác nhau bị cấm. Các hạn chế sẽ được áp dụng cho đến ngày 24 tháng 1.[28]
 • Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1 2021, một quyết định đã được đưa ra để thử kiểm tra mọi người lớn ở Nitra. Thử nghiệm không bắt buộc nhưng bất kỳ ai không cách ly mà không có kết quả xét nghiệm âm tính trong Giờ giới nghiêm khắc nghiệt hơn ở Nitra.[29]
 • Vào tháng 1 2021, một quyết định đã được đưa ra để thử kiểm tra lại mọi người lớn trong nước. Thử nghiệm là không bắt buộc nhưng bất kỳ ai không cách ly mà không có kết quả xét nghiệm âm tính trong Giờ giới nghiêm khắc nghiệt hơn.
 • Ngày 8 tháng 2 năm 2021 - COVID Automat được ra mắt.[30]
 • Vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, các biện pháp đã được tăng cường trở lại. Lệnh giới nghiêm được giữ nguyên từ 8:00 tối đến 1:00 sáng. Tất cả các cửa hàng đã đóng cửa lúc 8 giờ tối.[31]
 • Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Khẩu trang FFP2 trên các phương tiện giao thông công cộng và cửa hàng.[32]
 • Ngày 15 tháng 3 năm 2021 - Mặt nạ FFP2 bắt buộc trong nội thất.
 • Ngày 20 tháng 3 năm 2021 - Các ngày lễ bị cấm cho đến ngày 28 tháng 4.[33]
 • Ngày 25 tháng 3 năm 2021 - Chỉ được phép di chuyển trong môi trường tự nhiên từ 5:00 sáng đến 8:00 tối.[34]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2023.
 2. ^ “Coronavirus confirmed in Slovakia”. spectator.sme.sk. ngày 6 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020.
 3. ^ “Three coronavirus cases confirmed in Slovakia”. spectator.sme.sk. ngày 7 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 4. ^ “COVID-19: Ústredný krízový štáb zavádza ďalšie opatrenia, zatvoria sa školy i letiská, karanténa platí pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia”. uvzsr.sk. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 5. ^ “COVID-19: Current preventive measures at the airport”. bts.aero (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 6. ^ “Hĺbková dezinfekcia vozidiel MHD”. facebook.com (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ “V Bratislavskom kraji zavrú pre hrozbu koronavírusu viac ako 50 škôl”. dennikn.sk (bằng tiếng Slovak). ngày 8 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 8. ^ “V Bratislave zatvárajú všetky základné a materské školy, Košický a Trnavský kraj stredné školy”. dennikn.sk (bằng tiếng Slovak). ngày 9 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 3 năm 2020.
 9. ^ “Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy”. uvzsr.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 10. ^ “Emergency situation applies from Thursday morning”. spectator.sme.sk (bằng tiếng Anh). ngày 11 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ “Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia” (PDF). uvzsr.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 7 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 12. ^ “Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19”. uvzsr.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 13. ^ “Mobility, transport and coronavirus” (PDF). ngày 15 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 28 tháng 12 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2021.
 14. ^ “Slovensko pritvrdilo v boji s vírusom. Nosenie rúšok je povinné”. spravy.pravda.sk (bằng tiếng Slovak). ngày 15 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ “Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb”. uvzsr.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia” (PDF). uvzsr.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 1 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2020.
 17. ^ “Ústredný krízový štáb pritvrdil opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu”. 12 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2021.
 18. ^ “Vláda schválila zákaz vychádzania počas Veľkej Noci”. sme.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2020.
 19. ^ By U.S. Embassy Bratislava (22 tháng 4 năm 2020). “Health Alert: Tentative Easing of Quarantine Regulations Announced | U.S. Embassy in Slovakia”. Sk.usembassy.gov. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2020.
 20. ^ “Uvoľňovanie opatrení: Od stredy sa otvoria maloobchodné prevádzky a služby”. pravda.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2020.
 21. ^ Cehláriková, Alena (4 tháng 5 năm 2020). “Slovensko vstúpi rovno do tretej fázy uvoľňovania opatrení”. Bratislavskykraj.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2020.
 22. ^ a.s, Petit Press. “Rúška už nebudú povinné všade, povolia cesty do zahraničia na krátky čas”. domov.sme.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2020.
 23. ^ a.s, Petit Press. “Rúška aj vonku, 50 ľudí na podujatiach. Čo všetko sa mení od októbra”. domov.sme.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 11 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2020.
 24. ^ a.s, Petit Press. “Rušia sa všetky hromadné podujatia, rúška budeme nosiť aj vonku (prehľad nových opatrení)”. domov.sme.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 11 năm 2020.
 25. ^ “News digest: Long queues around Slovakia on the first day of nationwide testing”. The Slovak Spectator. ngày 1 tháng 11 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2020.
 26. ^ a.s, Petit Press (2 tháng 11 năm 2020). “More than 3.6 million people tested during the weekend”. spectator.sme.sk (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2020.
 27. ^ “Lockdown na Slovensku: Začal platiť zákaz vychádzania, polícia hrozí pokutami (prehľad výnimiek)”. slovensko.hnonline.sk (bằng tiếng Slovak). Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2020.
 28. ^ a.s, Petit Press (31 tháng 12 năm 2020). “Closed ski centres and churches, stricter curfew. Cabinet toughens up measures”. spectator.sme.sk (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2021.
 29. ^ “Nitra testovala povinne. Púchov a Košice dobrovoľne”. 11 tháng 1 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2021.
 30. ^ “Anketa: Rozporuplný covid automat. Pre niekoho riešenie, pre iného stále sa meniaca skaza”. ngày 8 tháng 2 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2021.
 31. ^ “Aktualizované pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od soboty 20. marca”. 19 tháng 3 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2021.
 32. ^ “Pravidlá sa zmenia od stredy, od 8. marca budú povinné respirátory v obchodoch a MHD”. 18 tháng 2 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2021.
 33. ^ “Za porušenie zákazu cestovať na dovolenku do zahraničia hrozí pokuta 1000 eur”. ngày 18 tháng 3 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2021.
 34. ^ “Na Veľkú noc len v okrese. V prírode len do 20:00, okno do zahraničia zavreli”. ngày 24 tháng 3 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2021.