Bước tới nội dung

Đại dịch COVID-19 tại Na Uy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Na Uy
Map of regions with confirmed (red) coronavirus cases (as of 31 December)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríNa Uy
Trường hợp đầu tiênTromsø
Ngày đầu26/1/2020
(2 tuần và 2 ngày)
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc
Trường hợp xác nhận1.509.732 [1]
Tử vong
6.638 [1]
Tỷ lệ tử vong0.38%
Vắc-xin
 • 4.346.995[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 4.054.726[1] (tiêm chủng đủ)
 • 12.145.560[1] (số liều đã phân bổ)

Bài viết này phản ánh lại các tác động của đại dịch COVID-19Na Uy, và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp chính đương thời.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Na Uy  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-02-26
1(n.a.)
2020-02-27
4(+300%)
2020-02-28
7(+75%)
2020-02-29
15(+114%)
2020-03-01
19(+27%)
2020-03-02
25(+32%)
2020-03-03
33(+32%)
2020-03-04
54(+64%)
2020-03-05
84(+56%)
2020-03-06
111(+32%)
2020-03-07
145(+31%)
2020-03-08
167(+15%)
2020-03-09
190(+14%)
2020-03-10
275(+45%)
2020-03-11
489(+78%)
2020-03-12
621(+27%) 1(n.a.)
2020-03-13
750(+21%) 1(=)
2020-03-14
907(+21%) 3(+200%)
2020-03-15
1.077(+19%) 3(=)
2020-03-16
1.169(+8,5%) 3(=)
2020-03-17
1.308(+12%) 3(=)
2020-03-18
1.423(+8,8%) 6(+100%)
2020-03-19
1.552(+9,1%) 6(=)
2020-03-20
1.742(+12%) 7(+17%)
2020-03-21
1.926(+11%) 7(=)
2020-03-22
2.132(+11%) 7(=)
2020-03-23
2.371(+11%) 10(+43%)
2020-03-24
2.566(+8,2%) 12(+20%)
2020-03-25
2.916(+14%) 14(+17%)
2020-03-26
3.156(+8,2%) 14(=)
2020-03-27
3.581(+13%) 19(+36%)
2020-03-28
3.845(+7,4%) 22(+16%)
2020-03-29
4.102(+6,7%) 26(+18%)
2020-03-30
4.226(+3%) 32(+23%)
2020-03-31
4.447(+5,2%) 39(+22%)
2020-04-01
4.655(+4,7%) 44(+13%)
2020-04-02
4.935(+6%) 50(+14%)
2020-04-03
5.208(+5,5%) 59(+18%)
2020-04-04
5.510(+5,8%) 62(+5,1%)
2020-04-05
5.640(+2,4%) 71(+15%)
2020-04-06
5.755(+2%) 76(+7%)
2020-04-07
5.863(+1,9%) 89(+17%)
2020-04-08
6.010(+2,5%) 101(+13%)
2020-04-09
6.160(+2,5%) 108(+6,9%)
2020-04-10
6.244(+1,4%) 113(+4,6%)
2020-04-11
6.320(+1,2%) 119(+5,3%)
2020-04-12
6.415(+1,5%) 128(+7,6%)
2020-04-13
6.488(+1,1%) 134(+4,7%)
2020-04-14
6.566(+1,2%) 149(+11%)
2020-04-15
6.677(+1,7%) 150(+0,67%)
2020-04-16
6.791(+1,7%) 152(+1,3%)
2020-04-17
6.891(+1,5%) 160(+5,3%)
2020-04-18
6.984(+1,3%) 164(+2,5%)
2020-04-19
7.068(+1,2%) 165(+0,61%)
2020-04-20
7.113(+0,64%) 181(+9,7%)
2020-04-21
7.166(+0,75%) 182(+0,55%)
2020-04-22
7.250(+1,2%) 187(+2,7%)
2020-04-23
7.345(+1,3%) 194(+3,7%)
2020-04-24
7.408(+0,86%) 199(+2,6%)
2020-04-25
7.467(+0,8%) 201(+1%)
2020-04-26
7.505(+0,51%) 201(=)
2020-04-27
7.533(+0,37%) 205(+2%)
2020-04-28
7.605(+0,96%) 206(+0,49%)
2020-04-29
7.667(+0,82%) 207(+0,49%)
2020-04-30
7.710(+0,56%) 210(+1,4%)
2020-05-01
7.783(+0,95%) 210(=)
2020-05-02
7.809(+0,33%) 211(+0,48%)
2020-05-03
7.847(+0,49%) 211(=)
2020-05-04
7.905(+0,74%) 214(+1,4%)
2020-05-05
7.955(+0,63%) 215(+0,47%)
2020-05-06
7.996(+0,52%) 216(+0,47%)
2020-05-07
8.034(+0,48%) 217(+0,46%)
2020-05-08
8.070(+0,45%) 218(+0,46%)
2020-05-09
8.099(+0,36%) 219(+0,46%)
2020-05-10
8.102(+0,04%) 219(=)
2020-05-11
8.106(+0,05%) 224(+2,3%)
2020-05-12
8.152(+0,57%) 228(+1,8%)
2020-05-13
8.175(+0,28%) 229(+0,44%)
2020-05-14
8.196(+0,26%) 232(+1,3%)
2020-05-15
8.219(+0,28%) 232(=)
2020-05-16
8.237(+0,22%) 232(=)
2020-05-17
8.249(+0,15%) 232(=)
2020-05-18
8.257(+0,1%) 233(+0,43%)
2020-05-19
8.267(+0,12%) 233(=)
2020-05-20
8.281(+0,17%) 234(+0,43%)
2020-05-21
8.309(+0,34%) 235(+0,43%)
2020-05-22
8.332(+0,28%) 235(=)
2020-05-23
8.346(+0,17%) 235(=)
2020-05-24
8.346(=) 235(=)
2020-05-25
8.352(+0,07%) 235(=)
2020-05-26
8.383(+0,37%) 235(=)
2020-05-27
8.401(+0,21%) 235(=)
2020-05-28
8.411(+0,12%) 236(+0,43%)
2020-05-29
8.422(+0,13%) 236(=)
2020-05-30
8.437(+0,18%) 236(=)
2020-05-31
8.440(+0,04%) 236(=)
2020-06-01
8.446(+0,07%) 236(=)
2020-06-02
8.455(+0,11%) 237(+0,42%)
2020-06-03
8.477(+0,26%) 237(=)
2020-06-04
8.504(+0,32%) 238(+0,42%)
2020-06-05
8.522(+0,21%) 238(=)
2020-06-06
8.531(+0,11%) 238(=)
2020-06-07
8.547(+0,19%) 238(=)
2020-06-08
8.561(+0,16%) 239(+0,42%)
2020-06-09
8.576(+0,18%) 239(=)
2020-06-10
8.594(+0,21%) 239(=)
2020-06-11
8.608(+0,16%) 242(+1,3%)
2020-06-12
8.620(+0,14%) 242(=)
2020-06-13
8.628(+0,09%) 242(=)
2020-06-14
8.631(+0,03%) 242(=)
2020-06-15
8.647(+0,19%) 242(=)
2020-06-16
8.660(+0,15%) 242(=)
2020-06-17
8.692(+0,37%) 243(+0,41%)
2020-06-18
8.708(+0,18%) 244(+0,41%)
2020-06-19
8.726(+0,21%) 244(=)
2020-06-20
8.742(+0,18%) 244(=)
2020-06-21
8.745(+0,03%) 244(=)
2020-06-22
8.751(+0,07%) 248(+1,6%)
2020-06-23
8.772(+0,24%) 248(=)
2020-06-24
8.788(+0,18%) 249(+0,4%)
2020-06-25
8.788(=) 249(=)
2020-06-26
8.832(+0,5%) 249(=)
2020-06-27
8.846(+0,16%) 249(=)
2020-06-28
8.855(+0,1%) 249(=)
2020-06-29
8.862(+0,08%) 249(=)
2020-06-30
8.879(+0,19%) 250(+0,4%)
2020-07-01
8.896(+0,19%) 251(+0,4%)
2020-07-02
8.902(+0,07%) 251(=)
2020-07-03
8.921(+0,21%) 251(=)
2020-07-04
8.926(+0,06%) 251(=)
2020-07-05
8.930(+0,04%) 251(=)
2020-07-06
8.936(+0,07%) 251(=)
2020-07-07
8.947(+0,12%) 251(=)
2020-07-08
8.950(+0,03%) 251(=)
2020-07-09
8.965(+0,17%) 252(+0,4%)
2020-07-10
8.974(+0,1%) 252(=)
2020-07-11
8.977(+0,03%) 252(=)
2020-07-12
8.981(+0,04%) 252(=)
2020-07-13
8.984(+0,03%) 253(+0,4%)
2020-07-14
9.001(+0,19%) 253(=)
2020-07-15
9.011(+0,11%) 253(=)
2020-07-16
9.025(+0,16%) 254(+0,4%)
2020-07-17
9.025(=) 255(+0,39%)
2020-07-18
9.028(+0,03%) 255(=)
2020-07-19
9.028(=) 255(=)
2020-07-20
9.034(+0,07%) 255(=)
2020-07-21
9.053(+0,21%) 255(=)
2020-07-22
9.059(+0,07%) 255(=)
2020-07-23
9.071(+0,13%) 255(=)
Nguồn: Báo cáo chính thức từ Viện Y tế Công cộng Quốc gia (FHI)

Ghi chú Không thể xác minh số ca hồi phục, vì không có nguồn chính thức cho những dữ liệu này ở Na Uy.

Từ ngày 25 tháng 3 trở đi, dữ liệu được lấy từ một hệ thống báo cáo khác (MSIS), khiến con số chính thức vào ngày 25 tháng 3 bị thay đổi. Trong ngày 1 đến ngày 3 tháng 5, không có báo cáo nào được công bố, do đó, sự gia tăng đột ngột vào ngày 4 tháng 5.


Biểu đồ hiển thị các trường hợp COVID-19 tại Na Uy theo thời gian, từ 26/2 đến 03/12

Vào ngày 26 tháng 2, Na Uy đã xác nhận trường hợp đầu tiên của COVID-19. Viện Y tế Công cộng Na Uy thông báo rằng ai đó đã thử nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về từ Trung Quốc vào tuần trước. Bệnh nhân nữ không có triệu chứng và sức khỏe tốt. Cô đã trải qua một sự cách ly tự nguyện tại nhà của cô ở Tromsø.[2][3]

Vào ngày 27 tháng 2, Viện Y tế Công cộng Na Uy thông báo rằng có thêm ba người được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Hai trong số họ sống ở Oslo và có liên quan đến vụ dịch ở Ý. Người kia sống ở Bærum và có liên quan đến vụ dịch ở Iran. Tất cả đều trải qua một sự cô lập tự nguyện ở nhà.[4]

Vào ngày 28 tháng 2, một cá nhân từ Bergen và một nhân viên của Bệnh viện Đại học Oslo, Ullevål, đã thử nghiệm dương tính và được đưa vào nhà cách ly. Cả hai đã đến thăm miền Bắc nước Ý.[5][6]

Vào ngày 28 tháng 2, một cá nhân từ Bergen và một nhân viên của Bệnh viện Đại học Oslo, Ullevål, đã thử nghiệm dương tính và được đưa vào nhà cách ly. Cả hai đã đến thăm miền Bắc nước Ý.[5][6]

Vào ngày 29 tháng 2, đã có 15 trường hợp được xác nhận ở Na Uy.[5]

Đến Chủ nhật, ngày 1 tháng 3, tổng cộng 19 trường hợp đã được xác nhận. Bjørn Atle Bjørnbeth, Giám đốc bệnh viện Ullevål ở Oslo, thông báo rằng có khả năng hơn 100 người đã tiếp xúc với một nhân viên bị nhiễm bệnh.[7][8]

Vào ngày 3 tháng 3, có 25 trường hợp được xác nhận ở Na Uy, với 5 trường hợp từ Vestland. Một nhân viên tại kjøpesenteret Horisont ở Åsane được xác nhận đã bị nhiễm virus, quản lý trung tâm Lise Færøvik nói.[9] Cho đến thời điểm này, hầu hết các trường hợp được nhập khẩu từ Ý, và không có trường hợp nào bị bệnh nặng vì vậy tất cả đều tự cách ly tại nhà. Một trường hợp xấu nhất được đánh giá với một phần tư dân số Na Uy bị nhiễm bệnh và các biện pháp đang được chính phủ áp dụng để xử lý 1 triệu người.

Vào ngày 4 tháng 3, đã có 56 trường hợp được xác nhận ở Na Uy, tất cả đều có liên quan đến các vụ dịch đã biết ở nước ngoài.[10] Cho đến nay chỉ có một vài trong số những người bị nhiễm bệnh ở Na Uy (đáng chú ý là 5 trường hợp tại một khoa của bệnh viện Ullevål, bị nhiễm bởi một đồng nghiệp đã từng đến Ý).

Vào ngày 10 tháng 3, số trường hợp được xác nhận ở Na Uy đã tăng lên 400, và một số trường hợp gia tăng không thể truy tìm du lịch nước ngoài hoặc bất kỳ người nào bị nhiễm bệnh, cho thấy sự lây truyền trong cộng đồng đã bắt đầu ở Na Uy.[11]

Tính đến ngày 12 tháng 3, trong số các quốc gia có ít nhất một triệu công dân, Na Uy có tỷ lệ mắc coronavirus dương tính cao thứ ba trên thế giới với 117,9 trường hợp trên một triệu người.[12]

Vào ngày 12 tháng 3, một cuộc khóa máy quốc gia đã được công bố, có hiệu lực từ 6 giờ chiều cùng ngày. Trong hai tuần, trường học, nhà trẻ, trung tâm thể dục, tiệm cắt tóc, vv được đóng cửa. Các sự kiện thể thao và văn hóa và các cuộc tụ họp đều bị cấm và các hạn chế áp dụng cho các nhà hàng.[13] Các biện pháp này phù hợp với các biện pháp được giới thiệu ở các nước châu Âu khác như Đan Mạch và Ý.[14]

Vào ngày 12 tháng 3, Na Uy đã có cái chết đầu tiên do virus COVID-10. Nạn nhân là người già và chết tại Bệnh viện Đại học Oslo.[15]

Tính đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2024, Na Uy ghi nhận 1,509,732 trường hợp mắc COVID-19 và 6,638 trường hợp tử vong.

Số liệu thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2024.
 2. ^ Staff (ngày 26 tháng 2 năm 2020). “Updated: Norway announces first case of coronavirus”. www.thelocal.no. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 3. ^ “One person has tested positive for coronavirus”. Norwegian Institute of Public Health (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 4. ^ “Tre nye personer har testet positivt på koronavirus”. Folkehelseinstituttet (bằng tiếng Na Uy). Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 5. ^ a b c Olsson, Svein Vestrum (ngày 28 tháng 2 năm 2020). “Over hundre kan ha hatt kontakt med koronasmittet Ullevål-ansatt”. NRK (bằng tiếng Na Uy (Bokmål)). Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 6. ^ a b “Ytterligere to personer har testet positivt på koronavirus”. Folkehelseinstituttet (bằng tiếng Na Uy). Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 7. ^ “Updated figures on the number of infected with coronavirus in Norway”. Norwegian Institute of Public Health (bằng tiếng Anh). ngày 29 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2020.
 8. ^ Hunshamar, Carina; Sfrintzeris, Yasmin; Eggum Myrvang, Synne (ngày 29 tháng 2 năm 2020). “Totalt 15 corona-smittede i Norge” [A total of 15 corona-infected in Norway]. Verdens Gang (bằng tiếng Na Uy). Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2020.
 9. ^ “Koronautbruddet direkte”. www.bt.no (bằng tiếng Na Uy (Bokmål)). Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 10. ^ “Antall smittede med koronavirus i Norge”. Folkehelseinstituttet (bằng tiếng Na Uy). Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ https://www.vg.no/spesial/2020/corona-viruset/
 12. ^ “Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance”. Worldometer. 12 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 13. ^ Kalajdzic, Pedja (12 tháng 3 năm 2020). “Alle utdanningsinstitusjoner stenges – flere arrangementer og virksomheter får forbud”. NRK (bằng tiếng Na Uy (Bokmål)). Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 14. ^ https://www.nrk.no/norge/forste-koronadodsfall-i-norge-1.14941788
 15. ^ Olsson, Svein Vestrum (12 tháng 3 năm 2020). “Første koronadødsfall i Norge”. NRK (bằng tiếng Na Uy (Bokmål)). Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.