Đại dịch COVID-19 tại Hồng Kông

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19
tại Hồng Kông
Bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo quận ở Hồng Kông
  Các ca được xác nhận được ghi nhận
  Các ca nghi ngờ được ghi nhận
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Ngày đầu23 tháng 1 năm 2020
(3 năm, 4 tháng, 1 tuần và 2 ngày)
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc
Trường hợp xác nhận2.876.106 [1]
Trường hợp hiện tại548.393
Phục hồi2.065.433[2]
Tử vong
13.466 [1]
Tỷ lệ tử vong0.47%
Vắc-xin
 • 6.916.076[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 6.800.028[1] (tiêm chủng đủ)
 • 20.804.837[1] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
www.coronavirus.gov.hk/eng

Đại dịch COVID-19 được xác nhận lan sang Hồng Kông vào tháng 1 năm 2020, khi hai khách du lịch Trung Quốc được xét nghiệm dương tính với virus này ở Hồng Kông.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Hồng Kông ghi nhận 2,625,633 trường hợp mắc COVID-19 và 11,807 trường hợp tử vong.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Hồng Kông  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-01-23 2(n.a.)
2020-01-24 2(=)
2020-01-25 5(+150%)
2020-01-26 8(+60%)
8(=)
2020-01-29 10(+25%)
2020-01-30 12(+20%)
2020-01-31 13(+8,3%)
2020-02-01 14(+7,7%)
2020-02-02 15(+7,1%)
2020-02-03 15(=)
2020-02-04 18(+20%) 1(n.a.)
2020-02-05 21(+17%) 1(=)
2020-02-06 24(+14%) 1(=)
2020-02-07 26(+8,3%) 1(=)
2020-02-08 26(=) 1(=)
2020-02-09 36(+38%) 1(=)
2020-02-10 42(+17%) 1(=)
2020-02-11
49(+17%) 1(=)
2020-02-12
50(+2%) 1(=)
2020-02-13
53(+6%) 1(=)
2020-02-14
56(+5,7%) 1(=)
2020-02-15
56(=) 1(=)
2020-02-16
57(+1,8%) 1(=)
2020-02-17
60(+5,3%) 1(=)
2020-02-18
62(+3,3%) 1(=)
2020-02-19
65(+4,8%) 2(+100%)
2020-02-20
68(+4,6%) 2(=)
2020-02-21
68(=) 2(=)
2020-02-22
69(+1,5%) 2(=)
2020-02-23
74(+7,2%) 2(=)
2020-02-24
81(+9,5%) 2(=)
2020-02-25
85(+4,9%) 2(=)
2020-02-26
91(+7,1%) 2(=)
2020-02-27
93(+2,2%) 2(=)
2020-02-28
94(+1,1%) 2(=)
2020-02-29
95(+1,1%) 2(=)
2020-03-01
100(+5,3%) 2(=)
2020-03-02
101(+1%) 2(=)
2020-03-03
101(=) 2(=)
2020-03-04
105(+4%) 2(=)
2020-03-05
105(=) 2(=)
2020-03-06
108(+2,9%) 2(=)
2020-03-07
110(+1,9%) 2(=)
2020-03-08
115(+4,5%) 3(+50%)
2020-03-09
116(+0,87%) 3(=)
2020-03-10
121(+4,3%) 3(=)
2020-03-11
130(+7,4%) 3(=)
2020-03-12
132(+1,5%) 3(=)
2020-03-13
138(+4,5%) 4(+33%)
2020-03-14
142(+2,9%) 4(=)
2020-03-15
149(+4,9%) 4(=)
2020-03-16
158(+6%) 4(=)
2020-03-17
168(+6,3%) 4(=)
2020-03-18
193(+15%) 4(=)
2020-03-19
209(+8,3%) 4(=)
2020-03-20
257(+23%) 4(=)
2020-03-21
274(+6,6%) 4(=)
2020-03-22
318(+16%) 4(=)
2020-03-23
357(+12%) 4(=)
2020-03-24
387(+8,4%) 4(=)
2020-03-25
411(+6,2%) 4(=)
2020-03-26
454(+10%) 4(=)
2020-03-27
519(+14%) 4(=)
2020-03-28
583(+12%) 4(=)
2020-03-29
642(+10%) 4(=)
2020-03-30
683(+6,4%) 4(=)
2020-03-31
715(+4,7%) 4(=)
2020-04-01
766(+7,1%) 4(=)
2020-04-02
803(+4,8%) 4(=)
2020-04-03
846(+5,4%) 4(=)
2020-04-04
863(+2%) 4(=)
2020-04-05
891(+3,2%) 4(=)
2020-04-06
915(+2,7%) 4(=)
2020-04-07
936(+2,3%) 4(=)
2020-04-08
961(+2,7%) 4(=)
2020-04-09
974(+1,4%) 4(=)
2020-04-10
990(+1,6%) 4(=)
2020-04-11
1.001(+1,1%) 4(=)
2020-04-12
1.005(+0,4%) 4(=)
2020-04-13
1.010(+0,5%) 4(=)
2020-04-14
1.013(+0,3%) 4(=)
2020-04-15
1.017(+0,39%) 4(=)
2020-04-16
1.018(+0,1%) 4(=)
2020-04-17
1.022(+0,39%) 4(=)
2020-04-18
1.024(+0,2%) 4(=)
2020-04-19
1.026(+0,2%) 4(=)
2020-04-20
1.026(=) 4(=)
2020-04-21
1.030(+0,39%) 4(=)
2020-04-22
1.034(+0,39%) 4(=)
2020-04-23
1.036(+0,19%) 4(=)
2020-04-24
1.036(=) 4(=)
2020-04-25
1.038(+0,19%) 4(=)
2020-04-26
1.038(=) 4(=)
2020-04-27
1.038(=) 4(=)
2020-04-28
1.038(=) 4(=)
2020-04-29
1.038(=) 4(=)
2020-04-30
1.038(=) 4(=)
2020-05-01
1.040(+0,19%) 4(=)
2020-05-02
1.040(=) 4(=)
2020-05-03
1.040(=) 4(=)
2020-05-04
1.041(+0,1%) 4(=)
2020-05-05
1.041(=) 4(=)
2020-05-06
1.041(=) 4(=)
2020-05-07
1.045(+0,38%) 4(=)
2020-05-08
1.045(=) 4(=)
2020-05-09
1.045(=) 4(=)
2020-05-10
1.048(+0,29%) 4(=)
2020-05-11
1.048(=) 4(=)
2020-05-12
1.048(=) 4(=)
2020-05-13
1.051(+0,29%) 4(=)
2020-05-14
1.052(+0,1%) 4(=)
2020-05-15
1.053(+0,1%) 4(=)
2020-05-16
1.053(=) 4(=)
2020-05-17
1.056(+0,28%) 4(=)
2020-05-18
1.056(=) 4(=)
2020-05-19
1.056(=) 4(=)
2020-05-20
1.056(=) 4(=)
2020-05-21
1.064(+0,76%) 4(=)
2020-05-22
1.066(+0,19%) 4(=)
2020-05-23
1.066(=) 4(=)
2020-05-24
1.066(=) 4(=)
2020-05-25
1.066(=) 4(=)
2020-05-26
1.066(=) 4(=)
2020-05-27
1.067(+0,09%) 4(=)
2020-05-28
1.067(=) 4(=)
2020-05-29
1.080(+1,2%) 4(=)
2020-05-30
1.083(+0,28%) 4(=)
2020-05-31
1.085(+0,18%) 4(=)
2020-06-01
1.088(+0,28%) 4(=)
2020-06-02
1.094(+0,55%) 4(=)
2020-06-03
1.094(=) 4(=)
2020-06-04
1.100(+0,55%) 4(=)
2020-06-05
1.103(+0,27%) 4(=)
2020-06-06
1.106(+0,27%) 4(=)
2020-06-07
1.107(+0,09%) 4(=)
2020-06-08
1.108(+0,09%) 4(=)
2020-06-09
1.108(=) 4(=)
2020-06-10
1.108(=) 4(=)
2020-06-11
1.108(=) 4(=)
2020-06-12
1.109(+0,09%) 4(=)
2020-06-13
1.110(+0,09%) 4(=)
2020-06-14
1.110(=) 4(=)
2020-06-15
1.113(+0,27%) 4(=)
2020-06-16
1.113(=) 4(=)
2020-06-17
1.121(+0,72%) 4(=)
2020-06-18
1.125(+0,36%) 4(=)
2020-06-19
1.128(+0,27%) 4(=)
2020-06-20
1.129(+0,09%) 5(+25%)
2020-06-21
1.132(+0,27%) 5(=)
2020-06-22
1.162(+2,7%) 5(=)
2020-06-23
1.178(+1,4%) 6(+20%)
2020-06-24
1.180(+0,17%) 6(=)
2020-06-25
1.194(+1,2%) 7(+17%)
2020-06-26
1.197(+0,25%) 7(=)
2020-06-27
1.198(+0,08%) 7(=)
2020-06-28
1.200(+0,17%) 7(=)
2020-06-29
1.204(+0,33%) 7(=)
2020-06-30
1.206(+0,17%) 7(=)
2020-07-01
1.234(+2,3%) 7(=)
2020-07-02
1.243(+0,73%) 7(=)
2020-07-03
1.248(+0,4%) 7(=)
2020-07-04
1.259(+0,88%) 7(=)
2020-07-05
1.269(+0,79%) 7(=)
2020-07-06
1.286(+1,3%) 7(=)
2020-07-07
1.300(+1,1%) 7(=)
2020-07-08
1.324(+1,8%) 7(=)
2020-07-09
1.366(+3,2%) 7(=)
2020-07-10
1.404(+2,8%) 7(=)
2020-07-11
1.432(+2%) 7(=)
2020-07-12
1.470(+2,7%) 7(=)
2020-07-13
1.522(+3,5%) 7(=)
2020-07-14
1.570(+3,2%) 8(+14%)
2020-07-15
1.589(+1,2%) 10(+25%)
2020-07-16
1.656(+4,2%) 10(=)
2020-07-17
1.714(+3,5%) 11(+10%)
2020-07-18
1.778(+3,7%) 12(+9,1%)
2020-07-19
1.885(+6%) 12(=)
2020-07-20
1.958(+3,9%) 12(=)
2020-07-21
2.019(+3,1%) 14(+17%)
2020-07-22
2.132(+5,6%) 14(=)
2020-07-23
2.250(+5,5%) 15(+7,1%)
2020-07-24
2.373(+5,5%) 16(+6,7%)
2020-07-25
2.506(+5,6%) 18(+12%)
2020-07-26
2.634(+5,1%) 18(=)
2020-07-27
2.779(+5,5%) 22(+22%)
2020-07-28
2.885(+3,8%) 23(+4,5%)
2020-07-29
3.003(+4,1%) 24(+4,3%)
2020-07-30
3.152(+5%) 25(+4,2%)
2020-07-31
3.273(+3,8%) 28(+12%)
2020-08-01
3.397(+3,8%) 33(+18%)
2020-08-02
3.512(+3,4%) 35(+6,1%)
2020-08-03
3.590(+2,2%) 39(+11%)
2020-08-04
3.670(+2,2%) 42(+7,7%)
2020-08-05
3.755(+2,3%) 43(+2,4%)
2020-08-06
3.850(+2,5%) 46(+7%)
2020-08-07
3.939(+2,3%) 47(+2,2%)
2020-08-08
4.008(+1,8%) 47(=)
2020-08-09
4.080(+1,8%) 52(+11%)
2020-08-10
4.149(+1,7%) 56(+7,7%)
2020-08-11
4.182(+0,8%) 59(+5,4%)
2020-08-12
4.244(+1,5%) 63(+6,8%)
2020-08-13
4.313(+1,6%) 65(+3,2%)
2020-08-14
4.361(+1,1%) 67(+3,1%)
2020-08-15
4.407(+1,1%) 69(+3%)
2020-08-16
4.481(+1,7%) 69(=)
2020-08-17
4.525(+0,98%) 69(=)
2020-08-18
4.561(+0,8%) 71(+2,9%)
2020-08-19
4.587(+0,57%) 72(+1,4%)
2020-08-20
4.605(+0,39%) 75(+4,2%)
2020-08-21
4.632(+0,59%) 75(=)
2020-08-22
4.658(+0,56%) 76(+1,3%)
2020-08-23
4.683(+0,54%) 77(+1,3%)
2020-08-24
4.692(+0,19%) 77(=)
2020-08-25
4.711(+0,4%) 78(+1,3%)
2020-08-26
4.735(+0,51%) 79(+1,3%)
2020-08-27
4.756(+0,44%) 81(+2,5%)
2020-08-28
4.769(+0,27%) 84(+3,7%)
2020-08-29
4.787(+0,38%) 86(+2,4%)
2020-08-30
4.802(+0,31%) 88(+2,3%)
2020-08-31
4.811(+0,19%) 89(+1,1%)
2020-09-01
4.823(+0,25%) 90(+1,1%)
2020-09-02
4.831(+0,17%) 92(+2,2%)
2020-09-03
4.839(+0,17%) 93(+1,1%)
2020-09-04
4.851(+0,25%) 94(+1,1%)
2020-09-05
4.858(+0,14%) 94(=)
2020-09-06
4.879(+0,43%) 97(+3,2%)
2020-09-07
4.890(+0,23%) 98(+1%)
2020-09-08
4.896(+0,12%) 99(+1%)
2020-09-09
4.902(+0,12%) 99(=)
2020-09-10
4.914(+0,24%) 99(=)
2020-09-11
4.926(+0,24%) 99(=)
2020-09-12
4.939(+0,26%) 100(+1%)
2020-09-13
4.958(+0,38%) 100(=)
2020-09-14
4.972(+0,28%) 101(+1%)
2020-09-15
4.976(+0,08%) 102(+0,99%)
2020-09-16
4.985(+0,18%) 102(=)
2020-09-17
4.994(+0,18%) 102(=)
2020-09-18
4.997(+0,06%) 103(+0,98%)
2020-09-19
5.010(+0,26%) 103(=)
2020-09-20
5.033(+0,46%) 103(=)
2020-09-21
5.039(+0,12%) 103(=)
2020-09-22
5.047(+0,16%) 103(=)
2020-09-23
5.050(+0,06%) 104(+0,97%)
2020-09-24
5.057(+0,14%) 104(=)
2020-09-25
5.059(+0,04%) 104(=)
2020-09-26
5.060(+0,02%) 105(+0,96%)
2020-09-27
5.066(+0,12%) 105(=)
2020-09-28
5.076(+0,2%) 105(=)
2020-09-29
5.080(+0,08%) 105(=)
2020-09-30
5.088(+0,16%) 105(=)
2020-10-01
5.098(+0,2%) 105(=)
2020-10-02
5.105(+0,14%) 105(=)
2020-10-03
5.109(+0,08%) 105(=)
2020-10-04
5.114(+0,1%) 105(=)
2020-10-05
5.125(+0,22%) 105(=)
2020-10-06
5.133(+0,16%) 105(=)
2020-10-07
5.144(+0,21%) 105(=)
2020-10-08
5.162(+0,35%) 105(=)
2020-10-09
5.170(+0,15%) 105(=)
2020-10-10
5.176(+0,12%) 105(=)
2020-10-11
5.183(+0,14%) 105(=)
2020-10-12
5.194(+0,21%) 105(=)
2020-10-13
5.202(+0,15%) 105(=)
2020-10-14
5.202(=) 105(=)
2020-10-15
5.214(+0,23%) 105(=)
2020-10-16
5.221(+0,13%) 105(=)
2020-10-17
5.238(+0,33%) 105(=)
2020-10-18
5.242(+0,08%) 105(=)
2020-10-19
5.257(+0,29%) 105(=)
2020-10-20
5.262(+0,1%) 105(=)
2020-10-21
5.270(+0,15%) 105(=)
2020-10-22
5.281(+0,21%) 105(=)
2020-10-23
5.285(+0,08%) 105(=)
2020-10-24
5.290(+0,09%) 105(=)
2020-10-25
5.296(+0,11%) 105(=)
2020-10-26
5.304(+0,15%) 105(=)
2020-10-27
5.309(+0,09%) 105(=)
2020-10-28
5.311(+0,04%) 105(=)
2020-10-29
5.314(+0,06%) 105(=)
2020-10-30
5.321(+0,13%) 105(=)
2020-10-31
5.324(+0,06%) 105(=)
2020-11-01
5.331(+0,13%) 105(=)
2020-11-02
5.337(+0,11%) 105(=)
2020-11-03
5.346(+0,17%) 105(=)
2020-11-04
5.349(+0,06%) 106(+0,95%)
2020-11-05
5.356(+0,13%) 107(+0,94%)
2020-11-06
5.362(+0,11%) 107(=)
2020-11-07
5.365(+0,06%) 107(=)
2020-11-08
5.375(+0,19%) 107(=)
2020-11-09
5.381(+0,11%) 107(=)
2020-11-10
5.390(+0,17%) 108(+0,93%)
2020-11-11
5.408(+0,33%) 108(=)
2020-11-12
5.431(+0,43%) 108(=)
2020-11-13
5.437(+0,11%) 108(=)
2020-11-14
5.445(+0,15%) 108(=)
2020-11-15
5.459(+0,26%) 108(=)
2020-11-16
5.467(+0,15%) 108(=)
2020-11-17
5.471(+0,07%) 108(=)
2020-11-18
5.480(+0,16%) 108(=)
2020-11-19
5.492(+0,22%) 108(=)
2020-11-20
5.518(+0,47%) 108(=)
2020-11-21
5.561(+0,78%) 108(=)
2020-11-22
5.629(+1,2%) 108(=)
2020-11-23
5.702(+1,3%) 108(=)
2020-11-24
5.782(+1,4%) 108(=)
2020-11-25
5.867(+1,5%) 108(=)
2020-11-26
5.948(+1,4%) 108(=)
2020-11-27
6.040(+1,5%) 108(=)
2020-11-28
6.124(+1,4%) 109(+0,93%)
2020-11-29
6.239(+1,9%) 109(=)
2020-11-30
6.315(+1,2%) 109(=)
2020-12-01
6.397(+1,3%) 109(=)
2020-12-02
6.500(+1,6%) 110(+0,92%)
2020-12-03
6.590(+1,4%) 110(=)
2020-12-04
6.702(+1,7%) 112(+1,8%)
2020-12-05
6.803(+1,5%) 112(=)
2020-12-06
6.898(+1,4%) 112(=)
2020-12-07
6.976(+1,1%) 112(=)
2020-12-08
7.076(+1,4%) 112(=)
2020-12-09
7.180(+1,5%) 113(+0,89%)
2020-12-10
7.292(+1,6%) 114(+0,88%)
2020-12-11
7.378(+1,2%) 114(=)
2020-12-12
7.447(+0,94%) 116(+1,8%)
2020-12-13
7.542(+1,3%) 117(+0,86%)
2020-12-14
7.624(+1,1%) 121(+3,4%)
2020-12-15
7.722(+1,3%) 123(+1,7%)
2020-12-16
7.804(+1,1%) 124(+0,81%)
2020-12-17
7.900(+1,2%) 127(+2,4%)
2020-12-18
7.970(+0,89%) 129(+1,6%)
2020-12-19
8.079(+1,4%) 129(=)
2020-12-20
8.153(+0,92%) 130(+0,78%)
2020-12-21
8.238(+1%) 131(+0,77%)
2020-12-22
8.301(+0,76%) 132(+0,76%)
2020-12-23
8.354(+0,64%) 133(+0,76%)
2020-12-24
8.425(+0,85%) 135(+1,5%)
2020-12-25
8.482(+0,68%) 136(+0,74%)
2020-12-26
8.541(+0,7%) 136(=)
2020-12-27
8.611(+0,82%) 137(+0,74%)
2020-12-28
8.672(+0,71%) 141(+2,9%)
2020-12-29
8.725(+0,61%) 143(+1,4%)
2020-12-30
8.779(+0,62%) 147(+2,8%)
2020-12-31
8.847(+0,77%) 148(+0,68%)
2021-01-01
8.889(+0,47%) 149(+0,68%)
2021-01-02
8.924(+0,39%) 150(+0,67%)
2021-01-03
8.965(+0,46%) 151(+0,67%)
2021-01-04
9.018(+0,59%) 153(+1,3%)
2021-01-05
9.050(+0,35%) 154(+0,65%)
2021-01-06
9.075(+0,28%) 154(=)
2021-01-07
9.108(+0,36%) 154(=)
2021-01-08
9.153(+0,49%) 156(+1,3%)
2021-01-09
9.212(+0,64%) 158(+1,3%)
2021-01-10
9.243(+0,34%) 158(=)
2021-01-11
9.284(+0,44%) 159(+0,63%)
2021-01-12
9.344(+0,65%) 160(+0,63%)
2021-01-13
9.386(+0,45%) 161(+0,62%)
2021-01-14
9.415(+0,31%) 161(=)
2021-01-15
9.453(+0,4%) 161(=)
2021-01-16
9.503(+0,53%) 162(+0,62%)
2021-01-17
9.558(+0,58%) 162(=)
2021-01-18
9.665(+1,1%) 164(+1,2%)
2021-01-19
9.721(+0,58%) 165(+0,61%)
2021-01-20
9.798(+0,79%) 166(+0,61%)
2021-01-21
9.868(+0,71%) 167(+0,6%)
2021-01-22
9.929(+0,62%) 167(=)
2021-01-23
10.010(+0,82%) 168(+0,6%)
2021-01-24
10.086(+0,76%) 169(+0,6%)
2021-01-25
10.159(+0,72%) 171(+1,2%)
2021-01-26
10.223(+0,63%) 173(+1,2%)
2021-01-27
10.283(+0,59%) 174(+0,58%)
2021-01-28
10.322(+0,38%) 177(+1,7%)
2021-01-29
10.372(+0,48%) 178(+0,56%)
2021-01-30
10.400(+0,27%) 181(+1,7%)
2021-01-31
10.453(+0,51%) 182(+0,55%)
2021-02-01
10.487(+0,33%) 182(=)
2021-02-02
10.512(+0,24%) 184(+1,1%)
2021-02-03
10.531(+0,18%) 185(+0,54%)
2021-02-04
10.553(+0,21%) 186(+0,54%)
2021-02-05
10.590(+0,35%) 186(=)
2021-02-06
10.609(+0,18%) 186(=)
2021-02-07
10.636(+0,25%) 186(=)
2021-02-08
10.668(+0,3%) 187(+0,54%)
2021-02-09
10.694(+0,24%) 188(+0,53%)
2021-02-10
10.711(+0,16%) 189(+0,53%)
2021-02-11
10.732(+0,2%) 191(+1,1%)
2021-02-12
10.756(+0,22%) 193(+1%)
2021-02-13
10.768(+0,11%) 193(=)
2021-02-14
10.780(+0,11%) 193(=)
2021-02-15
10.789(+0,08%) 193(=)
2021-02-16
10.797(+0,07%) 195(+1%)
2021-02-17
10.813(+0,15%) 197(+1%)
2021-02-18
10.821(+0,07%) 197(=)
2021-02-19
10.834(+0,12%) 197(=)
2021-02-20
10.849(+0,14%) 197(=)
2021-02-21
10.869(+0,18%) 197(=)
2021-02-22
10.885(+0,15%) 197(=)
2021-02-23
10.897(+0,11%) 197(=)
2021-02-24
10.914(+0,16%) 198(+0,51%)
2021-02-25
10.927(+0,12%) 198(=)
2021-02-26
10.951(+0,22%) 198(=)
2021-02-27
10.984(+0,3%) 199(+0,51%)
2021-02-28
11.006(+0,2%) 200(+0,5%)
2021-03-01
11.020(+0,13%) 200(=)
2021-03-02
11.033(+0,12%) 200(=)
2021-03-03
11.047(+0,13%) 201(+0,5%)
2021-03-04
11.056(+0,08%) 201(=)
2021-03-05
11.067(+0,1%) 202(+0,5%)
2021-03-06
11.075(+0,07%) 202(=)
2021-03-07
11.091(+0,14%) 202(=)
2021-03-08
11.100(+0,08%) 202(=)
2021-03-09
11.121(+0,19%) 202(=)
2021-03-10
11.129(+0,07%) 203(+0,5%)
2021-03-11
11.151(+0,2%) 203(=)
2021-03-12
11.211(+0,54%) 203(=)
2021-03-13
11.258(+0,42%) 203(=)
2021-03-14
11.282(+0,21%) 203(=)
2021-03-15
11.312(+0,27%) 203(=)
2021-03-16
11.330(+0,16%) 203(=)
2021-03-17
11.341(+0,1%) 203(=)
2021-03-18
11.351(+0,09%) 203(=)
2021-03-19
11.364(+0,11%) 203(=)
2021-03-20
11.372(+0,07%) 203(=)
2021-03-21
11.380(+0,07%) 203(=)
2021-03-22
11.398(+0,16%) 203(=)
2021-03-23
11.410(+0,11%) 204(+0,49%)
2021-03-24
11.420(+0,09%) 204(=)
2021-03-25
11.429(+0,08%) 204(=)
2021-03-26
11.440(+0,1%) 205(+0,49%)
2021-03-27
11.446(+0,05%) 205(=)
2021-03-28
11.447(+0,01%) 205(=)
2021-03-29
11.455(+0,07%) 205(=)
2021-03-30
11.462(+0,06%) 205(=)
2021-03-31
11.468(+0,05%) 205(=)
2021-04-01
11.481(+0,11%) 205(=)
2021-04-02
11.500(+0,17%) 205(=)
2021-04-03
11.502(+0,02%) 205(=)
2021-04-04
11.509(+0,06%) 205(=)
2021-04-05
11.525(+0,14%) 205(=)
2021-04-06
11.532(+0,06%) 205(=)
2021-04-07
11.540(+0,07%) 205(=)
2021-04-08
11.550(+0,09%) 205(=)
2021-04-09
11.564(+0,12%) 207(+0,98%)
2021-04-10
11.569(+0,04%) 207(=)
2021-04-11
11.582(+0,11%) 207(=)
2021-04-12
11.595(+0,11%) 207(=)
2021-04-13
11.608(+0,11%) 208(+0,48%)
2021-04-14
11.613(+0,04%) 209(+0,48%)
2021-04-15
11.619(+0,05%) 209(=)
2021-04-16
11.636(+0,15%) 209(=)
2021-04-17
11.654(+0,15%) 209(=)
2021-04-18
11.684(+0,26%) 209(=)
2021-04-19
11.696(+0,1%) 209(=)
2021-04-20
11.704(+0,07%) 209(=)
2021-04-21
11.705(+0,01%) 209(=)
2021-04-22
11.719(+0,12%) 209(=)
2021-04-23
11.728(+0,08%) 209(=)
2021-04-24
11.731(+0,03%) 209(=)
2021-04-25
11.737(+0,05%) 209(=)
2021-04-26
11.741(+0,03%) 209(=)
2021-04-27
11.749(+0,07%) 209(=)
2021-04-28
11.756(+0,06%) 209(=)
2021-04-29
11.771(+0,13%) 209(=)
2021-04-30
11.775(+0,03%) 209(=)
2021-05-01
11.783(+0,07%) 210(+0,48%)
2021-05-02
11.785(+0,02%) 210(=)
2021-05-03
11.787(+0,02%) 210(=)
2021-05-04
11.791(+0,03%) 210(=)
2021-05-05
11.797(+0,05%) 210(=)
2021-05-06
11.799(+0,02%) 210(=)
2021-05-07
11.801(+0,02%) 210(=)
2021-05-08
11.806(+0,04%) 210(=)
2021-05-09
11.807(+0,01%) 210(=)
2021-05-10
11.811(+0,03%) 210(=)
2021-05-11
11.812(+0,01%) 210(=)
2021-05-12
11.814(+0,02%) 210(=)
2021-05-13
11.817(+0,03%) 210(=)
2021-05-14
11.818(+0,01%) 210(=)
2021-05-15
11.821(+0,03%) 210(=)
2021-05-16
11.825(+0,03%) 210(=)
2021-05-17
11.826(+0,01%) 210(=)
2021-05-18
11.827(+0,01%) 210(=)
2021-05-19
11.828(+0,01%) 210(=)
2021-05-20
11.829(+0,01%) 210(=)
2021-05-21
11.830(+0,01%) 210(=)
2021-05-22
11.831(+0,01%) 210(=)
2021-05-23
11.833(+0,02%) 210(=)
2021-05-24
11.834(+0,01%) 210(=)
2021-05-25
11.836(+0,02%) 210(=)
2021-05-26
11.837(+0,01%) 210(=)
2021-05-27
11.837(=) 210(=)
2021-05-28
11.837(=) 210(=)
2021-05-29
11.838(+0,01%) 210(=)
2021-05-30
11.838(=) 210(=)
2021-05-31
11.842(+0,03%) 210(=)
2021-06-01
11.849(+0,06%) 210(=)
2021-06-02
11.849(=) 210(=)
2021-06-03
11.850(+0,01%) 210(=)
2021-06-04
11.851(+0,01%) 210(=)
2021-06-05
11.852(+0,01%) 210(=)
2021-06-06
11.859(+0,06%) 210(=)
2021-06-07
11.866(+0,06%) 210(=)
2021-06-08
11.869(+0,03%) 210(=)
2021-06-09
11.873(+0,03%) 210(=)
2021-06-10
11.875(+0,02%) 210(=)
2021-06-11
11.875(=) 210(=)
2021-06-12
11.878(+0,03%) 210(=)
2021-06-13
11.878(=) 210(=)
2021-06-14
11.879(+0,01%) 210(=)
2021-06-15
11.881(+0,02%) 210(=)
2021-06-16
11.882(+0,01%) 210(=)
2021-06-17
11.882(=) 210(=)
2021-06-18
11.885(+0,03%) 210(=)
2021-06-19
11.886(+0,01%) 210(=)
2021-06-20
11.887(+0,01%) 210(=)
2021-06-21
11.890(+0,03%) 210(=)
2021-06-22
11.897(+0,06%) 210(=)
2021-06-23
11.899(+0,02%) 210(=)
2021-06-24
11.906(+0,06%) 210(=)
2021-06-25
11.910(+0,03%) 211(+0,48%)
2021-06-26
11.912(+0,02%) 211(=)
2021-06-27
11.918(+0,05%) 211(=)
2021-06-28
11.921(+0,03%) 211(=)
2021-06-29
11.922(+0,01%) 211(=)
2021-06-30
11.924(+0,02%) 211(=)
2021-07-01
11.928(+0,03%) 211(=)
2021-07-02
11.939(+0,09%) 211(=)
2021-07-03
11.940(+0,01%) 211(=)
2021-07-04
11.943(+0,03%) 211(=)
2021-07-05
11.944(+0,01%) 212(+0,47%)
2021-07-06
11.945(+0,01%) 212(=)
2021-07-07
11.946(+0,01%) 212(=)
2021-07-08
11.949(+0,03%) 212(=)
2021-07-09
11.950(+0,01%) 212(=)
2021-07-10
11.951(+0,01%) 212(=)
2021-07-11
11.952(+0,01%) 212(=)
2021-07-12
11.952(=) 212(=)
2021-07-13
11.953(+0,01%) 212(=)
2021-07-14
11.956(+0,03%) 212(=)
2021-07-15
11.956(=) 212(=)
2021-07-16
11.957(+0,01%) 212(=)
2021-07-17
11.957(=) 212(=)
2021-07-18
11.959(+0,02%) 212(=)
2021-07-19
11.959(=) 212(=)
2021-07-20
11.966(+0,06%) 212(=)
2021-07-21
11.971(+0,04%) 212(=)
2021-07-22
11.972(+0,01%) 212(=)
2021-07-23
11.974(+0,02%) 212(=)
2021-07-24
11.976(+0,02%) 212(=)
2021-07-25
11.979(+0,03%) 212(=)
2021-07-26
11.979(=) 212(=)
2021-07-27
11.980(+0,01%) 212(=)
2021-07-28
11.981(+0,01%) 212(=)
2021-07-29
11.983(+0,02%) 212(=)
2021-07-30
11.985(+0,02%) 212(=)
2021-07-31
11.985(=) 212(=)
2021-08-01
11.988(+0,03%) 212(=)
2021-08-02
11.991(+0,03%) 212(=)
2021-08-03
11.995(+0,03%) 212(=)
2021-08-04
11.997(+0,02%) 212(=)
2021-08-05
12.003(+0,05%) 212(=)
2021-08-06
12.005(+0,02%) 212(=)
2021-08-07
12.012(+0,06%) 212(=)
2021-08-08
12.014(+0,02%) 212(=)
2021-08-09
12.016(+0,02%) 212(=)
2021-08-10
12.020(+0,03%) 212(=)
2021-08-11
12.021(+0,01%) 212(=)
2021-08-12
12.026(+0,04%) 212(=)
2021-08-13
12.031(+0,04%) 212(=)
2021-08-14
12.033(+0,02%) 212(=)
2021-08-15
12.034(+0,01%) 212(=)
2021-08-16
12.037(+0,02%) 212(=)
2021-08-17
12.040(+0,02%) 212(=)
2021-08-18
12.043(+0,02%) 212(=)
2021-08-19
12.048(+0,04%) 212(=)
2021-08-20
12.050(+0,02%) 212(=)
2021-08-21
12.053(+0,02%) 212(=)
2021-08-22
12.058(+0,04%) 212(=)
2021-08-23
12.063(+0,04%) 212(=)
2021-08-24
12.070(+0,06%) 212(=)
2021-08-25
12.075(+0,04%) 212(=)
2021-08-26
12.078(+0,02%) 212(=)
2021-08-27
12.095(+0,14%) 212(=)
2021-08-28
12.101(+0,05%) 212(=)
2021-08-29
12.108(+0,06%) 212(=)
2021-08-30
12.111(+0,02%) 212(=)
2021-08-31
12.113(+0,02%) 212(=)
2021-09-01
12.114(+0,01%) 212(=)
2021-09-02
12.114(=) 212(=)
2021-09-03
12.113(−0,01%) 212(=)
2021-09-04
12.114(+0,01%) 212(=)
2021-09-05
12.122(+0,07%) 212(=)
2021-09-06
12.124(+0,02%) 212(=)
2021-09-07
12.130(+0,05%) 212(=)
2021-09-08
12.132(+0,02%) 212(=)
2021-09-09
12.134(+0,02%) 212(=)
2021-09-10
12.139(+0,04%) 212(=)
2021-09-11
12.143(+0,03%) 212(=)
2021-09-12
12.146(+0,02%) 213(+0,47%)
2021-09-13
12.147(+0,01%) 213(=)
2021-09-14
12.149(+0,02%) 213(=)
2021-09-15
12.150(+0,01%) 213(=)
2021-09-16
12.150(=) 213(=)
2021-09-17
12.153(+0,02%) 213(=)
2021-09-18
12.158(+0,04%) 213(=)
2021-09-19
12.161(+0,02%) 213(=)
2021-09-20
12.166(+0,04%) 213(=)
2021-09-21
12.167(+0,01%) 213(=)
2021-09-22
12.168(+0,01%) 213(=)
2021-09-23
12.170(+0,02%) 213(=)
2021-09-24
12.177(+0,06%) 213(=)
2021-09-25
12.186(+0,07%) 213(=)
2021-09-26
12.194(+0,07%) 213(=)
2021-09-27
12.197(+0,02%) 213(=)
2021-09-28
12.210(+0,11%) 213(=)
2021-09-29
12.215(+0,04%) 213(=)
2021-09-30
12.218(+0,02%) 213(=)
2021-10-01
12.222(+0,03%) 213(=)
2021-10-02
12.227(+0,04%) 213(=)
2021-10-03
12.227(=) 213(=)
2021-12-31
12.741(n.a.) 216(n.a.)
2022-01-01
12.758(+0,13%) 216(=)
2022-01-02
12.784(+0,2%) 216(=)
2022-01-03
12.813(+0,23%) 216(=)
2022-01-04
12.852(+0,3%) 216(=)
2022-01-05
12.890(+0,3%) 216(=)
2022-01-06
12.923(+0,26%) 216(=)
2022-01-07
12.956(+0,26%) 216(=)
2022-01-08
12.993(+0,29%) 216(=)
2022-01-09
13.026(+0,25%) 216(=)
2022-01-10
13.050(+0,18%) 216(=)
2022-01-11
13.071(+0,16%) 216(=)
2022-01-12
13.093(+0,17%) 216(=)
2022-01-13
13.107(+0,11%) 216(=)
2022-01-14
13.116(+0,07%) 216(=)
2022-01-15
13.121(+0,04%) 216(=)
2022-01-16
13.132(+0,08%) 216(=)
2022-01-17
13.139(+0,05%) 216(=)
2022-01-18
13.157(+0,14%) 216(=)
2022-01-19
13.173(+0,12%) 216(=)
2022-01-20
13.187(+0,11%) 216(=)
2022-01-21
13.211(+0,18%) 216(=)
2022-01-22
13.237(+0,2%) 216(=)
2022-01-23
13.377(+1,1%) 216(=)
2022-01-24
13.486(+0,81%) 216(=)
2022-01-25
13.610(+0,92%) 216(=)
2022-01-26
13.717(+0,79%) 216(=)
2022-01-27
13.881(+1,2%) 216(=)
2022-01-28
13.996(+0,83%) 216(=)
2022-01-29
14.116(+0,86%) 216(=)
2022-01-30
14.105(−0,08%) 216(=)
2022-01-31
14.197(+0,65%) 216(=)
2022-02-01
14.326(+0,91%) 216(=)
2022-02-02
14.442(+0,81%) 216(=)
2022-02-03
14.584(+0,98%) 216(=)
2022-02-04
14.715(+0,9%) 216(=)
2022-02-05
15.066(+2,4%) 216(=)
2022-02-06
15.408(+2,3%) 216(=)
2022-02-07
16.022(+4%) 216(=)
2022-02-08
16.647(+3,9%) 216(=)
2022-02-09
17.808(+7%) 216(=)
2022-02-10
18.794(+5,5%) 216(=)
2022-02-11
20.119(+7,1%) 216(=)
2022-02-12
21.633(+7,5%) 219(+1,4%)
2022-02-13
22.980(+6,2%) 219(=)
2022-02-14
25.051(+9%) 221(+0,91%)
2022-02-15
26.670(+6,5%) 224(+1,4%)
2022-02-16
30.955(+16%) 234(+4,5%)
2022-02-17
37.071(+20%) 238(+1,7%)
2022-02-18
40.700(+9,8%) 258(+8,4%)
2022-02-19
46.763(+15%) 276(+7%)
2022-02-20
52.830(+13%) 288(+4,3%)
2022-02-21
60.363(+14%) 300(+4,2%)
2022-02-22
66.574(+10%) 336(+12%)
2022-02-23
75.248(+13%) 385(+15%)
2022-02-24
84.046(+12%) 460(+19%)
2022-02-25
94.056(+12%) 519(+13%)
2022-02-26
138.955(+48%) 607(+17%)
2022-02-27
158.683(+14%) 717(+18%)
2022-02-28
205.780(+30%) 841(+17%)
2022-03-01
238.377(+16%) 1.013(+20%)
2022-03-02
293.730(+23%) 1.130(+12%)
2022-03-03
350.563(+19%) 1.316(+16%)
2022-03-04
403.059(+15%) 1.496(+14%)
2022-03-05
440.588(+9,3%) 1.646(+10%)
2022-03-06
471.596(+7%) 1.995(+21%)
2022-03-07
496.746(+5,3%) 2.156(+8,1%)
2022-03-08
525.221(+5,7%) 2.447(+13%)
2022-03-09
583.978(+11%) 2.607(+6,5%)
2022-03-10
615.380(+5,4%) 2.888(+11%)
2022-03-11
644.761(+4,8%) 3.084(+6,8%)
2022-03-12
672.408(+4,3%) 3.282(+6,4%)
2022-03-13
704.838(+4,8%) 3.546(+8%)
2022-03-14
731.746(+3,8%) 3.832(+8,1%)
2022-03-15
759.511(+3,8%) 4.121(+7,5%)
2022-03-16
788.783(+3,9%) 4.400(+6,8%)
2022-03-17
996.862(+26%) 5.136(+17%)
2022-03-18
1.016.944(+2%) 5.401(+5,2%)
2022-03-19
1.033.541(+1,6%) 5.644(+4,5%)
2022-03-20
1.047.690(+1,4%) 5.890(+4,4%)
2022-03-21
1.061.758(+1,3%) 6.113(+3,8%)
2022-03-22
1.075.910(+1,3%) 6.358(+4%)
2022-03-23
1.088.150(+1,1%) 6.563(+3,2%)
2022-03-24
1.101.224(+1,2%) 6.764(+3,1%)
2022-03-25
1.111.629(+0,94%) 6.956(+2,8%)
2022-03-26
1.120.470(+0,8%) 7.095(+2%)
2022-03-27
1.128.507(+0,72%) 7.246(+2,1%)
2022-03-28
1.136.192(+0,68%) 7.414(+2,3%)
2022-03-29
1.143.788(+0,67%) 7.563(+2%)
2022-03-30
1.150.769(+0,61%) 7.698(+1,8%)
2022-03-31
1.157.415(+0,58%) 7.817(+1,5%)
2022-04-01
1.163.238(+0,5%) 7.933(+1,5%)
2022-04-02
1.167.713(+0,38%) 8.049(+1,5%)
2022-04-03
1.171.419(+0,32%) 8.160(+1,4%)
2022-04-04
1.174.557(+0,27%) 8.250(+1,1%)
2022-04-05
1.177.811(+0,28%) 8.337(+1,1%)
2022-04-06
1.180.588(+0,24%) 8.448(+1,3%)
2022-04-07
1.183.232(+0,22%) 8.545(+1,1%)
2022-04-08
1.185.724(+0,21%) 8.631(+1%)
2022-04-09
1.188.259(+0,21%) 8.693(+0,72%)
2022-04-10
1.190.180(+0,16%) 8.758(+0,75%)
2022-04-11
1.191.587(+0,12%) 8.815(+0,65%)
2022-04-12
1.193.020(+0,12%) 8.874(+0,67%)
2022-04-13
1.194.292(+0,11%) 8.936(+0,7%)
2022-04-14
1.195.335(+0,09%) 8.990(+0,6%)
2022-04-15
1.196.281(+0,08%) 9.057(+0,75%)
2022-04-16
1.197.075(+0,07%) 9.098(+0,45%)
2022-04-17
1.197.822(+0,06%) 9.127(+0,32%)
2022-04-18
1.198.435(+0,05%) 9.147(+0,22%)
2022-04-19
1.199.023(+0,05%) 9.164(+0,19%)
2022-04-20
1.199.703(+0,06%) 9.174(+0,11%)
2022-04-21
1.200.331(+0,05%) 9.200(+0,28%)
2022-04-22
1.200.905(+0,05%) 9.215(+0,16%)
2022-04-23
1.201.428(+0,04%) 9.224(+0,1%)
2022-04-24
1.201.857(+0,04%) 9.237(+0,14%)
2022-04-25
1.202.288(+0,04%) 9.255(+0,19%)
2022-04-26
1.202.635(+0,03%) 9.262(+0,08%)
2022-04-27
1.203.065(+0,04%) 9.270(+0,09%)
2022-04-28
1.203.478(+0,03%) 9.275(+0,05%)
2022-04-29
1.203.844(+0,03%) 9.286(+0,12%)
2022-04-30
1.204.207(+0,03%) 9.296(+0,11%)
2022-05-01
1.204.507(+0,02%) 9.301(+0,05%)
2022-05-02
1.204.790(+0,02%) 9.306(+0,05%)
2022-05-03
1.205.080(+0,02%) 9.313(+0,08%)
2022-05-04
1.205.393(+0,03%) 9.316(+0,03%)
2022-05-05
1.205.714(+0,03%) 9.321(+0,05%)
2022-05-06
1.206.038(+0,03%) 9.332(+0,12%)
2022-05-07
1.206.316(+0,02%) 9.332(=)
2022-05-08
1.206.582(+0,02%) 9.334(+0,02%)
2022-05-09
1.206.815(+0,02%) 9.335(+0,01%)
2022-05-10
1.207.088(+0,02%) 9.340(+0,05%)
2022-05-11
1.207.368(+0,02%) 9.343(+0,03%)
2022-05-12
1.207.662(+0,02%) 9.344(+0,01%)
2022-05-13
1.207.960(+0,02%) 9.347(+0,03%)
2022-05-14
1.208.244(+0,02%) 9.348(+0,01%)
2022-05-15
1.208.503(+0,02%) 9.349(+0,01%)
2022-05-16
1.208.737(+0,02%) 9.349(=)
2022-05-17
1.209.065(+0,03%) 9.349(=)
2022-05-18
1.209.394(+0,03%) 9.353(+0,04%)
2022-05-19
1.209.682(+0,02%) 9.354(+0,01%)
2022-05-20
1.209.925(+0,02%) 9.358(+0,04%)
2022-05-21
1.210.153(+0,02%) 9.358(=)
2022-05-22
1.210.390(+0,02%) 9.358(=)
2022-05-23
1.210.580(+0,02%) 9.358(=)
2022-05-24
1.210.830(+0,02%) 9.358(=)
2022-05-25
1.211.081(+0,02%) 9.360(+0,02%)
2022-05-26
1.211.332(+0,02%) 9.362(+0,02%)
2022-05-27
1.211.582(+0,02%) 9.363(+0,01%)
2022-05-28
1.211.852(+0,02%) 9.364(+0,01%)
2022-05-29
1.212.089(+0,02%) 9.364(=)
2022-05-30
1.212.364(+0,02%) 9.366(+0,02%)
2022-05-31
1.212.693(+0,03%) 9.366(=)
2022-06-01
1.213.198(+0,04%) 9.367(+0,01%)
2022-06-02
1.213.687(+0,04%) 9.368(+0,01%)
2022-06-03
1.214.186(+0,04%) 9.370(+0,02%)
2022-06-04
1.214.632(+0,04%) 9.370(=)
2022-06-05
1.215.147(+0,04%) 9.374(+0,04%)
2022-06-06
1.215.690(+0,04%) 9.374(=)
2022-06-07
1.216.179(+0,04%) 9.377(+0,03%)
2022-06-08
1.216.737(+0,05%) 9.377(=)
2022-06-09
1.217.411(+0,06%) 9.378(+0,01%)
2022-06-10
1.218.083(+0,06%) 9.378(=)
2022-06-11
1.218.934(+0,07%) 9.378(=)
2022-06-12
1.219.748(+0,07%) 9.378(=)
2022-06-13
1.220.485(+0,06%) 9.378(=)
2022-06-14
1.221.334(+0,07%) 9.379(+0,01%)
2022-06-15
1.222.381(+0,09%) 9.380(+0,01%)
2022-06-16
1.223.560(+0,1%) 9.380(=)
2022-06-17
1.224.705(+0,09%) 9.381(+0,01%)
2022-06-18
1.225.981(+0,1%) 9.381(=)
2022-06-19
1.227.257(+0,1%) 9.383(+0,02%)
2022-06-20
1.228.584(+0,11%) 9.384(+0,01%)
2022-06-21
1.229.782(+0,1%) 9.384(=)
2022-06-22
1.231.229(+0,12%) 9.385(+0,01%)
2022-06-23
1.232.879(+0,13%) 9.386(+0,01%)
2022-06-24
1.234.739(+0,15%) 9.386(=)
2022-06-25
1.236.533(+0,15%) 9.386(=)
2022-06-26
1.238.450(+0,16%) 9.386(=)
2022-06-27
1.240.323(+0,15%) 9.386(=)
2022-06-28
1.242.008(+0,14%) 9.387(+0,01%)
2022-06-29
1.244.012(+0,16%) 9.387(=)
2022-06-30
1.246.370(+0,19%) 9.389(+0,02%)
2022-07-01
1.248.688(+0,19%) 9.390(+0,01%)
2022-07-02
1.251.058(+0,19%) 9.393(+0,03%)
2022-07-03
1.252.886(+0,15%) 9.393(=)
2022-07-04
1.254.727(+0,15%) 9.393(=)
2022-07-05
1.256.995(+0,18%) 9.393(=)
2022-07-06
1.259.810(+0,22%) 9.394(+0,01%)
2022-07-07
1.262.838(+0,24%) 9.395(+0,01%)
2022-07-08
1.265.783(+0,23%) 9.398(+0,03%)
2022-07-09
1.268.778(+0,24%) 9.398(=)
2022-07-10
1.271.770(+0,24%) 9.400(+0,02%)
2022-07-11
1.274.633(+0,23%) 9.407(+0,07%)
2022-07-12
1.277.402(+0,22%) 9.408(+0,01%)
2022-07-13
1.280.556(+0,25%) 9.410(+0,02%)
2022-07-14
1.284.230(+0,29%) 9.415(+0,05%)
2022-07-15
1.287.904(+0,29%) 9.420(+0,05%)
2022-07-16
1.291.666(+0,29%) 9.421(+0,01%)
2022-07-17
1.295.152(+0,27%) 9.425(+0,04%)
2022-07-18
1.298.588(+0,27%) 9.428(+0,03%)
2022-07-19
1.301.844(+0,25%) 9.432(+0,04%)
2022-07-20
1.305.649(+0,29%) 9.433(+0,01%)
2022-07-21
1.310.024(+0,34%) 9.436(+0,03%)
2022-07-22
1.314.294(+0,33%) 9.442(+0,06%)
2022-07-23
1.318.559(+0,32%) 9.449(+0,07%)
2022-07-24
1.322.809(+0,32%) 9.457(+0,08%)
2022-07-25
1.326.939(+0,31%) 9.460(+0,03%)
2022-07-26
1.331.215(+0,32%) 9.466(+0,06%)
2022-07-27
1.335.723(+0,34%) 9.476(+0,11%)
2022-07-28
1.340.609(+0,37%) 9.481(+0,05%)
2022-07-29
1.345.493(+0,36%) 9.486(+0,05%)
2022-07-30
1.350.176(+0,35%) 9.490(+0,04%)
2022-07-31
1.354.810(+0,34%) 9.491(+0,01%)
2022-08-01
1.359.064(+0,31%) 9.497(+0,06%)
2022-08-02
1.363.187(+0,3%) 9.508(+0,12%)
2022-08-03
1.367.734(+0,33%) 9.512(+0,04%)
2022-08-04
1.372.754(+0,37%) 9.515(+0,03%)
2022-08-05
1.377.182(+0,32%) 9.519(+0,04%)
2022-08-06
1.381.784(+0,33%) 9.523(+0,04%)
2022-08-07
1.386.058(+0,31%) 9.528(+0,05%)
2022-08-08
1.390.098(+0,29%) 9.535(+0,07%)
2022-08-09
1.394.143(+0,29%) 9.538(+0,03%)
2022-08-10
1.398.736(+0,33%) 9.542(+0,04%)
2022-08-11
1.403.112(+0,31%) 9.543(+0,01%)
2022-08-12
1.407.551(+0,32%) 9.547(+0,04%)
2022-08-13
1.412.859(+0,38%) 9.550(+0,03%)
2022-08-14
1.417.838(+0,35%) 9.553(+0,03%)
2022-08-15
1.422.734(+0,35%) 9.557(+0,04%)
2022-08-16
1.427.896(+0,36%) 9.567(+0,1%)
2022-08-17
1.433.653(+0,4%) 9.571(+0,04%)
2022-08-18
1.439.707(+0,42%) 9.576(+0,05%)
2022-08-19
1.446.152(+0,45%) 9.584(+0,08%)
2022-08-20
1.452.541(+0,44%) 9.589(+0,05%)
2022-08-21
1.459.054(+0,45%) 9.592(+0,03%)
2022-08-22
1.465.671(+0,45%) 9.597(+0,05%)
2022-08-23
1.472.325(+0,45%) 9.607(+0,1%)
2022-08-24
1.480.209(+0,54%) 9.621(+0,15%)
2022-08-25
1.488.788(+0,58%) 9.630(+0,09%)
2022-08-26
1.496.623(+0,53%) 9.637(+0,07%)
2022-08-27
1.505.080(+0,57%) 9.641(+0,04%)
2022-08-28
1.514.788(+0,65%) 9.651(+0,1%)
2022-08-29
1.523.276(+0,56%) 9.655(+0,04%)
2022-08-30
1.532.124(+0,58%) 9.668(+0,13%)
2022-08-31
1.541.619(+0,62%) 9.677(+0,09%)
2022-09-01
1.552.205(+0,69%) 9.688(+0,11%)
2022-09-02
1.562.106(+0,64%) 9.696(+0,08%)
2022-09-03
1.572.532(+0,67%) 9.703(+0,07%)
2022-09-04
1.583.215(+0,68%) 9.711(+0,08%)
2022-09-05
1.593.236(+0,63%) 9.719(+0,08%)
2022-09-06
1.602.609(+0,59%) 9.728(+0,09%)
2022-09-07
1.612.803(+0,64%) 9.744(+0,16%)
2022-09-08
1.623.894(+0,69%) 9.756(+0,12%)
2022-09-09
1.633.970(+0,62%) 9.767(+0,11%)
2022-09-10
1.643.757(+0,6%) 9.775(+0,08%)
2022-09-11
1.652.790(+0,55%) 9.786(+0,11%)
2022-09-12
1.660.728(+0,48%) 9.797(+0,11%)
2022-09-13
1.667.964(+0,44%) 9.807(+0,1%)
2022-09-14
1.675.543(+0,45%) 9.817(+0,1%)
2022-09-15
1.683.730(+0,49%) 9.823(+0,06%)
2022-09-16
1.692.729(+0,53%) 9.839(+0,16%)
2022-09-17
1.701.007(+0,49%) 9.855(+0,16%)
2022-09-18
1.708.329(+0,43%) 9.878(+0,23%)
2022-09-19
1.714.589(+0,37%) 9.888(+0,1%)
2022-09-20
1.720.183(+0,33%) 9.895(+0,07%)
2022-09-21
1.725.870(+0,33%) 9.904(+0,09%)
2022-09-22
1.731.860(+0,35%) 9.921(+0,17%)
2022-09-23
1.737.247(+0,31%) 9.933(+0,12%)
2022-09-24
1.742.435(+0,3%) 9.940(+0,07%)
2022-09-25
1.746.332(+0,22%) 9.950(+0,1%)
2022-09-26
1.750.366(+0,23%) 9.962(+0,12%)
2022-09-27
1.754.033(+0,21%) 9.968(+0,06%)
2022-09-28
1.757.944(+0,22%) 9.982(+0,14%)
2022-09-29
1.762.213(+0,24%) 9.987(+0,05%)
2022-09-30
1.766.236(+0,23%) 9.995(+0,08%)
2022-10-01
1.770.143(+0,22%) 10.001(+0,06%)
2022-10-02
1.773.712(+0,2%) 10.007(+0,06%)
2022-10-03
1.777.241(+0,2%) 10.010(+0,03%)
2022-10-04
1.780.527(+0,18%) 10.018(+0,08%)
2022-10-05
1.784.169(+0,2%) 10.028(+0,1%)
2022-10-06
1.788.487(+0,24%) 10.034(+0,06%)
2022-10-07
1.792.856(+0,24%) 10.036(+0,02%)
2022-10-08
1.797.756(+0,27%) 10.049(+0,13%)
2022-10-09
1.802.646(+0,27%) 10.052(+0,03%)
2022-10-10
1.807.520(+0,27%) 10.062(+0,1%)
2022-10-11
1.812.176(+0,26%) 10.071(+0,09%)
2022-10-12
1.816.964(+0,26%) 10.080(+0,09%)
2022-10-13
1.822.586(+0,31%) 10.088(+0,08%)
2022-10-14
1.827.692(+0,28%) 10.095(+0,07%)
2022-10-15
1.833.116(+0,3%) 10.102(+0,07%)
2022-10-16
1.838.680(+0,3%) 10.107(+0,05%)
2022-10-17
1.844.041(+0,29%) 10.112(+0,05%)
2022-10-18
1.848.995(+0,27%) 10.119(+0,07%)
2022-10-19
1.854.119(+0,28%) 10.131(+0,12%)
2022-10-20
1.859.552(+0,29%) 10.140(+0,09%)
2022-10-21
1.864.945(+0,29%) 10.149(+0,09%)
2022-10-22
1.870.898(+0,32%) 10.156(+0,07%)
2022-10-23
1.876.433(+0,3%) 10.160(+0,04%)
2022-10-24
1.881.839(+0,29%) 10.167(+0,07%)
2022-10-25
1.887.060(+0,28%) 10.177(+0,1%)
2022-10-26
1.892.103(+0,27%) 10.184(+0,07%)
2022-10-27
1.898.165(+0,32%) 10.192(+0,08%)
2022-10-28
1.903.821(+0,3%) 10.199(+0,07%)
2022-10-29
1.909.204(+0,28%) 10.207(+0,08%)
2022-10-30
1.914.414(+0,27%) 10.219(+0,12%)
2022-10-31
1.919.180(+0,25%) 10.231(+0,12%)
2022-11-01
1.923.598(+0,23%) 10.244(+0,13%)
2022-11-02
1.928.307(+0,24%) 10.252(+0,08%)
2022-11-03
1.933.552(+0,27%) 10.262(+0,1%)
2022-11-04
1.938.068(+0,23%) 10.273(+0,11%)
2022-11-05
1.943.179(+0,26%) 10.291(+0,18%)
2022-11-06
1.948.167(+0,26%) 10.304(+0,13%)
2022-11-07
1.953.365(+0,27%) 10.309(+0,05%)
2022-11-08
1.958.014(+0,24%) 10.313(+0,04%)
2022-11-09
1.963.082(+0,26%) 10.326(+0,13%)
2022-11-10
1.968.779(+0,29%) 10.335(+0,09%)
2022-11-11
1.974.378(+0,28%) 10.345(+0,1%)
2022-11-12
1.980.101(+0,29%) 10.351(+0,06%)
2022-11-13
1.986.676(+0,33%) 10.360(+0,09%)
2022-11-14
1.992.690(+0,3%) 10.370(+0,1%)
2022-11-15
1.998.641(+0,3%) 10.383(+0,13%)
2022-11-16
2.005.297(+0,33%) 10.391(+0,08%)
2022-11-17
2.013.349(+0,4%) 10.403(+0,12%)
2022-11-18
2.021.357(+0,4%) 10.411(+0,08%)
2022-11-19
2.029.417(+0,4%) 10.420(+0,09%)
2022-11-20
2.037.153(+0,38%) 10.433(+0,12%)
2022-11-21
2.044.439(+0,36%) 10.444(+0,11%)
2022-11-22
2.051.578(+0,35%) 10.457(+0,12%)
2022-11-23
2.059.563(+0,39%) 10.468(+0,11%)
2022-11-24
2.068.782(+0,45%) 10.481(+0,12%)
2022-11-25
2.077.660(+0,43%) 10.497(+0,15%)
2022-11-26
2.086.534(+0,43%) 10.506(+0,09%)
2022-11-27
2.094.567(+0,38%) 10.526(+0,19%)
2022-11-28
2.102.360(+0,37%) 10.552(+0,25%)
2022-11-29
2.109.907(+0,36%) 10.565(+0,12%)
2022-11-30
2.118.717(+0,42%) 10.581(+0,15%)
2022-12-01
2.128.854(+0,48%) 10.596(+0,14%)
2022-12-02
2.138.850(+0,47%) 10.607(+0,1%)
2022-12-03
2.148.961(+0,47%) 10.624(+0,16%)
2022-12-04
2.158.448(+0,44%) 10.640(+0,15%)
2022-12-05
2.167.956(+0,44%) 10.660(+0,19%)
2022-12-06
2.177.908(+0,46%) 10.676(+0,15%)
2022-12-07
2.189.889(+0,55%) 10.698(+0,21%)
2022-12-08
2.204.262(+0,66%) 10.725(+0,25%)
2022-12-09
2.218.186(+0,63%) 10.748(+0,21%)
2022-12-10
2.232.563(+0,65%) 10.769(+0,2%)
2022-12-11
2.247.481(+0,67%) 10.793(+0,22%)
Nguồn:
Trung tâm Phòng ngừa Y tế của Bộ Y tế


Tháng Một[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 8 tháng 1, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) của Hồng Kông đã thêm thuật ngữ "Bệnh hô hấp nghiêm trọng liên quan đến một tác nhân truyền nhiễm mới" vào danh sách các bệnh đáng chú ý của họ để mở rộng thẩm quyền kiểm dịch.[3] Chính phủ Hồng Kông cũng rút ngắn thời gian đến bệnh viện và yêu cầu du khách phải đeo khẩu trang. Sàng lọc được thắt chặt tại các sân bay và nhà ga có kết nối với Vũ Hán.[4] Trong tuần đầu tiên của năm 2020, 30 du khách bị bệnh từ Vũ Hán đã được kiểm tra. Hầu hết là virus đường hô hấp khác.[5][6]

Vào ngày 22 tháng 1, một người đàn ông đại lục 39 tuổi, đi từ Thâm Quyến và đến Hồng Kông bằng đường sắt cao tốc đã bộc lộ ra các triệu chứng của bệnh viêm phổi. Người đàn ông ấy đã từng đến Vũ Hán vào tháng trước, và dương tính với virus Corona và nhập viện tại Bệnh viện Queen Mary, trên đảo Hồng Kông. Một người đàn ông 56 tuổi ở Mã Yên Sơn cũng đã đến Vũ Hán, cũng đã dương tính với 2019-nCoV, nâng số trường hợp được xác nhận lên hai.[7][8]

Chính phủ Hồng Kông đã chỉ định Làng nghỉ mát Lady MacLehose ở Tây Cống là một trung tâm kiểm dịch.[9] Tổng cục Du lịch Hồng Kông đã hủy bỏ Tết Nguyên đán và lễ hội Tết Nguyên đán kéo dài bốn ngày, với lý do lo ngại về sự bùng phát của virus.[10][11] Vào ngày 24 tháng 1, cơ quan y tế đã xác nhận có thêm trường hợp thứ năm nhiễm virus.[12]

Vào ngày 24 tháng 1, cơ quan y tế xác nhận thêm ba trường hợp, tất cả các bệnh nhân đã từ Vũ Hán đến Hồng Kông. Trường hợp thứ ba là một phụ nữ 62 tuổi đã đến Hồng Kông cùng chồng. Cả hai đã chuyển đến sống cùng con gái và con rể vào ngày 19 tháng 1, sống ở Hồng Kông. Chồng, con gái và con rể của cô đều không có triệu chứng gì và cả hai đã được chuyển đến Làng nghỉ mát Lady MacLehose để kiểm dịch. Các trường hợp thứ 4 và 5 bao gồm một phụ nữ 62 tuổi và ông xã, một người đàn ông 63 tuổi. Cả hai đã đến Hồng Kông vào ngày 22 tháng 1 và đã chuyển đến nhà của con gái họ, tương tự như trường hợp thứ 3. Người phụ nữ và người đàn ông đã cố gắng trốn thoát khỏi Bệnh viện Prince Whales sau khi biết rằng họ sẽ phải cách ly, nhưng không thành công khi bệnh viện gọi cảnh sát.[12]

Vào ngày 25 tháng 1, chính phủ Hồng Kông tuyên bố sự bùng phát virus là một "trường hợp khẩn cấp", nâng mức cảnh báo cao nhất.[13] Các công viên giải trí lớn nhất của thành phố, Hong Kong Disneyland Resort, Ocean Park Hong KongMadame Tussauds Hong Kong đã đóng cửa từ ngày 26 tháng 1, cho đến khi có thông báo mới.[14]

Vào ngày 26 tháng 1, ba ca nhiễm nữa đã được xác định. Trường hợp thứ 6 bao gồm một người đàn ông 47 tuổi sống ở Bắc Giác, đảo Hồng Kông. Trước đây anh đã làm việc tại một chợ ẩm ướt ở Vũ Hán trong vài tuần trước khi trở về Hồng Kông. Anh cũng bị một con chó hoang ở Vũ Hán cắn. Trường hợp thứ 7 là một phụ nữ 68 tuổi có hộ chiếu Hồng Kông, nhưng sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Cô ấy bị sốt và ho vào ngày 21 tháng 1, và được gửi đến Bệnh viện Bắc khu khi cô ấy xuất hiện các triệu chứng khi đến biên giới Thâm Quyến-Hồng Kông (Luo-hu) vào ngày 25 tháng 1. Cô cũng đã từng đến Vũ Hán trong cùng tháng. Trường hợp thứ 8 là chồng (64 tuổi) ca thứ 3 ở Hồng Kông. Anh ta đã bị sốt vào đêm 25 tháng 1 khi cách ly và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm Covid-19. Kết quả đưa ra tích cực. Một khu nhà ở mới được xây dựng tại Phấn Lĩnh ở vùng Tân Giới của Hồng Kông, được lên kế hoạch sử dụng làm nơi cách ly cho những người có thể đã tiếp xúc với virus corona ở Vũ Hán, đã bị ném bom. Hàng chục người dân và người biểu tình phản đối ý tưởng tổ chức các cuộc tuần hành bên ngoài khu phức hợp. Một số người dựng lên rào chắn vào buổi tối, những kẻ tấn công đã đốt cháy nơi này.[15]

Vào ngày 28 tháng 1, Trưởng quan hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố dịch vụ đường sắt cao tốc giữa Hồng Kông và Trung Hoa đại lục sẽ bị đình chỉ từ ngày 30 tháng 1, và tất cả các dịch vụ phà xuyên biên giới cũng sẽ bị đình chỉ để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.[16] Ngoài ra, các chuyến bay từ Trung Quốc đại lục sẽ bị cắt giảm một nửa, các dịch vụ xe buýt xuyên biên giới giảm và chính phủ Hồng Kông đang yêu cầu tất cả nhân viên của mình (trừ những người cung cấp dịch vụ thiết yếu / khẩn cấp) làm việc tại nhà. Trong một cuộc họp báo sau đó vào ngày hôm đó, Lâm nói rằng các trạm kiểm soát biên giới Văn Cẩm Độ (Man Kam To) và Sa Đầu Giác (Sha Tau Kok) sẽ bị đóng cửa.[17]

Cục Dịch vụ Văn hóa và Giải trí (LCSD) thông báo rằng tất cả các cơ sở do cơ quan này giám sát bao gồm tất cả các bảo tàng, thư viện công cộng, trung tâm thể thao và các nơi lập toà xử án sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.[18] Vào ngày 14 tháng 2, LCSD tuyên bố rằng việc đóng cửa các cơ sơ trên sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 3 năm 2020.[19]

Tháng Hai[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 4 tháng 2, CHP đã xác nhận đã có ca tử vong đầu tiên của Hồng Kông, đó là một bệnh nhân 39 tuổi, trường hợp nhiễm virus thứ 13.[20] Vào ngày 5 tháng 2, Hồng Kông xác nhận thêm ba trường hợp.[21] Ba trường hợp khác đã được xác nhận vào ngày 6 tháng 2,[22] với hai trường hợp khác vào ngày 7 tháng 2.[23]

Vào ngày 9 tháng 2, Hồng Kông xác nhận thêm ba trường hợp nhiễm virus Corona với hai người trong cùng một gia đình, nâng tổng số ca nhiễm lên 29.[24] Nó cũng được thông báo vào cùng ngày rằng các hành khách và phi hành đoàn của tàu du lịch World Dream được phép rời đi sau khi kiểm tra cho thấy họ âm tính với virus và không có lịch sử tiếp xúc gần gũi với tám hành khách đã rời đi và bị phát hiện dương tính với virus.[25]

Vào ngày 17 tháng 2, CHP báo cáo có 60 trường hợp nhiễm virus ở Hồng Kông với hai bệnh nhân kể từ khi hồi phục.[26][27] Tính đến ngày 24 tháng 2, tổng cộng 81 trường hợp đã được xác nhận.[28]

Tháng Ba[sửa | sửa mã nguồn]

Đường phố ở Hồng Kông trong đại dịch COVID-19

Tính đến ngày 2 tháng 3, Hồng Kông có 100 trường hợp nhiễm virus được xác nhận. Trong đó có 2 trường hợp mới được xác nhận vào ngày hôm đó bao gồm anh trai của một bệnh nhân Covid-19 và một phụ nữ từ tàu du lịch Diamond Princess. Một cụ ông 88 tuổi sống tại nhà chăm sóc ở Sao Cơ Loan đã xét nghiệm "dương tính yếu" với virus cùng ngày, các xét nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện để kiểm tra xem ông có bị nhiễm bệnh không.[29]

Các chuyên gia y tế ngày 4 tháng 3 xác nhận một con chó bị nhiễm virus corona chủng mới. Chủ của chú chó này là một bệnh nhân nhiễm virus corona và đây có thể là trường hợp người lây sang động vật đầu tiên.[30]

Vào ngày 20 tháng 3, Hồng Kông đã ghi nhận 48 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào thứ Sáu, số ca nhiễm hàng ngày lớn nhất kể từ khi việc xét nghiệm bắt đầu và đã có 256 trường hợp được xác nhận.[31]

Vào ngày 25 tháng 3, Hồng Kông đã cấm nhập cảnh với tất cả những người không cư trú đến từ nước ngoài. Quá cảnh qua Hồng Kông cũng không còn được cho phép. Tất cả các cư dân trở về Hồng Kông, bất kể điểm khởi hành, đều phải tuân theo lệnh cách ly bắt buộc, yêu cầu tất cả phải ở tại một cơ sở kiểm dịch được báo cáo (nhà hoặc khách sạn) trong 14 ngày. Thiết bị theo dõi được sử dụng để thực thi mệnh lệnh. Tất cả các cư dân trở về từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và châu Âu lục địa được yêu cầu phải trải qua sàng lọc nâng cao và gửi mẫu nước bọt để xét nghiệm COVID-19.[32]

Tháng Tư[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 1 tháng 4, chính phủ Hồng Kông tuyên bố đóng cửa tạm thời các phòng karaoke, câu lạc bộ đêm và các sòng bạc. Sự nhầm lẫn về danh sách các địa điểm của chính phủ tạm thời bị đóng cửa khiến công chúng tin rằng các địa điểm khác như cửa hiệu làm đẹp, tiệm mát xa và nhà câu lạc bộ cũng sẽ phải đóng cửa. Tuy nhiên, chính phủ làm rõ rằng các cơ sở như vậy sẽ được phép duy trì đối tượng mở cho các doanh nghiệp cung cấp chất khử trùng tay cho khách hàng, cũng như yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang và đo nhiệt độ khi ở trong địa điểm kinh doanh.[33]

Vào thứ Sáu ngày 3 tháng 4 lúc 18 giờ, tất cả các quán rượu và quán bar trên toàn lãnh thổ đã được lệnh đóng cửa trong 14 ngày.[34]

Số liệu thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Âm tính: 6.057
Đang điều trị: 132
Số ca nhiễm: 890
Nghi nhiễm: 1

Số ca nhiễm không có triệu chứng: 140 (15.7% số ca nhiễm)
Thời gian trung bình ghi nhận ca nhiễm kể từ ngày khởi phát: ~ 6 ngày

Số ca nhiễm theo nhóm tuổi và giới tính[sửa | sửa mã nguồn]

Số ca nhiễm tính đến trưa ngày 5 tháng 4
Nằm viện Xuất viện Tử vong Tính
Nhóm tuổi Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Tổng Tỷ lệ
0 đến 20 95 63 5 12 175 19.6%
21 đến 30 77 76 23 19 195 21.9%
31 đến 40 80 62 16 17 1 176 19.8%
41 đến 50 44 37 17 10 108 12.1%
51 đến 60 44 34 18 21 117 13.1%
61 đến 70 30 19 12 20 1 82 9.2%
Trên 70 8 12 8 8 1 1 38 4.3%

Số ca nhiễm theo khu vực và bệnh viện[sửa | sửa mã nguồn]

Số ca nhiễm tính đến trưa ngày 5 tháng 4
Bệnh viên Nằm viện Xuất viện Tử vong
Li Đảo
Bệnh viện Pamela Youde Nethersole Eastern 79 27 120
Bệnh viện Ruttonjee 27 29
Li Đảo Tây
Bệnh viện Queen Mary 58 36
Cửu Long Trung
Bệnh viện Queen Elizabeth 71 21
Bệnh viện Kwong Wah 17 1
Cửu Long Đông
Bệnh viện United Christian 76 21
Bệnh viện Tseung Kwan O 26
Cửu Long Tây
Bệnh viện Princess Margaret 75 31 2
Trung tâm y tế Caritas 18 2 1
Bệnh viện Yan Chai 14
Bệnh viện North Lantau 2
Tân Giới Đông
Bệnh viện Prince of Wales 69 13
Bệnh viện Alice Ho Miu Ling Nethersole 37 4
Bệnh viện North District 24 10
Tân Giới Tây
Bệnh viện Tuen Mun 80 11
Bệnh viện Pok Oi 2

Đồ thị[sửa | sửa mã nguồn]

Số lượng ca nhiễm mới hàng tháng theo tháng:

Số ca nhiễm tích cực từ ngày 1 tháng 3:


Số lượng các ca nhiễm theo điều kiện:

  Số trường hợp nằm viện: 675
  Số trường hợp đang chờ xuất viện: 6
  Số trường hợp xuất viện: 206
  Số trường hợp tử vong: 4


Số lượng các trường hợp theo nguồn lây nhiễm::

  Nhập cảnh: 500 (56.1% số ca nhiễm)
  Cộng đồng: 72 (8.1% số ca nhiễm)
  Có thể trong cộng đồng: 105 (11.8% số ca nhiễm)
  Tiếp xúc gần: 214 (24.0% số ca nhiễm)

Tác động[sửa | sửa mã nguồn]

Xếp hàng để mua khẩu trang ở Hồng Kông, ngày 30 tháng 1 năm 2020. Mọi người trong dòng đều đeo khẩu trang dùng một lần.

Hồng Kông đã trải qua các cuộc biểu tình và chứng kiến lượng khách du lịch từ Trung Quốc đại lục giảm mạnh trong thời gian 8 tháng. Dịch virus cũng gây thêm áp lực cho ngành du lịch để chống chọi với thời kỳ suy thoái kéo dài. Sự sụt giảm lượng khách đến từ các nước thứ ba trong những tháng trước cũng là một mối quan tâm.[35] Thành phố đã bị suy thoái[36] và Moody đã hạ xếp hạng tín dụng của Hồng Kông.[37][38] Những ảnh hưởng kinh tế tồi tệ nhất từ sự bùng phát được dự báo đối với Úc, Hồng Kông và Trung Quốc.[39]

Cũng có một sự gia tăng mới trong hoạt động phản kháng khi tình cảm thù địch chống lại Trung Quốc đại lục được củng cố vì lo ngại lây truyền virus từ Trung Quốc đại lục, với nhiều lời kêu gọi đóng cửa các cảng biên giới và cho tất cả du khách Trung Quốc đại lục bị từ chối nhập cảnh. Có một số vụ xô xát bao gồm một số quả bom xăng được ném vào các đồn cảnh sát,[40] một quả bom tự chế phát nổ trong nhà vệ sinh,[41] và các vật thể lạ được ném lên đường ray xe lửa giữa Hồng Kông và biên giới Hoa lục.[42] Các vấn đề chính trị được nêu lên bao gồm những lo ngại rằng người Trung Quốc đại lục có thể thích đến Hồng Kông để tìm kiếm sự trợ giúp y tế miễn phí (đã được chính phủ Hồng Kông giải quyết).[43][44]

Kể từ khi virus Corona bùng phát, một số lượng đáng kể các sản phẩm đã được bán ra trên toàn thành phố, bao gồm khẩu trang và các sản phẩm khử trùng (như rượu và thuốc tẩy).[45] Một thời kỳ hoảng loạn đang diễn ra cũng đã khiến nhiều cửa hàng hết các sản phẩm phi y tế như nước đóng chai, rau và gạo.[46] Chính phủ Hồng Kông hủy bỏ việc nhập khẩu khẩu trang vì dự trữ khẩu trang toàn cầu giảm.[47]

Trước sự bùng phát của coronavirus, Phòng Giáo dục đã đóng cửa tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và các trường đặc biệt cho đến ngày 17 tháng 2.[48] Điều này sau đó đã được kéo dài đến ngày 1 tháng 3 do sự phát triển hơn nữa của dịch.[49] Sự gián đoạn này đã làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng của những học sinh dự thi vào cuối năm, đặc biệt là trong sự gián đoạn liên quan đến cuộc biểu tình xảy ra vào năm 2019.[50]

Vào ngày 5 tháng 2, hãng hành không Cathay Pacific yêu cầu 27.000 nhân viên của mình tự nguyện nghỉ ba tuần không lương vào cuối tháng Sáu. Hãng này trước đây đã giảm 90% các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục và giảm 30% tổng số chuyến bay.[51]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2023.
 2. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên CTHK
 3. ^ Siu, Phila (ngày 6 tháng 1 năm 2020). “Hong Kong to add mystery Wuhan pneumonia to list of notifiable infectious diseases, giving authorities power to quarantine patients”. South China Morning Post. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 4. ^ Leung, Hillary (ngày 6 tháng 1 năm 2020). “What to Know About the Wuhan Pneumonia Oubreak”. Time. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2020.
 5. ^ Schnirring, Lisa (ngày 6 tháng 1 năm 2020). “Questions still swirl over China's unexplained pneumonia outbreak”. CIDRAP. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2020.
 6. ^ Schnirring, Lisa (ngày 7 tháng 1 năm 2020). “Nations step up screening and await word on China's pneumonia outbreak”. CIDRAP. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2020.
 7. ^ “Two more people in HK test positive for Wuhan virus”. RTHK. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020.
 8. ^ Scott, Neuman. “Health Officials in China Say 9 Dead From Newly Identified Coronavirus”. NPR. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2020.
 9. ^ “Visitor one of first to be quarantined over virus”. RTHK. ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 10. ^ “Lunar New Year carnival canceled”. The Standard. ngày 23 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020.
 11. ^ Chan, Kin-wa (ngày 23 tháng 1 năm 2020). “Wuhan coronavirus: Lunar New Year Cup cancelled by government just hours after HKFA promotes the event”. South China Morning Post. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2020.
 12. ^ a b “Fifth case of new coronavirus confirmed in HK”. RTHK. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020.
 13. ^ Chan, Kin-wa (ngày 25 tháng 1 năm 2020). “Hong Kong declares Wuhan virus outbreak 'emergency' – the highest warning tier”. Hong Kong Free Press. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020.
 14. ^ Chan, Thomas (ngày 26 tháng 1 năm 2020). “China coronavirus forces temporary closure of Hong Kong Disneyland, Ocean Park for indefinite period”. South China Morning Post. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020.
 15. ^ “China coronavirus: proposed Hong Kong quarantine building in Fanling gets fire-bombed”. South China Morning Post. South China Morning Post. Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ Gayle (now), Damien; Rourke (earlier), Alison (ngày 28 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus: Germany confirms first human transmission in Europe – live updates”. The Guardian. ISSN 0261-3077. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 17. ^ “Railway closures, no visas: Hong Kong scrambles to fight mainland virus outbreak”. South China Morning Post. ngày 28 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 18. ^ “Temporary closure of LCSD facilities from tomorrow”. Leisure and Cultural Services Department. ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020.
 19. ^ “Latest arrangements on LCSD public services”. Leisure and Cultural Services Department. ngày 14 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2020.
 20. ^ “Hong Kong reports first death from coronavirus”. The Straits Times. ngày 4 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2020.
 21. ^ Cheung, Elizabeth (ngày 5 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: three new cases in Hong Kong include wife and daughter of man who already has disease”. South China Morning Post. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2020.
 22. ^ Lum, Alvin; Cheung, Elizabeth (ngày 6 tháng 2 năm 2020). “New confirmed coronavirus case in Hong Kong, as two more test positive”. South China Morning Post. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2020.
 23. ^ “Hong Kong imposes new quarantine rules over virus”. BBC. ngày 7 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 24. ^ “Three more virus cases in HK, two in same family”. RTHK. ngày 9 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2020.
 25. ^ “3,600 passengers, crew quarantined on cruise ship finally leave”. South China Morning Post. ngày 9 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2020.
 26. ^ Lum, Alvin; Ting, Victor (ngày 17 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: Hospital Authority reveals staff were at a meeting attended by two engineers who later tested positive, as Hong Kong confirms 60th case”. South China Morning Post. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2020.
 27. ^ Sum, Lok-kei; Lum, Alvin; Chan, Ho-him (ngày 16 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: husband and wife hospitalised after man becomes Hong Kong's 57th confirmed patient”. South China Morning Post. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2020.
 28. ^ “Coronavirus: two more Hong Kong evacuees from Diamond Princess cruise ship confirmed with infection, bringing city's total to 81”. South China Morning Post. ngày 24 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 29. ^ “Hong Kong reaches 100 coronavirus cases as two more infections confirmed”. South China Morning Post (bằng tiếng Anh). ngày 2 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2020.
 30. ^ Nhật Đăng (ngày 4 tháng 3 năm 2020). “Chú chó tại Hong Kong nghi là trường hợp đầu tiên bị lây virus corona từ người”. Tuổi trẻ Online. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 31. ^ “Hong Kong reaches 256 coronavirus cases as 48 more infections confirmeddate=ngày 20 tháng 3 năm 2020”. South China Morning Post (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2020.
 32. ^ “Government announces enhancements to anti-epidemic measures in four aspectsdate=ngày 24 tháng 3 năm 2020”. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2020.
 33. ^ “Karaokes, clubs, mahjong parlours ordered to close - RTHK”. news.rthk.hk.
 34. ^ “Restrictions on bars gazetted - Govt News”. news.gov.hk.
 35. ^ Hunter, Marnie. “Everything travelers need to know about Wuhan coronavirus”. CNN. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 36. ^ Wang, Chuin-Wei Yap and Joyu (ngày 27 tháng 1 năm 2020). “Coronavirus Hits Hong Kong as Economy Reels From Protests”. The Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 37. ^ Russolillo, Steven (ngày 21 tháng 1 năm 2020). “Moody's Downgrades Protest-Torn Hong Kong”. The Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 38. ^ “Wuhan virus compounds Hong Kong's economic woes”. MSN. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 39. ^ “Commentary: As it stands, the economic impact of the Wuhan virus will be limited”. CNA. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 40. ^ “Hong Kong protests: radicals in bomb threat against police living quarters”. South China Morning Post. ngày 29 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 41. ^ “IED found at border point, after another suspected toilet bomb”. South China Morning Post. ngày 28 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 42. ^ “Hong Kong protesters disrupt railway, declare 'dawn of anti-epidemic' action”. South China Morning Post. ngày 29 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 43. ^ Tiezzi, Shannon. “One Coronavirus, Two Systems: New Epidemic Hits at Hong Kong's Political Divide”. thediplomat.com. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 44. ^ Lee, Ching Kwan; Sing, Ming (ngày 15 tháng 11 năm 2019). Take Back Our Future: An Eventful Sociology of the Hong Kong Umbrella Movement. Cornell University Press. ISBN 978-1-5017-4093-0.
 45. ^ “Hundreds queue for masks amid virus crisis, with some in line at 7 am”. South China Morning Post. ngày 29 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 46. ^ “Shelves cleared as coronavirus spread sparks Hong Kong panic buying”. South China Morning Post. ngày 29 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 47. ^ “Mask orders cancelled as Hongkongers face overseas supply issues amid virus”. South China Morning Post. ngày 31 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2020.
 48. ^ “Extension of Chinese New Year Holidays” (PDF). Education Bureau. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020.
 49. ^ “Arrangements on Deferral of Class Resumption for All Schools” (PDF). Education Bureau. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020.
 50. ^ “First protests, now virus: schools suspension could hurt those facing exams”. South China Morning Post. ngày 26 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2020.
 51. ^ Riley, Charles (ngày 5 tháng 2 năm 2020). “Cathay Pacific asks workers to take 3 weeks off without pay as the coronavirus decimates travel”. CNN. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2020.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]